Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
BILANŢ / REVIEW / ИТОГИ
Lidia KULIKOVSKI
Anul ştiinţific 2014 la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

ANUL ŞTIINŢIFIC 2014

LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”

Conf. univ. dr. Lidia KULIKOVSKI,
director, Departamentul studii şi cercetări

Totalurile cercetării înregistrate în perioada de referinţă, anul 2014, subliniază şi consolidează cultura ştiinţifică, cultura cercetării printr-un ritm constant de creştere atât cantitativ, cât şi de cuprindere a subiectelor, a formelor şi metodelor. Bibliotecarii s-au implicat în cercetări bibliografice, studii de caz, cercetări sociologice, literare şi biblioteconomice, producând lucrări, activităţi ştiinţifice, articole ştiinţifice, proiecte. Cercetările se regăsesc publicate sau ascultate prin comunicări la Bucureşti, Baia Mare, Iaşi, Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Bistriţa-Năsăud, Bacău, Râmnicu Sărat (România), Pereiaslav-Hmelniţki, Cernăuţi (Ucraina), Ruse (Bulgaria), Chişinău, în limbile română, rusă, bulgară, ucraineană, franceză, engleză şi au acoperit întreaga diversitate de tipuri de lucrări ştiinţifice.

A fost desfăşurată o amplă activitate de documentare la cercetarea mai multor teme care vor fi editate în 2015 ca: Managementul evenimenţial pentru bibliotecariMetode de cercetare în infodocumentare (DSC); Revista „Luminătorul”, bibliografie analitică (Filiala „Maramureş”); Ucrainenii în literatura şi cultura Republicii Moldova, vol. II („Lesia Ukrainka”); Ion Ciocanu, 75 de ani, monografie critico-literară („O. Ghibu”); Bibliografia Municipiului Chişinău, 3 vol., Bulevardele, străzile, pieţele municipiului Chişinău, enciclopedie (Departamentul „Memoria Chişinăului”), Dicţionarului enciclopedic al doctorilor în drept din Republica Moldova (Biblioteca Publică de Drept); biobibliografia Alexandru-Horaţiu Frişcu la 65 ani („Alba Iulia”); Constantin Tănase. Biobibliografie („Transilvania”) ş.a.

Revista de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării BiblioPolis – instrumentul BM „B.P. Hasdeu” de comunicare ştiinţifică profesională – a publicat rezultate ale activităţii ştiinţifice şi ale cercetărilor susţinute de bibliotecarii ei în rubricile Studii şi cercetări, Teorie şi practică, File de istorie, Cartea de specialitate, Recenzii şi consemnări, Impresii de lectură, Eminesciana, Patronul nostru spiritual (B.P. Hasdeu)În cele patru numere apărute în 2014 au fost publicate 243 de materiale de biblioteconomie, ştiinţe ale informării, istorie, cultură, literatură etc., dintre care 190 au caracter ştiinţific (studii, rezultatele cercetărilor, articole teoretice, recenzii, sinteze, comentarii pe marginea lucrărilor şi activităţii de comunicare a ştiinţei), ceea ce constituie 78,2 faţă de 69,3% în 2013. Detalieri de tipologie pe fiecare număr de BiblioPolis vedeţi în tabelul ce urmează.

Topul vizibilităţii angajaţilor BM pe paginile BiblioPolis s-a constituit în felul următor: Vlad Pohilă – 20 prezenţe; Valeriu Raţă – 20 articole; Lidia Kulikovski – 14, Vitalie Răileanu (Filiala „O. Ghibu”) – 12; Mariana Harjevschi (directorul revistei) – 6; Diana Ungureanu – 6; Victoria Fonari – 4, Iurie Colesnic – 4; Elena Roşca – 4; Lidia Grosu – 4; Cristina Rogalnicov – 3; Nelly Ţurcan – 3. Angajaţii BM au publicat în total 135 (faţă de 107 în 2013) articole atribuite genului ştiinţific. Revista BiblioPolis a publicat 88 (52 în ٢٠١٣) de articole ştiinţifice de autori străini.

