Biblio Polis - Vol. 56 (2015) Nr. 1  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / THEORY AND PRACTICE / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Liliana JUC
Clubul de lectură – o modalitate eficientă în promovarea lecturii

CLUBUL DE LECTURĂ – O MODALITATE EFICIENTĂ ÎN PROMOVAREA LECTURII

Abstract

This article is an analysis of the efficient way to valorise book and reading. The Reading clubs: The little Europeans (Micii Europeni), The Curious (Curioşii), It’s good to know (E bine să știm!) ensure the realization of our objectives: satisfaction of users needs, presentations of reference collection, encouraging of reading, efficient holding of a Program Summer reading. The Reading club are multiple advantages: monitoring of the processus of text perception; analysis of child perception of reading; combination of various type of reading (informative, exploratory, literary, game and group reading); combination of various type of activities (discussion/debate, cognitive games, contests); creation of an agreable space for socialisation and creation of book’s dependence. The Reading Club is the most appropiate way to increase the reading appetence and the user loyalty.

Keywordslibrary, reading club, drawing, utility, user, library collection, library activity.

* * *

Promovăm lectura şi cartea mereu, prin varii activităţi culturale şi creative: programe de lectură (Chişinăul citeşte o carte, Copiii Chişinăului citesc o carte, Lecturile verii, Ora poveştilor); prezentări şi lansări de carte, spectacole literar-muzicale; produse bibliografice (reviste bibliografice, liste bibliografice etc.).

Biblioteca „Târgovişte” este receptivă la solicitările partenerilor săi (grădiniţe, licee, centre comunitare etc.) şi participă la diferite evenimente, prin oferirea unor surse informaţionale şi bibliografice. Diversele lecţii bibliografice organizate au ca scop instruirea cititorului, iar obiectivele sunt facilitarea căutării informaţiei, însuşirea regulilor de utilizare a documentelor din colecţiile bibliotecii, normelor de conduită în bibliotecă, valorificarea fondului de referinţă.

Valorizăm lectura prin diverse tehnici de lectură: lectura-model, lectura-ghidată, lectura în ştafetă. Explorăm în cadrul activităţilor specifice (ore de lectură şi cluburi de lectură) diverse tipuri de lectură (liniară, selectivă, exploratorie, creativă, literar-artistică etc.), preocuparea majoră fiind stimularea şi menţinerea gustului pentru cititul cărţilor, revistelor, ziarelor. Lectura operelor literare, ca mijloc de instruire şi educaţie, are o importanţă deosebită în pregătirea tinerei generaţii. Cultura generală nu se rezumă la conţinutul manualelor şcolare, nici la navigarea pe net şi nicidecum nu este reductibilă la lecturile reconfortante. În acest sens, rolul bibliotecarului este de a-i face pe elevi, liceeni, studenţi, alţi reprezentanţi ai publicului larg adepţi ai literaturii de calitate, consumatori conştienţi de propriile alegeri, membri cu drepturi depline ai unui lectorat format prin convingere şi înţelegere a ceea ce şi cum consumă. Misiunea aplicativă este de a dezvolta în fiecare cititor simţul fin şi autonom care îi va da posibilitatea să facă diferenţa între bine şi rău, util şi nociv, educativ şi precar, şi care îl va ajuta să-şi formuleze clar o opinie despre cartea citită, în particular, şi să argumenteze judicios o viziune, în general. Eficacitatea orientării şi consilierii în lectura de calitate depinde atât de o temeinică documentare, cât şi de identificarea unor criterii specifice şi variabile, între care cităm preferinţele cititorilor (determinate de vârstă, educaţie, gust estetic, interese sociale, interese de grup, interes individual) şi potenţialul individual de lectură al cititorului (curbele de potenţial în funcţie de preferinţe şi viceversa), variate şi interesante activităţi culturale.

În scopul studierii preferinţelor şi necesităţilor utilizatorului copil şi întru promovarea cărţii şi atragerii la lectură, am realizat un sondaj cantitativ şi am aplicat metoda calificativă de cercetare – observaţia. În urma prelucrării datelor, am determinat că cel mai solicitat domeniu este literatura enciclopedică. Pentru realizarea tuturor criteriilor – şi anume tendinţele beneficiarului, valorificarea fondului de referinţă, stimularea lecturii, desfăşurarea eficientă a programului Lecturile verii – am organizat (în vara anului 2010) cluburile de lectură Micii europeni şi Curioşii.

Sugestia iniţierii clubului Micii europeni a oferit-o volumul cu titlul omolog, ghidul, ce reprezintă o cultură a copilăriei, o lume explorată prin viziunea copilului. Descoperirea bogăţiilor spirituale din diverse tradiţii, apropierea de valorile europene, cunoaşterea identităţii şi a farmecului fiecărui dintre cele 28 de state membre, desemnează obiectivele acestui club. În cadrul lui, participanţii sunt familiarizaţi, în linii mari, cu istoria, cultura, arta ţărilor comunitare, descoperă lucruri inedite, cu titlu ilustrativ:

 • drapelul cărei ţări este inspirat din culorile rândunicii? (Estonia);
 • unde se află cea mai mare fabrică de păpuşi? (Spania);
 • în ce ţară copiii citesc cel mai mult? (Finlanda);
 • ce s-a întâmplat cu statuia preferată a danezilor Mica sirenă?;
 • de ce Parisul este numit „Oraşul luminilor”? etc.

