Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Valeriu RAŢĂ
Versurile lui Grigore Vieru pe un CD excepţional

VERSURILE LUI GRIGORE VIERU 
PE UN CD EXCEPŢIONAL

În ultimul timp tot mai mulţi condeieri îşi lansează creaţiile nu numai în format tipărit, dar şi electronic. A devenit deja o tradiţie ca actorii-declamatori să-şi înregistreze pe CD-uri vocea citind texte literare (versuri sau proză) atît de scriitori clasici, cît şi de cei contemporani. În acelaşi context menţionăm că la postul de Radio „Moldova”, în cadrul emisiunii Cărţi sonore, au fost lecturate opere de: Dimitrie Cantemir, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, Constantin Stere, Ion Druţă, George Meniuc, Nicolae Dabija, Spiridon Vangheli, Nicolae Rusu, Aurelian Silvestru, Claudia Partole, Paul Valéry, Charles Dickens, James Joyce, Franz Kafka ş.a. Iar în colecţia de CD-uri de la BM „B.P. Hasdeu” doritorii pot audia: Dorul infinitului din noi (recital de poezie românească, lectura: Ninela Caranfil); Rugă (selecţie din Psalmii lui David, lectura: N. Caranfil); Totentanz sau Viaţa unei nopţi (roman de Claudia Partole, lectura: N. Caranfil); Pietre albe, pietre negre (versuri de Valeriu Matei, lectura: Nicolae Jelescu); Voci sau Dublul suicid din zona lacurilor (text: Vladimir Beşleagă); Vocale-portocale: cine-nvaţă o vocală, va primi o portocală (versuri melodice, text: Arcadie Suceveanu, muzică: Ada Zaporojanu);Colindăm cu Moş Crăciun (texte: Daria Radu, Ştefan Melnic, Arcadie Suceveanu; muzica: Daria Radu); Mi-i dor de bunicuţa (cîntece pentru copii de Ada Zaporojanu); Cîntece patriotice (autoare: Liuba-Drăgostiţa Bujor); Să iubeşti (cîntece pe texte de Ianoş Ţurcanu); Portativul cu pistrui (versuri de Radmila Popovici-Paraschiv, muzică: Marian Stârcea) ş.a.

Relatăm cu o mare satisfacţie că pe 11 februarie 2015, în Sala Mare de lectură a Bibliotecii Centrale a BM „B.P. Hasdeu”, s-a lansat un CD nou: Cîntare copilăriei. Cîntare limbii române – versuri de Grigore Vieru în lectura actriţei de la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” Ninela Caranfil, Artistă a Poporului, şi a doi copii, soră şi frate: Adelina Andrei (elevă în clasa a V-a, Liceul „Mircea Eliade”) şi Alexandru Andrei (elev în clasa a IV-a, Liceul „Miguel de Cervantes”). În deschidere Mariana Harjevschi, directorul general al BM „B.P. Hasdeu”, a menţionat: „Dragi oameni ai culturii, colegi, prieteni, mult stimată dnă Raisa Vieru, prin evenimentul de azi, desfăşurat în această sală istorică a BM „B.P. Hasdeu”, poezia vieriană – în interpretarea remarcabilă a actriţei de un talent distinct, Ninela Caranfil, completată de doi copii, Adelina şi Alexandru Andrei – va căpăta un farmec deosebit. Grigore Vieru a fost, incontestabil, o voce de o expresivitate deosebită în poezia românească. I-am cunoscut poezia treptat: sînt din generaţia celor care au învăţat din cartea-abecedar Albinuţa (coautor Spiridon Vangheli, grafică Lică Sainciuc), cu o deosebită satisfacţie vizionam filmul Maria Mirabela(combinaţie a jocului viu al actorilor şi desenele animate, regizor Ion Popescu-Gopo), am fredonat în adolescenţă Dragă Otee (interpret Iurie Sadovnic-Orheianu), Eminescu (o melodie superbă interpretată de regretaţii Doina şi Ion Aldea-Teodorovici) ş.a. Valoarea, adevărul şi reprezentativitatea poeziei lui Grigore Vieru îi atribuie regretatului poet o prezenţă unică, o întîietate emblematică în literatura română din partea stîngă a Prutului. Astăzi ne bucurăm că sîntem împreună pentru a asculta versurile lui. Se datoreşte noului CD realizat de actriţa Ninela Caranfil, care a selectat din universul creaţiei vierene poeziile pentru copii şi cele consacrate limbii române. Această acţiune culturală de la biblioteca noastră nu este prima pentru distinsa actriţă. Tot în această sală dna Ninela Caranfil şi-a lansat cărţile Tăcerea de pînă la Cuvînt, Nebănuita forţă a scenei, precum şi CD-urile Dorul infinitului din noi şi Rugă, care au avut o mare priză la public.”

