Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
BILANŢ / REVIEW / ИТОГИ
Mariana HARJEVSCHI
Încă un an de împliniri şi căutări la BM „B.P. Hasdeu”

ÎNCĂ UN AN DE ÎMPLINIRI ŞI CĂUTĂRI 
LA BM „B.P. HASDEU”*

Mariana HARJEVSCHI, 
director general, 
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”

1Oraşul Chişinău se transformă, tehnologiile informaţionale avansează, la fel se schimbă şi modul în care oamenii interacţionează. În 2014 Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a îmbrăţişat aceste metamorfoze, menţinând angajamentul de a fi o resursă publică accesibilă pentru toţi chişinăuienii şi vizitatorii săi. Impresionează modul în care Dvs. v-aţi reinventat şi aţi îmbrăţişat inovaţiile, lăsând totodată utilizatorul bibliotecii în centrul a tot ceea ce faceţi, aţi continuat să fiţi un partener indispensabil în viaţa comunităţii chişinăuiene.

2014 a fost un an impresionant prin paleta de servicii, proiecte lansate la nivel instituţional, dar şi specifice filialelor, atitudini iniţiate din partea bibliotecarilor.

Culmea e că anul acesta am avut un buget mai mic, aproximativ 3 mln de lei mai puţin, dar s-au realizat la fel de multe. Ce era de realizat – mă refer la achiziţii prin licitaţii, abonare la ediţii periodice şi baze de date, procurare mobilier pentru Filiala „Târgovişte”, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Biblioteca Publica de Drept, editarea colecţiei Professional şi alte publicaţii, procurarea computerelor şi a altor echipamente nu s-a reuşit sau, unele dintre ele, se vor realiza în 2015. Or, aceasta este o poveste birocratică aparte…

Adunaţi astăzi pentru a ne bucura de ceea ce s-a obținut individual, dar şi instituţional în formatul mărcii Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, vom înţelege că eforturile noastre în acest an au consolidat rolul BM ca o resursă pentru comunitatea chişinăuiană.

Toate-s noi şi vechi sunt toate – ca, de altfel, în fiecare an ne adunăm la început de primăvară pentru a evalua aportul corporativ la promovarea lecturii în Chişinău, a aprecia diversitatea de servicii moderne şi necesare care au susţinut demersul academic al chişinăuienilor, dezvoltarea profesională a acestora etc., unificarea eforturilor în vederea creării unui mediu competitiv.

Pornind de la efectul studiului realizat pe parcursul 2014 Biblioteca modernă în percepţia tinerilor şi Biblioteca în spaţiul online şi serviciile aşteptate de tineri, s-a reuşit să se identifice aspectele generale şi specifice privind percepţia, nivelul de satisfacere, preferinţele, dar şi aşteptările tinerilor utilizatori de la o bibliotecă modernă şi de la cea în spaţiul online. Ambele teme au generat soluţii, idei care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii prestării serviciilor reţelei municipale de biblioteci, dar şi la extinderea lor în corespundere cu preferinţele chişinăuienilor. În căutarea soluţiilor moderne de stimulare a lecturii biblioteca a explorat diverse categorii de utilizatori analizând percepţia, nivelul de satisfacere şi modalităţile de interacţiune cu bibliotecarii şi biblioteca din comunitate. Acesta a fost startul procurării a celor cinci dispozitive de lectură a cărţilor electronice (e-readere), care actualmente sunt printre cele mai mediatizate şi căutate în cadrul BM. Serviciul se bucură de popularitate, e-readerele fiind mereu solicitate, ceea ce arată că serviciul trebuie să fie dezvoltat în continuare.

Totodată, bibliotecile-filiale şi-au reenergizat, şi-au extins modul de abordare privind activităţile, serviciile pentru utilizatori, inclusiv re-designul spaţiilor bibliotecii prin intermediul Zilelor FedEx@Hasdeu. Bibliotecarii, reuniţi în cadrul a trei ediţii, au fost încurajaţi să identifice şi să propună idei de inovare şi modernizare, producând peste 90 de proiecte şi iniţiative care au fost dezvoltate şi implementate în cadrul bibliotecilor-filiale. Cele trei ediţii ale Zilelor FedEx@Hasdeu au înregistrat 144 de idei, propuneri de proiecte creative, inovative, inedite – unele au derulat imediat şi au fost implementate cu succes (filialele „A. Mickiewicz”, „L. Rebreanu”, de Arte „T. Arghezi”, „M. Ciachir”, N. Titulescu, Biblioteca Centrală ş.a.). Iar anul acesta numărul proiectelor şi ideilor, desigur, creşte exponenţial.

Proiectul Trolleybook a oferit un spaţiu dinamic de învăţare prin care tinerii şi copiii au fost stimulaţi să citească, să ia parte la activităţi educaţionale şi de obţinere a noilor competenţe în timpul vacanţei de vară. Modul îndrăzneţ şi inovator al acestui serviciu la BM a contribuit la promovarea şi stimularea lecturii copiilor, tinerilor şi a tuturor celor care vor să citească. Consider că acest proiect a fost o modalitate prin care am reuşit să convingem nu doar autorităţile publice să se implice în promovarea lecturii, dar am obţinut şi aprecierea Fundaţiei EIFL, care a premiat proiectul în cadrul concursului Servicii pentru tineri şi copii, astfel BM învrednicindu-se de trofeul EIFL şi 1500 de dolari. Care, desigur, urmează a fi valorificaţi în 2015 pentru cea de-a doua ediţie a acestui proiect.

Anul 2014 a fost marcat de deschiderea Sălii de carte în limba engleză, care este parte a proiectului Book to share. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, fiind instituţia perfectă pentru armonizarea inteligentă a aspiraţiei comunităţilor şi cetăţenilor la lectură, cunoaştere, oferă o nouă platformă de cunoaşte. Colecţia ei este cu adevărat una de excepţie. Este o colecţie valoroasă pentru că reflectă diverse domenii de interes academic pentru cercetători, dar cu aplicabilitate practică – atât în domenii reale (matematică, statistică, chimie, biologie, tehnologii informaţionale, arhitectură, inginerie, agricultură), cât şi în sociale (psihologie, pedagogie, filozofie etc.) şi interdisciplinare etc. Este o colecţie costisitoare – dincolo de cărţile donate care poartă istorii, persoanele s-au ataşat de ele pe parcursul studiilor sau lecturii din plăcere – sunt cărţi ale celor mai cunoscute edituri de autori prestigioşi. Ne angajăm să o promovăm şi să o facem tot mai cunoscută.

