Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Cristina PROCOPENCO
O bibliotecă de invidiat în Republica Moldova

Din iniţiativa Asociaţiei bibliotecarilor din raionul Ştefan Vodă, Direcţia raională cultură, tineret, sport şi turism (DCTST) a organizat, pe data de 18 iulie 2013, o vizită de documentare şi schimb de experienţă la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – o bibliotecă de real succes profesional din Republica Moldova.

Scopul a fost unul generos – de a acumula experienţă, de a motiva bibliotecarii pentru schimbare, de a dezbate probleme similare cu cele ale bibliotecarilor din Chişinău, de a da curs unei colaborări durabile cu reţeaua municipală de biblioteci.

Componenţa grupului relevă deschiderea şi dorinţa administraţiei locale de a revitaliza biblioteca publică în comunităţile raionului Ştefan Vodă, fapt salutabil şi exemplar pentru alte raioane.

Delegaţia a inclus 11 persoane: specialistul de la DCTST şi 10 bibliotecari din localităţile raionului: comunele Alava, Carahasani, Căplani, Cioburciu, Olăneşti, Palanca, Răscăieţi, Slobozia şi satele Răscăieţii Noi şi Lazo.

Multe au fost cele văzute şi auzite de noi, dar peste tot planează impresia, dar şi însemne clare ale unei activităţi ample, conştiincioase şi devotate faţă de profesie. Punctul de plecare al vizitei de documentare a fost Sediul Central al Bibliotecii Municipale, unde ne-au întâmpinat dna Tatiana Coşeriu, director adjunct al BM, şi dna Genoveva Scobioală, manager al Departamentului dezvoltare şi comunicare. Ni s-a prezentat biblioteca – sălile de studiu, punctele de servire, staţiile de computere, ni s-a relatat despre istoria bibliotecii, colecţiile ei, serviciile oferite, acţiunile culturale organizate, cercetarea biblioteconomică ş.a. Biblioteca Municipală desfăşoară o activitate vastă de parteneriat: cu APL, mass-media, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Cineaştilor din Moldova, diferite ONG-uri, centre, asociaţii, centre de creaţie ş.a.m.d. Astfel, am fost impresionaţi de activitatea vastă şi multilaterală a instituţiei, dintre care încă multe lipsesc în comunităţile din raionul nostru, voi numi doar câteva: pagina web a bibliotecii, elaborarea bibliografiilor, a publicaţiilor de specialitate, de cultură, colecţii netradiţionale: de timbre, cărţi poştale, picturi. Ne-au fost prezentate cardul şi baza de date a beneficiarilor, logoul bibliotecii, diferite servicii cum ar fi: ore de instruire la computer a beneficiarilor, transmiterea rapidă a oricărei informaţii prin telefon, acces gratuit la internet prin intermediul WiFi, boxa de restituire a cărţilor, instalată la intrarea exterioară în bibliotecă, programul Bibliodădaca, Serviciul extramuros Biblioteca vine la tine, care presupune aducerea cărţilor în instituţii închise (de ex., şcoli auxiliare), la persoane cu handicap fizic ş.a. Ne-a impresionat mult numărul de motive pentru care un utilizator poate frecventa biblioteca – peste 90. Multe dintre ele, sincer să vă spunem, ar putea fi implementate şi de noi: concursul de ex-libris, concursuri-fulger, festivalul cărţilor citite, Miss Tabăra de vară. Merită a fi preluat modul de valorificare a sălii de lectură, unde sunt găzduite diferite evenimente: lansări de carte, expoziţii de pictură, ateliere de creaţie: confecţionarea bijuteriilor, lucru în ceramică, croşetare, origami ş.a.; prezentări / lecţii / seminare ale diferitor organizaţii, ONG-uri, asociaţii ş.a.m.d.