CD-ul Cîntare copilăriei. Cîntare limbii române este o apreciere poetică şi o omenească atenţie acordată copilăriei, dar şi o pledoarie în favoarea limbii române, atît de vitregită pe meleagurile basarabene. Evenimentul la care au participat prieteni ai Bibliotecii de cele mai diferite vîrste, profesii şi ocupaţii, s-a încadrat perfect în şirul de manifestări desfăşurate cu ocazia aniversării a 80-a de la naşterea poetului Grigore Vieru. Moderatoarea acestei întîlniri de suflet, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, directorul Departamentului studii şi cercetări, s-a destăinuit că a fost copleşită de măiestria cu care actriţa Ninela Caranfil dialoghează (virtual!) şi cei doi copii – Adelina şi Alexandru Andrei. CD-ul Cîntare copilăriei. Cîntare limbii române a umplut un gol din sufletele noastre mereu dornice de frumos, de sublim. Grigore Vieru era cel mai bun, cel mai talentat, cel mai profund poet în spaţiul românesc dintre Prut şi Nistru. După plecarea lui la cele veşnice noi sîntem mai singuri… Dar opera lui e prezentă în cărţile editate periodic şi, în cele din urmă, iată, pe un CD. N. Caranfil a evoluat opera poetului şi a apărut ideea superbă de a înregistra unele poezii pentru copii şi despre limba română în format electronic. Apoi a găsit oamenii potriviţi s-o susţină financiar şi visul artistei a căpătat contur real.

„Grigore Vieru a fost un poet sintetizat din cele mai bune calităţi ale noastre. El a cîntat patria, neamul, limba română, dar a scris şi despre durerea, speranţa, visul nostru de veacuri, sperînd că vom ajunge la un viitor luminos. Astăzi toată suflarea românească («de la Nistru pîn’ la Tisa») îl comemorează prin manifestări culturale, tipărirea operei poetului etc. Sînt stări de totală participare. Ai impresia că fiecare chişinăuian are o contribuţie aparte la ele. Ziua lui Gr. Vieru este ca o mobilizare totală: unii sînt organizatori, alţii simpli participanţi, ceilalţi scriu, publică, recitesc, vorbesc despre Grigore Vieru, îşi deapănă amintirile, bibliotecile promovează opera, organizează concursuri literare, conferinţe, lansări de carte, recitaluri şi multe altele”, a spus L. Kulikovski, amintindu-ne şi un citat al scriitorului şi publicistului Valentin Marica: „S-a amestecat cu credinţa în limba română, cu ideatica şi filosofia folclorului, cu soarele care nu poate răsări fără pămînt, cu norocul de a se simţi arbore, cu umbletul celest al mamei şi al patriei, dureros vieţuind în istorie.” Drept ilustraţie la cele spuse mai sus au servit versurile: „M-am amestecat cu viaţa / Ca noaptea cu dimineaţa. / M-am amestecat cu Cîntul / Ca mormîntul cu pămîntul. / M-am amestecat cu dorul / Ca sîngele cu izvorul. / M-am amestecat cu tine / Ca ce-aşteaptă cu ce vine.”

Creaţia lui Gr. Vieru este pornită din adîncul sufletului, a menţionat scriitorul şi jurnalistul Vlad Pohilă, redactor-şef al revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis. Dînsul a reiterat că astăzi aducem un dublu omagiu: şi sensibilităţii regretatului poet, şi activităţii teatrale a actriţei Ninela Caranfil, care s-au unit, iată, pe acest CD într-un mod excepţional. Gr. Vieru a creat valori perene, a cîntat mama, femeia, limba română, iar Ninela Caranfil, actriţă de un specific deosebit în arta teatrală, a excelat în peste o sută de roluri jucate în teatrele din stînga şi din dreapta Prutului. Pe artistă o caracterizează curajul şi demnitatea, deoarece este gata oricînd să lupte pînă în pînzele albe pentru dreptate şi adevăr.

