Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Parascovia ONCIU
„Transilvania” şi-a deschis din nou uşile pentru prietenii cărţii

Nimic de mirare că poate cele mai iubite sărbători naţionale, oficiale, de la noi – Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române –, de două decenii se identifică pentru angajaţii, partenerii, cititorii şi prietenii Bibliotecii „Transilvania” cu un eveniment marcant: Săptămâna uşilor deschise. Nu e de mirare, şi nici întâmplător, doar Filiala „Transilvania” – prima bibliotecă românească din reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – a fost deschisă în acele zile tulbure, dar şi fierbinţi, de neuitat, de la sfârşitul lunii august 1991…

În anul curent, Săptămâna uşilor deschise la „Transilvania” s-a desfăşurat în perioada 30 august – 2-6 septembrie 2013, ca de obicei adunând mulţi prieteni ai cărţii, avându-i ca oaspeţi de onoare pe partenerii şi colegii noştri de la BJ „Octavian Goga” Cluj. Toţi s-au întrunit la o suită de manifestări consistente – unele tradiţionale, altele purtând însemnele noilor schimbări, priorităţi şi exigenţe ce se impun în activitatea bibliotecilor noastre. În linii mari, programul Săptămânii uşilor deschise, la Filiala „Transilvania” a avut ca scopuri de bază extinderea parteneriatelor, promovarea valorilor instituţiei, atragerea noilor cititori şi organizarea unor manifesări cultural-cognitive, menite să familiarizeze publicul larg cu bogatul fond de carte de care dispunem. Inclusiv cu cele mai noi intrări, or, prietenii clujeni şi de data aceasta au manifestat tradiţionala generozitate românească, venind cu o donaţie de 220 volume, unul mai valoros decât altul.

Bogata, frumoasa donaţie de carte venită din Ardeal a fost prezentată în cadrul tradiţionalului Salon de toamnă de către dna Sorina Stanca, director la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, fiind ascultată cu un viu interes de publicul prezent la manifestare. Foarte curând după ce am primit aceste daruri de mare valoare cognitivă, informativă, estetică, unele dintre noile intrări au şi fost solicitate de către cititori. Aș menționa, în mod special, cărţile din seria Idei creative (62 volume), în care persoanele interesate vor găsi numeroase şi originale sugestii pentru confecționarea diferitor lucruri manuale. Iată şi alte cărţi ce au trezit interesul utilizatorilor, mai ales al celor tineri: Cum se face o temă de licență, Forța gândirii pozitive, Regulile artei etc. Ca şi în ceilalţi ani, clujenii au donat cărţi captivante cu tematică istorică: Istoria corpului (3 volume), Istoria snobismului, Istoria frumuseții ș.a., precum şi volume reprezentative de scriitori români, clasici şi contemporani, traduceri din capodoperele literaturii universale.

Fiecare ediţie a Săptămânii uşilor deschise înseamnă, în primul rând, deschiderea largă a uşilor instituţiei noastre către cele mai diverse categorii de utilizatori care, de altfel, s-au şi obişnuit ca în aceste zile, de la sfârșitul verii – începutul toamnei, să vină la bibliotecă nu numai pentru a împrumuta cărţi sau a citi presa periodică, dar şi pentru a asista ori a se implica în acţiuni culturale de amploare, unde au ocazia de a cunoaşte ceva nou şi captivant, din lumea literaturii şi artelor, de a se întâlni şi a comunica cu scriitori, artişti, pictori ş.a.m.d.

Specificul ediţiei din acest an al desfăşurării Săptămânii uşilor deschise a constat în faptul că am organizat şi un program de manifestări adresate special colegilor nostri bibliotecari. Desigur, invitaţii şi oaspeţii – lucrători ai sistemului bibliotecar – au putut participa la cele mai diferite acţiuni ce s-au derulat în cadrul Săptămânii, însă atenţia lor a fost atrasă cu certitudine cel mai mult de duplexul profesional Servicii inovative pentru tineri și copii, în cadrul căruia au fost prezentate cinci comunicări, cu participarea a circa 80 de persoane.

