Biblio Polis - Vol. 60 (2016) Nr. 1  
ARHIVA  
BILANŢ / REVIEW / ИТОГИ
Mariana HARJEVSCHI
2015 – anul unor realizări vizibile

Nu există un loc mai atractiv decât bibliotecile, iar rețeaua de filiale a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – ca o instituțiile-cheie din Chișinău – a reușit pe parcursul anului ce s-a scurs să fortifice argumentul. Serviciile, proiectele, inițiativele propuse în anul 2015 au fost dezvoltate și lansate să susțină ideea ambițioasă că chișinăuienii pot deveni parte din familia bibliotecilor publice.
Prioritățile stabilite de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” au condus instituția spre a deveni un nod de conexiune pentru diferite categorii de utilizatori, o sursă de inspirație pentru inovație, oportunități de integrare și multe altele. Anul 2015 a fost excelent pentru demararea unor acțiuni importante, inclusiv pentru desfășurarea proiectelor de lectură, a inițiativelor de instruire, a serviciilor noi, a acțiunilor culturale și altele.
Onorantă pentru bibliotecă a fost obținerea premiului pentru Inovație și contribuție la educația copiilor și adolescenților, oferit de Fundația EIFL. În cadrul conferinței Next Library, care a avut loc în perioada 11-15 septembrie în orașul Aarhus, Danemarca, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a ridicat trofeul pentru inovație. Premiul EIFL a recompensat biblioteca și comunitatea pentru serviciul Trolleybook, acesta fiind apreciat drept un proiect inovator ce a schimbat atitudinea chișinăuienilor, în mod special a tinerilor și copiilor, față de lectură și bibliotecă. Ca urmare, biblioteca a primit și un premiu de 1500 dolari SUA, pe care i-a folosit pentru extinderea serviciilor electronice, precum și pentru oportunitatea de a expune serviciul inovativ la scară internațională.
Stabilită drept direcția majoră de implicare și canalizare a eforturilor, în 2015, prioritatea Conexiune și integrare locală a adus succese în evoluția și dezvoltarea Catalogului online al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Această prioritate a permis un salt de 30% a numărului de unități bibliografice în catalogul electronic, mărind cu mult extinderea accesului utilizatorilor bibliotecii la colecțiile sale.
În același context al priorităților anului 2015, biblioteca a aderat la inițiativa lansată la nivel național – Anul promovării valorilor europene. Diversitatea de evenimente a oferit oportunități utilizatorilor bibliotecii de a cunoaște mai bine valorile europene. Săptămâna Europei a cuprins diverse activități care au finalizat printr-un vast Spectacol literar-muzical în limbi ale statelor din Europa susținut de utilizatorii, partenerii și prietenii bibliotecii, creând o adevărată sărbătoare, etalându-și talentele prin muzică, poezie, teatru și dans, dând dovadă de o cunoaștere profundă a culturilor și limbilor țărilor europene. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a stimulat interesul chișinăuienilor pentru valorile europene, a dezvoltat creativitatea și gustul pentru expresia artistică, organizând, totodată, concursul de eseuri Despre Europa în 500 de cuvinte. În acest fel tinerii au fost invitați să-și expună și să-și argumenteze viziunea proprie despre viitorul imediat și / sau mai îndepărtat al Chișinăului – capitală europeană.
Biblioteca Municipală a căutat mereu acțiuni, modele, strategii pentru a (re)anima interesul pentru lectură. Astfel, pe lângă programele de ora poveștilor sau de lecturi, lansări și prezentări de carte, oferte cu liste de lecturi, biblioteca a aderat la Concursul de lectură Bătălia cărților – un proiect inițiat de către Biblioteca Județeană „O. Goga” Cluj. Ne-am dorit să avem parte de aceeași bucurie de a vedea mai mulți utilizatori pasionați de lectură, de același mister ce îi domină atunci când se află în lumea cărților. Fascinați de impactul acestui proiect, am aderat dorindu-ne să promovăm lectura operelor naționale și universale pentru copii și adolescenți care, alături de lectură, vor însuși o serie de competențe precum înțelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente și interpretări proprii vizavi de cele citite. Numărul extins de chișinăuieni care au intrat în competiție – 355 de copii și 292 de adolescenți – a confirmat dorința redescoperirii lecturii ca o plăcere. Rămâne doar să ne orientăm eforturile de a reveni la lectură, mai ales privind lucrurile cu un pragmatism necesar într-o epocă atât de tehnologizată, deoarece doar 40 de adolescenți și 54 de copii au urmat cerințele finale ale concursului.