Anul 2014 a fost unul foarte generos în proiecte, unul dintre ele fiind deschiderea Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari. Este un centru remarcabil, inovator, disponibil, dinamic, atractiv, participativ. Posibilităţile oferite de Centrul de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari sunt pentru a ne reinventa profesia!

În acest context, biblioteca şi-a onorat rolul de hub comunitar, spaţiu de socializare şi învăţare, instruire, resursă pentru informare şi creativitate.

Anul ce s-a scurs a fost fructuos şi prin faptul că a fost fondată Asociaţia „Prietenii Bibliotecii Municipale «B.P. Hasdeu»”, care şi-a pus drept scop susţinerea financiară şi organizatorică a bibliotecii în vederea dezvoltării activităţilor culturale, specifice, de bibliotecă, precum şi a stimulării interesului comunităţii chişinăuiene pentru instituţia cărţii.

Multe realizări şi succese BM „B.P. Hasdeu” a înregistrat pe parcursul anului 2014, dar ele nu ar fi de conceput fără sprijinul personalului, al Dvs., dragi colegi, al partenerilor şi, nu în ultimul rând, al utilizatorilor, care din an în an devin tot mai numeroşi.

Acum, în martie, când am tras linia şi am obţinut analiza finală a celor realizate în 2014, e o bucurie şi o revedere frumoasă a noastră ca să fim împreună. În 2014 ne-am încărcat cu energia necesară, având profesionalismul de care daţi dovadă, mai creativ, mai diferit. Astfel, am reuşit să obţinem mai multe împliniri:

Colecţia s-a extins cu 6082 de titluri, dintre care 375 de titluri de ediţii periodice în 1142 de exemplare. Comparativ, cu anul 2013, numărul de exemplare achiziţionate în 2014 a crescut cu 5480. Din bugetul municipal au fost achiziţionate 26 963 de exemplare în sumă de 1 281 100 lei. Donaţiile au îmbunătăţit conţinutul şi calitatea fondului cu 20 728 de exemplare în sumă de 1 800 157 lei. Acestea au venit din partea partenerilor noştri, care, bineînţeles, Dvs. îi menţineţi cu sârguinţă şi tenacitate.

 • Dar ştim că pentru 2015 trebuie să ne mobilizăm să regândim mecanismul de achiziţii astfel încât să achiziţionăm mai accelerat cartea, să abonăm ediţiile periodice şi bazele de date. Consider că lansarea unui Barometru al lecturii va reprezenta un instrument valoros pentru a percepe mai bine preferinţele de lectură ale chişinăuienilor.

Activităţile originale de convingere şi loializare a cititorilor activi, campaniile de promovare, concursurile, tombolele, Ziua utilizatorului, prezenţa intensă pe reţelele de socializare a condus la menţinerea diversităţii profilului utilizatorului, cu categorii aproape fixe pe parcursul mai multor ani şi cu solicitări clar definite.

 • De serviciile şi ofertele BM au beneficiat 24% din populaţia municipiului Chişinău, lucru ce demonstrează capacitatea instituţiei noastre de a antrena un public eterogen, din toate categoriile socioprofesionale şi de toate vârstele. Ambiţia pe care trebuie să ne-o asumăm în 2015 este să fim mai receptivi, pentru a excela în calitatea serviciilor.
 • De la 24 062 la 19 497 în scădere este numărul utilizatorilor noi pentru 2014. Doresc să-mi exprim dorinţa să identificaţi diverse noi strategii, chiar trucuri pentru a tenta alţi noi utilizatori să-şi schimbe percepţiile lor faţă de bibliotecă şi să îi ademenim să viziteze reţeaua de filiale a BM.

Predilecţia pentru lecturi rămâne a fi o constantă a cititorilor, îndeosebi pentru carte, cel mai solicitat mijloc de documentare. Pe parcursul anului 2014 au fost consultate şi împrumutate 6 808 923 de documente în format tipărit şi electronic, cu 128 405 mai puţine decât în anul precedent. Împrumutul însă este în constantă scădere în ultimii ani, de la 15% în 2013 la 12,4% în anul trecut.

 • Explicaţia o cunoaştem: formatul online ale numeroaselor ediţii periodice, cărţi electronice, materiale audio şi video etc., accesul unui număr tot mai mare din populaţia urbei la tehnologii face ca să pierdem din vizor utilizatorul cărţii tipărite. Statisticile internaţionale totuşi demonstrează inversul – cartea tipărită revine. Cred că programele de lectură instituţionale Chişinăul citeşte o carte, Bătălia cărţilor, dar, nu în ultimul rând, iniţiativele locale (de ex., Cu scriitorii români devii faimos) vor fi benefice, astfel că indicatorul de împrumut va creşte în 2015.

Serviciile de referinţă au o pondere tot mai mare în activitatea BM, mai ales în contextul actual, când utilizatorii sunt tot mai diverşi în privinţa abilităţilor de regăsire a informaţiilor şi a nevoilor de informare, au aşteptări tot mai mari legate de serviciile de referinţă şi doresc să fie extins accesul la informaţie. Probabil ştiţi butada potrivit căreia Google oferă un milion de răspunsuri, iar bibliotecarul pe cel corect. Astfel, anul 2014 s-a caracterizat printr-un număr ridicat de referinţe bibliografice – 38 389 (inclusiv 18 546 de referinţe direcţionale), înregistrând o creştere cu 10 140 de referinţe la nivel de reţea faţă de anul 2013 (28 249). La fel, sunt îmbucurătoare cifrele pentru elaborarea listelor bibliografice, a buletinelor informative, mapelor tematice, revistelor bibliografice, zilelor de informare.

 • Pentru obţinerea performanţelor este necesară o promovare mai amplă a serviciilor virtuale Întreabă bibliotecarul şi Bibliosesam (chat), atât în reţele de socializare, cât şi în mod tradiţional: materiale promoţionale, lecţii de instruire a utilizatorilor.
 • Formarea şi educarea culturii de informare a utilizatorului rămâne a fi unul din obiectivele de bază ale activităţii unei biblioteci moderne. Îmi doresc mult ca activitatea BM în această direcţie pe parcursul anului 2015 să se axeze şi pe diverse forme de tranzacţii de instruire. Noi trebuie să fim în avangardă. Trebuie să setăm ţinte precise cum să promovăm inovaţiile, bunele experienţe în contextul lumii digitale, printre care: dezvoltarea aplicaţiilor şi serviciilor electronice de bibliotecă, încurajarea tranzacţiilor informaţionale online, difuzarea accesului la internet, încurajarea cercetării şi inovării.

