Biblio Polis - Vol. 49 (2013) Nr. 3   
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Claudia ŞATRAVCA
Ars dedicatoria în colecţia Bibliotecii „Târgu-Mureş”

Abstract

The article is about the book donations that increase the library collection. Dedications and autographs, belonging to men of culture or science, leaders, professional gives a sentimental value to the book, contribuite to establish friendship and partnership relations. The author, director of the Târgu-Mureș Branch, describe this special collection of the branch.

Keywords: Public library Târgu-Mureș, collection, book donation, autographs, dedications.

* * *

Probabil, nu există profesie şi, implicit, instituţie care ar fi mai nedreptăţite în aprecieri decât bibliotecarul şi biblioteca. Opinia precum că biblioteca este locul unde se depozitează şi se păstrează istoria gândirii umane exprimă doar o parte din adevăr, cealaltă parte constând în afirmaţia, deloc metaforică, de altfel, că biblioteca este un organism viu, în continuă evoluţie, în necuntenă metamorfozare, în neobosită muncă de propagare iluministă a valorilor ferecate între copertele cărţilor.

Spune o vorbă: Bibliotecarul este omul zidit între cărţi. Îmi permit să nu fiu de acord cu această definiţie poetică a activităţii bibliotecarului, deoarece a fi „zidit” presupune o stare de stagnare, la fel ca şi cea de „paradis”, metaforă aparţinând scriitorului argentinian de mare succes universal Jorge Luis Borges, care afirma: „Eu mi-am închipuit întotdeauna paradisul ca pe o bibliotecă...” Or, în context modern, profesia de bibliotecar este una dintre cele mai mobile, mai solicitante sub aspectul instruirii continue, al informării permanente, al contactelor cu publicul, fie că este vorba despre creatori consacraţi de cărţi sau despre consumatori ai acestora, despre cititori cu vechime în „zăbava” lecturilor împătimite sau despre picii de grădiniţă care abia învaţă să răsfoiască o carte fără să rupă colţurile filelor.

Un argument forte în favoarea afirmaţiei „biblioteca este un organism viu” ar fi şi faptul că această instituţie creează valoare adăugată şi asta prin diseminarea cunoştinţelor, trăirilor, experienţelor înveşmântate în cuvântul scris. O carte devine valoare doar atunci când este citită. Până atunci, ea nu este decât un obiect oarecare de pe un lung şi monoton raft de bibliotecă. Şi bibliotecarul este cel care dă impuls, stimulează această mirifică transformare a cărţii din „capital mort” în „viaţa însăşi” (filozoful reformator italian Philippo Turati spunea în acest sens: „Biblioteca este numai acolo unde se dă viaţă cărţii”).

Dintre numeroasele schimbări ce s-au produs în Republica Moldova după proclamarea independenţei a fost şi această rocadă la nivel de mentalitate, raportată la rostul bibliotecilor şi al bibliotecarilor. Apărut în ultimul deceniu al secolului XX, în peisajul sociocultural al Chişinăului, acest nou gen de biblioteci-filiale ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” – ele sunt accesibile publicului larg, integrate temeinic în comunitate, iniţiatoare şi animatoare active de dialoguri multiple între diverşi subiecţi, implicaţi, într-un mod sau altul, în viaţa cărţilor. Acest eveniment a însemnat o adevărată revoluţie în gândirea colectivă, o reformare din temelii a statutului şi imaginii bibliotecarului. Ne-am asumat plenar schimbarea ca pe unica posibilitate de a supravieţui într-o lume nouă, bazată pe principiile performanţei şi cunoaşterii continue.

Filiala „Târgu-Mureş” promovează aceste principii deja de 17 ani, perioadă în care, îndrăznesc să afirm, a săvârşit un salt spectaculos pe scara valorică. Acest lucru este confirmat, în particular, de modul cum s-a dezvoltat fizic colecţia de carte – am început cu 5309 volume, donate de către ctitorul instituţiei în persoana Bibliotecii Judeţene Mureş (director – Dimitrie Poptămaş), pentru a ajunge, la 1 ianuarie 2013, la circa 39 mii de documente, 37 mii dintre ele fiind cărţi. Dar confirmat plenar şi de numeroasele raporturi de prietenie şi parteneriat, stabilite şi cultivate cu grijă, de-a lungul anilor, de către angajatele bibliotecii. Oglinda acestor raporturi viabile şi lucrătoare sunt mass-media timpului, dar şi cărţile cu dedicaţii şi autografe, oferite bibliotecii şi cititorilor de către personalităţile care au păşit pragul instituţiei cu diverse ocazii sau donate pentru bibliotecă în alte circumstanţe.

Prezenţi la deschiderea Bibliotecii „Târgu-Mureş” (31 august 1996), intelectualii din Chişinău şi Târgu-Mureş au venit la „casă nouă” cu cele mai scumpe daruri – cărţile, unele însoţite de inscripţii omagiale de o fineţe aparte. De aici s-a ivit şi necesitatea constituirii colecţiei Cărţi cu dedicaţii, care validează relaţiile de colaborare şi prietenie cu personalităţi marcante din domeniul cărţii, literaturii, artei, culturii, ştiinţei, vieţii sociale etc. Colecţia reprezintă pentru bibliotecă un veritabil tezaur, deoarece în ele sunt întipărite gândurile, emoţiile, trăirile donatorilor în acele momente. Aceste cărţi, în prezent 412 la număr (inclusiv 297 din Moldova şi 115 din România), sunt unicate, cu mare încărcătură informativă şi emoţională, adevărate mărturii ale timpului, căruia îi aparţin.

