Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Colectivul Filialei „Târgu-Mureş”
Claudia Şatravca, model de fidelitate în profesia aleasă

Directorul Filialei „Târgu-Mureş”, dna Claudia Şatravca, s-a impus de mult timp printre intelectualii din Republica Moldova şi din România ca o neobosită slujitoare a Bibliotecii, Cărţii, Lecturii; ca o harnică şi inspirată promotoare a valorilor culturale, a informaţiei utile şi a cunoştinţelor necesare concetăţenilor – de la cei mai mici, din grădiniţe, până la cei numiţi metaforic „ajunşi la vârsta înţelepciunii”.

Luând cunoştinţă de activitatea desfăşurată de doamna directoare, ai impresia că dumneaei se ghidează de înţelepciunea Cugetărilor lui Nicolae Iorga, colosul ştiinţei şi culturii româneşti care, printre altele, spunea: „Fără steag de cultură un popor e o gloată, nu o oaste…” Un admirabil steag de cultură fâlfâie mereu deasupra Filialei „Târgu-Mureş”, de altfel, ca şi deasupra celorlalte 30 de subdiviziuni ale reţelei pe care cu mândrie o numim Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”.

Prin vocaţie, profesionalism, erudiţie, spirit de iniţiativă, dna Claudia Şatravca este specialistul în biblioteconomie consacrat plenar domeniului. Mai reprezintă dânsa şi genul de şefă care poate fi concomitent şi o bună colegă, mereu predispusă a da o mână de ajutor, un sfat folositor, o idee salvatoare… Căci este o doamnă cu suflet mare sau, cum se spune în popor, este om de omenie, cu rădăcini adânci în sufletul Neamului. 

Munca şi eforturile depuse în domeniul biblioteconomiei vin ca nişte raze de lumină, de cultură şi dreptate prin informare asupra Chişinăului şi, în special, peste sectorul Râşcani – sector în care se află biblioteca diriguită de 17 ani de către dna Claudia Şatravca.

Deşi activează în domeniu din anul 1975, imediat după absolvirea Facultăţii de bibliografie şi biblioteconomie din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Claudia Şatravca, după cum o mărturiseşte chiar dumneaei, s-a putut realiza deosebit de eficient de când se află „la cârma” Filialei „Târgu-Mureş”, ctitorie a unor intelectuali de seamă din acest fermecător oraş al Transilvaniei româneşti, şi de autorităţile de atunci ale Chişinăului, în frunte cu neuitatul primar general Serafim Urecheanu. Se ştie că Biblioteca „Târgu-Mureş” este una din primele biblioteci româneşti de la Chişinău – filială a BM „B.P. Hasdeu”. Numită pe bună dreptate şi „o fericită coproducţie româno-română”, sau „un rod bogat al conlucrării transilvăneano-basarabene”, de-a lungul celor 17 ani de activitate biblioteca noastră şi-a căpătat o reputaţie impecabilă nu numai în sectorul Râşcani, dar şi în întreg municipiul Chişinău. Da, în sectorul Râşcani, Filiala „Târgu-Mureş” a devenit un fel de „stat-major al activităţii de informare şi culturalizare a cetăţenilor”, însă multe din manifestările organizate la noi, neabătut sub egida dnei directoare Claudia Şatravca, au un impact favorabil asupra unor segmente destul de mari ale populaţiei din Chişinău şi chiar din R. Moldova. Astfel, Filiala „Târgu-Mureş” a devenit cunoscută prin mai multe „bile albe”, prin numeroase puncte de atracţie şi fascinare a utilizatorilor, inclusiv:

– un fond de carte bogat, consistent, capabil să satisfacă cele mai diferite cerinţe, interese, gusturi;

– o suită continuă de evenimente culturale, cu participarea a numeroase personalităţi marcante ale literaturii, culturii, ştiinţei, vieţii sociale de pe ambele maluri ale Prutului, în mod firesc – cu deosebire de la Chişinău şi Târgu-Mureş;

– elaborarea şi tipărirea unor biobibliografii mult apreciate de protagonişti – scriitori şi alţi oameni de cultură trăitori în sectorul Râşcani al Chişinăului;

– editarea unor cărţi consacrate activităţii Filialei „Târgu-Mureş”, în care este reflectată şi implicarea concitadinilor noștri;

– în fine – dar nu şi în ultimul rând! – „Târgu-Mureş” de la Chişinău este cunoscut şi apreciat ca având o echipă de angajaţi profesionişti, amabili, mereu predispuşi să vină în ajutor utilizatorilor pentru ca aceştia să obţină cartea necesară, informaţia căutată, să poată participa la orice manifestare de la care ar pleca împliniți sufleteşte. Și principalul regizor şi actor al acestor frumoase realizări este – conform opiniei conducerii BM, a administrației publice locale, a colegilor de breaslă, a subalternilor – doamna directoare Claudia Şatravca, directoarea instituţiei.

