Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
SUGESTII DE LECTURĂ / РЕКОМЕНДАЦИИ К чТЕНИЮ / READING SUGGESTIONS
Premiile Salonului Internaţonal de Carte, ediţia a XXII-a

Membrii juriului: Vlad Pohilă, scriitor şi lingvist, din partea Primăriei mun. Chişinău, preşedinte al juriului; acad. Mihai Cimpoi – din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Sergiu Boboc, şef, Direcţia politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă a MC – din partea Ministerului Culturii; Valentina Chicu, şef, Direcţia învăţământ preuniversitar – din partea Ministerului Educaţiei; Arcadie Suceveanu, preşedinte al USM – din partea Uniunii Scriitorilor; Alexandru Ermurache, grafician – din partea Uniunii Artiştilor Plastici; Alexei Rău, dr. în filosofie, scriitor, director general al BNRM – din partea Bibliotecii Naţionale a RM; Raisa Melnic, şef, Serviciul programe culturale, BNRM – secretar.

Premiile Ministerului Culturii

Marele Premiu Coresi

Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova. (Colectiv de autori). Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM

Cartea Anului

Vlad Darie, Mihai Potârniche. Cronica Basarabiei, 1918-1944: mărturii din presa timpului şi imagini de epocă. Agenţia „Moldpres”

Cartea Anului în știință

Tudor Cozari. Atlas zoologic. Ed. „Ştiinţa”

Cartea Anului în domeniul medicinei

Jana Bernic. Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Ed. „Tehnica-Info”

Cartea Anului la compartimentul Istorie literară

Ioan Holban. Literatura română de azi. Ed. „TipoMoldova”, Iaşi

Editura anului

Ed. „Tracus Arte”, Bucureşti

Premiul Ilie Gravorul

Pentru cartea: Ion Creangă. Poveşti (desene – mai mulţi pictori din R. Moldova). Ed. „Litera”

Corneliu Stoica. Târgul anilor romantici. Ed. „Magic Print”, Oneşti, jud. Bacău

Premiul Arta cărţii

Fuego pentru cartea: Grigore Vieru (col. Regal de poezie). Asociaţia culturală „Regal d’Art”

Constantin Tudose. Porţile de lemn ale satului, porţile sufletului. Ed „Magic Print”, Oneşti

Premiul Moştenire

Tudor Colac. Tradiţii, obiceiuri şi sărbători cinegetice. Ed. „Grafema Libris”

Tudor Colac. La vatra doinelor. Ed. „Grafema Libris”

Ed. ARC pentru colecţia Cele mai căutate perle folclorice

Premiul Omul Cetăţii

Nicolae Dabija. Manifest de unire. Ed. „Vicovia”, Bacău

Premiul Ezra Pound

Emilian Galaicu-Păun. A-Z.best. Ed. ARC

Premiu pentru Eseu

Arcadie Suceveanu. Cariatide şi coloane. Ed. „TipoMoldova”, Iaşi

Andrei Ţurcanu. Arheul Marginii şi alte figuri. Ed. „TipoMoldova”, Iaşi

Premiul Arthur Rimbaud

Nicolae Popa. Elegiile Casei Scriitorilor. Ed. „Vinea”, Bucureşti

Premiul Transmodernitate

Moni Stănilă. Sagarmatha. Ed. „Tracus Arte”

Alexandru Vakulovski. Daţi foc la cărţi. Ed. „Tracus Arte”

Premiul Constantin Noica

Mihai Cimpoi. Esenţa temeiului. Ed. „Bibliotheca”, Târgovişte

Premiul Biblos

Vlad Pohilă. Arta de a pasiona cititorii. (Editoriale din revista BiblioPolis. 2002-2012). Ed. Notograf Prim.

