Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / LIBRARY`S BRANCHES LIFE / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ
Valeria BEŢIVU
Imaginea Filialei „Ştefan cel Mare” reflectată în comunitatea chişinăuiană

IMAGINEA FILIALEI „ŞTEFAN CEL MARE” REFLECTATĂ ÎN COMUNITATEA CHIŞINĂUIANĂ

Imaginea Filialei „Ştefan cel Mare” în reţeaua Biblioteci Municipale „B.P. Hasdeu” reprezintă un nod important al comunicării informaţionale şi culturale în viaţa bibliotecilor şi a utilizatorilor. Pentru a se menţine în atenţia comunităţii şi a provoca interesul unor noi segmente de public, începând cu anul 2012, avându-l în fruntea bibliotecii pe scriitorul şi prozatorul Dumitru Crudu, Biblioteca „Ştefan cel Mare” a fost mai preocupată de crearea unei imagini pozitive, de a adăuga valoare imaginii deja existente.

În procesul creării imaginii bibliotecii în comunitate un loc aparte îl deţine colaborarea cu mass-media, datorită lui Dumitru Crudu. Apariţia ştirilor despre bibliotecă în mass-media se datorează şi unor noi activităţi culturale desfăşurate cu publicul cum ar fi: cluburile pe interese Cinema alternativClubul poeţilor-copiiClubul picilorAtelierul „Vlad Ioviţă”, Jocul „Roata minunilor”, concursurile cognitiv-educative Cu scriitorii români devii faimos şi Box la bibliotecă – concurs de limba română – toate organizate din iniţiativa directorului bibliotecii, Dumitru Crudu.

Succesul şi imaginea bibliotecii, se constituie prin vizibilitatea ei în presa internaţională (www.ziare.com, Observatorul cultural, România literară, Timpul de Iaşi) şi cea locală (ziarul Timpul, revista electronică BiblioCity, revista de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis; şi în cadrul emisiunilor: Convorbiri literare la Radio Moldova, Cultura azi şi Magazinul copiilor de la TV Moldova, Prima oră de la Prime TV.

Noi posibilităţi de promovare a Filialei „Ştefan cel Mare” le-am obţinut prin utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne: blogul bibliotecii (bibliotecastefancelmare.blogspot.com) şi a paginii facebook.com. Astfel, pe pagina de Facebook a bibliotecii, în 2014, s-au înregistrat 3691 de prieteni, cu 1325 mai mulţi decât în 2013.

Cea mai mare realizare în promovarea imaginii bibliotecii, o considerăm a fi, Jurnalul bibliotecarului de Dumitru Crudu – o carte ce redă exact viaţa din Biblioteca „Ştefan cel Mare”. Apariţia acestui jurnal şi distribuirea lui în toate filialele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” măreşte considerabil aria de comunicare a imaginii instituţiei noastre. Jurnalul bibliotecarului a fost postat zilnic pe blogul bibliotecii şi în ziarul Timpul.

Analiza statistică, ne oferă posibilitatea să urmărim modul în care Filiala „Ştefan cel Mare”, într-o perioadă scurtă de timp, este tot mai prezentă în mass-media.

Despre un blog se poate afirma că este „bun”, dacă stârneşte interesul utilizatorului. Blogul bibliotecastefancelmare.blogspot.com, este o platformă importantă în promovarea bibliotecii unui public larg.

Anul

Numărul de postări

Numărul de vizualizări

2012

538

46 768

2013

636

64 586

2014

637

67 991

Creşterea numărului de postări pe blogul biblioteci şi a numărului de prieteni pe Facebook, se datorează acumulării de abilităţi în utilizarea acestor servicii de către bibliotecari, deoarece în munca de promovare a bibliotecii pe reţelele de socializare este implicată toată echipa bibliotecii.

Un pas important în promovarea imaginii bibliotecii, a fost elaborarea calendarului pe anul 2015 Solii literaturii – o premieră editorială absolută, fiind primul calendar cu scriitori de când se editează astfel de tipărituri în Republica Moldova. În calendar, au fost incluşi 12 scriitori din toate generaţiile, fiind un fel de istorie în miniatură a literaturii române din Basarabia în perioada postbelică. Pe pagina unei luni, sub poza autorului, a fost inserat un citat reprezentativ din creaţia scriitorului, iar sub citat – imagini ale cărţilor semnate de condeier. Prin acest mod vizual foarte aerisit, am căutat să promovăm literatura română contemporană din Republica Moldova.

Compania Teleradio Moldova şi Prime TV, în 2014, au lansat interviuri şi secvenţe despre activitatea Filialei „Ştefan cel Mare”, în următoarele emisiuni:

1) Cât de citit este Mihai Eminescu la Biblioteca „Ştefan cel Mare”, interviu acordat de Valeria Beţivu, Prime TVPrima oră, 15 ianuarie 2014;

2) Cu Mihai Eminescu devii faimos, concurs cognitiv-educativ, Moldova 1Cultura azi, 2 februarie 2014;

3) De mână cu Marele Joker, lansare de carte, autor Maria Pilchin, Clubul criticilor, Moldova 1Cultura azi, 23 februarie 2014;

4) Cinema alternativMoldova 1Cultura azi, 16 februarie 2014;

5) Box la Biblioteca „Ştefan cel Mare, concurs de limba română, Moldova 1Cultura azi, 2 martie 2014;

6) Un dialog al scriitorilor Dumitru Crudu şi Vitalie RăileanuMoldova 1Cultura azi, 27 martie 2014;

7) Cu Ion Iachim devii faimos, concurs cognitiv-educativ, Moldova 1Magazinul copiilor, 17 mai 2014;

8) Prima zi la „Trolleybook”, interviu acordat de Valeria Beţivu, Moldova 1Bună dimineaţa, 10 iulie 2014;

9) Un dialog al scriitorilor Dumitru Crudu şi Vitalie RăileanuMoldova 1Cultura azi, 18 noiembrie 2014.