Dintre miile de exemplare ale unei cărţi, date la tipar, unul este deosebit, personalizat, deoarece vine direct spre cel care deschide volumul cu dedicaţie. Prezenţa dedicaţiei îi retrage cărţii valoarea comercială şi îi conferă valoare sentimentală, capabilă să alimenteze amintiri, emoții, studii, concluzii etc. Dedicaţiile şi autografele, aparţinând unor oameni de litere, de cultură sau de ştiinţă, lideri de opinie, profesionişti de marcă, împătimiţi de lectură, conferă cărţilor o valoare dublă: cea creată de către autor în procesul scrierii şi cea de mărturie vie a timpului în perpetuă goană, a omului „sub vremi”. De fapt, este greu să delimitezi aceste două tipuri de valoare. Nu în zadar poetul, criticul şi istoricul literar român Şerban Foarţă vorbeşte despre o anume artă a dedicaţiei („ars dedicatoria” – îi spune el), parte a modului de gândire artistică a autorului, parte a conţinutului cărţii, pe care este executat înscrisul. Dedicaţia anulează distanţa dintre cel care o oferă şi cel care o primeşte, transformând cartea dintr-o marfă oarecare într-un dar unic şi inestimabil, valoros prin oportunitatea de „a citi”, fie şi o singură pagină, un singur cuvânt, din opera complexă cu titlul Lumea interioară a autorului, de a „interpreta” caracteristicile portretului său psihologic şi de creaţie. Scriitorul rus Maksim Gorki, un recunoscut maestru al dedicaţiilor, afirma că acestea sunt o modalitate inedită de a comunica de la om la om cu cititorul individual sau cu cititorii unei biblioteci. În acest sens, este evident că dedicaţiile constituie cheia spre incomensurabilul tărâm al relaţiilor dintre oameni într-un context temporal şi spaţial bine definit.

Dedicaţiile lăsate pe cărţile din colecţia Bibliotecii ,,Târgu-Mureş” sunt diverse ca mesaj şi conţinut, prin autorii şi destinatarii lor, ca ocazie şi context spaţio-temporal, dar mai ales prin acele fire afective invizibile (pentru că ţin nu de material, ci de spiritual), şi totuşi atât de trainice, încât pot să reziste presiunea timpului şi metamorfozele imprevizibile ale caracterelor umane.

Un capitol aparte şi extrem de drag nouă îl alcătuiesc dedicaţiile oferite bibliotecii de către „naşii de botez” ai instituţiei – bibliotecarii, scriitorii, oamenii de cultură, generoşii ctitori şi donatori de carte de la Târgu-Mureş. Este suficient să specific că 50 la sută, adică 19 107 de cărţi, din colecţia bibliotecii provin din donaţii târgumureşene.

Distinsul om de cultură, ex-directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, Dimitrie Poptămaş, care rămâne, până în prezent, patronul spiritual al instituţiei noastre, a contribuit în mod decisiv nu numai la constituirea colecţiei de carte, dar şi la stabilirea unui parteneriat viabil dintre intelectualii târgumureşeni şi chişinăuieni. Ca rezultat, s-au înteţit vizitele reciproce, în special în cadrul Zilelor Bibliotecii „Târgu-Mureş”, fiecare soldându-se cu importante donaţii de carte, însoţite de dedicaţii oferite bibliotecii, cititorilor şi angajaţilor.

Dimitrie Poptămaş avea grijă să ne aducă de fiecare dată cărţi cu dedicaţiile unor personalităţi din Târgu-Mureş. Personal, a făcut dedicaţii pe şapte cărţi atât în calitate de autor, cât şi de prefaţator. Volumul Philobiblon mureşean. O viaţă printre oameni şi cărţi, considerat, pe bună dreptate, rodul muncii sale de o viaţă (pe durata a mai bine de 50 de ani), conţine o dedicaţie adresată bibliotecii, din care cităm: „Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş» această carte născută şi din colaborarea noastră în semn de apreciere şi recunoştinţă pentru reciprocitate culturală, ca îndemn la speranţe şi la realizarea idealurilor comune. 30 ianuarie 2004.” Oferită în contextul participării sale la Salonul Internaţional de carte pentru copii (luna aprilie a aceluiaşi an), această dedicaţie a definit obiectivele comune, spre care ne orientăm activitatea noi, bibliotecarii de la Chişinău, dar şi colegii noştri de la Târgu-Mureş. Altă dedicaţie semnată de către Dimitrie Poptămaş, pe noua sa carte editată în 2009, Reflecţii despre carte, bibliotecă şi lectură, sună astfel: „Cititorilor Bibliotecii «Târgu-Mureş» din Chişinău, această carte despre cărţi, reflecţii culese din mulţi autori români şi străini, cu preţuire din partea autorului, 16 februarie 2010.” Pe cartea de specialitate Bibliografia cărţilor, albumelor şi hărţilor editate în Judeţul Mureş. 1996-2000, al cărei prefaţator este, ne-a scris: „Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş» şi cititorilor ei, pe care cu răbdare şi pricepere o conduce Claudia Şatravca, acest «model» ales şi bilanţ de edituri mureşene, 14 octombrie 2003.”

Dedicaţiile semnate de către prof. Dimitrie Poptămaş în cadrul vizitelor sale la biblioteca noastră confirmă, o dată în plus, avantajele reciproce ale colaborării şi prieteniei sub semnul Cărţii dintre cele două municipii şi biblioteci. Voi menţiona că Dimitrie Poptămaş a ştiut să transmită acest entuziasm şi colegilor săi. Astfel, Liliana Moldovan a donat bibliotecii noastre cărţile sale de specialitate: Indiscreţii în bibliotecă şi Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă, însoţindu-le cu dedicaţii pe cât de simple, pe atât de dragi nouă, bibliotecarilor chişinăuieni: „Bibliotecii «Târgu Mureş» din Chişinău din partea autoarei. L. Moldovan. 28 martie, 2011.”