Chiril Lucinschi, deputat în Parlamentul RM, a mulţumit protagonistei pentru invitaţie şi a mărturisit unele date din istoricul apariţiei noului CD care se lansează. De asemenea, Ch. Lucinschi şi-a amintit cum treptat, cu trecerea anilor, a făcut cunoştinţă cu poezia lui Gr. Vieru. Dumnealui a mai comunicat că îi place ceea ce face N. Caranfil, care este o actriţă plină de energie şi trebuie să-şi continue realizarea planurilor sale.

Liliana Nicolaescu-Onofrei, viceministru al Educaţiei, a relatat că N. Caranfil continuă bunele practici de a înregistra creaţia celor mai valoroşi scriitori de la noi. CD-ul este foarte bun şi trebuie să devină cunoscut tuturor celor care se interesează de creaţia lui Gr. Vieru. Ministerele de resort trebuie să cumpere această lucrare folositoare pentru a-i da posibilitate actriţei să poată crea altele noi.

Poetul, prozatorul şi publicistul Nicolae Dabija, redactorul-şef al săptămînalului Literatura şi arta, coleg de liceu, la Cimişlia, al protagonistei, a relatat că puţini actori pot recita poezii aşa cum o face N. Caranfil, punînd accentul pe sens („poezia trebuie trăită, pe alocuri şoptită, nu trebuie strigată cu glas tare”). Poetul a depănat amintiri din anii ’80-’90 ai secolului trecut, despre participarea la diverse festivaluri, întîlniri cu cititorii din R. Moldova şi din România, despre situaţia grea în care au nimerit atunci oamenii de creaţie, cînd se spunea că nu avem nevoie de literatură, teatru, cinematografie – de cultură, în genere. E salutabil faptul că N. Caranfil s-a apropiat mai mult de creaţia lui Gr. Vieru, oferindu-ne un CD care va dăinui în timp.

Valentin Delinschi, Artist  Emerit, poet, compozitor, scenarist, actor la Teatrul Naţional „Satiricus – Ion Luca Caragiale” din Chişinău, originar şi el din or. Cimişlia, e de părerea că N. Caranfil ne-a oferit un examen de vorbire scenică pe versurile lui Gr. Vieru. Publicul a ascultat cu multă plăcere o poezie, dedicată marelui poet – Scrisoare lui Grigore Vieru –, în interpretarea actorului.

Petre Neamţu, director artistic şi prim-dirijor al Orchestrei de muzică populară „Folclor” a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, a relatat că l-a cunoscut îndeaproape pe Gr. Vieru, i-a trecut pe note multe versuri. Totodată, dînsul a menţionat că N. Caranfil este o mare artistă, o persoană cu demnitate şi verticalitate, apreciată pentru comportamentul specific, căci spune imediat adevărul gol-goluţ, fără menajamente. Aşa CD-uri trebuie să mai apară – e altfel cînd poezia e ascultată…

Profesoara de limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Gaudeamus” Alexandra Tănase, conducătoarea Salonului de lectură Ceaiul de la ora 16, de la Filiala „Transilvania”, a relatat că a aşteptat ca ziua de naştere a regretatului poet să se marcheze mai amplu, poate trebuia să se iniţieze un festival de poezie… Dar N. Caranfil, actriţa pe care o ascultă fiecare copil şi vîrstnic şi care a fost în cîteva rînduri invitata de onoare a Salonului de lectură („ne leagă o prietenie de suflet, a recitat o oră întreagă, copiii se minunau de rostirea perfectă a cuvintelor, de memoria excelentă”), ne-a bucurat extrem de mult cu acest CD – Cîntare copilăriei. Cîntare limbii române. Elevul clasei a VIII-a Cristi Olaru, a dat citire unui eseu despre viaţa şi activitatea N. Caranfil.

Scriitorii Iulian Filip şi Andrei Burac au scos în evidenţă vigoarea şi neastîmpărul în domeniul creaţiei al actriţei N. Caranfil, care poate realiza recitaluri interminabile. Pe acest CD munca dumneaei este adusă la cunoştinţa tuturor iubitorilor de arta rostirii cuvîntului. Gr. Vieru a devenit mai aproape de copii…

Ludmila Scalnâi, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, a relatat că o cunoaşte de-o viaţă pe N. Caranfil – e actriţă minunată, patriotă, iar poetul de excepţie Grigore Vieru a fost şi un mare prieten al copiilor. Avem un mare noroc că destinul ne-a dăruit un poet ca Gr. Vieru. Întîlnirea de astăzi este nemaipomenită, inclusiv prin prezenţa la manifestare a numeroşi oameni politici, savanţi, scriitori, artişti, profesori, liceeni, bibliotecari etc., iar CD-ul – un omagiu excelent distinsului poet-cîntăreţ al copilăriei.