Referitor la cercetarea biblioteconomică menţionăm că din numărul, destul de mare, al volumelor, de autor sau tematice, configurate de cercetarea BM, doar patru sunt atribuite tematicii biblioteconomice. Lucrări fundamentale biblioteconomice nu s-au regăsit în producţia ştiinţifică a BM, dar au fost în activitatea de cercetare şi se vor materializa în volume tipărite în 2015. Tematicile biblioteconomice au fost abordate în 89 de articole (din totalul de 135 de articole ştiinţifice) ale angajaţilor BM. Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” rămâne, în continuare, un spaţiu atractiv pentru cercetarea studenţilor. În baza activităţii BM au fost realizate cinci teze de master.

Anul ştiinţific şi biblioteconomic 2014, la BM, a fost marcat de o realizare ştiinţifică de anvergură – publicarea rezultatelor cercetării la subiectul Evoluţia politicilor în Sistemul Naţional al Bibliotecilor din Republica Moldova (Mariana Harjevschi)1 şi susţinerea tezei de doctor în infodocumentare, biblioteconomie şi ştiinţa informării.

Articolele angajaţilor BM au fost publicate (cu tematici biblioteconomice) în revistele de specialitate sau editate de instituţii infodocumentare din ţară şi străinătate: în revista de biblioteconomie şi ştiinţa informării BiblioPolisRevista română de biblioteconomie şi ştiinţa informăriiSeptentrionales(BJ, Baia Mare), Revista ABRM, Studia Universitatis, ser. Ştiinţe sociale (Chişinău)Comentariile, eseurile au fost publicate în Metaliteratura, Zona literară, Plumb, Literatura şi arta, Contrafort, Timpul şi în reviste din străinătate. Comentariile şi sintezele la activităţile ştiinţifice au fost publicate în BiblioCity şi pe blogurile filialelor.

Angajaţii BM au publicat 197 de articole ştiinţifice: aici topul îl deschide Vitalie Răileanu cu 23 de articole; Vlad Pohilă – 21; Valeriu Raţă – 17; Lidia Kulikovski – 16; Nelly Ţurcan – 11, Anastasia Moldovanu – 9; Maria Pilchin – 6; Mariana Harjevski – 5; Margareta Cebotari – 2 (şi ١٢ în format electronic); Parascovia Onciu – 2; Ecaterina Nedzelschi – 2. Ei au asigurat prezenţă BM în publicaţiile periodice ştiinţifice: Metaliteratura: revistă ştiinţifică trimestrială, Institutul de Filologie al AŞM; Philologia; Intertext: reviste ştiinţifice, Buletinul „Mihai Eminescu”, Studia Universitatis Moldaviae, ser. Ştiinţe socialePlumb (Bacău); Zona literară (Iaşi); Dacia literară; Convorbiri literare (Iaşi); Spaţii culturale (Râmnicu Sărat); Зелена Буковина (Cernăuţi).

Sensibilizarea bibliotecarilor pentru ştiinţă şi cercetare s-a materializat la BM şi filiale prin organizarea conferinţelor şi simpozioanelor, colocviilor, lecţiilor / conferinţelor publice şi susţinerea unor forme ştiinţifice mai mici ca mese rotunde şi dezbateri: 34 de conferinţe ştiinţifice, dintre care filialele „O. Ghibu” – şapte conferinţe (648 de participanţi); „Transilvania” – cinci; „Maramureş” a raportat patru; „Ovidius” – trei; Biblioteca Centrală, „Alba Iulia”, „I. Mangher”, „L. Rebreanu”; „Transilvania” – câte două conferinţe; „Lomonosov” – una. Temele, actuale, interesante, originale se asociază după conţinut la trei categorii din care spicuim doar câteva exemple: (1) istorico-culturale (Tradiţii asociative ale învăţătorilor, „O. Ghibu”); (2) literare (Universalitatea operei eminesciene; Basarabia, cuvânt de dor şi deşteptare în opera lui Dumitru Matcovschi; Hebdomadarul „Literatura şi arta” – 60 de ani de la înfiinţare; „Poduri de carte” – proiect de succes al ICR „M. Eminescu” din Chişinău, „O. Ghibu”); şi (3) de interes general (Cuvântul în serviciul păcii; Mass-media şi oportunităţile prezentului, „O. Ghibu”). În acest an Biblioteca Publică de Drept, considerând implicarea bibliotecii în mediul de cercetare ştiinţifică ca sarcină inerentă şi element fundamental al managementului instituţional, care justifică şi explică rolul şi cursul de dezvoltare a bibliotecii în societate la momentul actual, a organizat şi a desfăşurat cinci conferinţe pe diverse aspecte de drept.

