Biblio Polis - Vol. 47 (2013) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
Elena TAMAZLÂCARU
Despre „piscul” românesc Hasdeu şi „bradul” de pe creasta lui…

Aproape din leagăn, poate deopotrivă cu Nani-nani, puişor şi Somnoroase păsărele, noi, românii, auzim şi cântecul Bradul… Mamele şi bunicile neamului, din îngânare în îngânare, din melodie în melodie, de multe ori inconştient, transmit în mod tradiţional, prin cântec, atât prezenţa lor ocrotitoare, cât şi forţa, rezistenţa şi frumuseţea naturii înconjurătoare. Aşa se face că mesajul capodoperelor naţionale, cât şi al celor de perfecţiune folclorică, se împleteşte de timpuriu şi cu destinul nostru: „Când arde soarele de mai, / Când vântul iernii geme / Măreţul brad pe-al ţării plai / E verde-n orice vreme…” De la poemul clasic, devenit şi cântec, Bogdan Petriceicu Hasdeu defineşte în sec. XIX şi criteriile ideologiei moderne româneşti, unde principatele Ţării sunt „…un singur corp şi un singur suflet, în care toţi nervii şi toate suspinele vibrează unul către altul”.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Titanul culturii româneşti, scriitorul şi savantul Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost sărbătorit în Chişinău la un înalt nivel ştiinţific, la 26-27 februarie, cu ocazia jubileului de 175 de ani de la naştere. Biblioteca Municipală, care-i poartă cu onoare numele de un pătrar de veac, instituţie unde de un deceniu şi jumătate activează prodigios şi Centrul Naţional de Hasdeulogie, alte cifre jubiliare, cu terminaţie în „5” – 25 şi 15 ani, respectiv, fiind şi ele celebrate.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Cum este şi firesc, gazdele, director general Lidia Kulikovski, Pavel Balmuş, director al Centrului sus-numit, oaspeţii Chişinăului, trei mari şi etern îndrăgostiţi de hasdeulogie veniţi din Ţară, reprezentanţi ai Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, savanţii şi editorii Stancu Ilin şi Ionel Oprişan, precum şi Jenica Tabacu, directorul Muzeului Memorial de la Câmpina Ploieştilor, împreună cu Eugen Lungu, Vladimir Beşleagă, Gheorghe Prini, au vorbit despre marea operă literară, filologică, istorică, despre publicistică, despre destinul omenesc al familiei Hasdeu pe ultimul ei segment.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Dr. Ionel Oprişan a căutat să răspundă la principalele întrebări: „Este studiată în întregime opera lui B.P. Hasdeu?” şi „Cum se vede scriitorul şi opera sa prin prisma zilei de astăzi?”, concluzionând că după finalizarea editării celor 16 prime volume, ar fi nevoie „ca încă două-trei generaţii de savanţi” să se consacre ideii hasdeene, pentru a putea spune că „s-a tipărit Opera lui B.P. Hasdeu”. A constatat că este publicată aproape în întregime corespondenţa savantului, e în curs de pregătire publicarea arhivei şi, ar putea fi urmată apoi de o altă serie de 16 volume, operă originală, care ar aduna, la final, circa 35 de volume.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Dr. Stancu Ilin şi-a amintit de anii ’90 şi începuturile colaborării cu Academia de Ştiinţe a R. Moldova tot prin „mijlocirea” savantului omagiat, despre pregătirea, împreună cu acad. Eugen Simion, a Dicţionarului General al Literaturii Române în colaborare cu AŞM, despre faptul că studiindu-i şi pregătindu-i de editare cărţile „am avut de apărat nişte legi”, „ne-am bătut pentru românism”, cărţile-i conţineau şi „poeme ce nu puteau trece de ceauşism”… A atras atenţia că notele şi comentariile fiecărui volum din cele şaisprezece constituie circa o treime din pagini, a subliniat că e foarte „dificil şi defectuos” să descifrezi manuscrisele şi să editezi pe autorul Hasdeu, cum e şi în cazul lui Caragiale, a amintit de „excursia” la Câmpina, la Castel, în anul 1986, când un defect al maşinii de marcă germană, survenit la întoarcere, spre Bucureşti, a fost rezolvat surprinzător şi aproape într-un mod incredibil, ceea ce i-a făcut să-şi amintească de „spiritul lui Hasdeu”, fenomen practicat şi studiat de marele savant, opera sa la acest capitol al contribuţiilor în spiritism constituind cinci volume traduse în mai multe limbi.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Atât moderatorul conferinţei ştiinţifice, Lidia Kulikovski, cât şi cei care au luat cuvântul, şi-au exprimat convingerea că seria Moştenire, momentul Hasdeu, apărută la Editura „Ştiinţa” în 16 volume între anii 1993 şi 2013 (volumele X – XIV urmează să fie editate în acest an) vor consolida încrederea că „prin geniul lui Hasdeu Basarabia a participat la formarea Neamului românesc” (Vladimir Beşleagă), că „în urma cercetărilor” în domeniu „nu sunt excluse extinderile” (Gheorghe Prini), adică numărul de volume, în final, ar putea spori.

