Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ÎN VIAŢA MEA / МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ / THE MUNICIPAL LIBRARY IN MY LIFE
Angela VINTILĂ
Biblioteca şi bibliotecarul îşi unesc forţele, la modul responsabil
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Mircea Eliade scria: „Cetim ca să trecem examene, ca să omorîm timpul sau cetim din profesiune. Lectura ar putea fi un mijloc de alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informaţie sau de contemplaţie.”

E greu să defineşti infinitul. Acelaşi lucru se referă şi atunci cînd vorbeşti despre bibliotecă. Şi pe ea o consider un infinit. Astăzi, cînd ne-am deprins să manipulăm termenii tehnici, tot mai mult uităm să accentuăm rolul ei spiritual. Avînd în vedere că biblioteca este preocupată de public mai mult ca o instituţie de sprijin, am ajuns la concluzia că, deşi oamenii simt nevoia de informare, de cele mai multe ori nu sesizează rolul bibliotecii.

Pentru unii e o sursă informaţională, pentru alţii un colac de salvare pe timp de furtună…

Prin urmare, încercăm să infiltrăm în conştiinţa publică ideea că fără bibliotecă o localitate este săracă din punct de vedere spiritual, este lipsită de civilizaţie, ceea ce, în general, este adevărat.

Bibliotecile joacă un rol important în transferul informaţiilor, într-o epocă în care ştiinţa domină întreaga viaţă. Elementul care o face vie – informaţia – este de o importanţă covîrşitoare pentru întreaga societate.

Noi, bibliotecarii, trebuie să folosim şi să punem la dispoziţia cititorului toate sursele informaţionale de care are nevoie în viaţa cotidiană. Libertatea accesului la informaţie are loc prin intermediul instituţiilor publice, aşa precum sînt bibliotecile.

Anul acesta s-au împlinit 135 de ani de la înfiinţarea BM „B.P. Hasdeu”, 20 de ani de la inaugurarea Bibliotecii „M.
Ciachir” şi tot atîţia ani de la începutul activităţii mele în cadrul sistemului Bibliotecii Municipale.

Ce înseamnă pentru mine BM „B.P. Hasdeu”?

O instituţie performantă, ce mereu tinde spre modernizare.

O familie unită în cadrul căreia au loc evenimente frumoase şi lucruri utile.

Aici nu ai dreptul să baţi pasul pe loc. Lucrînd în bibliotecă, am descoperit toate aspectele din activitatea ei nu din punctul de vedere al teoriei, ci din practica cotidiană, biblioteca din momentul fondării şi-a luat rolul de furnizor de informaţie pentru toate categoriile de vîrstă în sector.

În toate timpurile biblioteca s-a considerat o sursă importantă în viaţa societăţii, dezvoltării ştiinţei şi a învăţămîntului public. Prin aceasta se aprecia şi autoritatea „oamenilor cărţii”. Biblioteca a fost şi este o parte organică a vieţii noastre cotidiene. Toate ramurile societăţii se dezvoltă permanent din contul bibliotecii.

Astăzi bibliotecarul nu se axează doar pe îndeplinirea unui şi aceluiaşi proces.

A fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, perseverenţă, cultură, informaţie, pregătire, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare. Îmbinarea tuturor capacităţilor prin urmare dezvoltă şi noi calităţi ale caracterului.

Participarea în cadrul diverselor programe organizate de Biblioteca Municipală, mi-a oferit ocazia de a cunoaşte multe personalităţi marcante din domeniul culturii, literaturii...

În interiorul cadrului profesional specialistul din bibliotecă trebuie să se implice în procesul de instruire şi de formare continuă.

Datorită şcolarizării orientate spre ridicarea nivelului profesional am însuşit un şir de programe computerizate.

Am studiat noi modalităţi de îmbunătăţire a calităţii muncii executate, acceptînd schimbarea şi implementarea tehnologiilor avansate în domeniu.

Aici am studiat şi am promovat diverse tradiţii biblioteconomice, conferindu-le un caracter naţional.

Un rol imens a avut biblioteca în ultimii ani: în perioada reformelor radicale fiind dirijate nereuşit, ele au rămas practic unicele instituţii de cultură, care au îndeplinit rolul social, oferind populaţiei servicii pe gratis. A spus cineva că cele mai importante în cultură sînt bibliotecile. Pot lipsi universităţile, instituţiile ştiinţifice, dar dacă bibliotecile există – cultura nu va pieri. Aceste instituţii trebuie privite nu doar prin prisma culturii, ci drept bază a dezvoltării economiei, politicii. Activitatea bibliotecii a fost şi va rămîne una dintre cele mai solicitate instituţii culturale. Sperăm că importanţa bibliotecii va creşte pe măsură ce creşte necesitatea informaţională.

Astăzi trăim într-o societate a informaţiei, de aceea selectarea ei o efectuăm prin toate căile disponibile. Un bibliotecar modern astăzi nu mai e privit ca o persoană ce primeşte sau oferă cărţi. Bibliotecarul acum trebuie să urmărească şi să fie la curent nu doar cu metodele tradiţionale, dar să aplice noi forme de lucru.

Bibliotecile ar trebui să presteze servicii, facilităţi şi materiale în mod egal tuturor utilizatorilor. Nu trebuie să existe discriminare din cauza rasei, vîrstei, credinţei sau din orice alt motiv.

Din acest aspect BM a fost prima care a oferit posibilitatea dezvoltării culturale practic tuturor minorităţilor aflate în ţară.

Biblioteca şi bibliotecarul îşi unesc forţele, la modul responsabil, determinant, spre a oferi cititorului servicii de informare în concordanţă cu nevoile acestuia prin urmare efectuînd apropierea bibliotecii de potenţialii utilizatori.

 

Angela VINTILĂ,

şef oficiu împrumut, Filiala „Mihail Ciachir”