Autori ai comunicărilor au fost atât colaboratori ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, cât şi oaspeţii noştri de la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj. Pentru a ne da seama mai bine de cercul de probleme abordate, vom enumera subiectele comunicărilor, numindu-i şi pe cei care le-au ţinut: Centrul de excelenţă pentru servicii oferite adolescenţilor şi tinerilor adulţi – Sorina Stanca, director, BJ „O. Goga” Cluj; „Vreau să-mi citești” – proiect de lectură intergeneraţională la secţiile pentru copii – Tatiana Costiuc, șef, Serviciul relații cu publicul, BJ „O. Goga” Cluj; Multiculturalismul – tendinţă spre depăşirea diferenţelorNatalia Ghimpu, șef oficiu, Filiala „Ovidius”; Trolleybook – cartea cu antene – Andriana Mihălache, șef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”; Un experiment relevant – Clubul poeților desculți – dr. Vitalie Răileanu, cercetător literar, director, Filiala „O. Ghibu”, Sanda Bobu, președintele Clubului poeților desculți.

Având în vedere interesul de care s-a bucurat acest duplex profesional, vom reveni cu o prezentare mai amănunţită a felului cum s-a desfăşurat el, ceea ce va contribui la o cunoaştere mai îndeaproape a conlucrării dintre colegi, promovând experienţe inedite din activitatea bibliotecarilor de la Chişinău şi Cluj-Napoca.

O particularitate a ediţiei din acest an a Săptămânii de la Filiala „Transilvania” a constat şi în faptul că fiecare zi a fost organizată având un generic sau o linie tematică directorie, după cum urmează: vineri: Biblioteca și prietenii săi; luni: Biblioteca „Transilvania” în lumea virtuală; marți: Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei; miercuri: Renata Verejanu, promotor al poeziei basarabene; joi: Biblioteca „Transilvania” – prietenul comunității; vineri: Tinerii în acțiune.

Au conferit Săptămânii uşilor deschise nuanţe agreabile, atrăgătoare şi activităţile legate de lansarea, prezentarea şi discutarea unor cărţi de scriitori basarabeni contemporani. Astfel, un invitat special a fost scriitorul Victor Prohin, care a participat la dezbateri asupra cărții regretatului său coleg de breaslă şi bunul prieten al bibliotecilor din Chişinău, Victor Dumbrăveanu (1946-2011). Este vorba de cartea Vornicel la nunta badei, citită cu interes, apoi şi discutată de către elevi de la şcoala primară „Grigore Vieru”, copiii demonstrând că au avut parte de o lectură plăcută şi captivantă. Participanţii la discuţie, elevi din două clase a IV-a ale acestei şcoli, s-au dovedit a fi foarte receptivi, povestind, comentând, răspunzând prompt la diferite întrebări şi completând cu entuziasm cele spuse de către colegi. La fel, au adresat multe întrebări scriitorului Victor Prohin. Toate acestea ne fac să credem că le plac mult peripețiile personajelor din carte.

În cadrul Cenaclului „Grai matern”, de altfel, cel mai vechi cenaclu de la biblioteca noastră, iniţiat şi susţinut cu mult succes de poeta Renata Verejanu încă în anii 1988-1989, au avut loc şapte lansări de carte. Este şi firesc că tocmai dumneaei a fost o adevărată vedetă a manifestărilor cu participarea scriitorilor, desfăşurate în cadrul Săptămânii uşilor deschise din acest an la Filiala „Transilvania”. A fost organizat și un atelier de handmade, unde copiii au meșterit mărul, care persistă în multe întâmplări evocate de Renata Verejanu. Dintre cărţile lansate, vom aminti, mai întâi, de Cenaclul „Grai matern” – un volum omagial, consacrat celor 25 ani de activitate. Cititorii au primit cu căldură şi alte volume lansate într-o atmosferă de maximă apropiere a cititorilor de poezie, de literatură în ansamblu şi ale căror autoare este fidela prietenă a bibliotecii noastre: Metafora nemuririi (poeme noi); Provocați-mă... să devin genială (poeme noi); Generația dintre secole (portrete ale contemporanilor); Pledoariile Renatei Verejanu.

O plăcută surpriză ne-a oferit Daniel Verejanu, fiul scriitoarei, unul dintre primii şi cei mai credincioşi – din fragedă copilărie! – membri ai cenaclului, acum şi el tânăr scriitor şi cercetător în domeniul literar. Dânsul a lansat două volume la a căror elaborare a participat în cel mai direct mod: Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi (Mihai Cimpoi în viziunea contemporanilor săi) şi Limba noastră cea română (antologie de poezii dedicate Limbii Române, de autori contemporani din R. Moldova). De altfel, această frumoasă antologie consacrată limbii noastre a fost premiată la ediţia din anul curent a Salonului Internaţional de carte SIC-2013.