Simpozioanele, la fel, ca şi anul trecut, preponderent omagiale, au fost mai multe – 11 (în anul 2013 – nouă), dintre care Filiala „O. Ghibu” a organizat şase simpozioane ştiinţifice (482 de participanţi). În anul de referinţă au avut loc doar două colocvii: unul biblioteconomic – Provocările bibliotecilor: cărţile electronice – cu o agendă vastă de evenimente, discuţii, lecţii publice (Departamentul studii şi cercetări a moderat dezbaterea Cărţi electronice versus cărţi tipărite) şi unul literar – Originalitatea operei lui Ion Creangă şi locul lui printre povestitorii europeni (Departamentul studii şi cercetări a participat cu comunicarea Mariei Pilchin Ion Creangă şi „creanga de aur”: de la cireş la arborele universal).

Lecţiile / conferinţele publice se încetăţenesc rapid în formele de activitate cu publicul în filialele noastre. Biblioteca Publică de Drept a organizat nouă lecţii publice; Filiala „O. Ghibu” – cinci (254 de participanţi). La Filiala „M. Lomonosov” lecţiile – 126 (2446 de participanţi) se desfăşoară în cadrul celor patru cluburi / lectorii, precum şi în afara lor. În cluburile «Живая этика» şi «Рериховский» temele lecţiilor au fost legate de studierea filosofiei lui Nikolai Roerich, de ex.: Раджа Йога. Самопознание; Воспитание нового человека; Агни-Йога. Разница между беспристрастным и безразличным; По письмам Е. Рерих; Путь на Кайлас; Сергий Радонежский – 700 лет. În clubul / lectoriul dedicat lui A.S. Puşkin au avut loc lecţiile la temele: Жизнь и творчество А.С. Пушкина; Пушкинское Лукоморье; Памяти Пушкина; Весна, весна – пора любви. O lecţie interesantă a lui A. Kovalski (Любовь – устаревшее понятие) a fost în cadrul clubului „Planeta curată”. În anul de referinţă au fost lansate încă două cluburi / lectorii: «Мир шифров» şi «Психолого-астрологический лекторий», care, la fel, au organizat lecţii / conferinţe publice cu subiectele: История криптографии с древних времён до наших дней, Невероятные способы кодирования и передачи информации, Математика позволяет объяснить логику развития ряда классических шифров ş.a.

Mesele rotunde s-au dovedit a fi forma cea mai utilizată de BM şi filialele ei (a se vedea compartimentul Activităţi cu publicul şi anexa Forme şi activităţi cu publicul din Raportul anual al BM „B.P. Hasdeu”). Cu tematică ştiinţifică au fost doar 15 asemenea manifestări, dintre care la Filiala „O. Ghibu” – 10 (405 participanţi).

Dezbaterea / discuţia publică are, în anul de referinţă pondere mare în activitatea bibliotecilor – bibliotecile raportează 240. Greu de identificat câte dintre ele sunt ştiinţifice fără o descriere detaliată. După titlu reiese că au fost 70.

O altă formă de activitate ştiinţifică ce prinde contur la Filiala „O Ghibu” sunt atelierele de cercetare literară, atelierele de traduceri şi atelierele de studiere a mitologiei moderate de profesorul universitar Ivan Pilchin. Total ateliere – 17 cu 344 de participanţi. Temele de cercetare s-au axat pe subiectele: Lumea monştrilor şi a infernului în lumea scandinavă; Bestiarul mitologiei scandinave; Conflicte divine în universul mitologic scandinav; Mit şi istorie – eroii mitologiei scandinave; Legenda Nibelungilor în varianta „Eddei Mari” (cinci cu 48 de participanţi); Traducere şi interpretare din perspectivă semiotică (două); Exerciţii de traducere a prozei scurte (A. Busuioc); Exerciţii de traducere a prozei scurte (R. Craver); Exerciţii de traducere a prozei scurte (A.P. Cehov); A traduce pentru cititorii mileniului trei – (cinci cu 75 de participanţi).