Tradiţia acestei frumoase prietenii este menţinută şi de actuala conducere a Bibliotecii Judeţene Mureş în persoana directoarei Monica Avram care scria la prima sa vizită: „Când păşeşti în Biblioteca «Târgu-Mureş» ai sentimentul copleşitor de acasă că intri într-o mare şi frumoasă familie care te primeşte cu căldura cuvântului, a cărţilor şi a oamenilor care îi trec pragul în fiecare zi.”

Dr. Nicolae Băciuţ, personalitate complexă şi universală (scriitor, cercetător, editor, publicist, lider de opinie, de mai bine de un deceniu – director al Direcţiei de сultură, сulte şi patrimoniul cultural naţional Mureş, redactor-şef al revistei Vatra veche, directorul Galeriei de Artă Religioasă „Deisis”), este nelipsit de la evenimentele bibliotecii încă de la inaugurarea ei. Astfel, dumnealui este unul dintre cei mai vechi şi mai fideli prieteni ai bibliotecii, ceea ce îi dă dreptul să se întoarcă „mereu de-acasă, acasă”. Cum e firesc între prieteni, Nicolae Băciuţ îşi împărtăşeşte cu noi bucuriile apariţiei noilor sale cărţi, însoţind fiecare volum donat cu dedicaţii de suflet pentru eventualii cititori. De exemplu, în cartea pentru copii Jocuri încrucişate scrie: „Cu speranţa că vom redescoperi împreună copilăria.” În Lina lumină îi urează cititorului adult ca „lina lumină să-i lumineze căile tinereţii fără bătrâneţe”.

Un alt prieten sincer al bibliotecii noastre este omul de cultură târgumureşean prof. dr. Valentin Marica, poet, jurnalist, senior-editor la Societatea Română de Radiodifuziune – Studioul Regional Târgu-Mureş, preşedintele Fundaţiei culturale „Cezara”, director al Centrului de studii literare „Grigore Vieru”, autorul celei mai vaste colecţii de carte proprie cu dedicaţii (12). Fiecare dintre acestea poartă amprenta personalităţii inedite a autorului, marcată de simpleţe, profunzime şi sensibilitate: „Ţie, Cititorule, raiul cuvintelor”; „Ţie, Cititorule, din surâsul Cuvântului! Cu încredere în frumuseţea gândului şi a sufletului. Cu preţuire, Valentin Marica.”

Lazăr Lădariu, redactor-şef la cotidianul Cuvântul liber din Târgu-Mureş, ex-deputat în Parlamentul României, participând la Zilele Bibliotecii „Târgu-Mureş” în 2001 şi 2003, ne-a donat cărţile sale Onomastica ierbii, Prezent, Veghe cu fluturi. Într-una din dedicaţii scrie: „Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş» şi cititorii ei, această îmbrăţişare frăţească, cu preţuirea şi omagiul lui Lazăr Lădariu.”

„«Puiul» Bibliotecii Judeţene Mureş creşte frumos la Chişinău”, este o frază des întâlnită în articolele scriitorului din Topliţa (jud. Harghita), prof. Ilie Şandru, dedicate instituţiei noastre. Este unul dintre cei mai activi promotori ai imaginii Bibliotecii „Târgu-Mureş”, participând practic la toate ediţiile Zilelor Bibliotecii „Târgu-Mureş” şi la Hramul Chişinăului. Pe cărţile sale Basarabia iarăşi şi iarăşi şi Inima timpului ne-a lăsat dedicaţii simple, dar scrise cu mult drag: „Pentru cititorii Bibliotecii «Târgu-Mureş», cu toată dragostea”; „ Cu urări de bine”; „Cu sentimente de stimă şi preţuire.”

Dedicaţii de suflet pe cărţile donate ne-au mai lăsat şi alte marcante personalităţi mureşene care ne-au trecut pragul. Bunăoară, conf. univ. dr. Cornel Moraru a notat pe cartea sa Obsesia credibilităţii: „Dăruind această carte mă bucur că mă aflu aici, la Biblioteca «Târgu-Mureş». Aş vrea ca această bibliotecă, făcută cu mare suflet şi profesionalism să fie utilă nu numai cititorului obişnuit, dar şi pentru elite, şi să ajungă renumele Bibliotecii Judeţene Mureş, octombrie 1997.” Ne-au lăsat emoţionante autografe pe cărţile lor şi scriitorii Mihai Suciu, Zeno Ghiţulescu, N. Ioan Ciolan etc. Aflându-se la Chişinău, a vizitat biblioteca noastră şi dna Maria Borzan, director al Muzeului Etnografic din Reghin, donându-ne cartea-album Muzeul Etnografic Reghin cu următoarea dedicaţie: „Cu prilejul trecerii prin Chişinău, lăsăm aici, la Biblioteca «Târgu-Mureş» o parte din sufletul nostru. Dumnezeu să ne aibă în pază pe toţi. 12 noiembrie 2000.”

Pe parcursul anilor am avut ocazia să particip la tradiţionalele Zile târgumureşene şi la alte activităţi culturale din Târgu-Mureş şi de fiecare dată mă întorceam cu numeroase cărţi cu dedicaţii ale unor oameni de cultură şi ştiinţă: Grigore Ploieşteanu, Ion Ranga, Serafim Duicu, Ana-Maria Crişan, Dumitru Husar, Răzvan Ducan, Cornelia Jinga Hetrea etc.

