Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Ludmila BULAT
A strâns toamnă după toamnă...
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Elena Grosu şi-a început activitatea de redactor de carte la Editura „Timpul” în 1979, care a existat până în 1991; când „Timpul” s-a comasat cu Editura „Cartea Moldovenească”, astfel apărând Editura „Universitas”. La „Timpul”, din cei circa 40 de angajaţi, doar vreo şase erau moldoveni, restul evrei, ruşi şi ucraineni, toţi rusofoni. Pe atunci erau colective de muncă stabile, femeile se încadrau în muncă domnişoare şi se pensionau bunicuţe, salariul nu era mare, dar la timp, tirajele cărţilor se repartizau la toate librăriile din republică. Dar alolingvii erau străini de valorile noastre naţionale, de durerile băştinaşilor. O atitudine similară era şi la alte edituri, din partea alolingvilor, unii chiar ne numeau derevenskie, „ţărănoi” sau „ţărani plouaţi”...

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Înainte de a purcede la scrierea acestor rânduri, am frunzărit o carte apărută la editura nominalizată – Kutuzov (1988), aşa s-a numit un timp localitatea Ialoveni. La acea editură apărea o serie de cărţi în ediţie paralelă – română şi rusă – despre localităţile Moldovei. Erau nişte minialbume cu fotografii color, scrise în stil triumfalist despre „grandioasele realizări” ale „socialismului dezvoltat”.

Dacă e să apelăm la literatura istorică apărută după 1989, aflăm că în timpul campaniei din 1812, armata ţaristă prefăcea Basarabia într-o pustie fără şanse de a renaşte. Nenorociţii locuitori din Moldova şi Valahia scriau plângeri împotriva fărădelegilor săvârşite de armatele generalului Kutuzov. Fiind mustrat de mai-marii săi că a jefuit populaţia băştinaşă încât nu-i mai rămăsese nimic pentru existenţa omenească, Kutuzov răspunse: „Am să le las [băştinaşilor români – n.n.] ochii să plângă.”

Şi iată că în onoarea acelui general-călău a fost denumită o localitate din RSS Moldovenească. Bine că măcar după 1989 a învins raţiunea sănătoasă şi bunul-simţ şi s-a revenit la denumirea Ialoveni.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

La Editura „Timpul” apăreau albume, calendare, cărţi de artă culinară, de sfaturi practice. Una dintre acestea, Cartea gospodinei moderne, autoare jurnalista Tamara Suhaia, îngrijită de Elena Grosu, a apărut într-un tiraj de 75 mii de exemplare (1980), cred că au procurat-o toate gospodinele din Moldova.

Un album de zile mari, care şi astăzi se priveşte cu interes este Poliptic moldav (1985), autori Pavel Balan, Vlad Druc, redactor Elena Grosu. Albumul prezintă cetăţi, ansambluri monastice, biserici, sculptură, fresce, icoane, broderii, manuscripte; a apărut în română, rusă şi engleză, într-un tiraj de 30 de mii de exemplare fiind tipărit în Republica Democrată Germană.

Deşi erau o mână de moldoveni, cărţile editate la „Timpul” apăreau într-o limbă română corectă, îngrijită.

După ce a acumulat o bogată experienţă în domeniul redactării, Elena Grosu s-a decis să-şi încerce forţele la întocmirea dicţionarelor, îi plăcea lexicografia încă de pe băncile universităţii. În 1999 la Editura „Epigraf”, unde activează şi în prezent, vede lumina tiparului Mic dicţionar de pleonasme, alcătuit de Elena Grosu. La următoarea ediţie cuvântul „mic” dispare şi în 2012 Dicţionar de pleonasme a ajuns la ediţia a patra. Referindu-se la această carte, scriitorul, prof. univ. dr. hab. Ion Ciocanu îi îndeamnă pe utilizatori: „Dar căutaţi-o, procuraţi-o şi luaţi-o drept călăuză prin oceanul nesfârşit al cuvintelor...”

Următorul e Dicţionar de antonime sinonimizat, apărut la aceeaşi editură în 2000, ajuns în prezent şi el la ediţia a patra. „Prezentul dicţionar reflectă nu numai legătura strânsă a antonimiei cu sinonimia, ci şi cu alte categorii semantice fundamentale, cum sunt polisemia şi derivarea”, citim în prefaţa semnată de autoare.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

În 2005 Elena Grosu pune la dispoziţia utilizatorilor Dicţionar de sinonime. Lexic, expresii, locuţiuni, recent apărând ediţia a doua. Dicţionarul are o prefaţă semnată de dr. Cristina Florescu, de la Institutul de Filologie „Al. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi.

Dicţionar de proverbe şi zicători (2007), ajuns la ediţia a doua, este rodul muncii mamei, Elena Grosu, şi a fiicei, Victoria Braga, licenţiată în filologia româno-engleză, Universitatea din Bucureşti. Dicţionarul oferă circa 200 de proverbe şi zicători comentate (Registru explicativ); o structurare tematică şi tipologică a expresiilor paremiologice (Registru tematic) şi un repertoriu alfabetic al proverbelor şi zicătorilor selectate (Registru alfabetic).

În 2009 la aceeaşi Editură „Epigraf” vede lumina tiparului un solid Dicţionar de educaţie tehnologică, autori Elena Grosu şi profesorii Ion Şaragov şi Andrei Secară. Alături de titlu este dată specificarea „18 în unu”, ceea ce înseamnă că dicţionarul cuprinde 18 dicţionare terminologice similare ca format şi conţinut. Dicţionarul a fost elaborat cu scopul de a oferi un instrument de reper la predarea / învăţarea educaţiei tehnologice în şcoală şi în instituţiile de învăţământ specializate.

Pentru a înţelege complicata, dificila muncă depusă la alcătuirea unui dicţionar, îl vom cita pe ilustrul filolog italian Giulio Cesare Scaligero, care afirma că „mai uşoară poate fi socotită pentru cineva osânda de a munci toată viaţa la ocnă decât aceea de a face un dicţionar”.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Elena Grosu a ajuns la un moment al vieţii, când – vorba cântecului – a strâns toamnă după toamnă şi face un bilanţ: a crescut o fată frumoasă şi deşteaptă – Victoriţa, cu studii şi masterat la Bucureşti, a îngrijit sute de cărţi, a alcătuit câteva dicţionare necesare, a apărat ani în şir limba română.

Dragă Elena, cei care te cunosc şi te preţuiesc la justa valoare, din tot sufletul îţi urează: La multe toamne cu rod bogat!

Ludmila BULAT,

redactor de carte, publicistă