Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
LA COLEGII NOŞTRI / У НАШИХ КОЛЛЕГ / OURS ABROAD
Eugenia GUŢANU
Floreştenii sînt dornici de carte, de muzică, de frumos

Doar la prima vedere principalele evenimente culturale de la noi au loc la Chişinău şi în alte oraşe mai mari ca Bălţi, Orhei, Cahul, Soroca... Şi în centre raionale situate mai „incomod” de capitală oamenii sînt însetaţi de cultură, iar setea aceasta şi-o potolesc, de regulă, trecînd mai des pragul bibliotecii. Ne vom ilustra afirmaţia prin relatări despre două evenimente culturale de vîrf – cel puţin la nivelul nostru! – desfăşurate la Floreşti, cu concursul cel mai direct al Bibliotecii Publice Orăşeneşti „Ion Creangă”.

Ion şi Doina,
mereu tinerii artişti luptători pentru idealurile naţionale

„Florile Latiniei noastre, Ostaşi ai Podului de Flori, Promotori ai Conştiinţei naţionale” – aşa îi putem numi pe regretaţii Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, care au plecat spre eternitate în anul 1992.

Ei au fost un cuplu deosebit, de cînd şi-au unit destinele au mers umăr la umăr înfruntînd toate încercările vieţii.

Ion Aldea-Teodorovici a compus peste 300 de cîntece. Ion a fost omul care a scris şi a cîntat cu sufletul, Doina devenind un element indispensabil al celebrului duet pe care l-au creat.

Anume prin cîntec au ştiut să exprime spiritualitatea seculară a unui neam, a unui popor. Fiecare cîntec al lor poartă un mesaj aparte, trezindu-ţi nişte sentimente, care-ţi amintesc de patriotism, de ţară, de casă. Piesele lor redau cu fidelitate realitatea.

Mereu frumoşi, mereu tineri, mereu grăbiţi, cu Eminescu drept judecător, cu cuvîntul lui Dumnezeu în suflet, ei au cu­treierat cu spectacole oraşe şi sate, bucurîndu-se de succes.

Repertoriul lor promova veritabile ca­podopere ale muzicii uşoare din Basarabia: Răsai, Eminescu, Suveranitate, Reaprindeţi candela etc.

Aceste şi alte melodii ne-au chemat să ne unim sub Tricolor, să înţelegem ce înseamnă adevărata libertate, să fim adevăraţi patrioţi.

Au trecut 20 de ani de cînd toamna a devenit mai tristă, de cînd au încetat să bată cele două inimi gemene. O mare durere s-a lăsat atunci în sufletele celor care-i iubesc pe Ion şi Doina Aldea-Teodoro­vici. Cei doi neîntrecuţi cîntăreţi, nedespăr­ţiţi în moarte ca şi în viaţă, au rămas să-şi doarmă somnul de veci la Cimitirul Central din mun. Chişinău.

Dar ei sînt vii prin piesele lor, ele sînt interpretate şi astăzi, fapt ce denotă că ei trăiesc în sufletele şi inimile oamenilor. În cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a doua, Biblioteca Publică „Ion Creangă” a desfăşurat o suită de acti­vităţi culturale dedicate acestor stîlpi ai culturii naţionale, Ion şi Doina.

A fost amenajată expoziţia de carte Nemu­rirea marilor artişti, unde cititorii se informează şi comunică asupra materialelor expuse. S-a desfăşurat serata literar-muzicală cu genericul Ei au ştiut zborul înalt, dorul şi plînsul (LT „Miron Costin”, cl. 10). Au avut loc prezentări de carte Două vieţi şi o inimă, lectura radiofonică Scurta lor viaţă, o litanie (LT „Ion Creangă”), concursul de poezie şi de desene, excursii în bibliotecă etc.

E îmbucurător faptul că melodiile Doi­nei şi ale lui Ion Aldea-Teodorovici sînt promovate de către generaţia tînără. Ion şi Doina, ca două torţe aprinse, unite în două inimi gemene, ne binecuvîntează şi azi calea spre libertate, adevăr şi credinţă. Ei nu s-au stins, pentru ­că acolo, în ceruri, lumina lor binefăcătoare va arde veşnic.

