Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
(CRONICAR)
O solidă donaţie pentru Biblioteca Municipală

La Sediul Central al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” au fost prezentate şase titluri de carte, semnate de cunoscutul istoric, diplomat, mecenat şi om politic Valeriu Pasat, după care acestea, în mai multe exemplare, au fost donate instituţiei gazdă pentru a fi repartizate celor 30 de filiale. Toate volumele sunt axate pe tematica istorică, iar manifestarea s-a vrut şi ea a fi de zile mari prin prestaţia participanţilor, dar şi prin consistenţa lucrărilor, o parte din ele fiind deja lansate în unele biblioteci, de exemplu, la Biblioteca „Ovidius” din cartierul Telecentru, la Biblioteca „Onisifor Ghibu”, la Biblioteca „Transilvania” ş.a.

În aprecierea moderatorului, care de data aceasta a fost scriitorul Vlad Pohilă, istoricul Valeriu Pasat, dr. hab., membru corespondent al AŞM, „face un alt fel de istorie, cu miză pe documente”, scoase cu migală din arhive greu accesibile. Citindu-i cărţile, ai impresia că autorul s-a specializat în drama Basarabiei, a Bisericii Ortodoxe, a deportărilor şi deportaţilor, pe care i-a deplâns în Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul RSS Moldoveneşti, dar şi în lucrarea de proporţii a Eufrosinei Kersnovski Cât valorează omul, apariţie editorială îngrijită şi prefaţată de el. Unele din aceste cărţi au fost editate la Moscova, dar în română. Moderatorul a mai amintit publicului şi despre iniţiativa lui Valeriu Pasat de a introduce cursul de religie în şcoli, de un apel la conciliere între istorici, îndemnând în continuare vorbitorii să-şi spună opiniile despre cărţi şi autor.

Prima, după cum era şi firesc, a vorbit amfitrioana Bibliotecii Municipale, doamna conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, care mai întâi şi-a exprimat bucuria de a vedea din nou, adunaţi în jurul cărţii, cititori, bibliotecari, jurnalişti, scriitori, savanţi… Manifestarea este cu atât mai semnificativă cu cât are loc în sala istorică a Bibliotecii, care aminteşte de paşii lui Nicolae Iorga, Constantin Stere, George Enescu, Ion Minulescu, Maria Cebotari, multe alte personalităţi distinse. Apoi a făcut o succintă, dar exactă prezentare a muncii de cercetare a donatorului, care s-a constituit într-un adevărat Laudatio, pe care cititorii noştri merită a-l lectura integral.

Referindu-se la cărţile dăruite filialelor BM de către V. Pasat, vorbitoarea a menţionat că este o donaţie impresionantă, pe care vom şti s-o valorificăm cu multă eficienţă. Adevărul în Republica Moldova rămâne a fi o problemă, or, aceste cărţi ne îndeamnă să-l cunoaştem din surse credibile. Această donaţie ar putea răspunde genericului: Să ne cunoaştem istoria adevărată.

Deşi a deţinut înalte funcţii în viaţa politică şi diplomatică, V. Pasat a dat preferinţă şi prioritate muncii de cercetător. În perioada istorică complicată şi tumultuoasă pe care o parcurgem, Valeriu Pasat a dat dovadă de curaj, tenacitate şi inteligenţă, folosindu-şi întreg potenţialul intelectual. L. Kulikovski a remarcat şi ţinuta grafică frumoasă a volumelor, care vor completa şi împodobi în continuare colecţiile de carte istorică a filialelor.

Prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, de la Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, unde activează şi protagonistul manifestării, a salutat cu multă căldură gestul meritoriu al colegului său de a dărui Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, practic, o bibliotecă în miniatură, cu volume de istorie adevărată, de care duc lipsă, mai ales, bibliotecile din sate. Domnia Sa a mai spus că instituţia pe care o reprezintă l-a înaintat pe Valeriu Pasat la Premiul Naţional al Republicii Moldova. (Între timp, la 27 August – de ziua Independenţei Republicii Moldova –, au fost acordate zece Premii Naţionale, printre laureaţi, la compartimentul ştiinţă, fiind şi dl Valeriu Pasat, cu care ocazie îi exprimăm sincere felicitări. – Nota red.)

Pe aceeaşi linie academică, acad. Mihai Cimpoi, împuternicit să transmită mesajul de salut al preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei Gh. Duca, a constatat, între altele, că şi acum suntem pe viu martorii unor falsificări din istoria apropiată, de aceea a îndemnat să ne ocupăm cu deosebită seriozitate de istoria românilor basarabeni, apreciind meritul şi gestul autorului, subliniind că Valeriu Pasat slujeşte adevărul, ne aduce aceste cărţi necesare ca aerul, care merg acolo unde e nevoie de documentare. Eminescu spunea mereu: a pune faptele pe tapet. Valeriu Pasat vine cu documentul pe tapet. „Asta le-o spun şi studenţilor mei, pentru a şti să desluşească adevărul de fals”, a conchis vorbitorul.