Un capitol important îl alcătuiesc, în colecţia noastră, donaţiile altor personalităţi notorii din alte centre culturale ale României, inclusiv din domeniul biblioteconomiei. Regretatul Traian Brad, ex-directorul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca, înflăcăratul iniţiator al deschiderii la Chişinău a bibliotecilor de carte românească, prezent la inaugurarea Bibliotecii „Târgu-Mureş” şi la alte evenimente importante, ne-a lăsat o singură dedicaţie, oferită în calitate de coautor al studiului monografic, dedicat satului natal, Pănade – 700 de ani: „Cititorilor Bibliotecii «Târgu-Mureş» cu preţuirea lui Traian Brad, Chişinău, 31 august 1999.” În fiecare an, de ziua sa de naştere, se afla la Chişinău, la Zilele Bibliotecii „Transilvania”. Cartea vieţii sale Lectura publică la Cluj, apărută în 2001, Traian Brad visa s-o lanseze la Chişinău şi s-o ofere personal prietenilor de aici şi bibliotecilor. Dar nu a fost să fie... Oricum, valoroasa lucrare a ajuns la noi, dedicaţia fiind scrisă de colega sa Doina Popa: „Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş» – această istorie a lecturii şi a bibliotecii clujene, la scrierea căreia am fost martor şi consilier când a fost nevoie şi pe care Traian Brad, distinsul cărturar, minunatul nostru coleg şi prieten, nu a reuşit să v-o ofere personal. Cu prietenia şi preţuirea colegilor de la Cluj. 8 octombrie 2002.”

Directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, dr. Teodor Ardelean, ex-deputat în Parlamentul României, participând la un eveniment cultural în incinta Bibliotecii „Maramureş”, lansându-şi cartea Din Hiperboreea… în Iberia, a donat un exemplar cu dedicaţia: „Bibliotecii «Târgu-Mureş» din Chişinăul nostru drag, acest semn de admiraţie şi simpatie din partea autorului. Chişinău, 18 aprilie 2007.”

Prof. Victor Petrescu, ex-directorul Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, vizitându-ne biblioteca (2000, 2002, 2010), ne-a donat cărţile: Dicţionar de literatură al judeţului Dâmboviţa şi Moştenirea Văcăreştilor, fiecare cu dedicaţie: „Cititorilor cu avânt de a contribui la cartea limbii române”; „Un gând curat împreună cu stima şi consideraţia autorilor pentru propăşirea culturii româneşti din toate timpurile.”

O onoare pentru instituţia noastră este dedicaţia remarcabilului bibliolog, redactor-şef al revistei Biblioteca (Bucureşti), Emil Vasilescu, lăsată pe monografia Vladimir Streinu: „Bibliotecii «Târgu-Mureş», mă bucur că această carte despre un mare critic şi istoric literar român se află la întâlnirea cu minunatul public basarabean. Omagiul autorului. 12 octombrie 2002.”

Bunul nostru prieten Nicolae Busuioc, scriitor şi fost director al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” din Iaşi, fiind invitat la Zilele Bibliotecii „Târgu-Mureş”, în 2000, ne-a oferit în dar trei cărţi ale sale cu „urări de lectură plăcută citirorilor”.

Ne mândrim cu faptul că în colecţia Cărţi cu dedicaţii a bibliotecii cititorii pot găsi şi numele altor personalităţi marcante din România: Octavian Ghibu, om de cultură, fiul lui Onisifor Ghibu, a donat cartea Despre educaţie cu autograful: „Bibliotecii «Târgu-Mureş», cu ocazia Zilelor Ghibu, Chişinău, 30 mai 1997”; Nichita Danilov, scriitor şi diplomat („Dnei directoare a Bibliotecii «Târgu-Mureş», Claudia Şatravca, omagiul autorului. 2000”), dedicaţie scrisă pe cartea Nouă variaţiuni pentru orgă; Constantin Simirad, scriitor, fost primar de Iaşi, pe cartea sa Audienţe în aer liber scrie: „Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş» cu un respect nemăsurat, pentru cititorii ei din partea autorului. 12 mai 2000” ş.a. Sincere urări de bine, sentimente de prietenie şi preţuire pentru bibliotecari şi cititori exprimă în dedicaţiile lor prof. Ovidiu Bădina (Bucureşti); dr. în filologie Doina Butiurca (Iaşi); Ioan Chindriş, istoric (Cluj-Napoca); Minerva Chira, scriitoare (Oradea); Lidia Constantinescu, scriitoare (Bucureşti); Emilian Marcu, scriitor (Timişoara); Florica Bud, scriitoare (Baia Mare); Corneliu Filip, scriitor, jurnalist (Botoşani); Ştefan Ghilimescu, critic, istoric literar, poet, publicist (Târgovişte); Ion Muscalu, scriitor (Iaşi); Costică Asăvoaie, cercetător ştiinţific (Iaşi); Constantin Mustaţă, jurnalist, scriitorii (Cluj-Napoca); Ion Mărgineanu (Alba Iulia); Teodor Tanco (Cluj-Napoca); Constantin Novac (Constanţa); Ion Miloş, scriitor, jurnalist, tradrucător (Suedia); Mircea Albu (Cluj-Napoca); Octavian Onea, scriitor, istoric, publicist (Câmpina); Constantin Zisu, scriitor, artist plastic (Bucureşti) ş.a.