Filiala „O. Ghibu” se evidenţiază printr-o activitatea ştiinţifică prodigioasă desfăşurată în anul 2014. Alături de exemplele care au fost amintite în diverse contexte, merită a fi menţionată şi activitatea de cercetare literară şi bibliografică desfăşurată sub auspiciile Laboratorului de cercetări literare şi bibliografice „Onisifor Ghibu”. Rezultatele Laboratorului s-au materializat în elaborarea şi editarea lucrărilor ce contribuie la promovarea personalităţilor de ştiinţă chişinăuiene – total trei volume: Burlacu, Alexandru. Fascinaţia modelelor (exegeze literare) / Alexandru Burlacu; antologator: Vitalie Răileanu; bibliografie selectivă: Margareta Cebotari; Pavlicencu, Sergiu. Cartea unui destin: exegeze literare, completate cu o biobibliografie / Sergiu Pavlicencu; antologator: Vitalie Răileanu; bibibliografie comentată: Margareta Cebotari; Răileanu, Vitalie. Reversul ludic al (dia)criticului / Vitalie Răileanu. În pregătire se află două volume care vor fi finisate şi editate în 2015: Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare şi Un poet cunoscut-necunoscut – Eugen Cioclea.

Încă un aspect pozitiv al anului 2014 – a sporit considerabil activitatea de comunicare a ştiinţei. Bibliotecile au comunicat rezultatele ştiinţei prin activităţi ca expoziţiile tradiţionale şi virtuale; prin reviste bibliografice, orale şi virtuale; prin concursuri de erudiţie; prin lansări de carte (enciclopedii, dicţionare, manuale, bibliografii, monografii, tratate ştiinţifice etc.). Această dinamizare a activităţii de comunicare şi promovare a ştiinţei o atribuim efortului Departamentului studii şi cercetări care a orientat, a incitat şi a provocat bibliotecarii la activitatea prin propuneri, sugestii, concursuri.

Menţionăm în context, ca serviciu nou şi activitate inovativă, experienţa Filialei M. Drăgan, care a lansat clubul „Ştiinţa pe înţelesul puştilor” (zece şedinţe, 133 de participanţi) cu un scop bine fixat – promovarea literaturii ştiinţifice, grupul-ţintă: copiii cu vârsta de ٨-١٢ ani. Clubul este gândit să organizeze joaca aidoma unei lecţii de ştiinţă şi să intereseze copiii de fenomene, cercetare, explorare, experimentare. Copiilor li s-a explicat pe îndelete şi pe înţelesul lor diferite teme ştiinţifice. Prin intermediul acestor activităţi angajaţii filialei au familiarizat copiii cu ştiinţa, învăţarea distractivă în moduri interactive şi captivante. Copiii au aflat lucruri noi despre invenţii: Invenţii şi descoperiri, Mari invenţii, Misterele corpului uman, De ce sunt unic?, secrete ale diferitor ştiinţe: Secretele tehnicii, Misterele matematicii, Planeta Terra, Descoperim spaţiul. Este, neîndoios, o experienţă demnă de urmat.

Se cere menţionată şi activitatea inedită, de promovare a ştiinţei, la Filiala L. Rebreanu – crearea pe blog a paginii Oaza cercetătorului, rubrică prin intermediul căreia sunt promovate valori, conţinând texte de analiză literară, eseistică, recenzii, cronici literare – toate fiind prezentate cu referinţă la creaţia scriitorilor. Pagina este destinată tuturor celor interesaţi de literatură, inclusiv studenţi de la facultăţi umanistice, profesori de limba şi literatura română, doctoranzi, masteranzi, liceeni, cititori şi bibliotecari. Pagina conţine, deocamdată, şapte articole ştiinţifice.

S-a impus, în anul de referinţă, prin activizarea preocupării de cercetare şi ştiinţă Filiala A. MickiewiczPreocuparea de cercetare, promovare şi comunicare a ştiinţei la această filială o putem înscrie sub un generic luat din titlul unei expoziţii de carte ştiinţifică organizată la biblioteca poloneză:Ştiinţa este magia care funcţionează. Au identificat informaţii privind activitatea unor polonezi cunoscuţi, renumiţi, oameni de ştiinţă şi au postat articole despre ei pe blog, în cadrul rubricii Urme poloneze de valoare: Kazimierz Funk – biochimistul polonez care a introdus termenul de „vitamină”; Ludwik Lejzer Zamenhof – polonezul care a inventat limba esperanto; Jan Karski – polonezul care a încercat să oprească Holocaustul ş.a. Cercetarea temei Polonezii Chişinăului a continuat accentuând rolul polonezilor în dezvoltarea Chişinăului istoric – scriitori, savanţi, actori, constructori, cântăreţi, medici.