Claudia Pătrînac, actriţă şi profesoară, a menţionat că pentru Gr. Vieru copiii erau ca o comoară, erau mai presus de orice… De aceea, cu ambii săi elevi – cu Adelina şi Alexandru Andrei – va continua să pună în valoare creaţiile poetului nostru drag. Actriţa şi discipolii dumneaei au recitat din versurile splendide ale lui Gr. Vieru.

Evenimentul a fost întregit de expoziţiile de carte cu genericul Grigore Vieru – sufletul nestins al poeziei rădăcinilor (realizată de Serviciul furnizare a documentelor, şef Elena Şendrea, şi Serviciul animaţii culturale, şef Maria Bivol) şi de pictură – Valori vierene în creaţia lui Mihai şi Virginia Mireanu, prezentată de criticul de artă Eleonora Sâtnic. Ambii artişti plastici au o tangenţă indirectă cu creaţia lui Gr. Vieru, mai ales, cu culoarea verde de pe pînzele lor. Poetul avea o atracţie magnetică către verde: „Pleacă-mi fruntea spre ele / Dulce vetre / Cu ochi în rouă / Un verde ne vede” sau: „Mi-e dor de iarba crudă, / A ochilor tăi verzi.” Se pare că pentru Gr. Vieru aceasta a fost culoarea speranţei, cum, de altfel, este şi pentru noi, ceilalţi.

Le-a felicitat, cu ocazia editării şi lansării CD-ului, pe actriţa N. Caranfil şi pe R. Vieru, care a asistat la această manifestare, naistul Vasile Iovu. Cadoul lui – dedicat realizatorilor – a fost interpretarea la „flautul lui Pan”, a romanţei Mi-e dor de ochii tăi adînci.

Raisa Vieru, soţia regretatului poet, şi-a exprimat bucuria pentru lansarea CD-ului dedicat copilăriei şi limbii române („primul de acest fel”). Au bucurat-o pe fosta profesoară universitară şi luările de cuvînt ale personalităţilor care au vorbit elogios despre cel mai citit şi mai cunoscut poet din Basarabia. Mulţumind celor prezenţi pentru atenţia acordată lui Gr. Vieru, dumneaei a invitat toţi doritorii să participe şi la alte manifestări culturale dedicate poetului, care se vor desfăşura în zilele următoare.

Aceeaşi bucurie a umplut sufletul şi actriţei Ninela Caranfil, care a recunoscut că a asistat la o întîlnire cu universul creaţiei poetului Gr. Vieru: „Îngerii l-au luat în Ceruri ca să-l apere, fiindcă noi nu am fost în stare, iar astăzi ne-a învrednicit Dumnezeu să ne întîlnim şi să comunicăm.” Artista s-a destăinuit că acest CD a fost în planul ei de lucru de mult timp, dar abia acum a reuşit să-l editeze. Astfel, prezentînd versurile lui Gr. Vieru – unui public mai larg, într-o frumoasă rostire românească – speră că pune la dispoziţie un instrument de învăţare şi delectare pentru copiii atît din Republica Moldova, cît şi din România. „Acum îmi pare că a fost uşor, dar, de fapt, a fost greu… Frumuseţea se răzbună împotriva urîtului”, a mărturisit actriţa.

N. Caranfil a mulţumit vorbitorilor pentru cuvintele frumoase adresate personal, dar mai mult pentru cele adresate poetului Gr. Vieru. Nu în ultimul rînd, mulţumiri au fost adresate şi sponsorilor acestui CD, ce ţine de fiinţa noastră, urmate de urările de sănătate şi de succes în afacerile pe care le au.

Remarcabila actriţă a îndemnat pe cei din sală să fie mai buni, mai cinstiţi, mai optimişti, să iubească mereu patria, limba, istoria, cultura noastră. „Grigore Vieru, te iubim şi îţi mulţumim!” – acestea au fost cuvintele de încheiere ale Ninelei Caranfil la manifestarea de la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”.

Valeriu RAŢĂ,
bibliotecar