Încă de la inaugurarea Bibliotecii „Târgu-Mureş”, oamenii de cultură şi de ştiinţă, personalităţile autohtone din diverse domenii de activitate ne-au fost alături, punând umărul la realizarea în fapt a misiunii de promovare a valorilor autentice – naţionale şi universale, de diseminare a tradiţiilor strămoşeşti, de cultivare a deprinderilor de lectură. Şi dacă este adevărat că valoarea unei biblioteci se măsoară prin calitatea prietenilor săi, atunci avem tot dreptul să ne considerăm o bibliotecă valoroasă, ancorată ferm în realitate, cu un mare potenţial de dezvoltare în consens cu imperativele biblioteconomiei moderne. Fiind nu numai oaspeţi frecvenţi la activităţile organizate de bibliotecă, dar şi protagonişti nemijlociţi ai acestora, personalităţile autohtone au lăsat instituţiei noastre, de-a lungul timpului, numeroase dedicaţii şi autografe pe cărţile donate.

Colaborarea cu regretatul poet academician Grigore Vieru a început acum doisprezece ani, când fusese invitat la o serată literară dedicată lui Marin Sorescu. A acceptat cu plăcere, deoarece îl cunoscuse personal, fiind şi admiratorul operei sale. De atunci venea la bibliotecă ori de câte ori apărea vreo ocazie, în special la Zilele Bibliotecii, favorabile pentru întâlnirile cu cititorii şi cu scriitorii din Târgu-Mureş, pentru discuţii, dialoguri literare, lansări şi prezentări de carte, donaţii de carte cu dedicaţii. Una dintre acestea ne-a fost oferită de către Grigore Vieru în cadrul unui eveniment cultural desfăşurat la bibliotecă: ,,Cititorilor Bibliotecii «Târgu-Mureş» care îşi merită numele, cu drag şi credinţă în izbânda dreptăţii noastre. 19 februarie 2001.” Participând la lansarea cărţii Acum şi în veac la Filiala „O. Ghibu”, am avut posibilitatea să completez colecţia Cărţi cu dedicaţii a bibliotecii noastre cu o valoroasă lucrare, pe care marele poet a notat: „Prietenilor mei de la Biblioteca «Târgu-Mureş», bucurându-mă că au norocul de a frecventa asemeni biblioteci. 26 noiembrie 2001.”

Academicianul Mihai Cimpoi, prietenul devotat al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi al filialelor ei, nu refuză nici o dată invitaţiile noastre, venind întotdeauna cu cel mai preţios cadou – cartea. Faimosul eminescolog ne-a onorat cu prezenţa sa chiar din anul deschiderii instituţiei noastre. Nu a fost ediţie a Zilelor Bibliotecii „Târgu-Mureş” la care să nu participle dumnealui, impresionându-ne cu noile sale apariţii editoriale, însoţindu-le, de fiecare dată, cu dedicaţii. Prezentăm câteva dintre cele 12 dedicaţii din colecţia bibliotecii, semnate de Mihai Cimpoi: „…Cu urări de bine Bibliotecii «Târgu-Mureş» această osteneală a mea”; „Cititorilor bibliotecii acest măr de aur româno-european (cartea Mărul de aur); „Bibliotecii acest Zeu ascuns pe care l-am scos din labirint” etc.

Nicolae Dabija, unul dintre reprezentanţii proeminenţi ai generaţiei şaptezeciste, vine la sărbătorile bibliotecii nu numai de drag de carte şi cititori, dar şi pentru dialogul cultural cu scriitorii din Târgu-Mureş, pe care îi apreciază pentru verticalitate şi devotament faţă de biblioteca lor de la Chişinău. Ca şi alţi confraţi ai săi, distinsul scriitor şi publicist pune accent în dedicaţiile sale pe relaţia scriitor-cititor: „Bibliotecii «Târgu-Mureş», urări de multe cărţi şi cât mai mulţi cititori, cu inima lui Nicolae Dabija. 16 februarie 2010” (pe cartea Harta noastră care sângeră); „Cititorilor să apere cele care ne apără – valorile româneşti, le doreşte şi îşi doreşte Nicolae Dabija. 24 ianuarie 2003” (pe cartea La Est de Vest).

Distinsa doamnă Eliza Botezatu, critic literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, este mai mult decât un prieten al bibliotecii – mai bine de 12 ani fiind preşedinta Clubului „Lecturi literare” care activează în cadrul instituţiei noastre. Dedicaţiile Elizei Botezatu sunt de fiecare dată inspirate, cu îndemn clar la lectură adresat cititorilor mari şi mici: „Bibliotecii «Târgu-Mureş» cu drag şi cu apreciere. Biblioteca D-voastră e frumoasă pentru ochi, e comodă pentru lecturi, e îmbietoare pentru suflet. Vă urez să vă păstraţi aceste virtuţi. Cu simpatie Eliza Botezatu. 16 noiembrie 1999”; „Cititorilor – începători de la Biblioteca «Târgu-Mureş», această expresie de dragoste şi de interes pentru cuvântul scris, îndemnându-i să se împrietenească de mici cu Cartea. Ea, numai Cartea, te face un om interesant, care are ce spune şi altora. Mai 2004.”

Scriiorul Vladimir Beşleagă a ales biblioteca noastră nu numai pentru cărţile şi ediţiile periodice, pe care le citeşte aici încă de la inaugurare, dar şi pentru comoditate – este vecinul nostru, mereu dispus să anime activităţile organizate, să provoace participanţii de orice vârstă la discuţii, polemici, dezbateri pe diverse teme. În acest context, par fireşti dedicaţiile sale adresate cititorilor şi bibliotecii în calitate de formatoare de utilizatori competenţi: „Cordiale urări de cât mai… muuulţi şi… aaageri cititori” (2009); „Urez Bibliotecii «Târgu-Mureş» acces la multe, multe inimi de cititori, punţi spirituale durabile între cele două oraşe: Chişinău – Târgu-Mureş, colaboratorilor ei multă sănătate, lumină în suflet, fericire. 2 decembrie 1999”; „Pentru Biblioteca Târgu-Mureş – adevărat focar al renaşterii naţionale, mii şi mii de cititori” (2003), „Minunatului colectiv al Bibliotecii «Târgu-Mureş», ghidat în mod absolut... matern de dna Claudia Şatravca, important centru de cultură şi educaţie românească a tineretului, în special dnei Tatiana Şatravca, care a trudit la elaborarea acestui indice bibliografic, dând dovadă de multă competenţă şi profesionalism, ca un semn de dragoste şi recunoştinţă din partea celui subsemnat, care vine să aducă prin acest text, toată dăruirea inimii – Vladimir Beşleagă” (2013). (Dedicaţie pe biobibliografia Vladimir Beşleagă: „...în creaţie axul moral este totul”, elaborată de biblioteca noastră).