Emoţionantă întîlnire
cu un scriitor al cărui suflet este mereu deschis spre frumos

Lansările de carte sînt activităţi culturale îndrăgite la BPO „Ion Creangă”. De cele mai multe ori ele se fac în prezenţa organizatorilor – adică a bibliotecarilor şi a utilizatorilor: liceeni, învăţători, profesori, medici, pensionari. Adeseori se discută nu numai despre carte, ci şi despre personalitatea autorului, care e undeva departe... Tocmai de aceea, prezenţa autorului la o lansare de carte imprimă evenimentului un aer cu totul deosebit. Aşa s-a întîmplat şi pe 6 septembrie a.c., cînd în incinta BPO „Ion Creangă” din Floreşti a avut loc lansarea volumului Fărîme de sufet, la care a participat însuşi autorul Aurelian Silvestru. Precizăm că Fărîme de suflet a fost propusă pentru Campania Copiii Moldovei citesc o carte – 2012.

Sala de lectură a bibliotecii a devenit neîncăpătoare pentru publicul cititor. A atras privirea publicului expoziţia de documente Aurelian Silvestru – scriitor, psiholog, publicist şi pedagog, organizată special cu această ocazie.

În cuvîntul de deschidere subsemnata a accentuat că cititorii floreşteni sînt dornici de o lectură de calitate, cum ar fi şi recenta carte Fărîme de sufet a lui Aurelian Silvestru.

În continuare, bibliotecara Liuba Pohilă a prezentat o amplă revistă biobibliografică vizînd personalitatea scriitorului-oaspete. Aurelian Silvestru a fost ascultat cu o deosebită atenţie de cei prezenţi. În cadrul lansării, a vorbit emoţionant dna profesoară de arte plastice de la LT „Ion Creangă” Natalia Lungu, menţionînd că creaţiile lui A. Silvestru sînt o mare bogăţie pentru cititori. Elevii Olga Colin, Cătălina Barbăroş, Elena Matei, Alexandru Rusu, de la LT „Mihai Eminescu”; Cornelia Guzun, de la LT „Ion Creangă”, şi-au expus opiniile despre carte, apreciind-o ca un cod necesar al vieţii, ca o enciclopedie pătrunsă de o neţărmurită dragoste pentru Credinţă, Om, Creaţie, Neam şi Ţară, iar Aurelian Silvestru este o revelaţie a timpului prezent şi va fi la fel pentru alte generaţii.

Cît de puternice au fost emoţiile participanţilor la această lansare-întîlnire cu autorul ne-o dovedeşte şi faptul că impresii despre cartea lui A. Silvestru s-au expus şi după manifestare. Astfel, dra Cornelia Guzun, eleva clasei a X-a, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Floreşti, a publicat în ziarul raional Drapelul un frumos eseu intitulat Să ne salvăm sufletele prin lectura unor cărţi bune, în care înşiră gînduri despre noul volum al lui A. Silvestru, precum şi despre autor, despre bibliotecă. Vom cita un fragment din acest articol: „În această carte – Fărîme de suflet de Aurelian Silvestru – sînt relatate toate virtuţile şi viciile pe care le poate avea un om. Cea mai principală virtute e milostenia, căci de fiecare dată cînd ne rugăm, avînd candelele inimilor aprinse, cerem de la Bunul Dumnezeu ca să aibă milă de noi şi să ne prelungească viaţa, şi prin aceste rugăciuni scoatem din bagajul nostru de vicii invidia ce persis­tă între toţi oamenii, mai ales, în zilele de astăzi. Deci, această carte ne sugerează să păşim pe urmele lui Hristos şi să ne salvăm sufletele. Chiar citind numai titlul – Fărîme de suflet, înţelegem ideea autorului că sufletul e mai principal, şi nu trupul.

Îi mulţumesc, în primul rînd, lui Dumnezeu, apoi autorului cărţii Fărîme de suflet şi Bibliotecii „Ion Creangă” din oraşul Floreşti, că am avut ocazia să citesc această minunată carte, cu nişte file în care sînt făurite cuvinte de aur, pe care, cred, le văd doar cei care simt cu uşurinţă suflarea cărţii. Lumea e o scenă, un joc real în care fiecare din noi este erou: fie principal, fie secundar. Deci, fiecare trebuie să lase o urmă care va fi demnă de urmat...”

Asemenea impresii arată cît de dornici de cultură sînt floreştenii, în special tinerii. Noi, bibliotecarii, ne bucurăm sincer că putem contribui la potolirea acestor aspiraţii ale utilizatorilor noştri.

Eugenia GUŢANU,

director, BPO „Ion Creangă”, Floreşti