Anul 2015 poate fi considerat anul intensificării comunicării ştiinţei. În acest an plin de activităţştiinţifice interesante, filialele au promovat activ şi au comunicat prin diverse metode tradiţionale şi virtuale literatura ştiinţifică. Cea mai prodigioasă activitate s-a desfăşurat la Filiala O. Ghibu:

 • activităţi ştiinţifico-literare de amploare: 43 de activităţi / 1984 de participanţi (conferinţe – şapte, colocviu – unu, simpozioane – şase, mese rotunde – zece, dezbateri – trei, ateliere literare – zece, traininguri informaţionale – şase);
 • activităţi de comunicare a ştiinţei: lansări de carte ştiinţifică – 12 titluri; expoziţii de carte ştiinţifică – 42 (din care virtuale – zece);
 • promovarea personalităţilor din ştiinţă: activităţi – patru;
 • publicaţii total – 34 (volume publicate – 3; articole în reviste şi culegeri de articole, inclusiv internaţionale – 26).

  Departamentul studii şi cercetări a monitorizat feedbackul la activitatea ştiinţificăÎn anul 2014, la Concursul naţional ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şştiinţelor informării a obţinut cinci premii: la secţiunea Biblioteconomie şştiinţa informării, BM premiul IIpentru lucrarea Biblioteca Municipală: portret din profil cultural: cronici, consemnări şi recenzii (Valeriu Raţă); Premiul I la secţiunea Lucrări bibliografice. Bibliografii – volumul Revista „BiblioPolis”. Bibliografie (2002-20012); la secţiunea Lucrări din alte domenii Premiul I, II şi III după cum urmează:Chişinăul din inima noastră (Iurie Colesnic); Petru Cărare – scriitor nonconformist: exegeze literare (Vitalie Răileanu); Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual: exegeze literare, biobibliografie (V. Răileanu).

  La Salonul Internaţional de Carte, ediţia a XXII-a, angajaţii BM au primit doar două distincţii: Premiul Primăriei Municipiului Chişinăpentru volumul Chişinăul din inima noastră (Departamentul „Memoria Chişinăului”, Iurie Colesnic) şi Premiul „Vasile Coroban” pentru volumulProiecţii ale mitului în creaţia lui Victor Teleucă, Leo Butnaru și Arcadie Suceveanu (Biblioteca Centrală, Victoria Fonari). Total: şapte premii naţionale pentru şase lucrări. Amintim că în anul ٢٠١٣ angajaţilor BM le-au revenit 11 premii (la 11 lucrări şi 10 categorii).

  Rezultatele activităţii ştiinţifice a angajaţilor BM au fost apreciate şi cu alte premii:

  Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Debut pe anul 2013 pentru cartea De mână cu Marele Joker (critică literară), 13 iunie 2014 (Maria Pilchin, DSC);

  Premiul „Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale tinerilor savanţi”, „pentru exegeze de literatură modernă”, Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 57 din 20 martie 2014 (Maria Pilchin, DSC);

  Premiul pentru eseu literar la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXXIV-a, Lancrăm – Sebeş, 9-10 mai 2014 (Maria Pilchin, DSC).

  Premiul Editurii „Paralela 45” (publicarea manuscrisului) şi al revistelor Euphorion şi Viaţa românească la cea de-a XXXIII-a ediţie a Concursului naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene Porni Luceafărul…, 15 iunie 2014, Botoşani (Maria Pilchin, DSC).

  Feedbackul activităţii ştiinţifice se reflectă şi se măsoară prin numărul de recenzii sau impresii de lectură pe marginea lucrărilor publicate sau al materialelor despre activităţile ştiinţifice organizate de BM. Anul 2014 poate fi considerat şi anul intensificării promovării rezultatelor şi activităţilor ştiinţifice în mass-media tradiţională şi cea virtuală. Anul de referinţă înregistrează un număr impunător de 97 de articole (în 2013 – 53 de articole) care reflectă rezultatele cercetării şi a activităţilor ştiinţifice. Dintre ele 14 sunt recenzii la lucrările ştiinţifice editate de BM (şaptese referă la bibliografiile BM – Bibliografia Municipiului Chişinău, Renata Verejanu, Theodor Codreanu, catalogul-bibliografie Liviu Rebreanu; 16 sunt despre conferinţele organizate de BM şi filiale; şapte despre simpozioanele desfăşurate; şase se referă la metoda inovativă de colectare a ideilor – Ziua FedEx@Hasdeu); 20 despre participările angajaţilor noştri la conferinţe cu comunicări; 34 despre evenimentele ştiinţifice organizate pe parcursul anului (în 2013 – 29 de prezenţe) (mai detaliat a se vedea anexele Rezultatele activităţii de cercetare şi Recenzii, impresii de lectură, lansări, prezentări ale publicaţiilor şi ale evenimentelor ştiinţifice din Raportul anual al BM „B.P. Hasdeu”).