Au captat atenţia tinerilor prieteni ai Bibliotecii „Transilvania” şi prezentarea unor cărţi mai vechi sau mai noi, cărți „jubiliare”, care se bucură de solicitări constante din partea utilizatorilor: Cinci săptămâni în balon de Jules Verne, Bambi de Felix Salten, Aventurile lui Pinocchio de Carlo Collodi, Doi ani de vacanță de Jules Verne, Enigma Otiliei de G. Călinescu, Luceafărul de Mihai Eminescu, În casa bunicilor de Ionel Teodoreanu, Prințul fericit de Oscar Wilde, Singur pe lume de Hector Malot, Comoara din insulă de Robert Louis Stevenson.

După vacanţa mare a liceenilor, şi-a reluat activitatea Salonul de lectură Ceaiul de la ora patru, devenit tradiţional la Biblioteca „Transilvania”. Conceput şi diriguit din start de dna Alexandra Tănase, profesoară de limba şi literatura română la Liceul Gaudeamus”, acest salon este un loc în care literatura este servită în stare pură, fără artificii, unde se întâlnesc elevi, profesori şi scriitori – toţi deschişi dialogului şi, mai ales, dispuşi să-şi îmbogăţească mintea şi sufletul, să lege noi relaţii prieteneşti. În cadrul Săptămânii uşilor deschise a fost organizată o ședință specială a Salonului, la care s-au pus în discuţie şi au fost aprobate activitațile preconizate pentru lunile septembrie 2013 – mai 2014. Dna prof. Alexandra Tănase a menţionat de ce sunt importante întrevederile culturale, reamintind celor prezenţi de alte manifestări desfăşurate în anii precedenţi în Biblioteca „Transilvania”: întâlniri de suflet, întâlniri de neuitat cu scriitori, savanţi, oameni de cultură ca Mihai Cimpoi, Vladimir Beșleagă, Vasile Romanciuc, Iulian Filip, Aurelian Dănilă, Maria Cosniceanu, Gheorghe Duca, Vlad Pohilă ş.a. Au avut loc şi unele manifestări omagiale – consacrate lui Liviu Damian, Nicolae Vieru, Paul Mihnea etc., acestea atrăgând nu mai puţini admiratori ai miraculosului univers al literelor şi artelor.

Studentele Ana Gabor, Alexandra Costache şi alte membre ale Salonului încă de pe când erau eleve ale dnei prof. A. Tănase, au citit şi au comentat pe marginea unor fragmente din proza citită vara, s-au referit la importanţa lecturilor şi a literatruii în genere pentru formarea omului ca specialist, cetăţean, fire sensibilă la destinele semenilor şi la frumosul din jurul nostru. Directoarea bibliotecii, dna Parascovia Onciu, a felicitat participanţii cu prilejul începerii noului an de studii, prezentându-le donația de carte adusă acum de către partenerii de la BJ „Octavian Goga” Cluj.

Ședința de la începutul lunii septembrie a.c., a cenaclului „Traian Brad”, s-a axat pe dezbaterile asupra romanului lui Nicolae Rusu Al șaptelea simț – carte inclusă în programul Chişinăul citeşte o carte. Moderatorul cenaclului, scriitorul Vlad Pohilă, a făcut o interesantă prezentare a procesului literar contemporan din Basarabia, în care creaţia lui N. Rusu ocupă un loc distinct. Astfel parcă s-a dat tonul unor interesante şi sincere discuţii, la care au participat elevi şi profesori de la liceele „P. Zadnipru” şi „Gaudeamus”, ale căror luări de cuvânt au demonstrat o lecturare atentă şi pasionată a acestei noi proze. A fost ascultată cu mult interes intervenţia invitatului special, de onoare, al cenaclului şi al Săptămânii uşilor deschise – scriitorul Nicolae Rusu. Dânsul a relatat unele file din biografia sa literară, a comentat favorabil impresiile participanţilor la discuţie, după care a răspuns la mai multe întrebări ce veneau din sală. Cu ocazia acestei discuţii, Filiala „Transilvania” a organizat expoziția de carte Nicolae Rusu: martor al destinului basarabean, care a surprins plăcut pe autor, trezind interesul deosebit al acelor elevi care cunosc doar unele lucrări ale acestui talentat romancier, nuvelist, dramaturg, autor de cărţi pentru copii, eseist, ale cărui scrieri sunt traduse în circa 20 de limbi ale unor popoare din Europa şi Asia.