Bibliotecarii au fost impresionaţi de sistemul antifurt şi contorul de vizite de la intrarea în bibliotecă, apoi de cardul unic al beneficiarilor, de baza de date a fiecărui beneficiar, precum şi de echipamentul tehnic, care permite fiecărei filiale să fie prezentă pe pagina web, unde îşi asigură transparenţa activităţii şi unde găsim agenda culturală lunară a celor mai importante manifestări. Acest instrument reprezintă un eficient mijloc de promovare a imaginii instituţiei în societate, nemaivorbind de blogurile fiecărei filiale, actualizate sistematic cu cea mai relevantă şi mai actuală informaţie.

A doua parte a vizitei noastre a avut loc la Filiala „Transilvania”, o bibliotecă organizată în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană din Cluj, România, care este susţinătorul acestei filiale încă de la înfiinţare, asigurând-o cu carte în limba română până în prezent. Directorul, dna Parascovia Onciu, a fost cea care ne-a prezentat biblioteca şi ne-a relatat câte ceva din activitatea ei. Sălile bibliotecii sunt luminoase, încăpătoare, cu multă carte de valoare, cu foarte multe flori, cu mobilier mai mult decât adecvat – pentru că este unul care te face să te simţi bine la bibliotecă; cu servicii automatizate, cu multe titluri de publicaţii periodice, cu cărţi atât în format tradiţional, cât şi pe purtători moderni (CD-uri, DVD-uri, casete audio şi video). Am avut, astfel, onoarea să vedem un exemplu pozitiv, un efort deosebit depus în scopul promovării accesului la informaţie, nu numai prin oferirea publicaţiilor, dar şi prin activităţi culturale, sociale, extramuros etc. Este o bibliotecă unde totul este pentru beneficiar şi pentru comunitate: boxa de idei este destinată cititorilor ca mijloc de a le studia opiniile acestora despre instituţie, despre personalul bibliotecii, despre utilitatea serviciilor şi, pe măsura posibilităţilor, se îndeplinesc doleanţele acestora, pentru că scopul bibliotecii este de a fideliza beneficiarii pe care îi serveşte şi a le demonstra că părerea lor contează. Dotarea acesteia cu mobilier nou pentru copii, cu jucării frumoase, cu fotolii comode, cu staţii de computere pentru utilizatori-copii ne-a făcut iniţial să credem că pentru noi aceste lucruri sunt doar de vis. Ceea ce am luat cu noi nu a fost descurajare, ci o provocare pentru desfăşurarea diferitor activităţi de promovare a bibliotecii, pentru autoinstruire, pentru îndeplinirea lucrului la un nivel mai calitativ şi profesionist.

Concluzii:

Bibliotecarii s-au inspirat din experienţa văzută, pe viu, pentru activităţile viitoare.

Bibliotecarii au conştientizat că e imperativ necesar să revitalizeze biblioteca în consens cu timpul şi necesităţile comunităţii.

Bibliotecarii au conştientizat că biblioteca publică trebuie să fie proactivă în relaţia cu APL.

Bibliotecarii din raionul Ştefan Vodă au dat curs colaborării cu Biblioteca Municipală.

Bibliotecarii s-au convins, o dată în plus, de importanţa activităţii de colaborare cu cât mai multe asociaţii, ONG-uri, uniuni de creaţie...

Exprimăm sincere mulţumiri Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” care ne-a acceptat şi ne-a susţinut iniţiativa şi ne dorim pe viitor să cimentăm relaţiile de colaborare cu ea. Bibliotecarii noştri s-au întors acasă cu o amintire plăcută despre această vizită fructuoasă, cu multe idei şi chiar proiecte interesante. Din multitudinea impresiilor, ideilor auzite, văzute, trăite de noi vom încerca să împărtăşim colegilor la viitorul seminar, cu încrederea că se va afla ceva despre activitatea model a perseverenţilor bibliotecari chişinăuieni, că rezultatele lor se datorează muncii creatoare şi cunoştinţelor profesionale.

17%20DSCF3309.tif

Cristina PROCOPENCO,

specialist superior al DCTST, Ştefan Vodă