Datele statistice, reflectă o creştere semnificativă a apariţiei Filialei „Ştefan cel Mare” în mass-media în anii 2013 şi 2014, în comparaţie cu anul 2012. La fel, şi numărul de postări şi vizualizări pe blog este în creştere, deoarece blogul a fost actualizat în permanenţă, contribuind la formarea şi consolidarea imaginii bibliotecii.

Cei mai activi bibliotecari în promovarea imaginii bibliotecii. Cel mai activ în procesul de comunicare a imaginii bibliotecii este managerul instituţiei, Dumitru Crudu, cu cele mi multe articole, prezentări de carte la Radio Moldova, interviuri acordate la emisiuni TV, precum şi cu o carte,Jurnalul bibliotecarului, editată în 2013, despre viaţa bibliotecii. Urmează membrii colectivului de bibliotecari: Valeria Beţivu – 38 de articole; Lilia Beşan – șapte articole; Doina Spătaru – trei articole. Marea majoritate a articolelor, au fost publicate în ziarul Timpul, blogul profesional BiblioCity şi doar un articol în revista BiblioPolis.

Colectivul Filialei „Ştefan cel Mare” s-a învrednicit de diplome şi menţiuni din partea conducerii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” pentru promovarea imaginii:

 • Dumitru Crudu – două diplome de excelenţă şi două diplome de menţiune pentru contribuţii la promovarea Bibliotecii Municipale „B.P Hasdeu” în mass-media audioviziuală şi tipărită;
 • Natalia Meşina şi Lilia Beşan – câte o diplomă de menţiune pentru contribuţii la promovarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în mass-media.

  Problemele angajaţilor în asigurarea prezenţei filialei în mass-media:

 • nu toţi angajaţii filialei au relaţii prea strânse cu mass-media;
 • lipsa dorinţei de a relata despre activitatea bibliotecii în presa scrisă şi emoţii în faţa camerelor de luat vederi;
 • cu toate acestea, colectivul Filialei „Ştefan cel Mare” este susţinut şi încurajat de directorul ei – dl Dumitru Crudu, care are o colaborare fructuoasă cu jurnaliştii cu scopul de a crea o imagine cât mai amplă bibliotecii, atât în presa scrisă, cât şi în cea audiovizuală.

  Optimizarea imaginii, va rămâne în continuare o preocupare permanentă a bibliotecarilor, deoarece viitorul Filialei „Ştefan cel Mare”, depinde în mare măsură şi de imaginea pe care şi-o va crea în societate.

  Concluzii

  Organizarea activităţilor culturale de promovare a lecturii şi a bibliotecii în mass-media, au avut drept scop îmbunătăţirea imaginii bibliotecii. Personalul calificat al Filialei „Ştefan cel Mare” a depus un efort considerabil ce merită menţionat, deoarece bibliotecarii sunt acei cu ajutorul cărora serviciile bibliotecii devin competitive şi conduc la obţinerea succesului scontat.

  Omagiile aduse bibliotecii şi distincţiile primite ne îndreptăţesc să credem că eforturile echipei Filialei „Ştefan cel Mare”, pe parcursul a trei ani de activitate, nu au fost în zadar, deoarece performanţele obţinute sunt recunoscute.

  Referinţe bibliografice

  1. CĂTĂNOIU, Anamaria. Strategii de comunicare în biblioteca publică. Comunicarea promoţională. Comunicarea mediatică. În: Servicii de bibliotecă. Antologie de comunicări: experienţe şi exigenţe actuale. Bibliointegrarea, imperativ profesional. Focşani, 2007, p. 57-71.
  2. Formarea imaginii bibliotecii în comunitate. Disponibil: http://bibliotecaovidius.blogspot.com
  3. Imaginea Bibliotecii Naţionale din Republica Moldova în mass-media din străinătate (1991-2011). Disponibil: http://www.bnrm.md/
  4. KULIKOVSKI, Lidia. Biblioteconomie: studii, cercetări, recenzii, prefeţe, eseuri, interviuri. Ch., 2008. 65-76.
  5. KULIKOVSKI, Lidia; PLEŞCA Irina. Mass-media – partener indispensabil al BM „B.P. Hasdeu” în sporirea vizibilităţii publice: (studiu de caz). În: BiblioPolis. 2013, 49, 13- 22.
  6. KULIKOVSKI, Lidia. Contribuţii biblioteconomice (teoretice şi paraxiologice): culeg. de art. (2008-2012). Chişinău, 2012, p. 61-67.
  7. OSOIANU, Vera. Componentele imaginii, mijloacele de creare şi întreţinere a ei. Disponibil: http://www.slideshare.net

Anul

Total articole

Articole semnate de bibliotecari

Articole semnate de persoane din afara bibliotecii

Radio, TV

2012

18

15

3

-

2013

34

29

5

34

2014

24

23

1

9

Total

76

67

9

43

Valeria BEŢIVU, 
bibliotecar principal, Filiala „Ştefan cel Mare”