Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / EVENTS / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Vitalie RĂILEANU, Margareta CEBOTARI
Revenirea acasă a poetei Leonida Lari

REVENIREA ACASĂ A POETEI LEONIDA LARI

În cadrul Cenaclului literar-artistic „Sic cogito”, în colaborare cu Asociaţia „Princeps” şi prietenii Leonidei Lari, a avut loc o deosebit de emoţionantă lansare a volumului antologic Numai în ceruri1de Leonida Lari, concepţie şi elaborare de scriitorul şi editorul Ioan Mânăscurtă.

În deschiderea manifestării cercetătorul literar Vitalie Răileanu, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, a menţionat necesitatea editării unui asemenea volum, destinat celor ahtiaţi de lecturi bune. Poeta Leonida Lari şi astăzi surprinde cititorul atent, prin Timpul şi Spaţiul creaţiei sale, care rămân a fi nişte realităţi nelimitate. Şi dacă actul de a scrie înseamnă o nouă ordine introdusă în memoria neamului, o dominare a adevărului înseamnă manifestarea unei conştiinţe implicate în conştiinţa tuturor.

Leonida Lari a fost scriitoarea care a avut verticalitatea şi curajul de a spune adevărului istoric pe nume, iar această apariţie editorială o considerăm întoarcerea poetei acasă, a ţinut să remarce Ioan Mânăscurtă, revenind pe parcursul lansării la unele momente din procesul editării acestui volum antologic dedicat poetei, publicistei, dar şi omului politic Leonida Lari.

Distinsul critic literar Mihai Cimpoi, fiind omul care a participat la începutul creaţiei literare a Leonidei Lari, a menţionat din start că această activitate nu este o simplă lansare de carte, ci este un eveniment cultural ce ţine de personalitatea acestei poete. Ea a fost un timp într-un con de umbră, totuşi talentul ei a răzbit la lumină şi a strălucit din plin pe bolta scriitoricească a Republicii Moldova. În cărţile sale Leonida Lari tot timpul ridica unele probleme şi le prezenta cu un alt fel de a gândi şi a scrie. Chiar dacă nu a avut o viaţă în culori roz, a fost totuşi o poetă neoromantică. În pofida unui greu destin literar, luptătoarea din ea a rezistat şi a reuşit să treacă peste toate pragurile vieţii. Această nouă carte ne oferă posibilitatea să vedem toate frământările sale din viaţa politică şi cea literară. Nu trebuie să trecem sub tăcere partea de inspiraţie naţională în creaţia sa. În acelaşi timp, a fost şi un tribun al poporului, exprimând doleanţele acestui neam. A reabilitat eticul şi esteticul în creaţia sa literară, reanimând ideea că suntem într-un unic areal cultural românesc.

În concepţia poetului Ion Hadârcă scriitoarea Leonida Lari a fost o poetă al unui singur cuvânt – al Dreptăţii. Acest volum prilejuieşte întâlnirea cu firea ei poetică, dar şi cu dilema recuperării ca un tot integru al poeziei, eseisticii şi al publicisticii Leonidei Lari. Volumul este şi revenirea la un început al unei colecţii binevenite – Antologia unui autor – menţionând modul în care este structurată această antologie, fiind separate în capitole aparte poeziile lirice şi poeziile civice. De fapt, sunt nişte monade poetice. Poezia sa este mai mult protest faţă de nedreptăţile din viaţa noastră, o „sfâşiere între mesianism şi misticism”. În versurile lirice se resimte o cantabilitate spre romanţe, iar versurile civice au fost catalizate de modul de viaţă socială a timpurilor în care a trăit poeta, fiind unul din cei mai combativi scriitori ai acestor timpuri. Poemele sale erau pe buzele tuturor la vremea de turbulenţă socială. Poporul aştepta cuvântul intelectualului şi ea l-a spus cel mai bine şi cel mai mult.

În creaţia Leonidei Lari se resimte trecerea de la poetica realistă a anilor ’60 la poetica viziunii – bazată pe metafora şocantă, pe imaginar, este de părere Nina Corcinschi, tânăra reprezentantă a criticii literare de azi. Scriitoarea Leonida Lari a renunţat la instrumentarul liric al poeziei de atunci şi a trecut la poezia axată pe realitatea dură a anilor ’80, fiind printre primii autori care a abordat o poezie publicistică. A adus un suflu oniric în poeziile sale. Pe cititorii anilor ’90, ani de mari schimbări sociale, i-a îndemnat, prin versurile şi activitatea sa politică, să fie mai curajoşi, mai sinceri, mai oneşti.

Scriitorul Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, a ţinut să specifice că poezia Leonidei Lari trebuie analizată din foarte multe aspecte, iniţial fiind aspectul modernismului temperat, apoi din perspectiva aspectului neoromantismului românesc. În creaţia scriitoarei se descifrează mai multe mituri poetice: mitul oniric, mitul Demiurgului, mitul Creatorului, mitul erotic etc. Dar mai presus de toate este Mitul Poeziei, deoarece ea credea în forţa Poeziei, prin care spera de a schimba lumea din jur. Iar poezia patriotică, a revoltei, a renaşterii naţionale este trecută prin latura intimă a fiinţei ei – şi prin aceasta poeta Leonida Lari este inedită!