Analistul politic, ex-ambasador, dr. în istorie Anatol Ţăranu a ţinut să remarce că Valeriu Pasat este cel mai notoriu reprezentant al generaţiei sale, fiind o persoană deschisă colegilor, un creator de premise reale pentru dezvoltarea istoriei. Cu regret, volumul cu amintirile despre gulagul stalinist ale Eufrosinei Kersnovski a fost refuzat să fie lansat în Parlamentul comunist al
R. Moldova. „Astăzi să fii un istoric adevărat e un lucru foarte greu”, a mai spus A. Ţăranu, clasificându-l pe V. Pasat ca pe un istoric cu mare greutate, pentru că documentele de arhivă pe care acesta se bazează, sunt valoarea în sine a istoriei.

Prof. Boris Volosatâi, directorul Liceului român-francez „Gh. Asachi”, a calificat donaţia ca pe un „păsat în lapte”, un izvor autentic important pentru bibliotecari, dar şi pentru cititori, mai ales pentru cei din generaţia tânără, care trebuie să cunoască adevărata istorie şi geografie a neamului.

Dr. Octavian Ţâcu a mărturisit cu sinceritate: „Mă bucur că m-am născut şi fac parte din generaţia după Valeriu Pasat, având posibilitatea să-i cunosc toată creaţia, pe care o văd pe două dimensiuni, şi anume: în primul rând, are talentul de a descoperi documentul, iar în al doilea – de a-l pune cu succes în valoare. M-au fascinat îndeosebi ultimele cărţi, ale Domniei Sale, care reflectă şi felul meu de a vedea lucrurile.

Scriitorul Andrei Burac, după exprimarea crezului că aceste volume de istorie adevărată nu trebuie să lipsească din nicio şcoală, din nicio bibliotecă, a declarat că a văzut atâţia mincinoşi care au primit Premiul de Stat, încât s-ar bucura cu certitudine ca să-l primească pe merit Valeriu Pasat.

Scriitorul şi cercetătorul Iurie Colesnic, care în cunoştinţă de cauză ştie rostul şi semnificaţia documentului de arhivă şi valoarea contribuţiei celuia care-l aduce în faţa publicului larg, a dorit să notifice: „Biblioteca s-a completat nu doar cu o donaţie, dar cu o avere, şi materială, şi spirituală.”

Au mai vorbit dr. Nina Negru, prof. Aureliu Marinciuc ş.a., în încheiere, oferindu-i-se cuvântul şi protagonistului, care, copleşit de emoţii, a mulţumit gazdelor, moderatorului, vorbitorilor şi tuturor participanţilor, remarcând: mă bucur enorm că s-a adunat atâta lume bună, lume caldă! Prin intermediul bibliotecilor şi celor peste trei sute de bibliotecari, facem un lucru comun – contribuim la cunoaşterea istoriei adevărate. Am editat mult şi vreau ca efortul meu să-şi găsească rostul. Am colindat toate satele din Moldova, cunosc realitatea. Am colegi istorici de care sunt mândru. În ciuda faptului că la început o bună parte din cărţile mele au fost interzise în Republica Moldova, pentru că sunt o fire încăpăţânată n-am pregetat să cred că va veni şi vremea când vor fi necesare, de aceea sunt foarte recunoscător de aprecierile şi recenziile care s-au făcut, mă simt împlinit şi voi continua să muncesc cu aceeaşi ardoare şi în aceeaşi direcţie. Necunoscând trecutul, nu vom putea dezlega nodurile gordiene. După scrutinul electoral, acad. Andrei Eşanu, într-o convorbire telefonică mi-a spus: „Slavă Domnului că n-ai trecut în Parlament, căci tu eşti predestinat să te ocupi de ştiinţă, de ştiinţa istorică.”

Cu un pic de amărăciune şi-a amintit de greutăţile prin care i-a fost hărăzit să treacă la 23 august 1993, pe urmă prin arestul din 9 martie 2005, momente care însă nu i-au demolat credinţa şi elanul de muncă. Cu prilejul acestei întâlniri, a deschis o nouă paranteză în vederea activităţii recente, ea însemnând o nouă lucrare despre RASSM în componenţa Ucrainei, care va da în vileag multe informaţii necunoscute la această temă, argumentele axându-se pe aceleaşi surse din arhive, care până mai ieri erau închise sub şapte lacăte păzite cu ferocitate de rinocerii roşii.

Alocuţiunea dlui dr. hab. Valeriu Pasat, pe care a pregătit-o spre a fi prezentată la manifestarea de referinţă, o inserăm în acestr număr al revistei, convinşi că va trezi interesul cititorilor noştri.

În încheiere autorul a răspuns competent şi cu bunăvoinţă la întrebări, inclusiv la o sugestie privitor la posibile donaţii de carte pentru bibliotecile comunale, la care am fost asiguraţi că Domnia Sa are un program pus la punct ce va completa cu siguranţă şi aceste instituţii văduvite de carte nouă, în comparaţie cu suratele lor din marile oraşe.

Precizăm că donaţia de carte făcută de Valeriu Pasat include volumele Ortodoxia în Moldova: Puterea, Biserica, enoriaşii, în patru volume; RSSM în epoca stalinistă, 1940-1953; Asprul adevăr al istoriei. Deportările din 1940-1950; Calvarul; Cât costă viaţa omului: [jurnale şi desene din gulag] de
E. Kersnovski, ed. îngrijită şi prefaţată de V. Pasat, ş.a.

CRONICAR