Premiul Florilegiu

Ed. „Biodova” pentru antologiile 101 poeţi români 707 poeme şi 101 poeţi români 101 poeme

Premiile Ministerului Educaţiei

Tudor Cozari. Atlas zoologic. Ed. „Ştiinţa”

Dicţionar general de sinonime al limbii române. Ed. „Gunivas”

Dicţionar român-găgăuz. (Alcăt. Todur Angheli). Ed. „Lumina”

Ed. „Silvius Libris” pentru colecţia Să cunoaştem lumea împreună

Eliza Puică-Vasilache. Educaţie plastică. Ed. „Professional Service”

Portativul cu pistrui: muzică de Marian Stârcea, versuri Radmila Popovici-Paraschiv. Ed. ARC

Premiile Ministerului
Tineretului şi Sportului

Ion Buzu. 3ml de Konfidor. Ed. „Mega Print”

Cristina Duca. Ospăţul din savană. Ed. „Epigraf”

Dana Florea. Aripa frîntă a dorului. Ed. CEP USM

Hose Pablo. Google Translate: Ştefan-Vodă. Ed. „Tracus Arte”

Daniel Verejanu, pentru alcătuirea antologiei Limba Noastră cea Română. Ed. OMCT

Premiile ICR

Premiul pentru Poezie Mihai Eminescu

Vasile Toma. Palimpsest cu fulgi. Ed. „Mesagerul”

Premiul pentru Proză Liviu Rebreanu

Mircea Daneliuc. Pisica ruptă. Ed. „Adenium”, Bucureşti

Premiul pentru Istorie A.D. Xenopol

General Ion Costaş. Transnistria 1989-1992: Cronica unui război „nedeclarat”. Ed. RAO, Bucureşti

Premiul pentru Critică, istorie literară Titu Maiorescu

Theodor Codreanu. Basarabia eminesciană. Ed. „Junimea”, Iaşi

Premiul pentru debut Nicolae Labiş

Nadia Pădure. Altă iubire. Ed. „Grafema Libris”

Premiul Uniunii Scriitorilor

Pentru cartea: Petru Dudnic. Poeme şi epistole în zbucium. Selecţie, antologare şi prefaţă Vitalie Răileanu. Ed. „Notograf”

Premiul
Uniunii Artiştilor Plastici

Sava Calabadău. Pe vârf de pensulă. Ed. „Pontos”

Premiul UNESCO

Varvara Buzilă. Covoare basarabene. Ed. ICR

Premiul Thalia

Aurelian Dănilă. Opera moldovenească. Institutul de studii enciclopedice al AŞM

Andrei Burac. Suflete la plimbare. Ed. „TipoMoldova”, Iaşi

Larisa Ungureanu. Portrete în timp. Ed. „Lumina”

Premiile Primăriei
mun. Chişinău

Meritul Cultural

Ed. Institutul Cultural Român

Ed. „Vicovia”, Bacău

Ed. „Vinea”, Bucureşti

Ed. „TipoMoldova”, Iaşi

Premiul Restitutio

Ed. „Ştiinţa”. Bogdan Petriceicu Hasdeu. Scrieri. Vol. 12, 13, 14

Premiul A şaptea artă

Mihai Vacariu. Îndrăgostit de Tarkovski. Mic tratat de trăire a artei. Ed. „Adenium”, Iaşi

Premiul Pro Memoria

Mircea Snegur. Labirintul destinului. Ed. „Draghiştea”

Premiul Destine

Leo Butnaru. Lista Basarabeană. Copil la ruşi. Ed. „Cartea Românească”

* * *

Premiul Nichita Stănescu

Valeriu Matei. Cruciada Balcanică. Opera poetică. Ed. „Mesagerul”

Premiul pentru Critică literară

Ana Bantoş. Literatura basarabeană şi modelele literare europene. Ed. Muzeului Naţional al Literaturii Române

Premiul Clio

Ioan Pelivan: istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. (Col. de autori). Ed. „Biblioteca Bucureştilor”

Dumitru Th. Pârvu. Problema Basarabiei [în context internaţional: documente]. Ed. Bibliotecii Metropolitane Bucureşti

Marin A. Cristea. Mihai Viteazul „Io Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”. Ed. „Grai şi Suflet”.