  Departamentul studii şi cercetări a organizat activităţi de instruire a bibliotecarilor în scopul încurajării implicării mai energice în activitatea ştiinţifică şi de cercetare, obţinerii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare organizării acestor preocupări. A propus angajaţilor un ciclu de instruire nonformală – Învăţăm concepte inovatoare – cu un scop bine ţintit: educarea pentru inovare a angajaţilor BM urmărind surmontarea comodificării cu schimbări de atitudini, acţiuni şi căi în efortul comun de inovare a activităţii BM. Cursanţilor li se ofereau workshopuri şi o Trusă de oportunităţi şi instrumente. Au fost realizate patru ateliere cu următoarele tematici: Paradigma designului în activitatea biblioteconomică; Conceptul WOW. Paşi importanţi pentru a deveni UAU!!!; Ziua talentelor: Trusa instrumentelor de stimulare, de reînnoire a talentelor bibliotecarilor; Ziua loializării: Trusa instrumentelor de loializare a utilizatorilor şi partenerilor.

  Altă iniţiativă lansată şi implementată de DSC a fost Ziua FedEx@Hasdeu. Scopul Zilelor FedEx@Hasdeu – provocarea reală a angajaţilor la inovarea activităţii ajutându-i să vadă dincolo de ce este evident şi să facă din idei esenţa activităţii lorLa prima ediţie FedEx@Hasdeu au participat 12 biblioteci-filiale care au venit cu 23 de idei, propuneri de proiect, proiecte realizate; la a doua au fost 15 participanţi. Contribuţia lor a fost de 32 de idei, proiecte, dintre care unele au derulat imediat şi au fost implementate cu succes (filialele „A. Mickiewicz”, „L. Rebreanu”, de Arte „T. Arghezi”, „M. Ciachir”, N. Titulescu ş.a.); a treia ediţie, cea mai rodnică, a adunat 17 biblioteci-filiale cu 39 de idei, proiecte, propuneri şi inovaţii (mai detaliat a se vedea sursele – şapte articole – despre FedEx@Hasdeu în anexa Recenzii, impresii de lectură, lansări, prezentări ale publicaţiilor şi ale evenimentelor ştiinţifice din Raportul anual al BM „B.P. Hasdeu”).

  Impactul acestor iniţiative de încurajare şi suscitare a interesului pentru inovare şi modernizare a fost mare:

  (1) inovarea a fost pe agenda BM anul întreg;

  (2) s-a produs o turnură de 360 de grade spre inovarea activităţii prin implementarea Zilei FedEx@Hasdeu şi a conceptului Instruire pentru inovaţie;

  (3) participanţii au fost dotaţi cu cunoştinţe despre inovaţie, cu instrumente (portofolii, truse cu instrumente) pentru a deveni bibliotecari „WOW”, designeri ai propriei activităţi, pentru a şti să-şi exploateze talentele, pentru a deveni actori culturali capabili să-şi transforme munca în teatru, pentru a şti cum să-şi loializeze utilizatorii, pentru a înţelege că autodezvoltarea e condiţia sine qua non a succesului profesional ş.a.

  La solicitarea Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM, a fost furnizat atelierul Activitatea ştiinţifică a BMLocul şi rolul cercetării în bibliotecă (formator L. Kulikovski). Paradigma designului în activitatea biblioteconomică a fost solicitat şi de bibliotecarii universitari (ULIM, februarie). DSC a oferit consultaţii filialelor BM şi altor biblioteci (raionale, şcolare) şi coaching la scrierea monografiilor de istorie locală Bibliotecii publice din Cricova, Bibliotecii pentru copii din Ştefan Vodă. Contribuţiile DSC sunt detaliat reflectate în anexa Contribuţiile Departamentului studii şi cercetări la instruirea, educarea culturii cercetării bibliotecarilor, la modernizarea şi inovarea activităţii din raportul anual al BM „B.P. Hasdeu”.