Poetul şi omul politic Ion Hadârcă a fost şi rămâne alături de biblioteci, considerându-le importante focare de cultură şi de promovare a cărţii. De fiecare dată, la invitaţia noastră, venea cu plăcere şi cu un cadou – o carte nouă. Scriitorul a donat bibliotecii patru cărţi cu dedicaţii, adresându-le celor chemaţi să valorifice înţelepciunea cuvântului scris: „Cititorilor mei dragi de la «Târgu-Mureşul» сhişinăuian, la un jubileu semnificativ de cinci anişori! 12 octombrie 2001” (pe cartea Arena cu iluzii); „Doamnei Claudia Şatravca – acest semn de preţuire înaltă. 4 iulie 1997” (pe cartea Ambasadorul Atlantidei).

Un capitol aparte îl constituie cărţile cu dedicaţii, oferite copiilor la întâlnirile cu scriitorii: Vasile Romanciuc („Pentru dragii cititori ai Bibliotecii «Târgu-Mureş» din toată inima…”); Iulian Filip („Copiilor temerari care trec pragul Bibliotecii «Târgu-Mureş» şi mă caută – aici mi-s plăcinţelele mele coapte pentru voi”); Ianoş Ţurcanu („Micilor cititori dragi inimii mele – cu simpatie”; „Să ajungeţi la cartea pe care o căutaţi şi să vă fie de folos”); Claudia Partole („Celor mai fideli prieteni ai Cărţii – Copiilor – un dar din dar de Cuvânt”; „Dragul meu cititor, să ştii că lumea cărţii este tot ce avem mai frumos şi mai curat aici, în lume. Umple-te de această lume şi fericit vei fi”); Arcadie Suceveanu („Cititorilor le doresc succes în toate şi să nu uite care şi unde ne este rădăcina”); Silvia Ursache („Vă doresc să fiţi ingenioşi şi deştepţi, ca eroii acestei cărţi – Aventurile lui Iulian); Nicolae Rusu („Micilor cititori de la Biblioteca «Târgu-Mureş», fraţi de stele şi de suflet cu scriitorii, cele mai frumoase urări şi sincera simpatie a autorului” – dedicaţie scrisă pe cartea Fraţii de stele, care a luat premiul Cartea Anului – 2010) etc.

Pentru tineret, cu îndemn la studii asidue au dăruit cărţi cu dedicaţii dr. hab. Sergiu Pavlicencu; dr. hab. Anatol Petrencu; dr. Ion Negrei; dr. Sergiu Musteaţă; dr. hab. Anton Moraru; dr. hab. Ion Ciocanu; conf. univ. dr. Larisa Cuzneţov; conf. univ. dr. Vasile Şoimaru; acad. Petru Soltan; dr. Ana Bantoş; dr. hab. Vlad Pâslaru; dr. hab. Ion Holban; dr. hab. Mihail Dolgan; dr. Veronica Postolachi. Aceleiaşi categorii de cititori i se adresează lingvistul şi cercetătorul Vlad Pohilă: „Vă îndemn să răsfoiţi şi această carte. Dacă vi se pare cam mare... alegeţi alte cărţi mai «suple»! Important e să citiţi ca să vă desfătaţi sufletul, ca să fiţi puternici datorită cunoştinţelor, ca să ştiţi mai bine Limba Română! Aprilie 2009” (pe volumul Şi totuşi, limba română).

În cei 17 ani de activitate a bibliotecii au mai donat cărţi cu dedicaţii scriitorii: regretaţii Serafim Saka („Pentru numerosul cititor de la Biblioteca «Târgu-Mureş» cu dragoste şi respect pentru aceste albine bibliotecare”), Dumitru Matcovschi („Pentru cititorii Bibliotecii «Târgu-Mureş», cu multă dragoste, cu dor, de la autor”), Aureliu Busuioc, Iacob Burghiu, Aurel Scobioală, Victor Dumbrăveanu („Dragilor mei cititori, datorită cărora mă menţin pe linia de plutire a existenţei şi a creaţiei”; „Celei mai dragi sufletului meu, Bibliotecii «Târgu-Mureş»”), dr. Vlad Chiriac („Binecuvântez cartea Lumini modelatoare, la care am depus toată ardoarea întru a scrie un modest studiu”), care mulţi ani a condus Salonul literar-artistic „Lumina din vatră” din cadrul bibliotecii noastre.