Valentin Tomuleţ. Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus. Ed. „Cartdidact”

Premiul Vector european

Elena Prus. La francophère littéraire et l’empreinte franaise . Ed. „Pontos”

Premiul pentru Poezie

Lidia Codreanca. Naturi statice cu tăceri. Ed. „Lumina”

Teo Chiriac. Cer lângă cer. Ed. „TipoMoldova”

Tudor Palladi. Creatorul de risipă. Ed. „TipoMoldova”

Renata Verejanu. Provocaţi-mă... să devin genială şi Metafora nemuririi. Ed. OMCT

Premiul Deceneu

Silvia Ursache. Dacul: legendă istorică. Ed. „Silvius Libris”

Premiul Copyright

Editura AGEPI

Premiul pentru originalitate

Nicolae Tzone pentru antologia Născut în ’58

Premiul Memoria Neamului

Ecaterina Chele. Povestea vieţii mele. Ed. ICR

Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare. (Col. de autori, autor proiect V. Şoimaru). Ed. „Balacron”

Veronica Pârlea-Conovali. Destăinuiri de pe lumea cealaltă (Deportări, foamete, gulaguri, executori, amintiri). Tipogr. Centrală

Premiul de Excelenţă

Dumitru Ţâra, pentru editarea cărţilor de memorii: Mircea Snegur. Labirintul destinului. Ed. Draghiştea”

Premiul Nicolae Iorga

Nicolae Iorga. Discursuri parlamentare. Ed. „Mesagerul”

Premiul Dimitrie Gusti

Raionul Teleneşti. Devenirea în timpthali. (Col. de autori). Ed. „Draghiştea”

Premiul Cultură şi civilizaţie

Ioan Pop-Curşeu. Magie şi vrăjitorie în cultura română. Ed. „Cartea Românească”

Premiul Basarabenii în lume

Octavian Ţâcu, Boris Boguş. Nicolae Simatoc (1920-1979). Ed. Cartdidact

Premiul Revista anului

Revista ProMemoria (editor: Asociaţia Istoricilor „Pro Memoria”, preşedinte: prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu)

Premiul pentru Colecţie

Ed. „Tracus Arte” pentru colecţia Antologia

Ed. „Adenium” pentru colecţia PUNCT Ro

Premiul Platon

Asociaţia Culturală „Noua Acropolă”

Premiu pentru Roman

Dumitru Crudu. Un american la Chişinău. Ed. „Casa de pariuri literare”, Bucureşti

Gheorghe Calamanciuc. Donjuan în derivă. Ed. „Editerra Krim”

Angela Aramă. Aici e dincolo. Ed. „Acadian Art”

Premiul pentru Proză scurtă

Zina Cenuşă. Cicero cel sărac. Ed. „TipoMoldova”, Iaşi

Premiul Cogito

Gând şi cuvânt: cugetări ale personalităţilor din Basarabia (1940-2012). (Alcăt. Ala Bujor). Ed. „Epigraf”

Premiul Pasărea Colibri

Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, pentru colecţia cArtesenţe

Premiul Hippocrates

Gheorghe Baciu. Evoluţia medicinei legale pe plaiul basarabean. Tipogr. Centrală

Premiul Remember

Leonida Lari. Se duce vara vieţii... Ed. „Vicovia”, Bacău

Dumitru Matcovschi. Poeme în genunchi. Tipogr. Centrală

Dumitru Matcovschi. Eterna carte. Ed. „Cartea Moldovei”

Andrei Vartic. Întrebarea cu privire la paleoinformatică. Ed. „Vicovia”

Andrei Vartic. Drumul spre Kogaionon. Ed. „Vicovia”

Steliana Grama. Oază de sinceritate. Tipogr. „Reclama”

Steliana Grama. Memoria sugativei. Ed. „Atelier”

Ludmila Bulat. La casa cea frumoasă. Ed. „Pontos”

Premiul pentru Traducere

Todur Zanet, pentru traducerea poemului Luceafărul de Mihai Eminescu, în lb. găgăuză

Premiul Etnos

Todur Zanet. Koorlaşmiş Ateş. Ed. „Pontos”

