Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
ANIVERSĂRI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Claudia SLUTU-GRAMA
Biblioteca – reper important în viaţa spirituală a omenirii
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Chiar dacă nu fiecare dintre noi, trăitorii de pe Terra, ne considerăm actori, Viaţa e totuşi un spectacol care e jucat, cînd regizat la un anumit nivel, cînd fără regie, de fiecare în parte. Despre „spectacolul vieţii”, unde era loc şi pentru carte, regretata scriitoare Steliana Grama considera:

„Salut, voi privitori ai Marelui Spectacol,

Ce credeţi încă-n artă şi-ntr-al ei miracol!

Ce evadaţi din lumea de un cinism aparte,

Refugiindu-vă-n copertele de carte,

Ce par ca nişte ziduri înalte pîn’ la nori

Şi nu permit minciunii să se strecoare-n zori...”

Aşadar, cînd ne dorim ceva mai frumos, mai interesant, mai înălţător, durabil, punem mîna pe carte şi fiţi sigur – Cartea ne schimbă pe noi aproape întotdeauna, spre bine şi spre Lumea Cunoaşterii ne îndrumă paşii.

Şi ne regizăm noi viaţa într-un alt registru, ajungînd la un alt nivel de frumuseţe, încît deschidem larg ochii şi ne mirăm ca un elev din clasa întîi: „Viaţa într-adevăr e frumoasă, cum de nu i-am observat pînă azi culoarea şi nu i-am gustat din plin farmecul? Cum?”

O întrebare pentru unii fără niciun răspuns, retoric în fond, iar cei care i-am aflat răspunsul, scapă în granitul cunoştinţelor înmagazinate în Carte, în cuvîntul scris.

Chiar dacă astăzi Cartea se vrea umbrită de net, n-ai cum s-o expediezi în nicăieri, în uitare predestinată. În niciun caz!

Bibliotecile (atît cele publice, pentru marele cititor, căci în fond şi o bibliotecă academică, şi una de liceu tot publică rămîne, dar şi cele personale) sînt, au spus-o alţii înaintea mea, un tezaur de cunoştinţe acumulate de omenire, comoara ei spirituală.

„Cum ai putea tu, carte să mori

Fără ca Planeta să nu se cutremure

De durere?

Căci odată cu moartea ta

Va sărăci Pămîntul

De un zîmbet de copil,

De o cicoare,

De un izvor,

De o casă părintească

Şi de acel fior,

Căruia toţi îi zic Dor?

Iar Dorul doare

Şi cutremură inima

Cu mii de migabaiţi pe secundă,

Învăţînd-o ce-i acela un nou

Răsărit de Soare!

Cartea este parte din noi,

Din sufletul nostru.

Viitorimea se va convinge

De acest Adevăr…”

Biblioteca Publică „Maramureş”, fiică dreaptă a magnificului nostru basarabean Bogdan Petriceicu Hasdeu, cu un dulce blazon de nobleţe pe frontispiciu, care ne îndreaptă spre rădăcini, spre cunoaşterea istoriei noastre naţionale, a Adevărului şi a Frumosului, înmagazinat în valorile perene, naţionale şi mondiale, îşi are angajaţi pe potrivă.

„Ce-ţi doresc eu ţie,

Templu al Cunoaşterii

La cei zece ani de la naştere,

Unde Cartea rămîne un vehicul

Priveligiat al ideilor,

Valorificînd binomul mentalitate – sensibilitate?”

1. Cît mai mulţi beneficiari, care să trăiască acut, din seva cărţilor alimentîndu-se, sentimental, înălţător de Neam şi de Ţară!

2. Înîlniri cît mai multe – profunde, lirice, ştiinţifice cu Marii Oameni de Cultură ai Neamului.

Prin ei libertatea ne vine în cuget şi în simţire. Cuvîntul prin care-L transmite Dumnezeu Lumii se face şi prin Carte.

La mulţi ani!

Claudia SLUTU-GRAMA,

scriitoare