Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
MANIFESTĂRI CULTURALE / КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / EVENTS
R. PELINEANU
O nouă antologie Eminescu, prezentată la Biblioteca „L. Rebreanu”
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Editura „Speteanu” din Bucureşti a scos recent de sub tipar o nouă carte de şi despre Luceafărul poeziei româneşti, intitulată Eminescu doineşte…, ediţie îngrijită de Ioan Drăguşin.

Autorul a avut bunăvoinţa să ne trimită un lot de cărţi pentru a fi repartizat unor biblioteci din Republica Moldova. Deoarece antologia mi-a plăcut foarte mult, m-am hotărât să-i fac şi unele prezentări în cadrul instituţiilor biblioteconomice. Am început cu Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul sistemului municipal, graţie faptului că aceasta are consolidate parteneriate cu mai multe instituţii şi organizaţii, asigurându-şi în felul acesta un public fidel şi de calitate. În ziua în care am prezentat antologia la „Liviu Rebreanu”, sala era plină cu profesori de limba şi literatura română din diferite localităţi din Moldova, veniţi la un curs de reciclare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, însoţiţi de doamna dr. Maria Suruceanu. Eram sigură că antologia îşi va găsi un loc cald în inima lor, lucru care s-a adeverit.

Le-am spus că lucrarea se prezintă sub forma unei serioase şi minuţios îngrijite antologii, care în mod prioritar cuprinde poezii lirice de inspiraţie folclorică, patriotică şi de esenţă creştină, selectate în ordine cronologică, antume şi postume, pentru aceasta folosindu-se ediţii anterioare, elaborate de T. Maiorescu, Perpessicius, M. Eliade, D. Morăraşu, P. Creţia, Ş. Badea, A. Condeescu, A. Piru, N. Manolescu, L. Ulici, A. Gh. Olteanu, V. Crăciun, A. Goci ş.a.

Este o lucrare la care autorul a muncit mulţi ani, fiind încurajat de acad. Mihai Cimpoi, care a semnat prefaţa Eminescu al tuturor românilor, în care menţionează: „Ioan Drăguşin vine să ne propună un Eminescu ce-şi înscrie opera într-o unitate holistică perfectă: cea identitară. Ea începe, chiar în cadrul primelor încercări, cu Doină, doiniţă şi se încheie în mod logic cu Doina, considerată testamentul poetului.” Referitor la această ultimă poezie merită să subliniem că ea şi-a găsit un larg ecou în inimile basarabenilor, fiind mult îndrăgită şi pentru faptul că şi astăzi încă nu putem „străbate de-atâta străinătate”, iar „muscalii de-a călare”, pe tancuri deja, încă se simt stăpâni la noi acasă, având la îndemână secera şi ciocanul. Deloc întâmplător, viitorul Patriarh Miron Cristea, care a scris primul studiu de doctorat despre Eminescu, se întreba şi răspundea: Există oare în întreaga literatură română o poezie, care să întreacă Doina lui Eminescu? Eu cutez a zice că nu. Acest răspuns al Patriarhului rămâne valabil pentru mulţi ani înainte.

Am fost bucuroasă să-i pun autorului la dispoziţie poezia La arme, fiind interesat pentru a o insera în antologie, căci în ea Eminescu, chiar de la început, aude „glasul blândei Basarabii, ajunsă-n ziua de apoi”.

Cartea este structurată în două părţi: Poezii, în număr de 116, şi Recviem pentru Domnul Eminescu, unde 70 de personalităţi, începând cu Vasile Alecsandri şi încheind cu Mircea Eliade, îşi spun cuvântul despre cel care rămâne neîntrecut în ciuda faptului că vreme trece, vreme vine. Alăturat este prezentată o Addenda, o Bibliografie selectivă şi o hartă improvizată de I. Drăguşin, în care sunt arătate Drumurile poetului prin spaţiul ţărilor româneşti de la Nistru pân’ la Tisa şi Drumurile lui Eminescu prin Europa. Lucrarea este ilustrată cu o serie de fotografii ale poetului, ale unor personalităţi din epocă şi imagini ale unor monumente şi busturi dedicate lui Eminescu, din diferite ţări. Este foarte frumoasă şi ţinuta grafică. Prima copertă ni-l înfăţişează pe Eminescu în versiune Andrei Sorel, iar coperta a patra reprezintă inconfundabila stampă (Arborele Eminescu de Aurel David.

În legătură cu semnificaţia acestei noi lucrări despre Eminescu, acad. Mihai Cimpoi spune: „Prezenta culegere a lui Ioan Drăguşin se vrea o dublă sinteză: a operei poetice eminesciene ca atare şi a omagiilor lirice şi critice care i s-au adus Poetului ca Înaintemergător şi Pattern canonic.”

Autorul îşi doreşte ediţia „a fi un mic ghid de intrare în imperiul poetic eminescian şi pentru toţi românii, iubitori de poezie ar putea fi o nouă treaptă în zborul către Luceafărul nostru dintotdeauna”.

Cartea este foarte utilă, cu o selecţie riguroasă, bine îngrijită şi necesară tuturor categoriilor de cititori, începând de la şcolari şi până la nonagenari.

În finalul acestei prezentări putem conchide că osteneala lui Ioan Drăguşin nu a fost în zadar, merită toată aprecierea această muncă, care la sigur va înlesni şi înmulţi numărul cititorilor şi iubitorilor de vers eminescian, muncă ce se constituie ca un modest omagiu la cea de-a 113-a comemorare de la trecerea în eternitate a marelui poet.

Şi avea să afirme cu toată certitudinea I.L. Caragiale că „generaţii întregi or să suie cu pompă dealul care duce la Şerban-vodă, după ce vor fi umplut cu nimicul lor o vreme, şi o bucată din care să scoţi un alt Eminescu nu se va mai găsi poate”.

Atunci, la prima lansare, am oferit antologia doar Bibliotecii „Liviu Rebreanu” şi Bibliotecii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, dar am spus ca fiecare să-şi lase adresa pentru că voi ruga autorul să mai trimită exemplare pentru fiecare participant. Domnul Ioan Drăguşin a răspuns cu plăcere la această solicitare, bucurându-se că rodul muncii sale va fi răspândit în mai multe localităţi basarabene.

O altă prezentare a aceleiaşi antologii Eminescu doineşte... am făcut-o şi pentru o parte din carabinierii în termen de la Unitatea specializată 1001, care, cel puţin de două ori pe săptămână, frecventează Biblioteca „Liviu Rebreanu”, aceasta dovedindu-se a fi o gazdă primitoare şi formatoare de cititori pasionaţi. Am oferit şi pentru Biblioteca Unităţii 1001 darul eminescian.

Ţin să menţionez că autorul a donat cartea şi unor scriitori de la Chişinău.

R. PELINEANU