La 1 ianuarie 2015, Catalogul electronic al BM înglobează 155 060 de titluri în 310 070 de exemplare (26% din fondul total al BM). Pe parcursul anului de referinţă Departamentul management infodocumentar a înregistrat 48 096 de intrări noi (cărţi, publicaţii seriale, documente AV, documente еlectronice, hărţi, tablouri, timbre) şi 3920 de documente de muzică tipărită, catalogate retrospectiv de filialele „M. Lomonosov” şi de Arte „T. Arghezi”. În anul de referinţă redactorii Catalogului electronic partajat al BM au redactat 48 182 de descrieri bibliografice, înregistrări de autoritate.

 • Pentru realizarea cu succes, în anul 2015 se va investi timp în ajustarea modulului Rapoarte la cerinţele bibliotecii, dar şi la catalogarea retrospectivă. În această ordine de idei, vă împărtăşesc un vis al meu, pe care vreau să îl îmbrăţişaţi – scopul final al anului 2015: de a avea un Catalog electronic al BM actualizat la zi, complet, care să reflecte întreaga colecţie în OPAC.

Dinamica vizitelor şi vizualizărilor pe cele 40 de bloguri ale BM pe parcursul ultimilor trei ani este stabilă, fiind un argument convingător de prezenţa pe web a bibliotecilor. Referindu-ne la interacţiunea bibliotecă – utilizator, constatăm că cele 5555 de postări au fost distribuite pe reţelele de socializare (Facebook, Google , Twitter) de 9125 de ori. Deci, practic două distribuiri per postare, totodată fiind înregistrate 1248 de comentarii. Se observă o îmbunătăţire evidentă şi incontestabilă a markerilor de performanţă ai serviciilor electronice. Acestea se evidenţiază, în primul rând, printr-o creştere şi eficienţă calitativă, redată prin impactul apreciativ al postărilor, dar şi prin indicatori cantitativi – numărul de postări, numărul de utilizatori şi vizitatori virtuali.

 • Numărul mic de comentarii rămâne să fie o problemă nu numai pe reţelele de socializare, dar şi pe bloguri, ceea ce denotă un feedback negativ. Dar vrem să credem că nu e din cauza conţinutului necalitativ, ci din lipsa dorinţei, dar şi a lipsei culturii de comunicare, precum şi deficitului de timp pe care îl are fiecare dintre noi.

Încetăţenirea serviciilor interactive online în biblioteci a cauzat diminuarea accesărilor pe site-urile BM. Site-ul BM, ca portal în relaţia bibliotecă-utilizator, oferă multiple posibilităţi. În anul de referinţă se observă o creştere a vizitelor virtuale unice – a fost atinsă cifra de 90 011.

 • Cele mai vizitate pagini de pe site-ul BM: filialele, blogurile etc. Putem constata că 39% din numărul total de vizualizări pe site revin paginii principale, unde sunt reflectate cele mai recente activităţi organizate de bibliotecă (evenimente culturale, publicaţii noi pe bloguri, în revistaBiblioPolis, noi servicii etc.). Prin contrast, catalogul electronic – având doar 1,9%. E un semnal că e necesar să promovăm catalogul electronic – poarta către colecţia BM.
 • Conform statisticilor de pe issuu.com colecţia bibliotecii este apreciată: cea mai bună copertă BiblioPolis, cea mai interesantă publicaţie – biobibliografia Paulina Zavtoni şi Spiru Haret; cea mai distribuită carte – Creatori de ex-libris basarabeni. Colecţia de pe issuu.com, cu acces de pe site-ul bibliotecii, ajungând la 69 de documente, include: cărţi de la autori prezentate în bibliotecă, publicaţiile BM digitizate retrospectiv, povestiri şi nuvele solicitate de utilizatori, cărţi, fragmente de texte despre Chişinău.

Infrastructura tehnologică a BM pe parcursul anului 2014 a evoluat, fiind achiziţionate din surse bugetare 18 calculatoare, cinci laptopuri, şase tablete, cinci e-readere, trei proiectoare, 12 imprimante, şase aparate foto, 20 de camere web, 30 de căşti. Biblioteca Centrală a primit, pentru Sala de carte engleză, o donaţie de 10 calculatoare din partea Asociaţiei TIKA (Turcia). În total, la 1 ianuarie 2015, în filialele BM sunt inventariate: 244 (260 – în 2013) de calculatoare, 53 de imprimante, 12 scanere, 11 copiatoare şi 17 proiectoare.

 • Numărul de posturi de lucru atât pentru bibliotecari, cât şi pentru utilizatori rămâne la un nivel insuficient pentru a răspunde cerinţelor bibliotecarilor, dar şi la solicitările utilizatorilor. Sperăm că lotul de echipamente se va extinde în 2015.

Rezultatele cercetării monitorizate, susţinute de către Departamentul studii şi cercetări, înregistrate la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în perioada de referinţă, anul 2014, accentuează şi consolidează cultura ştiinţifică, cultura cercetării printr-un ritm constant de creştere atât cantitativ, cât şi de cuprindere a subiectelor, a formelor şi metodelor. Dvs. v-aţi implicat în cercetări bibliografice, studii de caz, cercetări sociologice, literare şi biblioteconomice, producând lucrări, activităţi ştiinţifice, articole ştiinţifice, proiecte. Produsele cercetării se regăsesc publicate sau ascultate prin comunicări la Bucureşti, Baia Mare, Iaşi, Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Bistriţa, Bacău, Râmnicu Sărat, Pereiaslav-Hmelniţki (Ucraina), Ruse (Bulgaria), Chişinău. Articolele şi comunicările au fost prezentate în limbile română, rusă, bulgară, ucraineană, franceză, engleză şi au acoperit întreaga diversitate de tipuri de lucrări ştiinţifice.