  Eşecuri

  Alături de succesele şi rezultatele pozitive evidenţiate, analizate şi evaluate anul 2014 raportează şi unele eşecuri:

  (1) eşecul realizării colecţiei Professional BM, care prevedea volumele Programe de lectură. Manual pentru bibliotecariAnimaţia cu publicul. Suport didactic pentru bibliotecarii din bibliotecile publice; revizuirea Manualului de identitate;

  (2) BM nu a valorificat, nu a promovat şi nu a comunicat colecţia de patrimoniu. Oficiul colecţii speciale de la Sediul Central, pentru prima dată în istoria BM, de când poartă numele scriitorului şi savantului B.P. Hasdeu (1988), nu s-a ocupat de patrimoniul hasdeuian;

  (3) temele de cercetare pe care bibliotecarii le prezintă la atestare nici pe departe nu sunt cercetări, nici chiar articole de blog – sunt fictive, formale, nu aduc nimic bibliotecii, nu adaugă valoare, doar puncte în plus la evaluare pentru conferirea gradului profesional;

  (4) eşecul ciclului de ateliere Învăţăm concepte inovatoare. Am încercat şi a eşuat. Pentru că din nouă activităţi planificate au fost realizate doar patru. Mai mulţi factori au influenţat eşecul / nerealizarea: (a) a fost prea mult – patru întâlniri Fedex@Hasdeu (trei zile şi un Folow-up), patru concepte inovatoare şi trei conferinţe profesionale; (b) s-ar fi produs mai multe dacă CNEB ar fi fost disponibil (prea solicitat a fost în 2014); (c) ezitarea mea personală de a aborda unele teme – am refuzat subiectul Marketing 3.0 (avem un departament special care îl va realiza); Motivarea 3.0(avem Serviciul resurse umane, care, de asemenea îl va organiza), administraţia BM şi-a asumat responsabilitatea pentru Managementul proiectului.

  Subscriu ipoteza specialiştilor în inovare, precum că „eşecul este partea cea mai mare a inovaţiei”. Poate a fost prea complicat, prea academic şi credem că forma acceptată pentru 2015, de cafenea, prin formatul său lejer, permite să căutăm răspunsuri la întrebările profesionale prin abordarea şi discutarea problemelor domeniului biblioteconomic. Cafeneaua va oferi spaţiu real (pentru şedinţe, ateliere, conferinţe, testarea altor forme de învăţare nonformală) şi virtual (blogul Chindii profesionale, care va asigura cu conţinut subiectele discutate sau propuse spre dezbatere, învăţare).

  Concluzii şi recomandări

  Cercetarea, după premisele şi rezultatele înregistrate în ٢٠١٤ şi raportate la rezultatele anului 2013, rămâne acelaşi semn distinct al activităţii de prezervare a prezentului şi valorificare a trecutului chişinăuian. Numărul, în creştere, al temelor cercetate, al tipurilor de lucrări ştiinţifice, activităţilor ştiinţifice şi numărul mare de articole ştiinţifice publicate în BiblioPolis, numărul mai mare de articole ştiinţifice scrise de angajaţii BM atestă această afirmaţie. Din cele expuse, evidenţiate, identificate, ilustrate şi analizate se impune necesitatea unor acţiuni pentru îmbunătăţirea segmentului ştiinţific.

  Planul de acţiuni pentru anul 2015 al Departamentului studii şi cercetări e construit să contribuie la îmbunătăţirea situaţiei, asigurând în continuare, dimensiuni şi adâncimi evolutive activităţii ştiinţifice a BM axându-se pe:

  (1) inovarea şi eficientizarea coordonării, monitorizării, consilierii activităţii de cercetare la nivelul de reţea a BM;

  (2) încurajarea şi motivarea activităţii ştiinţifice în structurile BM (servicii, departamente, filiale);

  (3) consolidarea şi dezvoltarea continuă a culturii cercetării atribuind mai multă atenţie modului în care angajaţii BM înţeleg conceptul de activitate ştiinţifică, de cercetare la BM şi de educare a culturii ştiinţifice, de cercetare a noilor veniţi prin activităţi organizate special de DSC;

  (4) organizarea unor activităţi de mentoring sau coach-ing în filialele care nu înţeleg rolul şi locul activităţii ştiinţifice în munca lor;

  (5) modelarea legăturii între activitatea ştiinţifică cu activitatea de zi cu zi a bibliotecarilor prin activităţile de instruire organizate de DSC;

  (6) atestarea ştiinţifică a revistei BiblioPolis se transferă pe agenda 2015;

  (7) implicarea şi participarea activă în cercetarea BNRM Modelul strategic al SNB.

