Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
PATRONUL NOSTRU SPIRITUAL / OUR SPIRITUAL PATRON / НАШ ДУХОВНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ
Laura SCHIMBĂTOR
B.P. Hasdeu la 177 de ani de la naştere şi cititorii lui din 2015

B.P. HASDEU LA 177 DE ANI DE LA NAŞTERE ŞI CITITORII LUI DIN 2015

Laura SCHIMBĂTOR, 
elevă, cl. a VIII-a „B”, LT „Hyperion”

Biblioteca Municipală ,,B.P. Hasdeu” organizează cu regularitate activităţi de promovare a valorilor spirituale, menite să contribuie la o mai bună cunoaştere a personalităţilor distincte din Panteonul Neamului nostru. Este îmbucurător faptul că de multe ori aceste festivităţi au scopul de a coordona Biblioteca Centrală, prin cenaclul „Magia cuvântului”, cu activitatea elevilor şi a profesorilor. Pentru mine personal şi colegii mei este o experienţă interesantă prezenţa publicului larg. 

Recent, în cadrul Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu” s-a desfăşurat masa rotundă cu genericul Poezia este căsătoria realităţii cu idealul în sufletul poetului – a fost selectat un gînd al savantului B.P. Hasdeu. Manifestarea a fost organizată cu ocazia împlinirii a 177 de ani de la naşterea acestui faimos savant, scriitor şi om de cultură român, al cărui nume, din 1988, îl poartă principala Bibliotecă a Chişinăului. 

Acest eveniment memorabil pentru noi toţi a avut loc la 23 februarie anul curent, cu o zi înainte de naşterea ilustrului gânditor. Scopul manifestării e de a dezvolta competenţe de comunicare şi socializare, de a studia creaţia lui B.P. Hasdeu, de a ne documenta cu arhiva prezentă în Biblioteca Centrală, de a genera aptitudini de comunicare şi a dezvolta gustul lecturii. În acest context poeta, dr. în filologie Victoria Fonari a subliniat importanţa cunoaşterii creaţiei lui B.P. Hasdeu, oferind posibilitate Ninei Plăcintă de a prezenta colecţia de cărţi semnate de marele nostru înaintaş. Ambianţa bibliotecii ne-a făcut să ne simţim bine la acest dialog cultural, de promovare a valorilor locale şi a interesului pentru lectură. 

La masa rotundă au participat elevii Liceului Teoretic „Hyperion”, alături de profesoara de istorie Lucia Caciuc şi elevii Liceului Teoretic „Natalia Dadiani”, însoţiţi de profesoara de limba engleză Ina Bedros, moderatoarea evenimentului fiind poeta Victoria Fonari, doctor conferenţiar la Universitatea de Stat din Moldova.

Startul evenimentului l-a dat Nina Plăcintă, colaboratorul bibliotecii, care a povestit despre expoziţia dedicată lui B.P. Hasdeu, vernisată în Sala cu coloane. Ea conţine cărţi care pot fi găsite şi în alte biblioteci, dar şi unele cărţi rare: Ioan Vodă cel CumplitTeatruRăzvan şi VidraOpere alese,Cuvente den bătrâni. Expoziţia conţine, de asemenea, şi câteva creaţii ale Iuliei Hasdeu, fiica marelui scriitor şi savant. Cei prezenţi şi-au demonstrat interesul pentru aceste scrieri, solicitând pentru lectură unele dinte publicaţiile expuse. Din discursul domnişoarei N. Plăcintă am aflat multe informaţii noi si utile pentru noi, cei care îl descoperim pe Bogdan Petriceicu Hasdeu.

Elevii prezenţi la eveniment au venit cu temele „pregătite”, lecturând informaţii despre Bogdan Petriceicu Hasdeu, dar şi pagini din opera lui. Astfel, au urmat mai multe consemnări şi intervenţii ale elevilor, care au demonstrat o bună cunoaştere a activităţii literare şi ştiinţifice a lui B.P. Hasdeu. 

Pentru început, Daniel Boaghi, elevul clasei a VII-a, a vorbit despre viaţa şi activitatea literară a poetului, prozatorului, dramaturgului, istoricului, filologului, lingvistului şi folcloristului B.P. Hasdeu, numit de către G. Călinescu „un geniu universal”. S-a amintit, printre altele, că acesta cunoştea opt limbi străine şi că a fost profesor de liceu şi bibliotecar al Universităţii din Iaşi, căreia i-a donat circa 4000 de volume. Daniel a inclus în prezentarea sa imagini ale Casei-muzeu a familiei Hasdeu, imagini cu monumentul scriitorului.

Iar Maxim Dârţu, elev în clasa a VI-a, a recitat cu mare expresivitate poezia lui B.P. Hasdeu Muntele şi valea. El a reuşit să redea elocvent gândurile şi sentimentele trăite de autor, să contureze o atmosferă a timpurilor descrise în creaţia poetului. Am avut cu toţii, cei prezenţi la eveniment, senzaţia actualităţii versului, care se poate transpune perfect timpurilor de astăzi.

Despre cercetările istorice şi critica literară a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu ne-a vorbit elevul din clasa a VII-a Victor Cernea. El a menţionat că savantul a publicat mai multe lucrări istorice, care sunt citite cu mult interes: Ioan Vodă cel Cumplit, monumentala Arhivă istorică a României şi Istoria critică. V. Cernea a subliniat şi faptul că distinsul om de cultură nu a fost întotdeauna acceptat de contemporanii săi, unii l-au criticat vehement, iar multe din scrierile sale nu au fost cunoscute în anumite perioade.

De la Dumitru Coceban, elev al clasei a VIII-a, am putut afla despre viata personala a lui B.P. Hasdeu, care a fost şi un soţ, şi un tată remarcabil. Am constatat faptul că el şi-a iubit foarte mult fiica, un alt geniu din această frumoasă dinastie, care însă a murit prematur, înainte de a împlini 19 ani. Totuşi, Iulia a reuşit să scrie poezie în limba franceză, articole şi scrisori interesante, pe care B.P. Hasdeu le-a publicat ulterior. În memoria ei, B.P. Hasdeu a construit castelul „Iulia Hasdeu”, despre care a vorbit Laura Schimbător, eleva clasei a VIII-a. Au fost prezentate poze ale odăilor din acest castel care reprezintă un adevărat altar al memoriei pe care a imortalizat-o tatăl iubitor. L. Schimbător ne-a vorbit şi despre spiritul ocult care l-a ghidat pe B.P. Hasdeu în anii de după decesul fiicei sale şi cât de mult a fost marcat de această pierdere.

După prezentările elevilor, poeta Victoria Fonari a organizat un miniconcurs pentru a desemna cei mai atenţi spectatori, fiind solicitaţi să puncteze unele repere ale activităţii acestei personalităţii marcante, omagiată la Biblioteca Municipală ce-i poartă numele. 

Cei care au participat activ în cadrul evenimentului au primit diplome şi câte un volum din creaţia literară a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Astfel de evenimente cultural-istorice ne ajută să cunoaştem îndeaproape viaţa şi activitatea marilor personalităţi ale neamului care sunt modele de inspiraţie şi erudiţie, de patriotism, de dragoste pentru viaţă şi oameni. Ne ajută să ne cunoaştem rădăcinile, istoria şi valorile culturale ale neamului românesc. De asemenea, sunt un argument că ţinem la valorile lăsate drept moştenire de înaintaşii noştri şi le perpetuăm prin timp creaţia, pentru a putea fi transmisă şi altor generaţii.