Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
ANIVERSĂRI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Valeriu CANŢER
La o aniversare: Academia Română – semănătoare de lumină şi înţelepciune

Aniversarea Academiei Române – 150 de ani de la fondare – este marcată pe 1 aprilie la București și în alte centre academice și universitare din țară. Evenimentul respectiv ne bucură, la fel, și pe noi, cei de la Chișinău, dar și pe românii din teritoriile altor state, care locuiesc acolo în virtutea vitregiilor istoriei sau mai nou – ca rezultat al migrațiunii de muncă. În context, vom aminti că Academia Română, în formula ei de astăzi, a pornit de la Societatea Literară Română, creată la 1aprilie 1866, însă la prima sa adunare generală din august 1867 ea a decis să se numească în continuare Societatea Academică Română, confirmată ca atare prin decret domnesc. În Statutul adoptat se menționa: „Se instituie o Societate Academică Română sub protecția Guvernului și sub patronatul națiunii române, cu scopul de a conlucra la înaintarea literelor și științelor între români.” Evoluția acestei societăți științifice continuă: în martie 1879 a fost adoptată legea prin care Societatea Academică Română a fost declarată Institut Național cu deja cunoscută nouă, tuturor, denumire Academia Română.
Despre realizările acestui for științific de-a lungul anilor în domeniul cercetării și culturii s-ar putea de vorbit mult. Esențial este că astăzi Academia Română se bucură de autoritate în societate în calitate de cel mai înalt for de știință, litere și arte al țării, de stâlp al națiunii și promotor al valorilor civilizatorii europene. Cu certitudine putem afirma că Academia Română a fost unul din pilonii europenizării României, contribuind fundamental la lansarea valorilor științifice și culturale naționale în circuitul internațional. Cu sprijinul și suportul comunității academice, România a ajuns membru al Uniunii Europene.
Recent, Academia a elaborat Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, dovedind și prin această lucrare de proporții că trasează calea țării bazată pe cunoaștere spre viitor. Dar cea mai importantă realizare este că Academia a devenit for de unire a tuturor românilor și-i reprezintă prin membrii ei titulari, membrii corespondenți și membrii de onoare. La momentul actual îmi vin în memorie numele a doi basarabeni celebri care au fost aleși în calitate de membri ai Academiei Române, apreciați în țară și pe mapamond. E vorba de Nicolae Donici, născut la Dubăsarii Vechi – unul din cei mai mari astronomi români, personalitate recunoscută pe plan internațional, în special, datorită numărului record de observații ale eclipselor de Soare. În 2014, Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au organizat manifestări științifice la București și la Chișinău, consacrate aniversării a 140-a de la nașterea savantului. Cea de a doua personalitate care a intrat în istoria cercetării din România, ca creator al școlii de tehnica tensiunilor înalte, este profesorul inginer Gleb Drăgan, născut în comuna Tătar Copceac, lângă Comrat, membru titular și președinte al Secției de Științe Tehnice a Academiei Române până în ultima clipă a vieții sale.
După declararea independenței de către Republica Moldova, Academia Română a fost în permanență alături de comunitatea științifică și universitară, deschizând larg ușile institutelor ei pentru cercetătorii din Republica Moldova. A susținut cercetarea de la noi prin încheierea unui Acord de colaborare cu Academia de Științe a Moldovei, prin proiecte de cercetare, burse de doctorat și postdoctorat. Aceste relații de cooperare științifică și frăție de neam continuă. Este substanțială contribuția Academiei Române la edificarea componentelor spirituale și culturale în mediul științific și universitar și nu numai.
La această dată aniversară, putem constata cu certitudine că unul din proiectele de edificare a țării și consolidare a națiunii române – Academia Română – s-a realizat cu succes. România de azi are, prin acest for științific suprem, o platformă inteligentă și înțeleaptă de propulsare a țării spre viitor. Prin edificarea rețelei naționale de institute de cercetare, Academia Română a dezvoltat cadrul instituțional și profesional de efectuare a cercetării științifice și inovării – principalele activități creatoare de cunoaștere și generatoare de progres economic și social, după cum se stipulează în Legea cercetării din România. În toți acești 150 de ani, membrii Academiei Române au fost un exemplu de consacrare actului de creație, de promovare a cunoașterii și valorilor naționale și pentru aceasta societatea trebuie să le fie recunoscătoare.
De Ziua Academiei Române, aducem sincere felicitări membrilor ei, tuturor cercetătorilor din laboratoare, institute, universități, care pun valoare pe știința academică și tradițiile ei, le urăm sănătate și inspirație în actul creativ. Să aibă cât mai multe și importante realizări în dezvoltarea științei, culturii și a tehnologiilor, ca, în ansamblu, Statul Român să devină mai prosper, iar poporul lui – mult mai fericit! Dorim cu toată sinceritatea ca membrii comunității academice din România să fie în continuare semănători de lumină și înțelepciune în marea familie a neamului românesc!
La mulți ani și dăinuire în secole, dragi colegi!