Programul Chișinăul citește o carte, care a dat dovadă de durabilitate, ajungând, astfel, la cea de-a 13-a ediție, a avut un impact benefic pentru un număr considerabil de cititori, contribuind la cunoașterea valorilor autohtone literare de ultimă oră. Însă o nouă formulă a fost aplicată acestui program de lectură – transformarea de la Chișinăul citește o carte la Chișinăul citește, care a dorit să exploreze noi abordări în promovarea lecturii pentru a spori numărul de participanți la programul dat, precum și a dorit să demonstreze că locuitorii urbei găsesc în lectură o plăcere, alături de tehnologiile contemporane. Dorința de a menține entuziasmul pentru citit al adulților a propus distinct în continuare trei titluri de carte pentru adulți, adolescenți / preadolescenți și copii. Sper, din toată inima, ca programul Chișinăul citește să poată genera interes și să atragă spre bibliotecă cât mai mulți chișinăuieni.
Un proiect de anvergură, în 2015, a fost redeschiderea Bibliotecii-filiale „Târgoviște”. E o bibliotecă din inspirație – am fost gânditori, visători. Ne-am dorit să revitalizăm biblioteca. Ne-am echipat cu instrumente de ultimă oră pentru a implementa concepte concrete. În Biblioteca „Târgoviște”, ne-am dorit pe lângă felul în care utilizatorii vor dori să o vadă, vor dori și să simtă, să contemple, să interacționeze etc. Ne-am dorit să vedem un spațiu care să inspire și care să ne ofere elementul surprizei după următorul colț. Astfel, în cadrul Bibliotecii „Târgoviște” putem vedea un design multicolor, jocuri de linii, spații luminoase etc. Elementul de a fi în același spațiu, dar și diferit totodată, a stat la baza noului concept al Bibliotecii „Târgoviște”.
O abordare inovatoare în domeniul instruirii a fost inițiată de către Departamentul studii și cercetări organizând Cafeneaua biblioteconomică „Chindii profesionale”. Această inițiativă a fost lansată cu scopul de a încuraja implicarea mai activă în activitatea științifică și de cercetare, pentru obținerea cunoștințelor și abilităților necesare organizării acestor preocupări. Departamentul a propus echipei bibliotecii un ciclu de instruire nonformală de învățare în comun prin formatul lejer de cafenea profesională orice idee nonconformistă. Prin intermediul acestei activități departamentul a dorit să ofere un mediu ce consolidează relațiile dintre angajații bibliotecii și le valorifică cunoștințele și abilitățile practice, în livrarea serviciilor pentru utilizatori. Subiectele inovative – precum Branding pentru biblioteci, Eșec, Biblioteca serviciilor profesionale, Biblioteca modernă, Biblioteca-incubator, Tipologia serviciilor în biblioteca publică, Biblioteca vie – au suscitat interesul în cadrul celor 10 ședințe care au inclus dezbateri profesionale, ateliere, lecții de design interior și maker space, însumând în total 35 de ore de instruire, invitând peste 233 de bibliotecari instruiți și implicați, inclusiv din bibliotecile raionale, universitare, școlare. În același ritm, Departamentul a reușit să mențină linia inovării în cadrul Săptămânii creativității și inovației, care a fost organizată pentru prima dată, implicând bibliotecile-filiale.