Vlad-Demir Karaganciu. Pelin amar în Bugeac. Ed. „Tehica Info”

Vlad-Demir Karaganciu. Candan Fikirlar. Ed. „Tehica Info”

Никола Карайванов Краткая история на българския народ

Эля Домбровская. Радуга во время грозы

Premiul Cartea pentru copii

Pentru cartea: George Topârceanu. Balada unui greier mic. Ed. „Litera”

Efim Tarlapan. Aerul de-acasă. Ed. „Prut Internaţional”

Ion Ciobanu. Acasă la cei dragi. Ed. „Integritas”

Claudia Partole. Copilul din colivie. Ed. „Lumina”

Premiul De bun augur

Stela Cemortan. Pentru cărțile destinate copiilor. Ed. „Stelpart”

Premiul Firul cu plumb

Fabian Anton. Personalităţi ale Francmasoneriei din România. Ed. „Magic Print”, Oneşti

Premiul Economie şi literatură

Ion Ustian. Mihai Eminescu: omul produce scopuri. Ed. ASEM

Premiul Braille

Centrul Naţional de informare şi reabilitare al Societăţii nevăzătorilor din R. Moldova, pentru transpunerea în format tipar Braille a cărţii: Spiridon Vangheli. Isprăvile lui Guguţă

Premiul Păstorel

Efim Tarlapan. Bezna n-are orizont. Casa de editură „Dokia”

Gheorghe Bâlici. O mie şi una de epigrame. Ed. „Gunivas”

Premiul Redivivus

Al VII-lea Simpozion Internaţional Cucuteni 5000 Redivivus. Ed. „Tehnica Info”

Premiul Istorie literară

Editura Muzeului Literaturii Române, pentru Cronologia vieţii literare româneşti

Ilie Zanfir. Fenomenul literar în presa românească între anii 1990-2000

Premiul pentru Publicistică

Valentina Ursu. Râul de sânge. Ed. ARC

Gheorghe Budeanu. Portrete pe muchie de secol. Tipogr. Centrală

Alexandru-Horaţiu Frişcu. Plăcerea umilinţei. Ed. „Reclama”

Premiul Manuscriptum

Editura Muzeului Literaturii Române, pentru cartea Panait Istrati în manuscrise

Premiul pentru Fidelitate muzei

Nina Slutu-Soroceanu, pentru volumele recente de poezie

Premiul Ştefan cel Mare şi Sfânt

Vlad Ciubucciu. Ioan Ştefan-Voievod. Ed. „Pontos”

Premiul special

Gheorghe Cutasevici. Evadarea în... exil. Ed. „Labirint”

Igor Volniţchi. Călăul e nevinovat. Ed. „Ulysse

Lidia Grosu. Muşcat de zare, visul... Ed. „Grafema Libris”

Iurie Răileanu. Descoperă Moldova : [foto, comentarii]. Î.I. „Iurie Raileanu”

Premiul Șeherazada

Ed. ARC, pentru colecţia Сказки народов СНГ

Premiul Istoria locală

Iurie Colesnic. Chişinăul şi chişinăuienii. Tip. „Elena-V.I.”

Caragiale şi Galaţiul. Ed. „Axis Libri

Oameni în memoria Galaţiului. Biblioteca V.A. Urechia

Romulus-Dan Busnea. Povestea unui colţ de rai – Slănic-Moldova. Ed. „Magic Print”, Oneşti

Premiul Rabindranath Tagore

Nicolae Fabian. Sinodul secretelor. Ed. „Viaţa Arădeană”

Premiul Roza vânturilor

L’alveare d’oro dell’invisibile: da Mihai Eminescu a Elleny Pendefunda. Ed. „Contact Internaţional”

Menţiune specială

Emanuela Ilie. Fantastic şi alteritate. Ed. „Junimea”, Iaşi

Menţiuni

Pentru promovarea valorilor moştenirii naţionale scrise: Ambasada Lituaniei; Ambasada Cehiei; Ambasada Poloniei; Centrul de Cultură Rusă