Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
OMAGIERI / ANNIVERSARY / ГОДОВЩИНЫ
Vitalie RĂILEANU
Cartea, Biblioteca şi Omul – Lidia Kulikovski

Cu certitudine, Lidia Kulikovski este Omul Cărții și al Bibliotecii… Ținem să evidențiem această rară calitate pentru că lumea nouă, a acestui început de mileniu trei, a început a se rătăci, uită să fie înțeleaptă.
M-am întrebat, făcând aceste notițe, cum i-aș putea defini efortul de pedagog, mentor, de cercetător științific al Domniei Sale și m-am oprit la două cupluri de noțiuni: devotament și perseverență, abnegație și consecvență. Am încercat să-i schițez profilul de Om al Cărții și al Bibliotecii prin prisma acestor noțiuni corelative.
În primul rând, aș dori să subliniez cultura înaltă a vorbirii sale, cultura convingerii, cultura vocii și a dicției, dacă vreți. Mulți ar avea motive s-o invidieze, pentru că, atunci când Domnia Sa ține un discurs, informația prezentată emană cărturărie și lumină, energie, forță și talent. Este, după mine, calitatea cea mai de preț a unui Om de cultură contemporan.
Lucrând alături de Domnia Sa, am observat un lucru minunat: fără a se mișca ostentativ printre colegi, Lidia Kulikovski cucerește asistența grație unui dinamism natural și a unui crez știut, priceput și promovat doar de dumneaei (sic!).
Când vorbește, e academică ca și atunci când își scrie monografiile sau își așterne pe hârtie maximele, recenziile, studiile ori notele despre management. Am observat că are o voce specifică, o voce care te convinge să iei aminte la cele conferențiate – voce colegială.
Lidia Kulikovski își are un loc al său în istoria Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, dar și la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a USM, obținut prin muncă și studii.
Lidia Kulikovski este unul dintre puținii, dar foarte puținii Oameni de cultură care își asumă responsabilitatea, chiar și riscul, uneori, să mai vorbească azi, la simpozioane, conferințe, în presă despre deosebita importanță a bibliotecilor. Timpul o să-și spună cuvântul…
Lidia Kulikovski și astăzi, ca la începutul carierei sale, se pregătește minuțios pentru fiecare prelegere, pentru fiecare training sau seminar. Are convingerea fermă, pe care de asemenea o susține în fața colegilor săi, fie de la Biblioteca Municipală, fie de la catedră, că, pentru a-și spori mereu gradul de competență, un manager, un profesor universitar, un Om de cultură trebuie, în primul rând, să se documenteze cât mai riguros din mai multe surse. Numai judecând și activând din această perspectivă poți ajunge atât pentru sine, cât și pentru colegii de breaslă un generator de idei, de descoperiri, de inovații, de bucurii – toate acestea izvorăsc din felul de a fi al Omului Cărții și Bibliotecii – Lidia Kulikovski.
Când dacă nu astăzi înțelegem foarte bine că viața nu ne este dată să filosofăm, ci ne este dată să muncim spre binele tuturor.
„Dacă dorești să te bucuri de roadele muncii tale, să o faci cu plăcere și cu simțul răspunderii față de ceea ce crezi că este pentru tine chemare”, ne amintea Distinsa Doamnă la unul din seminarele sale. Pentru apreciatul Om de cultură Lidia Kulikovski munca nu este o pedeapsă, ci o fericire.
Premisa de la care am pornit, în tentativa de a contura un portret al Doamnei Lidia Kulikovski, este că dumneaei întrunește trăsăturile esențiale ce definesc specia adevăratului Om de cultură, categoria de cea mai înaltă probă. Și aici trebuie să mărturisesc că, de nenumărate ori, cu referire la universu-i de cunoștințe și aptitudini pe care le stăpânește, s-a afirmat că e o Personalitate aparte, aflată mereu în mișcare și-n căutare. Ne-am convins în repetate rânduri de adevărul acestui fapt – laborioasă, insistentă în desfășurarea demersului investigativ (…) e Omul care merge hotărât până în pânzele albe, în căutarea argumentului semnificativ, a mărturiei relevante, a verigii – lipsă din șirul de probe concludente.