Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ÎN VIAŢA MEA / МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ / THE MUNICIPAL LIBRARY IN MY LIFE
Lilia STAVCIUC
Biblioteca Municipală – locul unde mă simt utilă
Bibliopolis - www.hasdeu.md

De mic copil am avut o dorinţă enormă de a deveni învăţătoare, poate din considerentul că iubesc foarte mult copiii, numai în preajma lor te simţi cu adevărat fericit, vesel şi împlinit. Poate şi genele au acţionat cumva, prin bunica învăţătoare şi mama educatoare. După absolvirea gimnaziului mama m-a îndemnat să depun actele la Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din oraşul Bălţi şi am ascultat-o. Apoi am urmat studiile la Universitatea de Stat „Alecu Russo”, din Bălţi, Facultatea Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică, specialitatea informatică. Îmi plăcea foarte mult să învăţ calculatorul, pentru că m-a ajutat să descopăr o mulţime imensă de posibilităţi de informare. Între timp lucrurile au devenit de aşa natură, că a trebuit să şi muncesc concomitent. Dintotdeauna mi-a plăcut să muncesc înţelegând că, doar prin muncă obţii tot ce îţi doreşti. Şi din acest considerent am decis să-mi continui studiile la secţia cu frecvenţă redusă, angajându-mă temporar în calitate de învăţător la o şcoală din localitate, în care am activat doi ani. Eram mulţumită în sinea mea, cu toate că pâinea acestei profesii nu avea gustul pe care-l aşteptam, dar îmi plăcea mult acest început. Însă, odată cu expirarea contractului de muncă încheiat, a revenit la serviciu şi persoana pe care o înlocuiam. În căutarea unui nou loc de muncă mă gândeam şi la o altă profesie care ar avea ceva comun cu cea de învăţător. Şi am găsit-o – această profesie a fost cea de bibliotecar. Prima mea experienţă în domeniul biblioteconomiei a fost una plăcută şi neobişnuită, activând în cadrul Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” din Bălţi. M-au ajutat, bineînţeles, cărţile, dar şi colegii, cititorii cu care contactam. Dacă între învăţător şi carte totdeauna a existat o interferenţă directă, de bază, a fi un bibliotecar bun, am înţeles pe parcurs, nu este de ajuns să cunoşti doar cartea. Această ocupaţie nu este chiar aşa de simplă, cum pare la prima vedere. Se cer diverse şi multiple cunoştinţe specifice, inclusiv pedagogice. Deci, am decis, să continui autoinstruirea personală la locul de muncă. Între timp m-am căsătorit cu un student din Chişinău şi am părăsit Bălţul şi biblioteca în care mă acomodasem. La plecare, doamna directoare de la BM „E. Coşeriu”, Zinaida Dolinţă, m-a sfătuit să nu mă întristez, spunându-mi că „la Chişinău este o Bibliotecă Municipală şi mai bună, cu o directoare înţelegătoare şi care o să te ajute”. Aşa am şi procedat. Într-adevăr, venind la BM „B.P. Hasdeu” am avut ocazia să fac cunoştinţă cu o directoare amabilă, binevoitoare, cum este doamna Lidia Kulikovski, dr. conf. univ., care, din start, m-a încurajat, m-a susţinut şi m-a ajutat. Angajându-mă la una din cele 30 de filiale ale BM „B.P. Hasdeu”, la „Alba Iulia”, am continuat să învăţ a fi un bibliotecar bun zi de zi asimilând cunoştinţe noi şi lucruri interesante de care nu bănuiam anterior că voi avea nevoie. Cel mai mult m-a impresionat, aici, diversitatea activităţilor, programelor, manifestărilor, întâlnirilor cu diverse personalităţi notorii, dar şi atitudinea personalului de aici faţă de profesie, carte, cititor, utilizator, mulţimea de copii şi adolescenţi voluntari pe care îi are biblioteca şi susţinători adulţi cu care conlucrează activ. Şi tot aici am găsit o diferenţă dintre ceea ce făceam la Bălţi şi ce trebuia să fac aici – aveam nevoie de cunoştinţe în plus, pentru că aici bibliotecile funcţionează într-un stadiu mai avansat, modernizat. Toate procedurile se îndeplinesc în programe automatizate, dezvoltate: înregistrarea cititorului, eliberarea publicaţiilor la domiciliu, recuperarea restanţelor, promovarea serviciilor, organizarea diverselor programe şi activităţi complexe şi altele. Chiar din prima zi de muncă mi s-a încredinţat Tabăra de lectură şi agrement cu un contingent de peste 20 de copii de diverse vârste şi cunoştinţe, asistată de două domnişoare voluntare, absolvente ale acestei tabere. Ceva cu totul nou şi diferit de Bălţi. Dar m-am descurcat foarte bine şi, cel mai important, am acumulat o experienţă nouă în relaţia cu copiii, învăţând şi multe lucruri utile de la aceştia. A fost o experienţă nouă şi interesantă. Apoi am frecventat mai multe seminare şi întruniri de autoinstruire profesională, am devenit responsabilă de promovarea bibliotecii prin intermediul reţelelor sociale, de actualizarea şi întreţinerea blogului bibliotecii, îndeplinind şi alte proceduri în perioada de înlocuire a colegilor lipsă: înregistrarea periodicelor şi referinţelor în regim automatizat, înregistrarea utilizatorilor, căutări şi consultări în catalogul electronic al BM şi altele. La „Alba Iulia” organizarea activităţii personalului este una specifică. Aici nu poţi fi de mare folos dacă nu cunoşti toate procesele de muncă şi nu te integrezi în echipă pentru a înlocui, în orice moment, colegul lipsă sau ocupat cu alte activităţi momentan. Aici se munceşte numai în echipă într-o permanentă rotaţie a postului, în acelaşi timp fiecare persoană având responsabilităţi concrete pentru un anumit loc de muncă. Ceva foarte deosebit de alte biblioteci şi interesant, pentru că te simţi mai competent sau tinzi, cel puţin pentru a fi, cunoscând toate procedurile şi responsabilităţile echipei în întregime, inclusiv, pe cele ale managerului. Acest fapt mă face să mă simt utilă şi mă încurajează să mă instruiesc în continuu.