 • Sensibilizarea bibliotecarilor pentru ştiinţă şi cercetare s-a materializat la BM şi filialele ei prin organizarea de conferinţe şi simpozioane, colocvii, lecţii / conferinţe publice şi, forme ştiinţifice mai mici ca mese rotunde şi dezbateri: 34 de conferinţe ştiinţifice, 11 simpozioane. Anul 2015 poate fi considerat anul intensificării comunicării ştiinţei. În acest an plin de activităţi ştiinţifice interesante, filialele au promovat activ şi au comunicat prin diverse metode tradiţionale şi virtuale literatura ştiinţifică.
 • Alături de succesele şi rezultatele pozitive evidenţiate, analizate şi evaluate, anul 2014 raportează şi unele neîmpliniri: (1) eşecul realizării colecţiei Professional BM care prevedea volumele Programe de lectură. Manual pentru bibliotecari şi Animaţia cu publiculSuport didactic pentru bibliotecarii din bibliotecile publice; revizuirea Manualului de identitate; (2) BM nu a valorificat, nu a promovat şi nu a comunicat colecţia de patrimoniu.
 • În 2015 se va axa pe consolidarea şi dezvoltarea continuă a culturii cercetării acordând mai multă atenţie modului în care angajaţii BM înţeleg conceptul de activitate ştiinţifică, cercetare la BM, educarea culturii ştiinţifice şi de cercetare în rândul noilor veniţi prin activităţi speciale organizate de Departamentul studii şi cercetări; organizarea unor activităţi de mentoring sau coach-ing în filialele care nu înţeleg pe deplin rolul şi locul activităţii ştiinţifice în munca lor; inclusiv atestarea ştiinţifică a revistei BiblioPolis se transferă pe agenda anului 2015.

Un aspect deosebit în activitatea BM „B.P. Hasdeu”, în special prin Departamentul „Memoria Chişinăului” o prezintă cercetarea bibliografică. Pe parcursul anului 2014 activitatea colaboratorilor s-a axat îndeosebi pe elaborarea: ghidului enciclopedic Chişinău: străzi, bulevarde, pieţe. E o lucrare ce ne va onora ca instituţie a capitalei. Iar bucuria de a vedea această lucrare tipărită va fi în 2015. Iată şi alte lucrări ce se înscriu în lista reuşitelor pentru 2014:

catalogul-bibliografie Liviu Rebreanu – creator de destine (autori: bibliografi de la BM „B.P. Hasdeu” şi de la Biblioteca Judeţeană „G. Coşbuc” Bistriţa-Năsăud);

volumul Teatrul şi dramaturgia lui Dumitru Matcovschi (de Larisa Ungureanu);

Fascinaţia modelelor: exegeze literare de Alexandru Burlacu (antologator Vitalie Răileanu; bibliogr. sel.: Margareta Cebotari, Sergiu Pavlicencu);

Cartea unui destin : exegeze literare, compl. cu o biobibliografie (Sergiu Pavlicencu; antologator Vitalie Răileanu; bibibliogr. comentată: Margareta Cebotari;

Reversul ludic al (dia)criticului (de Vitalie Răileanu).

 • Activitatea bibliografică este onorabilă. Lucrările începute în 2014 – Bibliografia Municipiului Chişinău 2005-2010; biobibliografiile Vasile BadiuValentina ButnaruIon Diordiev – 80 şi altele, prin implicarea Dvs. – vor fi definitivate în 2015.

Cercetările de marketing, realizate instituţional de către Departamentul dezvoltare şi comunicare, au stat la baza multor iniţiative de succes în cadrul BM. Totuşi, rămâne de a ne mobiliza la:

 • promovarea paletei de servicii create pentru utilizatori pentru a fortifica utilitatea şi a oferi raţionament existenţei lor. Identificarea posibilităţilor de a dezvolta serviciul de împrumut al cărţii electronice; dezvoltarea aplicaţiilor interactive pentru dispozitive electronice în vederea loializării cititorului, dar şi atragerii potenţialilor utilizatori; dezvoltarea unui plan de desfăşurare a sesiunilor de training, workshopuri, ateliere şi diferite concursuri sau proiecţii de filme documentare; stabilirea colaborărilor cu organizaţiile nonguvernamentale, instituţiile mass-media sau alte instituţii partenere în vederea proiectării activităţilor comune; organizarea proiectelor de voluntariat în bibliotecă, dar şi în afara ei, în vederea implicării mai multor cititori în asemenea activităţi şi consolidării solidarităţii civile; elaborarea unui plan strategic de comunicare şi promovare pe cele mai populare reţele de socializare şi platforme utilizate de cititori pentru a face cunoscute serviciile prestate de BM; standardizarea blogurilor şi profilurilor filialelor pe reţelele de socializare pentru a oferi claritate atât utilizatorilor, cât şi nonutilizatorilor;
 • studiile realizate de către filiale (de exemplu, Biblioteca „O. Ghibu”) reliefează că este bine motivată participarea bibliotecilor în campania e-Guvernare; generaţia tânără nu este destul de informată, dar salută utilizarea e-serviciilor publice; pentru o bună implementare a acestor servicii se cer mai multe şi diverse acţiuni publicitare în cadrul programului e-Guvernare; la fel şi studiul realizat de Filiala „Târgu-Mureş” Profilul socioeconomic al potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Constatăm că rolul bibliotecilor este tot mai necesar de a susţine şi a se implica în campanii de informare, de educare şi culturalizare.

Promovarea prin intermediul materialelor promoţionale a fost importantă. Astfel, pe parcursul anului 2014, BM a editat peste 290 de afişe (menţionăm, în special, afişele Chişinăul citeşte o carte, Lecturile verii, o serie de afişe aniversare), 190 de semne de carte, 120 de pliante, 100 de flayere, 100 de cărţi poştale (noi), 100 de brelocuri şi altele, care i-au ajutat pe chişinăuieni (şi nu numai) să înţeleagă importanţa lecturii în bibliotecă şi în viaţa de zi cu zi a fiecăruia.