  Aceste şedinţe ale clubului sunt ca o pistă de deschidere care ajută să descopere savoarea copilăriei în ţările Uniunii Europene: ce bomboane le plac, ce-i înspăimântă şi ce-i face să râdă, nume de monştri şi sperietori din fiecare ţară, bucatele preferate, ce obiceiuri au de Crăciun şi de Paşte, ce fac atunci când le cade un dinte…

  Micii europeni însuşesc de manieră ludică informaţiile noi: capitale, drapele, invenţii, inventatori, personalităţi notorii, puncte de atracţie turistică. Prin analiză şi sinteză, sunt descoperite afinităţi şi deosebiri dintre obiceiuri, tradiţii; sunt identificate echivalentele celor mai uzuale cuvinte din vocabularul ţărilor vizate. Impresiile acumulate sunt transmise prin desen, creionul şi hârtia fiind pe post de aparat de fotografiat.

  Membrii Clubului de lectură descoperă universul Europei într-un mod interactiv, incitant, cu titlu de argument, conversaţia tematică este urmată de lectura-informaţie, lectura-curiozitate, lectura-cultură – şi activităţi practice precum amplasarea autocolantelor cu steaguri pe hartă, organizarea jocurilor de creativitate. La ultimele şedinţe, fiecare participant prezintă coechipierilor săi câte o ţară din Europa care nu s-a înscris în itinerarul nostru imaginar. Expediţiile virtuale ale clubului Micii europeni reprezintă o îmbinare de excepţie dintre utilitate, noutate şi distracţie, diversitatea tipurilor de lectură, fiind procedeul de bază. Extensiunea practică a clubului este următoarea: integrarea informaţiei asimilate în contextul şcolar şi în viaţa practică, altfel spus, în cazul unor călătorii nu imaginare, ci reale prin Europa.

  Clubul Curioşii este preconizat pentru utilizatorul preadolescent, dornic de a cunoaşte. Publicul respectiv se confruntă cu unele ipoteze, fapte, se amuză prin curiozităţi. Curioşii urmăresc cele mai uluitoare comparaţii, descoperind recorduri impresionante, într-o scară ierarhică, astfel, asimilarea devine una captivantă – de la nanometru la muntele Everest; de la viruşi la Podul Golden Gate; de la globula roşie a sângelui la diametrul soarelui.

  Lectura exploratorie, lectura zapping, lectura în voce, se desfăşoară cu apetit şi perseverenţă, participanţii fiind motivaţi de partea distractivă a şedinţei – frământări de limbă, joc de mimă, Ochi ager etc. În definitiv, creativitatea şi imaginaţia copiilor prinde grai pe coala de hârtie. Subiectele propuse, tipurile de animaţie ale lecturii sporesc gradul de curiozitate şi incită gustul pentru lectură. În esenţă, îşi găsesc utilitatea la unele materii precum ştiinţe ale naturii, geografie, biologie, istorie etc.

  Şedinţele de finalizare ale cluburilor Micii europeni şi Curioşii au un program mai special: tombolă, concursuri de creativitate. Membrii sunt recompensaţi cu diplome de participare, cei mai ingenioşi, creativi – cu diplome de menţiune.

  Ideea iniţierii Clubului de lectură şi instruire E bine să ştim (2011) s-a născut dintr-o necesitate cotidiană – de a corija greşelile ortoepice, de a asista şi coordona beneficiarul în utilizarea fondului de referinţă. Scopul acestui club este oferirea unui suport informaţional la disciplina limba şi literatura română.

  Prin dialog cu elevii, stabilim ce înseamnă o limbă îngrijită, care sunt „inamicii” limbii române, modalităţile de evitare a greşelilor de exprimare; mijloacele de ameliorare a exprimării orale şi scrise, tipurile de dicţionare la care recurgem. Jocurile şi exerciţiile lexicale, precum depistarea unor greşeli din comunicarea uzuală, înlăturarea cuvintelor parazitare, găsirea formei corecte a unor lexeme şi expresii, lectura literară, interactivă a unor pasaje artistice le oferă participanţilor oportunitatea de a-şi manifesta abilităţile şi de a însuşi informaţii complementare orei de română.

  Evident, subiectele şi metodele de lucru, contingentul de copii variază de la an la an. Or, obiectivul major este de a deţine lectura ca un obicei constant.

  Avantajele cluburilor de lectură sunt multiple:

 • este monitorizat procesul de recepţionare a textului;
 • este analizată şi ghidată percepţia copilului despre lectura;
 • sunt combinate multiple tipuri de lectură: lectura informativă, exploratorie, hilpologografică, literară, lectură-joc, lectură în grup etc.;
 • sunt îmbinate diverse forme de activităţi: discuţie / dezbatere, jocuri cognitiv-distractive, concursuri de erudiţie, de creaţie;
 • este creat un mediu propice pentru socializare şi contaminare de dependenţă de carte.

  La Filiala „Târgovişte” mai activează şi cluburile pe interese: Terra – Planeta noastră (2003), Tinerii la bibliotecă (2009), Sănătatea pentru toţi (2011), Să ne iubim ţara (2012), Cartea vindecă (2014).

  Clubul de lectură, în opinia noastră, este forma cea mai adecvată, ce îmbină comunicarea cu mai multe tipuri de lectură clasice şi moderne, pentru a pune în valoare cartea, a găsi subiecte noi, a spori apetenţa de lectură şi a fideliza utilizatorul. Aceste modalităţi de lectură încurajează beneficiarul să devină participant activ în comunitatea de cititori pe care Filiala „Târgovişte” o formează continuu.

Liliana JUC,
şef oficiu copii, Filiala „Târgovişte”