În aceste împrejurări am înţeles că, bibliotecă poate oferi mai multe posibilităţi de manifestare concomitent: poţi fi un bun bibliotecar, bibliograf, dar şi învăţător, educator sau informatician, pentru că această minunată profesie le îmbină pe toate. Activitatea mea la „Alba Iulia” este de scurtă durată – un an şi trei luni. În această perioadă, graţie efortului şi străduinţei personale de a convinge echipa de aici că pot şi vreau să muncesc, am obţinut un şir de facilităţi: la îndemnul doamnei Lidia Kulikovski am devenit masterandă, deja anul II, la Universitatea de Stat, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea managementul instituţiilor infodocumentare. Îmi place mult ceea ce învăţ aici şi mă strădui să fac fată cerinţelor, dar cel mai important este că aceste studii îmi ajută foarte mult să mă descurc în relaţia cu utilizatorul şi cu Biblioteca 2.0, care ne solicită cunoştinţe avansate. Cred că mă descurc, deocamdată, pentru că la locul de muncă, în timp record, am avansat: de la treapta de bibliotecar la cea de şef de oficiu, fapt care îmi inspiră încrederea specialiştilor şi aprecierea efortului şi atitudinii personale faţă de această profesie. Şi nu doar atât. Atmosfera generală din cadrul Echipei BM „B.P. Hasdeu” este una specială. Aici te poţi contamina numai de lucruri utile, consistente, interesante, de o dorinţă de a oferi tot ce ştii şi ce poţi, pentru a primi în schimb plăcere şi satisfacţia lucrului împlinit. Este şi o bună ocazie pentru tineri, în special, pentru cei care vor să facă o carieră în domeniu. Şi merită, pentru că aici, la „Hasdeu”, am înţeles: pentru a deveni un bun specialist în domeniu trebuie să munceşti, să te autocultivi în permanenţă, să înveţi, să conlucrezi, să creezi, să inventezi, să poţi anticipa doleanţele publicului cititor-utilizator. Libertatea gândirii creative, oferită insistent de managerii acestei instituţii de cultură este o posibilitate unică pentru a te dezvolta intelectual şi spiritual, oferind, la rândul tău, potenţialul de cunoştinţe celor care-ţi solicită ajutorul.

Din aceste considerente, angajarea mea la BM „B.P. Hasdeu”, a fost de bun augur. Mă simt foarte bine aici, alături de o echipă puternică de profesionişti competenţi, creativi, inventivi, care muncesc mult şi ţin la imaginea şi identitatea instituţiei de bibliotecă, obţinând astfel tot ceea ce-şi doresc şi situându-se mereu pe primele trepte.

Sunt mândră că fac parte din echipa unei biblioteci prestigioase, inventive, moderne şi atractive. Dacă m-ar întreba cineva ce înseamnă pentru mine această bibliotecă, aş spune în felul următor: este o a doua casă, o şcoală unde poţi mereu învăţa şi te forma ca personalitate, te simţi ca într-o familie unită, prietenoasă, prosperă. Sper ca acest drum pe care l-am ales să fie unul de succes, de afirmare şi realizare personală într-o continuă ascensiune. Pentru că în viaţă trebuie să ai un scop bine determinat spre care să tinzi şi pe care să-l atingi. În ajunul celei de-a 135-a aniversări vreau să spun un sincer La mulţi ani! Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi celor care trudesc aici.

Lilia STAVCIUC,

şef oficiu, Filiala „Alba Iulia”