 • O susţinere constantă la diseminarea activităţilor şi acţiunilor am avut-o din partea mass-mediei: 180 de emisiuni radio (preponderent la Radioul Naţional, apoi la Radio „Vocea Basarabiei”), 120 de emisiuni TV (Bună dimineaţa, Cultura azi, E joi, punem cărţile pe masă, Matinal de weekend, Magazinul copiilor, Prima oră, Art-Club, Unda Bugeacului, Svitanok, La datorie, Deşteptarea etc.). Prin reportaje, interviuri declaraţii, confesiuni etc. au contribuit din plin la promovarea imaginii BM. Ca să demonstrăm că suntem conectaţi la întreaga societate, la potenţialii noştri utilizatori, atât din ţară, cât şi de peste hotare, filialele BM au realizat reportaje la emisiunea Spaţii culturale la Radio Cultural Iaşi – Filiala „O. Ghibu” şi pentru postul de radio judeţean Alba – Filiala „Alba Iulia”.
 • În 2014, despre BM au fost scrise 426 de articole, dintre care peste 250 ale angajaţilor bibliotecii, iar conform criteriului lingvistic 367 sunt în limba română şi 59 în limba rusă; câteva în ucraineană, bulgară şi găgăuză. Printre ziarele care ne-au valorificat imaginea în paginile lor se numără: Literatura şi arta – 41 de articole, Florile dalbe – 19, Jurnal de ChişinăuVocea poporului – câte 11, Эксперт новостей – 10, Gând românesc – 6, Ziarul NaţionalMesagerul de BistriţaМолдавские ведомости – 3, Русское слово – 7 etc.

Concursurile s-au dovedit a fi o modalitate reuşită de stimulare a creativităţii, un bun prilej de comunicare, de recunoaştere publică a talentului utilizatorilor bibliotecii. Totodată, această competiţie a devenit o iniţiativă reuşită a organizatorilor de a consolida relaţiile dintre utilizator şi bibliotecă, de a oferi prietenilor BM o nouă oportunitate de asimilare şi aprofundare a cunoştinţelor domeniului preferat, precum şi o metodă eficientă de promovare a bibliotecii.

Invitaţia la lectură a utilizatorilor rămâne, în continuare, un obiectiv strategic al echipei Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Programul de promovare a lecturii Chişinăul citeşte o carte, aflat în anul trecut la cea de-a XI-a ediţie, este una dintre practicile de succes ale BM, prin care s-a reuşit o provocare inteligentă spre lectură a întregii urbe. Cărţile anului 2014: Urmele mele frumoase de Iulian Filip, Voiaj de nuntă în trei de Mihai Ştefan Poiată şi romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă.

În anul de referinţă, în cadrul programului Chişinău citeşte o carte au fost organizate 832 de activităţi cu publicul, care au întrunit 21 531 de participanţi; cărţile propuse spre lectură au fost citite de către 18 376 de persoane (în 2013: activităţi culturale – 709, participanţi – 16 365). Activităţile au fost intens promovate pe blogurile şi reţelele de socializare ale filialelor – 506 postări, care au adunat 13 968 de vizualizări unice.

Anul 2014 a fost unul bogat în proiecte noi, de susţinere şi promovare a lecturii. Un proiect inedit, preluat de BM în baza parteneriatului cu Biblioteca Judeţeană „O. Goga” din Cluj şi implementat în filialele ei, este Vreau să-mi citeşti. Proiectul şi-a propus să sporească atractivitatea lecturii prin dezvoltarea capacităţii de interrelaţionare între părinţi, bunici şi copii.

 • Bibliotecarii s-au implicat activ şi cu multă responsabilitate în realizarea proiectului, încercând să facă lectura mai atractivă, activităţile cât mai interesante şi cu multă interactivitate, reuşind să înveţe şi să adune trei generaţii la un loc. Patru biblioteci (filialele „Transilvania”, „Ovidius”, „Alba Iulia”, N. Titulescu, Codru) au fost „primele rândunici”… Aşteptăm în anul 2015 să preia această practică şi celelalte filiale.

Gândurile bune, care le-a inspirat copiilor, tinerilor şi adulţilor acest proiect, au fost exprimate prin sugestiile şi mulţumirile lor lăsate atât verbal, cât şi în scris în boxa de idei şi pe reţelele de socializare, toate rezumându-se la un singur slogan: „Bravo Biblioteca Municipală pentru ideea minunată a Trolleybook-ului!”

 • În următoarea ediție, la solicitarea utilizatorilor Trolleybook-ului, Biblioteca Municipală va continua dotarea cu carte, dar şi cărţi electronice şi cu tablete, astfel extinzând aria de servicii şi produse în cadrul acestei biblioteci mobile.

O parte componentă a programului Lecturile verii o constituie organizarea taberelor de vară la filialele „I. Mangher” (de 20 de ani deja) şi „Alba Iulia” (16 ani la rând).

 • Pentru a face fiecare vară cât mai neobişnuită, îndemn şi alte filiale să iniţieze acţiuni ce ar face vara mai productivă, utilă, de neuitat. Filialele BM pregătesc programe ample ce includ diverse activităţi: ore de lectură, prezentări de carte, discuţii / dezbateri, întâlniri cu scriitorii, concursuri, ateliere de creaţie, spectacole.

Biblioteca Municipală desfăşoară mai bine de câţiva ani, cu ocazia Zilei oraşului, Decada Chişinău, oraşul meu.

 • Pe parcursul a zece zile filialele au un bun prilej pentru a promova şi a valorifica patrimoniul istoric şi cultural al urbei noastre, invitând toţi chişinăuienii să participe la diverse activităţi. În cadrul Decadei Chişinău, oraşul meu au fost desfăşurate 227 de activităţi culturale, la care au participat 6205 persoane, împrumutul constituind 4005 documente, postări pe blog – 160.
 • Pentru 2015 îmi doresc o participare mai activă a publicului la activităţile decadei, care a devenit o frumoasă tradiţie pentru BM, o şansă de a sensibiliza interesul chişinăuienilor pentru istoria, cultura, arhitectura, curiozităţile; trecutul, prezentul şi viitorul oraşului în care locuiesc. Mai diverse şi incitante acţiuni de promovare.

Ora poveştilor este cel mai solicitat program atât de copii, cât şi de educatori, învăţători, părinţi, oferind posibilitatea de a dezvolta gustul lecturii de la cea mai mică vârstă. În cadrul programului Ora poveştilor au fost lecturate 1142 de poveşti cu 25 571 de participanţi la care s-au înregistrat 931 de utilizatori noi. Dar poate le aducem şi tehnologia pentru a promova poveştile.

În fiecare an filialele BM „B.P. Hasdeu” îşi deschid larg uşile, organizând un program complex de activităţi, devenind astfel poate principalul punct de atracţie pentru comunitatea care o servesc – Săptămâna uşilor deschise. Anul 2015 a fost unul semnificativ pentru filialele A. Russo (35 de ani), „Ovidius” (20 de ani), „Ştefan cel Mare” (10 ani).