  Anexă

  Rezultatele activităţii de cercetare

  Volume publicate

  1. Artista dorurilor noastre – Ninela Caranfil : biobibliografie. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, alcăt.: L. Capiţa; coord. L. Kulikovski; red. bibliogr. T. Foiu; ed. îngrijită de M. Harjevschi. Chişinău : [S.n.] (Tipogr. „Foxtrot”), 2014. 212 p.
  2. BurlacuAlexandruFascinaţia modelelor : (exegeze literare) / Alexandru Burlacu; antologator : Vitalie Răileanu ; bibliogr. sel. : Margareta Cebotari. – Iaşi : TipoMoldova, 2014. – 480 p.
  3. Casa Cărţii din şoseaua Hânceşti: 20 de ani de activitate (1994-2014) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala „Ovidius” ; alcăt. : Ion Borş [et al.] ; ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Chişinău : [S.n.], 2014 (Tipogr. „Foxtrot”). – 60 p.
  4. Harjevschi, MarianaEvoluţia politicilor în Sistemul Naţional al Bibliotecilor din Republica Moldova : autoref. tezei de dr. în ştiinţe ale comunicării : 572.02. – Infodocumentare; Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. – Chişinău, 2014. – 30 p.
  5. Liviu Rebreanu – creator de destine: catalog-bibliografie / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Jud. Bistriţa-Năsăud; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi, Ioan Pintea; coordonator: Lidia Kulikovski; autor: Irina Tutun; red. bibliogr.: Taisia Foiu; lector: Gabriela Bulduma. – Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014. – 144 p.
  6. PavlicencuSergiuCartea unui destin : exegeze literare, compl. cu o biobibliografie / Sergiu Pavlicencu ; antologator : Vitalie Răileanu ; bibliogr. comentată : Margareta Cebotari. – Iaşi : TipoMoldova, 2014. – 409 p.
  7. RăileanuVitalieReversul ludic al (dia)criticului / Vitalie Răileanu. – Iaşi : TipoMoldova, 2014. – 190 p.
  8. BiblioPolis : revistă de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; director dr. Mariana Harjevschi; fondator Lidia Kulikovski; red.-şef : Vlad Pohilă. – 2002 – . – Chişinău: Editura „Tehnica-Info”, 2014 – text: limba română, parţial rusă, engl., fr.; URL : www.hasdeu.md/bibliopolis,
   ISSN 1811-900X
   Vol. 51, nr. 1. – 288 p.
  9. Vol. 52, nr. 2. –264 p.
  10. Vol. 53, nr. 3. – 220 p.
  11. Vol. 54, nr. 4. – 264 p.
  12. Vol. 55, nr. 5. – 200 p.
  13. Evreii în cultura şi istoria mondialăBibliografie. Date memorabile 2014. – Ch., 2015. – 32 p.
  14. Detskih knig volşebnâe straniţî: scriitori – evrei pentru copii din colecţia Bibliotecii I. Mangher”. – Ed. a II-a, Chișinău, 2014. – 28 p. – (include 15 scriitori pentru copii).
  15. Scriitori basarabeni. Calendar 2015 / Biblioteca „Ştefan cel Mare”.

1 Harjevschi, Mariana. Evoluţia politicilor în Sistemul Naţional al Bibliotecilor din Republica Moldova : autoref. tezei de dr. în științe ale comunicării : 572.02. – Infodocumentare; Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării. – Chișinău, 2014. – 30 p.

Tipologia articolelor 
publicate

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Total articole ştiinţifice per număr

Total 
articole

Articole

ştiinţifice%

Eseuri

14

15

14

6

47

64

73,43

59,4

Studii, cercetări

8

11

16

14

48

61

79,0

80,0

Recenzii, carte de specialitate

14

10

12

14

52

64

81,25

75,4

Sinteze, comentarii

11

12

10

9

43

54

79, 7

61,2

Total

47

48

52

43

190 / 169

244

78,2

69,3