Iniţiativele, eforturile, împlinirile dnei Claudia Şatravca nu au rămas neremarcate. Dumneaei a fost în repetate rânduri menţionată de direcţia BM „B.P. Hasdeu” cu titluri şi diplome onorifice, premii, adrese de mulţumire şi recunoştinţă. În presa periodică, în alte instituţii media de la Chişinău şi de la Târgu-Mureş, atunci când se relatează despre manifestări culturale organizate la biblioteca noastră, când sunt trecute în revistă realizările înregistrate de echipa noastră, autorii găsesc cele mai măgulitoare – dar şi adevărate! – cuvinte despre implicarea dnei directoare în evoluția celei mai populare şi mai prestigioase biblioteci din sectorul Râşcani al capitalei – Filiala „Târgu Mureş”. Pentru dezvoltarea unor frumoase relaţii culturale, a unui eficient parteneriat cultural pe linia Chişinău – Târgu-Mureş, şi ca semn al înaltei preţuiri şi al respectului pentru activitatea desfăşurată în beneficiul oraşului, în anul 2003 dnei Claudia Şatravca i s-a conferit distincţia de Cetăţean de onoare „Pro Urbe” al municipiului Târgu-Mureş.

Trăind prin bibliotecă şi carte, pentru bibliotecă şi carte, prin iniţiativele lansate şi favorabil realizate, prin acţiunile, manifestările, evenimentele organizate cu brio, prin eforturile depuse întru menţinerea bunului nume şi a da excelență bibliotecii, dna Claudia Şatravca ne oferă nouă, subalternilor – în primul rând tinerelor colaboratoare –, un exemplu demn de urmat. Dragostea de muncă, faţă de profesia aleasă, şi respectul major pentru colegi şi utilizatori, perseverenţa în a realiza proiectele sugerate de direcţia BM „B.P. Hasdeu”, de colegii de la Târgu-Mureş sau elaborate în incinta filialei noastre, toate acestea ne însufleţesc, ne fac să muncim cu mai mult elan şi să tindem spre noi succese în beneficiul Echipei „Hasdeu” şi al utilizatorilor noștri. În acest context aniversar, nu putem să nu amintim şi de alte calităţi ale dnei directoare Claudia Şatravca: sensibilitatea şi bunătatea sufletească, o capacitate apreciabilă de a veni în ajutor, tocmai când este nevoie – subalternilor cu informaţii utile, de ultimă oră, cu o vorbă consolatoare, cu sfaturi folositoare şi cu cuvinte de laudă, de încurajare. Nu vom exagera dacă vom spune că dumneaei trăieşte prin a face bine, a dărui, a inspira pe cei din preajmă.

Şi cine dacă nu noi, angajaţii Filialei „Târgu-Mureş”, simţim toate aceste gesturi de o înaltă generozitate şi dedicaţie? Acum este rândul nostru să vă mulţumim, doamnă directoare!

Vă mulţumim pentru că ne sunteţi alături la bine şi la greu şi pentru că în preajma Dvs. trăim clipe frumoase, memorabile. Vă mulţumim pentru lecţiile indirect, sugestiv predate şi pentru sprijinul acordat cu generozitate. Vă mulţumim pentru investiţia pe care o faceţi zilnic în formarea noastră ca specialişti şi ca oameni.

Cu ocazia frumoasei aniversări pe care o marcaţi la începutul lunii octombrie a.c., colectivul bibliotecii noastre vă felicită din toată inima, urându-vă ca să vă însoţească sănătatea, dragostea şi fericirea – pretutindeni, acum şi mulţi ani înainte. Fie ca elanul, forţa de muncă şi credinţa să vă fie mereu alături, iar speranţele şi proiectele să devină realitate. Fie ca drumul să vă fie presărat cu florile dragostei omeneşti şi luminat de raze ale soarelui din sufletele celor dragi Dvs. Să vă fie alături numai persoane care să vă preţuiască calităţile şi eforturile. Primiţi, din partea noastră, mult stimată, dragă doamnă Claudia Şatravca, un sincer, călduros şi infinit: LA MULŢI ANI!

Colectivul Filialei „Târgu-Mureş”

75%20foto_CSatravca.tif