Au mai îmbogăţit colecţia noastră de cărţi cu dedicaţii şi alţi condeieri basarabeni: Galina Furdui („Cititorilor Bibliotecii «Târgu-Mureş», multă inspitaţie şi capacitate de asimilare a Luminii”; „Multă Lumină pentru Cugetul inimii”), Victor Prohin, Emilian Galaicu-Păun („Pentru Domnia Sa Cititorul, să crească şi să-şi sporească rândurile”), Raisa Plăieşu, Valeriu Matei, Grigore Drăgan, Lidia Hlib, Lucreţia Bârlădeanu, Eugenia Bulat, Gheorghe Cutasevici, Marcela Mardare („Dragi prieteni ai cărţii! Nu uitaţi de unde veniţi, care vă sunt rădăcinile. Avem un neam mândru, harnic, bun la suflet care se menţine pe acest pământ prin faptele pline de glorii, prin istoria pe care a creat-o şi ne-a lăsat ca moştenire un grai dulce şi nemuritor, un colţ de rai nemaipomenit de frumos şi valori spirituale care ne semnifică în lume”), Aurelian Silvestru, Pavel Balmuş, Irina Nechit („Bibliotecii «Târgu-Mureş», în speranţa că avem cu toţii viitor”), Valentina Stoica, Victor Ladaniuc, Ion Iachim, Valeriu Matei, Larisa Turea, Vitalie Ciobanu ş.a.

Dedicaţii ne-au oferit şi multe personalităţi ale artei: criticul de teatru şi diplomatul Aurelian Dănilă (la cartea Opera basarabeană); muzicienii Eugen Doga, Anatol Mâtcu („Din toată inima vă doresc Credinţă, sănătate şi să iubiţi folclorul nostru românesc”), Ştefan Andronic („Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş», care îşi face din plin datoria pentru purificarea limbii române”), Eugen Mamot („Cu multe urări de sănătate şi prosperare pe tărâmul educaţiei tinerei generaţii”); Vlad Matcovschi („În dar Bibliotecii «Târgu-Mureş» pentru a fi la dispoziţia tuturor celor îndrăgostiţi de muzică. Cu drag – de la autor”), interpreţii Maria Iliuţ, Maria Mocanu, Gheorghe Gheorghiu; actorii Ninela Caranfil, Paulina Zavtoni, Dumitru Fusu; artiştii plastici Iurie Matei, Eugen Ţăbârnac, Iurie Canaşin („Pentru dna Claudia Şatravca, cu mare admiraţie, respect şi speranţă în colaborarea noastră comună, înflorirea bibliotecii şi a Ţării” – dedicaţie făcută în 1997, cu ocazia inaugurării celei de-a X-a expoziţii personale de sculptură şi grafică în cadrul Zilelor Bibliotecii „Târgu-Mureş”).

Ne-au trecut pragul şi au ţinut să facă dedicaţii reprezentanţii multor altor profesii: jurnaliştii Constantin Tănase, Nicolae Roibu („Pentru colaboratorii Bibliotecii «Târgu-Mureş» să crească din punct de vedere spiritual Cât îi Mureşul de mare... şi să aibă parte în viaţă numai de întâmplări fericite”), Maria Saharneanu, Alexandru Bantoş, dr. Mihai Lescu, Zina Izbaş, Valeria Dascăl-Florea; folcloristul prof. dr. Tudor Colac; medicii Nicolae Bălţescu, Emilia Malai-Bazic („Cu drag cititorilor Bibliotecii «Târgu-Mureş» cu îndemnul de a ocroti natura şi mediul în care trăim”); managerul în cultură Tatiana Popa; astrologul Tatiana Paladi („Colectivului Bibliotecii «Târgu-Mureş», în semn de recunoştinţă şi cu îndemnul să-l căutăm împreună pe Dumnezeu în cer şi în noi” – dedicaţia este făcută pe una dintre cele trei cărţi scrise de autoare în baza colecţiei, cu suportul colaboratorilor bibliotecii noastre şi lansate în cadrul bibliotecii: Astrodestinul Moldovei, Cosmologia: pentru şi despre părinţi, Moldova în anul 2010); traducătoarea Elena Garaz („O speranţă pentru toţi cititorii bibliotecii. Iubiţi, speraţi şi credeţi în lucrurile bune! Doar cu speranţa şi dragostea păşim prin viaţă”).

Participând la lansările de carte în cadrul Hramului Chişinăului, am avut frumoasa ocazie să primesc, în dar, cărţi cu autograf de la funcţionarii publici Serafim Urecheanu, ex-primar de Chişinău (pe cartea Rămân al vostru), Leonid Bujor, ex-pretor al sectorului Centru (pe albumul Chişinău – sectorul Centru: La răscruce de milenii).

În cadrul programului tradiţional Chişinăul citeşte o carte, am primit autografe de la scriitorii ale căror cărţi au fost propuse spre lectură cititorilor în ultimii ani: Dumitru Crudu – Măcel în Georgia („Cititorilor Bibliotecii «Târgu-Mureş», admiraţia unui cititor al Bibliotecii”), Nicolae Rusu – Alunelul („Dragilor cititori de la Biblioteca «Târgu-Mureş» viaţa să vă fie de poveste din toată inima autorului. 28.05.2009”), Ion Hadârcă – Grăuncioare de lumină („Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş» cu dragoste! 12.07.2010”), Aurelian Silvestru – Cel rătăcit („Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş», în speranţa unor cititori deosebiţi. 15.06.2011”); Savatie Baştovoi – Diavolul este politic corect („Pentru Biblioteca «Târgu-Mureş», 15.06.2011”), Anatol Moraru – Nu mă tentează („Pentru dragii cititori ai Bibliotecii «Târgu-Mureş», o instituţie frumoasă cu bibliotecari inimoşi, această carte cu tot dragul. 17.05.2012”).