 • Putem afirma că impactul activităţilor organizate în cadrul Săptămânii uşilor deschise la BM este unul major, prin el stabilindu-se un număr mai mare al audienţei interesate de evenimentele care s-au desfăşurat, creşterea numărului de utilizatori noi înregistraţi, sporirea potenţialului creativ al colaboratorilor bibliotecii, lansarea unor programe noi, crearea de noi servicii, precum şi dezvoltarea parteneriatelor de durată, fie acestea noi sau care se fundamentează în această perioadă.

Activităţile ştiinţifico-literare au fost parte componentă a relaţiei noastre cu publicul din cadrul BM. Conjugate armonios, acestea au contribuit la optimizarea informaţional-documentară a procesului educaţional şi cultural. Organizate sistematic, ele au susţinut promovarea valorilor ştiinţifice moderne, bazate pe experimente şi cercetare, dar şi la dezvoltarea spiritului şi a gândirii critice a participanţilor. Diversificarea formelor şi metodelor de activitate cu publicul au satisfăcut necesităţile utilizatorilor, cerinţele lor de ordin educaţional, cultural, ştiinţific, informaţional etc., îndemnându-i la lecturi, la noi orizonturi.

Prin intermediul atelierelor de creaţie copiii au învăţat: să îşi dezvolte imaginaţia, simţul practic, încrederea în sine şi în propriile abilităţi; să învingă bariera „nu pot”; să cunoască, să socializeze şi să formeze relaţii armonioase cu ceilalţi copii; să înveţe lucrul în grup şi cooperarea cu ceilalţi copii.

Expoziţiile au fost o formă de activitate culturală în cadrul cărora publicul contactat cu arta frumosului cu operele de artă. Felicit filialele care au reuşit să familiarizeze utilizatorii cu arta plastică contemporană, astfel contribuind la lărgirea orizontului de cultură prin mijloace de expresie plastică.

Împărtăşesc bucuria celor 100 de colegi care în 2014 au obţinut grade de calificare: superior: conferire – 3; confirmare – 25; gradul întâi: conferire – 9; confirmare – 38; gradul doi: conferire – 11; confirmare – 11.

Pe parcursul anului 2014 la BM „B.P. Hasdeu” au fost angajate 57 de persoane, dintre care 38 de bibliotecari. În perioada de referinţă au demisionat, au fost concediaţi şi au fost eliberaţi din funcţie 39 de salariaţi, dintre care 30 de bibliotecari. Cauza întreruperii raporturilor de serviciu cu cei 39 de salariaţi, se datoreşte diverselor motive: atingerea vârstei de pensionare; schimbarea locului de trai; lipsa motivaţiei financiare; starea sănătăţii.

Deschiderea Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari a oferit noi posibilităţi bibliotecarilor – seminare, instruiri. Importantă a fost implementarea noilor forme de instruire în procesul de formare profesională: Cafeneaua publică în cadrul Zilei europene a competenţelor profesioniştilor din informare şi documentare; Zilele FedEx@Hasdeu; precum şi a subiectelor propuse: Formarea formatorilor în metodologia poveştilor digitale.

 • În total, la BM au fost organizate 570 de acţiuni de instruire internă şi 61 de acţiuni de instruire la nivel de reţea, la care au participat 1231 de bibliotecari. La nivel local, bibliotecarii au susţinut 27 de comunicări. Prin instruiri externe şi interne BM a participat la 671 de acţiuni de formare profesională cu 63 de comunicări şi intervenţii. În comparaţie cu anul 2013 a crescut cu 173 numărul activităţilor de instruire şi cu 64 numărul de bibliotecari instruiţi.
 • În acelaşi ritm, dar şi păstrând ideea originalităţii, cred că Centrului Naţional de Excelenţă Profesională pentru Bibliotecari îşi va ţine pasul în 2015.

Colocviul de vară 2014 s-a desfăşurat sub genericul Provocările bibliotecilor: cărţile electronice. Lucrările lui au demarat cu prezenţe din cadrul BM, dar şi din afară, astfel aceasta a dat valoare evenimentului. Pentru 2015 ambiţios ne-am trasat subiectul Design şi arhitectură de bibliotecă.

Dragi colegi, aţi fost excepţionali, inovativi, profesionişti, creativi, astfel că Odă bibliotecilor este dedicată celor de la Biblioteca Centrală, „Alexandru Cosmescu” (depozit); „Vasile Alecsandri” (depozit); Sala de lectură germană; filialele „Adam Mickiewicz”; Alecu Russo; de Arte „Tudor Arghezi”; „Alba Iulia”; „Alexandru Donici”; Centrul Academic Internaţional Eminescu; Codru; Cornului; Biblioteca Publică de Drept; „Hristo Botev”; „Iţic Mangher”; „Lesia Ukrainka”; „Liviu Rebreanu”; M. Drăgan; „Maramureş”; „Mihail Ciachir”; „Mihail Lomonosov”; M. Costin; N. Titulescu; „Onisifor Ghibu”; „Ovidius”; „Ştefan cel Mare şi Sfânt”; „Târgovişte”; „Târgu-Mureş”; Traian; „Transilvania”; V. Bielinski.

Multiple sunt premiile de care s-a încununat Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. Implicările BM sunt apreciate de utilizatori, de parteneri şi comunitatea biblioteconomică:

La Concursul naţional al ABRM Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării BM a obţinând cinci premii: la secţiunea Biblioteconomie şi ştiinţa informării – premiul II pentru lucrarea Biblioteca Municipală: portret din profil cultural: cronici, consemnări şi recenzii (Valeriu Raţă); Premiul I la Lucrări bibliografice. Bibliografii – volumul Revista „BiblioPolis”. Bibliografie (2002-20012); la secţiunea Lucrări din alte domenii – Premiul I, II şi III după cum urmează: Chişinăul din inima noastră (Iurie Colesnic); Petru Cărare – scriitor nonconformist: exegeze literare (Vitalie Răileanu); Pavel Balmuş sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : exegeze literare, biobibliografie (V. Răileanu).

