Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
EMINESCIANA 2015 / EMINESCIANA 2015 / ЭМИНЕСЧИАНА 2015
Nicolae BĂLŢESCU
Eminesciană

EMINESCIANĂ

Nicolae BĂLŢESCU

Un destin mioritic: pe acest picior de plai
Imperios căzuse datornic din Netimp,
Fulgerător să lumineze Glia al său Nimb,
Să poarte Torţa în goana ei eternă… doar
Bezna înstrăinase acea „Gură de rai”

Cu o iubire imensă într-un suflet curat
Coborî pentru neamul din zei geto-dac
În trăiri adevărate nepărtinitor trăia durerea
Cruntă a răzleţirii, visa până la lacrimi
Libertatea şi Reîntregirea…

Din primele clipe pământeşti chipul său
În coroana sa astrală asemeni unui zeu,
Blajin, cu un zâmbet melancolic şi poetic
Purta împăcat amprenta enormei suferinţe
În devenire, pentr-un însigurat fatidic

Intrând în universul Gintei năvalnic şi candid,
Străin de nedreptate, de minciună, de arivism,
Slugărnicie, nu  putea s-accepte spiritul sordid
Demagogia, logoreea în călăuze nechemate,
Hoţia improvizată-n moralism

Trimis de Ceruri, străin de firea cea lumească,           
Vulnerabil nimerise în mreje fariseice, păgâne
Copleşit de inocenţă sacră ştia doar să iubească
Acolo Sus nu cunoscuse ura, viclenia, răzbunarea
Aci fu încolţit perfid de acei cu inimă de câine…

Fierbea pătruns în sânge violent argintul viu, cumplite
Suporta dureri de schingiuiri şi lovituri cu funii umezite
Dar nu putea să-nţeleagă, peste puteri era Neînţelesul:
Un neam cândva ales, ce preţuia valoarea Veşniciei,
Azi cu Altarul doldora de mişei demonic etala Eresul   

O, Doamne! E greu, chinuitor să te numeşti român
Într-o ţară barbar condusă secole în şir de secături
Ţară minoră căzută ruşinos, unde Mamona e stăpân,
Poeţii se ucid, hoţia şi ipocrizia sunt virtuţi, talentul
Se omoară, iar cinstea şi onoarea sunt lepădături

E trist, dar şi adevărat: poeţii au un destin urgisit şi viu
Pururea le-a fost, va fi, le este strâmt sub lună şi sub soare: 
Ei  poartă în suflet focul veşnic sfânt, trăind adevărat, scriu
Graiul Lui, aievea sunt o punte între morţi şi vii, asemănare
Pământească n-au, ştiu doar să iubească…