Un eveniment de neuitat al acestui început de toamnă la Filiala „Transilvania” l-a constituit vernisajul pictorului Mihail Mungiu, având genericul Libertate, simplitate, culoare. Ca şi alte manifestări similare, ce pun în atenţia publicului creaţii de artă plastică, şi aceasta a fost prezentară de maestrul Oleg Cojocaru, pictor, grafician, profesor în domeniu, şi un bun prieten al bibliotecii noastre. Expoziţia conţine 20 de tablouri cu o impresionantă varietate de subiecte ce a atras atenţia unui numeros public, de la elevi şi până la pensionari. Pe aceeaşi undă a artelor plastice vom aminti de încă o activitate ce s-a produs în cadrul Săptămânii uşilor deschise la „Transilvania”: concursul de desene pe marginea cărţii Guguță și prietenii săi – bestsellerul scris de un adevărat patriarh al literaturii pentru copii de la noi, Spiridon Vangheli. Evenimentul s-a înscris şi în lista manifestărilor consacrate Anului Spiridon Vangheli, ce se desfăşoară la nivel national. În cadrul unei şedințe a Clubului „Penelul magic”, unii micuţi s-au întrecut la confecționarea căciulii lui Guguță, iar alţii au participat la master-classul Cu hârtia faci minuni – tehnica qiulling (confecționarea merelor, un atribut din cartea Vornicel la nunta badei de V. Dumbrăveanu).

Săptămâna uşilor deschise a prevăzut şi o Zi de informare pentru utilizatori, care a inclus: prezentarea paginii web a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”; prezentarea blogurilor; prezentarea rețelelor de socializare; lecția bibliografică E-Learning: învăţare, formare şi instruire prin mijloace electronice. Mai amintim, în context, de flash-mobul Cunoaște Filiala „Transilvania”! Pentru micuţii şi elevii din sector: de la şcoala primară „Gr. Vieru”, de la liceele „Orizont”, „Gaudeamus”, „Constantin Negruzzi”, de la grădinițele nr. 179 şi 161 au fost organizate excursii la bibliotecă, cu prezentarea cărţilor recent intrate în colecţia Bibliotecii „Transilvania”.

Făcând un bilanţ al actualei ediţii a Săptămânii uşilor deschise la Filiala „Transilvania”, vom constata fără exagerare şi fără greş că manifestările desfăşurate în cadrul ei au avut un impact pozitiv, atât asupra utilizatorilor, prietenilor bibliotecii, cât şi asupra colegilor de breaslă, partenerilor – de la Chişinău, respectiv, Cluj-Napoca. Menţionăm că în cadrul Săptămânii au fost organizate: activități culturale – 22, la care au fost prezente circa 650 persoane, ceea ce constituie 28,1 % din numărul de vizite înregistrate pe parcursul a şase zile. Au intrat în analele „Transilvaniei” de la Chişinău şi aceste activităţi: duplexul profesional; lansări de carte (şapte), prezentări de carte (zece), un recital, Salonul de toamnă al editurilor transilvănene, şedinţele: Cenaclului „Train Brad”, Salonului de lectură „Ceaiul de la ora patru”; vernisajul de pictură a lui Mihail Mungiu, mai multe discuţii-dezbateri (ore de lectură, creaţii proprii, ora poveştilor, prezentări de expoziţii tradiţionale şi virtuale, prezentări de colecţii); activități informaționale (cinci), cu participarea a circa 100 de utilizatori; 11 vizite colective (şcoala primară „Gr. Vieru”, LT „Gaudeamus”, LT „P. Zadnipru”, grădinițele nr. 197 şi 161), cu participarea a peste 270 persoane. În această frumoasă Săptămână de la începutul toamnei lui 2013, pe parcursul desfăşurării programului, au fost înscriși 40 de utilizatori noi, s-au înregistrat 2295 de vizite, au fost consultate 2477 de volume.

Chiar dacă datele statistice nu spun totul (dar despre alte aspecte am comentat mai sus), şi ele constituie o dovadă că Săptămâna uşilor deschise – 2013 la Filiala „Transilvania” şi-a atins scopul propus, înscriindu-se, şi în acest an, printre programele de real succes la publicul cititor, care în diferite forme şi-a excprimat recunoştinţa şi pe această cale pentru calitatea serviciilor pe care le oferă biblioteca noastră.

Parascovia ONCIU,

director, Filiala „Transilvania”

 

MANIFESTĂRI CULTURALE

62%20DSCN0098.tif
63%20DSCN0643.tif