La Salonul Internaţional de Carte, ediţia a XXII-a, angajaţii BM s-au ales doar cu două distincţii: Premiul Primăriei Municipiului Chişinău pentru volumul Chişinăul din inima noastră (Iurie Colesnic) şi Premiul „Vasile Coroban” pentru volumul Proiecţii ale mitului în creaţia lui Victor Teleucă, Leo Butnaru și Arcadie Suceveanu (Victoria Fonari). Total: şapte premii naţionale pentru şase lucrări. În anul 2013 – 11 premii la (11 lucrări la 10 categorii).

Rezultatele activităţii ştiinţifice a angajaţilor BM au fost apreciate şi cu alte premii: Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Debut pe anul 2013 pentru cartea De mână cu Marele Joker (critică literară), 13 iunie 2014 (Maria Pilchin, DSC); Premiul Pentru realizări ştiinţifice valoroase ale tinerilor savanţi, pentru Exegeze de literatură modernă, Hotărârea CSŞDT al AŞM, nr. 57 din 20.03.2014 (Maria Pilchin, DSC); Premiul pentru eseu literar, Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXXIV-a, Lancrăm – Sebeş, 9-10 mai 2014 (Maria Pilchin, DSC); Premiul Editurii „Paralela 45” (publicarea manuscrisului) şi al revistelor „Euphorion” şi „Viaţa românească” la cea de-a XXXIII-a ediţie a Concursului naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene Porni Luceafărul…, 15 iunie 2014, Botoşani (Maria Pilchin, DSC).

Premiul EIFL pentru inovaţiile aduse de Bibliotecile Publice şi contribuţia la educaţie − 1.

Diplome acordate de Guvernul Republicii Moldova − 3; Ministerul Culturii – 2; Ministerul Educaţiei – 2; Direcţia cultură a Primăriei Municipiului Chişinău – 9; Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova − 17: pentru bibliotecari − 11; Concursul Cel mai bun bibliotecar al anului 2013 – Margareta Cebotari; Concursul Cele mai reuşite lucrări ale anului 2013 în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării – 5; Testimoniu de laureat în cadrul Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a IV-a, 2014: locul I Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii – proiectul „Troleybook”; locul I Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii în spaţiul virtual (site-uri, reţele sociale, bloguri etc.) – Filiala „Târgu-Mureş”, Premiile Salonului Internaţional de Carte, ediţia a XXIII-a: Premiile Primăriei Municipiului Chişinău – Iurie Colesnic Chişinăul din inima noastră. Editura Foxtrot, 2014; Premiul „Florilegiu” − Dumitru Crudu, pentru antologia Falsul Dimitrie. Editura „Cartier”; Premiul „Vasile Coroban”, pentru exegeze filologice − Victoria Fonari, Proiecţii ale mitului în creaţia lui Victor Teleucă, Leo Butnaru şi Arcadie Suceveanu. Editura „Foxtrot”.

Premiul pentru eseu literar. Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XXXIV-a, Lancrăm – Sebeş, 9-10 mai 2014 (Maria Pilchin, DSC).

Premiul Editurii „Paralela 45” (publicarea manuscrisului) şi al revistelor Euphorion şi Viaţa românească la cea dea XXXIII-a ediţie a Concursului naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene Porni Luceafărul…, 15 iunie 2014, Botoşani (Maria Pilchin, DSC).

Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni Diplomă Honoris Causa – 3; Primăria comunei Dumbrăveni, Judeţul Suceava (România) – 1; Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu”, Focşani (România) – 6; Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, Dâmboviţa (România) – 1; Biblioteca Judeţeană „O. Goga”, Cluj (România) – 2; Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir”, Ungheni – 1; Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM – 1; Colegiul de Construcţii din Chişinău – 1; Portalul Literatură pentru copii, Bucureşti (România) – 2; Academia Europeană a Societăţii Civile – 4 ; Centrul Cultural European „Dacia” – 1; Secţia Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret – 6; Ambasada Ucrainei în Republica Moldova – 2; Medalia jubiliară 200 de ani de la naşterea lui T. Şevcenko – 1; Biroul de Relaţii Interetnice – 1; Asociaţia etnoculturală „Barvinok” – 1; Asociaţia diasporei ucrainene – 1; Laureat al săptămânalului Literatura şi arta pentru anul 2014, acordat pentru critică literară – 1; al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Filiala din Moldova − 1.

Aţi fost generoşi în activităţi, deşi cu mai puţine resurse. Tocmai de aceea vă sunt recunoscătoare pentru atitudinea de care aţi dat dovadă de a diversifica serviciile, de a rezolva probleme, oricât de dificile. A fost un an extrem de intens, poate cel mai intens în perioada aceasta de tranziţie, dar s-a realizat cu succes. Aşa ca anul s-a încheiat, aş spune, în forţă şi are şanse să ne clădească o poziţie în ascensiune şi în 2015.

Implicarea fiecărui bibliotecar, fiecărei filiale a adus contribuţii semnificative pentru succesul BM. Este de neconceput ca succesul BM să fie doar pe seama unei filiale sau a unui departament. Din an în an cerinţele faţă de munca pe care o prestăm cresc, gradual cresc şi provocările lumii în care trăim. Dar, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” îşi urmează sigur mottoul pentru utilizatori: Calea ta spre cunoaştere şi, desigur, iată, astăzi, sub marca Bibliotecarul anului şi Biblioteca anului.

Ţinem ritmul de a evalua şi anual bibliotecarii şi bibliotecile care au adus contribuţii şi s-au evidenţiat prin modul de abordare a diverselor proiecte, capacitatea implicării în variate proiecte şi iniţiative, originalitate şi perseverenţa promovării bibliotecilor în comunitate.

Premii

Cercetător – care a efectuat studii / analize în domeniul biblioteconomic şi activitatea bibliografică şi de informare prodigioasă.

Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la cercetarea istorico-literară:

 • Vitalie Răileanu, director, Filiala „O. Ghibu”.

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la cercetarea bibliografică:

 • Irina Tutun, bibliotecar principal, Departamentul „Memoria Chişinăului”.

  Moderator – care a organizat, a implicat şi a condus evenimente cu impact în comunitate.

  Pentru diversificarea metodelor creative de susţinere a lecturii şi contribuţii substanţiale la moderarea activităţilor cu publicul:

  Categoria copii, tineri şi adulţi:

 • Mila Şeremet, şef serviciu, Filiala „Transilvania”;
 • Larisa Ungureanu, bibliotecar, Filiala „Târgovişte”;
 • Alla Deresco, şef oficiu, Filiala „I. Mangher”.