Într-un format original, biblioteca a invitat chișinăuienii la 15 ianuarie, de ziua nașterii marelui Poet național Mihai Eminescu, în contextul Zilei Naționale a Culturii, organizând pentru prima dată activitatea comunitară Citim Eminescu! Doritorii de a participa la un maraton de lectură publică au avut oportunitatea de a citi versuri sau pasaje din proză, să recite, să cânte versurile marelui Eminescu sau să asculte, în interpretarea altora, creații eminesciene. La această inițiativă comunitară au luat parte peste 1000 de admiratori ai creației eminesciene printre care scriitori, diplomați, profesori, lectori, publiciști, critici, actori, ziariști, ostași carabinieri, bibliotecari, studenți, elevi, copii, utilizatori ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Activitatea bibliografică a fost una dintre inițiativele care a fructificat cercetarea în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Implicarea asiduă a angajaților bibliotecii, dar și a filialelor, a dat posibilitate să apară mai multe lucrări bibliografice, printre care: Iulian Filip între cărțile și părțile sale: cântar prealabil; Două fenomene ale culturii naționale: Maestrul Vladimir Curbet și Ansamblul „Joc”; Serghei Pojar: cronicarul vieții muzicale a Moldovei; „Timpul” l-a scos în cale: Constantin Tănase; Un astru pe firmamentul umorului și satirei românești: Ion Diordiev; Valentina Butnaru: nici iluzii, nici deziluzii; Vasile Badiu: școala unei „surprinzătoare forțe spirituale”; С книгой по жизни. Сара Шпитальник; Alexandru-Horațiu Frișcu: biobibliografie; Lector in libris: scriitori basarabeni despre lectură, carte, bibliotecă: o antologie = Писатели Бессарабии о чтении, книге, библиотеке: антология.
Deși este vorba de o abordare aplicată de diverse instituții, anul 2015, a fost interesant și prin organizarea în scopul promovării de către Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a Săptămânii ușilor deschise. Acest program s-a desfășurat concomitent în toate filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, accentul fiind pus pe promovarea serviciilor de rețea, astfel încât biblioteca să fie percepută de către comunitate ca o instituție consolidată, ce participă activ în viața socială, culturală a orașului Chișinău. Succesul acestei activități de rețea a cuprins 1670 de chișinăuieni care au reușit să obțină permis de bibliotecă, a inclus peste 300 de activități cu peste 8000 de participanți. Astfel, în cadrul Săptămânii ușilor deschise chișinăuienii au descoperit patrimoniul literar, precum și varietatea de servicii oferite și multe altele.
Mesajul istoriilor de succes elaborate de colegii din cadrul filialelor au fortificat mesajul cifrelor. În topul celor mai populare postări pe rețelele sociale au intrat și poveștile digitale, create de bibliotecarii instruiți în cadrul cursului specializat organizat la Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari. Aducând în vizor activitatea filialelor, serviciile inovative, promovarea lecturii și programele de lectură, ele au servit drept suport informațional și didactic la organizarea activităților, astfel fiind stimulată creativitatea și îmbunătățite abilitățile digitale, necesare atât de mult astăzi.
Anul 2015 a fost unul destul de optimist din perspectiva colaborării la nivelul rețelei municipale, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” fiind delegată de a fi parte a rețelei Programului Novateca prin coordonarea bibliotecilor publice din orășelele, satele și comunele municipiului Chișinău. Astfel, prin aderarea la acest program, bibliotecile participante au beneficiat de oportunitățile de modernizare prin dotarea cu tehnologii informaționale moderne, bibliotecarii și-au fortificat abilitățile bibliotecarilor prin diverse instruiri, având toate beneficiile de a derula inițiative de transformare a acesteia în centre comunitare vibrante. Spre finalul anului 2015 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a fost anunțată că este eligibilă pentru aplicarea în cadrul diverselor proiecte privind achiziția de tehnologii moderne, precum și de instruiri nonformale inovatoare proprii nevoilor unei biblioteci moderne.
Însă, în anul de dare de seamă, activitatea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost puternic influențată de starea financiară generală din R. Moldova, inclusiv de impactul evaluării comisiei de audit din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău care a suscitat activitatea managerială, provocând diverse acțiuni, precum: revizuirea și reproiectarea structurii organizatorice a bibliotecii, excluderea neconformităților privind cheltuielile destinate întreținerii și funcționării bibliotecilor-filiale, evaluarea achizițiilor publice, analiza nomenclatorului de servicii prestate de către biblioteci etc.
Sper că prin lecturarea acestui raport veți percepe ambițiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” de a avea un oraș cu locuitori mai inteligenți. Cu toate că eforturile echipei implicate care au fost și sunt considerabile, iar resursele financiare din ce în ce mai mici, toate acestea ne-au consolidat și ne-au fortificat pentru a demonstra că biblioteca trebuie să rămână kilometrul zero al comunității.