O pagină aparte în colecţia Cărţi cu dedicaţii a Bibliotecii „Târgu-Mureş” au înscris colegii de breaslă, între care conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, ex-director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care ne-a donat cărţile sale cu dedicaţii: „Bibliotecii «Târgu-Mureş» – aniversară în 2011 – de la protagonistă, la fel aniversară în 2011. Volumul bibliografic demonstrează ce poate face un bibliotecar printre cărţi. Tot respectul şi admiraţia mea pentru tot ceea ce faceţi. 20 mai 2011” – dedicaţie pe biobibliografia Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski; „Bunilor, competenţilor care trudesc la Biblioteca «Târgu-Mureş», lor, bibliotecarilor de nota «10», care o ţin ordonată, atractivă, utilă celor care au nevoie de cunoaştere”; „Foarte dragi inimii mele şi, cred, dragi tuturor, pentru colecţia cu certe valori informaţionale şi patrimoniale, pentru inimoşii profesionişti, fidelii bibliotecari care muncesc cu dăruire şi valorifică comoara pe care o deţin”; „Tuturor celor care vin să se delecteze şi să utilizeze patrimoniul bibliotecii” – dedicaţii pe cărţile Servicii de bibliotecă pentru persoanele dezavantajate, Cartea, modul nostru de a dăinui; Accesul persoanelor dezavantajate la potenţialul bibliotecilor, Biblioteconomie şi pe biobibliografia Lidia Kulikovski (2006); Alexe Rău, directorul Bibliotecii Naţionale: „Bibliotecii «Târgu-Mureş», instituţie de duminică, cu bibliotecare de zile mari. Vă slăvesc pe toate”; „Bibliotecii, un loc drag inimii mele, un loc în care prietenii noi – oameni şi cărţi – te fac să uiţi de trecerea timpului...” – pe cărţile Dialoguri, Un fir cu plumb atârnat de un lucru fragil şi înaripat; Claudia Balaban, directoarea Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”: „Dnei Claudia Şatravca, cu multă dragoste şi respect. 13.04.2011” – dedicaţia scrisă pe cartea Doamna din Castelul-cu-ziduri-de-carte, editată la aniversarea protagonistei; Ion Şpac, bibliograf: „Bibliotecii «Târgu-Mureş» cu aleasă consideraţiune”; Ludmila Corghenci, director adjunct, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM: „Dnei Claudia Şatravca, confirmându-mi respectul şi gratitudinea specială” – autograf pe lucrarea Bibliotecarul şi Biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale (2009); Lidia Sitaru, director al Bibliotecii Publice Raionale „Alexandru Donici” din Orhei: „Bibliotecii «Târgu-Mureş» cu consideraţie profesională” dedicaţie scrisă pe dicţionarul bibliografic Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii (2008). Colegii, directori de filiale ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” ne-au lăsat în semn de parteneriat profesional dedicaţii pe cărţile elaborate: Parascovia Onciu, director al Bibliotecii „Transilvania” („Cu drag, prietenei şi colegei mele de breaslă Claudia Şatravca, ofer această lucrare cu amintiri legate de activitatea Bibliotecii „Transilvania” timp de 20 de ani. Sunt amintirile colegelor noastre cu care toţi aceşti ani am fost un tot întreg, gândind spre binele şi prosperitatea bibliotecilor. Vor trece anii, răsfoind paginile ne vom aminti de oamenii dragi cu care am colaborat, de locuri frumoase din Transilvania pe care le-am vizitat împreună. Cu preţuire, Parascovia Onciu. 25.10.2011”); Elena Roşca, director al Bibliotecii Publice „Alba Iulia” („Colegelor şi cititorilor de la Biblioteca «Târgu-Mureş» cu respect de la «Alba Iulia» biblioteca Unirii Neamului” – dedicaţie pe cartea Biblioteca – o carte deschisă a sufletului, 2006); Elena Butucel, ex-director al Bibliotecii Publice „Ovidius”, ne-a lăsat o dedicaţie pe cartea aniversară Izvor de lumină – Biblioteca: 15 ani de activitate („Prin trecerea timpului, se adună în jurul nostru, tot mai multe lucruri realizate şi oamenii care au pus umărul pentru obţinerea rezultatelor. Să ne bucurăm împreună de prosperitate. Vă ofer un exerciţiu de admiraţie închinat lecturii. Cu respect, pentru colegele de la Biblioteca «Târgu-Mureş». 12 mai, 2009”); Ludmila Plopa, director al Bibliotecii Publice ,,Târgovişte”, ne scrie pe cartea Târgovişte: sub semnul aniversării: „Echipei de bibliotecari de la Biblioteca «Târgu-Mureş», această lucrare aniversară, în semn de colaborare şi prietenie. Succese în promovarea Cărţii, cât mai mulţi cititori fideli. 11 octombrie, 2010”; Alexandru-Horaţiu Frişcu, director al Filialei Cornului, epigramist („Pentru cititorii Bibliotecii «Târgu-Mureş», pentru frumoasa-i echipă în frunte cu directoarea profesionistă, Claudia Şatravca” – dedicaţie pe cartea Demitizarea nimicului, 2001).

Spuneam la începutul acestui articol că biblioteca, astăzi, este un organism viu, care întruneşte caracteristicile esenţiale ale acestuia – se naşte, creşte şi se dezvoltă atât cantitaiv, cât şi calitativ, relaţionează cu lumea din exterior, generează plusvaloare. Ar fi de precizat totuşi un aspect: biblioteca modernă este un organism viu unic în felul său, deoarece viaţa ei nu are sfârşit, ci, din contra, este garanţia nemuririi şi a continuităţii cugetului şi spiritului uman. Un rol important în această misiune specială le revine, bineînţeles, cărţilor cu dedicaţii ce se constituie într-o rezistentă punte de legătură dintre oameni, generaţii, vremuri, locuri...

Claudia ŞATRAVCA,

director, Filiala „Târgu-Mureş”

48%20IMG_7750.tif
49%20poze%20!%201187.tif