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la promovarea personalităţilor chişinăuiene – Clubul file din viaţă şi cărţi:

 • Svetlana Vizitiu, şef oficiu, Departamentul dezvoltare şi comunicare.

  Pentru abordări creative în organizarea activităţilor cu publicul – FedEx:

 • Aliona Nosatîi, director, Filiala N. Titulescu.

  Consultant – care a oferit asistenţă informaţională utilizatorilor.

  Pentru contribuţii la organizarea şi diversificarea activităţilor informaţional-bibliografice:

 • Margareta Cebotari, bibliotecar principal, Filiala „O. Ghibu”.

  Animator – care a iniţiat / a organizat evenimente.

  Pentru implementarea modelelor inovatoare în susţinerea lecturii şi contribuţii substanţiale la organizarea activităţilor cu publicul:

  Categoria copii, tineri şi adulţi:

 • Liliana Juc, şef oficiu, Filiala „Târgovişte”;
 • Natalia Grîu, bibliotecar, Filiala „Maramureş”;
 • Elena Dabija, director, CAIE.

  Design – care a organizat expoziţii / decor intern în bibliotecă.

  Pentru implementarea modelelor inovatoare şi diversificarea expoziţiilor în bibliotecă:

 • Maria Bivol, şef oficiu, Biblioteca Centrală.

  Indexator – care a indexat ireproşabil intrările noi / retrospective.

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la indexarea documentelor:

 • Rodica Goncear, şef oficiu, Departamentul management infodocumentar.

  Blogger – care a implicat activ pe blogguri.

  Pentru contribuţii la promovarea şi valorificarea online a patrimoniului Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”:

 • Anastasia Moldovanu, bibliotecar principal, Filiala de Arte „T. Arghezi”.

  Bibliotecarul modern este unul implicat în diverse activităţi. Acest top nu este unul care acoperă toate funcţiile, activităţile.

  Ne-am dorit mult să regăsim în această listă şi:

 • bibliotecarul facilitator;
 • bibliotecarul specialist-media.

  Dar probabil astea rămân pentru 2015.

  Fidelitate

  Pentru activitate de aleasă dăruire cu importante rezultate, desfăşurată de-a lungul anilor (pragul de 20 ani – criteriul deja încetăţenit la BM):

 • Paulina Zavtoni, bibliotecar, Filiala de Arte „T. Arghezi”;
 • Vlad Pohilă, şef serviciu, redactor-şef al revistei de biblioteconomie, ştiinţe ale informării şi de cultură BiblioPolis;
 • Ana Viscantene, bibliotecar, Filiala „Ovidius”.

  Promovare în mass-media

  Pentru contribuţii originale la promovarea cu pasiune şi perseverenţă a imaginii şi activităţii Bibliotecii Municipale în mass-media:

 • Filiala „Alba Iulia”;
 • Filiala „Ovidius”.

  Pentru contribuţii la promovarea Bibliotecii Municipale în mass-media audiovizuală:

 • Filiala „O. Ghibu”.

  Pentru contribuţii originale la promovarea online a Bibliotecii Municipale:

 • Filiala „Târgu-Mureş”.

  Bibliotecă inovativă

  Pentru contribuţii substanţiale şi implementarea inovaţiilor la Biblioteca Municipală:

 • Filiala „A. Mickiewicz”.

  Activităţi cu publicul

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la organizarea programului Chişinăul citeşte o carte:

 • Filiala „L. Rebreanu” (Mihai Ştefan Poiată);
 • Filiala „Târgu-Mureş” (Vladimir Beşleagă);
 • Filiala „Ovidius” (Iulian Filip).

  Pentru contribuţii substanţiale la organizarea şi diversificarea activităţilor dedicate Anului Dumitru Matcovschi:

 • Filiala „Transilvania”.

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la organizarea activităţilor în cadrul proiectului Vreau să-mi citeşti:

 • Filiala „Transilvania”.

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la organizarea activităţilor în cadrul proiectului „Trolleybook”:

 • Filiala „I. Mangher”.

  Pentru contribuţii originale la promovarea istoriei şi culturii municipiului în cadrul Decadei Chişinău, oraşul meu:

 • Filiala „M. Lomonosov”.

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la promovarea lecturii:

 • Filiala „Ştefan cel Mare”.

  Pentru merite deosebite şi contribuţii substanţiale la dezvoltarea voluntariatului:

 • Centrul Academic Internaţional Eminescu.

  Marca Biblioteca anului 2015

  Pentru spiritul de iniţiativă şi gama variată de servicii oferite utilizatorilor:

 • Biblioteca Centrală.

  Premii pentru departamente şi servicii

  Marca managerului 2014

  Pentru implementarea iniţiativelor de bune practici şi modelelor performante inovatoare:

 • Lidia Kulikovski;
 • Taia Foiu;
 • Zinaida Pahomi;
 • Victor Rusu;
 • Genoveva Scobioală;
 • Olesea Senocosov-Ţurcanu;
 • Victoria Isac;
 • Valeriu Raţă;
 • Valeriu Rusnac;
 • Elena Cebotari;
 • Tamara Iurcu;
 • Tatiana Borodatîi.

  Menţiuni:

 • Filiala „Hristo Botev”;
 • Filiala M. Drăgan;
 • Filiala M. Costin;
 • Filiala Codru;
 • Filiala Cornului;
 • Filiala „Lesia Ukrainka”;
 • Filiala „Mihail Ciachir”;
 • Filiala V. Bielinski;
 • Filiala A. Russo;
 • Filiala „Alexandru Donici”;
 • Filiala Traian.

  Concursul parteneriatului civic:

 • Locul I: Biblioteca Publică de Drept (800 lei);
 • Locul II: Filiala „Alba Iulia” (600 lei);
 • Locul III: Filiala „Ovidius” (400 lei);

  Menţiuni:

 • filialele „M. Lomonosov”, „Târgovişte”, N. Titulescu (200 lei).

  Împreună cu Dvs., dragi colegi, am reuşit acest lucru. Vreau să aduc mulţumiri fiecăruia dintre Dvs. pentru efort, dedicaţie şi succes.

  Să aveţi un an mai bun… decât scrie în toate horoscoapele.


1* Discurs rostit pe 6 martie 2015, în cadrul şedinţei de totalizare a activităţii Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” în anul precedent (în baza raportului anual al BM).