Mai menţionăm că evenimentul Bogdan Petriceicu Hasdeu s-a desfăşurat în acompaniamentul elegant al mai multor diverse expoziţii. Una ar fi cea de carte consacrată dinastiei Hâjdău-Hasdeu, alta – cea de carte sub semnătura Protagonistului evenimentului, apoi cea a bibliografiilor elaborate de BM „B.P. Hasdeu”. Merită toată atenţia vernisajul expoziţiei de fotografie documentară prin locurile dinastiei Hâjdău-Hasdeu de pe ambele maluri ale Prutului, cum obişnuim a ne exprima, realizată de incorigibilul entuziast Vasile Şoimaru, „în duet original” cu doamna Jenica Tabacu care şi-a prezentat discursul ca un veritabil ghid, conducându-ne prin Castelul şi Muzeul Memorial al familiei Hasdeu, cu ajutorul fotografiilor proiectate pe ecran. Şi, nu în ultimul rând, menţionăm excepţionala „prezenţă în bronz” a celor cinci componenţi ai dinastiei: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iulia Hasdeu, Boleslav Hâjdău, Thadeu Hâjdău şi Alexandru Hâjdău, cinci minunate busturi realizate de sculptorul Valentin Vârtosu în perioada 1992-1994 şi intrate de curând în posesia BM „B.P. Hasdeu”, fiind achiziţionate cu suportul Primăriei Chişinăului cu ocazia jubileului de 135 de ani ai instituţiei-gazdă.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Pentru profesorii de limba şi literatura română şi de istorie, pentru studenţi, liceeni şi toţi cei interesaţi amintim şi publicăm volumele titanului B.P. Hasdeu, apărute la Editura „Ştiinţa” în grija şi lumina colaborării între cele două Academii Româneşti şi a Centrului Naţional de Hasdeulogie din Chişinău. În ordinea apariţiei lor editoriale şi pe genuri: Poezii, 1993 (417 p.); Proză, 1997 (704 p.); Dramaturgie, 2008 (548 p.); Studii şi articole literare, filosofice şi culturale, 2009 (536 p.); Folcloristică, 2011 (492 p.); două părţi de Scrieri istorice, 2012 (450 p.); Scrieri istorice, 2012 (302 p.), dar fără de specificare; Istoria critică a românilor, 2008 (580 p.); Studii de lingvistică şi filologie, 2012 (564 p.); volumele 10-14 abia urmează să apară în acest an, cum menţionam şi mai sus. Volumele 15 şi 16 conţin, respectiv, Publicistica politică. Partea I, 2012 (516 p.) şi Publicistica politică. Partea II, 2012 (516 p.). Bibliotecile vă aşteaptă. Lecturi fericite şi prodigioase.

Încheiem notiţele de la evenimentele jubiliare consacrate gigantului culturii româneşti Bogdan Petriceicu Hasdeu – scriitorul şi savantul a fost sărbătorit şi la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” – cu nişte concluzii: „din moment ce Dumnezeu ne-a dat atâtea genii şi atâţia titani, ar fi un mare păcat să rămânem… în întuneric!” Sunt gândurile mele, luate între ghilimele pentru simplul motiv că s-ar putea să fie şi ale multora altora. Chiar dacă ne sufocăm de adevărul hasdeean că politica este un „dezgustător domeniu unde şansele lipsesc”!

„Piscul” românesc intelectual şi spiritual Hasdeu şi capodopera Bradul de pe creasta lui, întreaga-i imensă operă edificatoare, merită efortul urmaşilor, urmaşilor, urmaşilor…

 

Elena TAMAZLÂCARU