Un participant mai rar întâlnit la o lansare de carte artistică (dar în Biblioteca noastră mereu a fost prezentă – Excepţia!), Mariana Palihovici, vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, s-a pronunţat asupra activităţii politice a scriitoarei Leonida Lari, admirând, în special, discursurile ei din perioada anilor ’80 -’90, care au contribuit din plin la formarea conştiinţei civice active a poporului nostru.

Editorul trebuie să realizeze o carte atractivă şi din punctul de vedere al structurii, dar şi editorial. Ioan Mânăscurtă a reuşit acest lucru, a ţinut să remarce scriitorul Iulian Filip. De la Piaţa Diolei, prima sa carte, şi până la această ultimă apariţie editorială, versurile Leonidei Lari te fac să deviicaptivul Şarpelui, care te hipnotizează. Mai ales atunci când însăşi autoarea îşi citea versurile, era imposibil să o asculţi fără mari emoţii. Iulian Filip a venit cu un cuvânt de admiraţie şi încurajare pentru acest proiect al Editurii „Princeps” – Antologia unui autor –, susţinut şi de Ministerul Culturii, deci, volumele apărute vor ajunge mai repede în biblioteci şi vor fi la îndemâna cititorilor.

Criticul literar Ion Ciocanu s-a referit, în alocuţiunea sa, la începutul fenomenului Leonida Lari. În prima sa carte, Piaţa Diolei, autoarea a şocat, prin versurile sale, neobişnuite la acea vreme, membrii colegiilor redacţionale… şi a stat în sertarele editurilor vreo şapte ani. Dar deja era o adevărată poetă. Apoi a făcut alt pas curajos şi s-a integrat în viaţa politică, poate în detrimentul vieţii poetice. Fenomenul Leonida Lari înseamnă oscilare între insolit şi discursul politic.

Istoricul Ion Ţurcanu şi-a exprimat regretul că nu s-au scris prea multe, în timpul vieţii, despre această Femeie-Protest. Totuşi, cărţile Leonidei Lari au fost foarte bine primite de critica literară a timpului, în special, fiind susţinută şi apreciată creaţia sa de scriitorii români Ioan Alexandru şi Marin Sorescu.

Poeta Leonida Lari este şi acum prezentă în mijlocul nostru, a menţionat decanul de vârstă, scriitorul Vladimir Beşleagă. A fost o personalitate foarte originală. Destinul ei a fost unul foarte fericit, dar şi tragic, totodată vocaţia ei a fost de a fi un om providenţial, o doamnă cu caracter puternic debărbat politic.

Scriitorul Nicolae Roşca, consătean al scriitoarei şi rudă a ei, în eseul său dedicat poetei Leonida Lari, ne-a reamintit tuturor cât de mult şi-a iubit Neamul, visul suprem al poetei fiind de a-şi vedea Ţara reîntregită…

Cunoscuta actriţă Ninela Caranfil, Artistă a Poporului din Republica Moldova, a recitat unele versuri de neuitat din remarcabila creaţie a poetei Leonida Lari, răscolind emotiv, încă o dată, sufletele celor prezenţi la manifestare.

Actorul Mihai Iorga, soţul regretatei scriitoare, a mulţumit Prietenilor poeziei Leonidei Lari, celor care au contribuit la apariţia noului volum cu versurilor ei. A ţinut să se confeseze publicului – starea de poezie era stilul de viaţă al ei. Deci, era un poet existenţial, iar misticismul este, după părerea sa, ceea ce vede orice poet adevărat – metaforele poeziei.

În Sala Nuciferă a Bibliotecii „Onisifor Ghibu” a fost vernisată o expoziţie inedită de fotografii, autor – Nicolae Răileanu, maestru-fotograf, cu genericul Şi anii ne acoperă cu amintiri…, dedicată vieţii şi activităţii Leonidei Lari, poeta şi distinsa luptătoare pentru renaşterea naţională a neamului său, cea care rămâne a fi vie în memoria multor concetăţeni ai săi.

În colaborare cu Biblioteca Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chişinău a fost organizată o expoziţie a volumelor apărute de-a lungul timpului de sub pana poetei Leonida Lari, începând cu prima ediţie a cărţii sale, cu enigmaticul titlu Piaţa Diolei, parte din volumele expuse au păstrat urările de bine şi autograful poetei ce a revenit astăzi acasă prin această impresionantă antologie – Numai în ceruri…


1* LARI, Leonida. Numai în ceruri : [poezii, epifanii, atitudini] / Leonida Lari ; pref. de Ioan Mânăscurtă. Chişinău : Ed. Princeps, 2014. 500 p. (Antologia unui autor). Ref. critice: p. 491-500.

Vitalie RĂILEANU, 
director, Biblioteca „Onisifor Ghibu”;
Margareta CEBOTARI, 
bibliotecar principal