Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ÎN VIAŢA MEA / МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ / THE MUNICIPAL LIBRARY IN MY LIFE
Natalia CORGHENCEA
Am hotărît să devin bibliotecar şi n-am greşit!
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Biblioteca este locul care încă din copilărie mi-a provocat numeroase întrebări, de la cum găseşte bibliotecarul cărţile de care are nevoie cititorul, pînă la cum e oare să fii bibliotecar? La acestea şi multe alte întrebări încercam să găsesc răspunsul fiind vara în vacanţă la Chişinău, la mătuşa mea Elena Dabija, care era şefa Bibliotecii pentru copii nr. 12. Zilnic îmi petreceam timpul printre cărţile cele mai frumoase, mă jucam improvizînd că sînt bibliotecar. Îmi plăcea să citesc cărţi, căci ele sînt o bucurie a sufletului, prin intermediul lor poţi călători prin suflete şi gînduri străine, ele îţi pot fi prieten fidel şi devotat, dar nu m-am gîndit niciodată că voi ajunge în realitate BIBLIOTECAR.

Aceasta s-a întîmplat atunci cînd am finisat şcoala şi, fiind în pragul alegerii profesiei, m-am ciocnit şi eu cu problema tuturor tinerilor: cărei profesii să dau prioritate? Şi aici, îndrumată de către mătuşa dragă, am hotărît să devin bibliotecar şi n-am greşit.

Încă din primii ani de studiu am devenit angajata Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Am aflat că este o reţea bine ramificată şi bine dezvoltată, ce întruneşte un număr mare de personal.

Încetul cu încetul am cunoscut tainele bibliotecii, am început de la simplu bibliotecar şi am ajuns să fiu în fruntea Filialei Traian. Fiind membru al Echipei „Hasdeu”, căci aşa sîntem numiţi în lumea bibliotecară, am învăţat multe lucruri utile. În primul rînd, am cunoscut numeroase personalităţi: scriitori, poeţi, actori, artişti, savanţi. Am cunoscut mulţi bibliotecari cu renume atît din Republica Moldova, cît şi de peste hotarele ei.

Biblioteca Municipală este totodată o şcoală, aici am avut posibilitatea să particip la multiple instruiri profesionale: ateliere, seminare, zile de dezvoltare, conferinţe naţionale şi internaţionale, mese rotunde ş.a. Toate acestea mi-au oferit posibilitatea să-mi dezvolt abilităţile profesionale, să devin mai încrezută în ceea ce fac şi numaidecît să-mi ajut şi colegii mei, după principiul: „Învăţ eu, ca să pot învăţa pe altul.”

Biblioteca Municipală, în special Filiala Traian, la care activez, mi-a devenit o a doua casă, deoarece marea majoritate a timpului mi-l petrec la serviciu. Şi nu-mi pare rău deloc! O fac cu mare plăcere şi dăruire de sine cu atît mai mult, cu cît mi-a revenit ca prin moştenire de la doamna Elena Dabija.

Datorită programelor de lectură comune Bibliotecii Municipale şi celor specifice filialei, am devenit prieteni buni cu partenerii noştri: Liceul Teoretic „Traian”, Gimnaziul-internat nr. 2, grădiniţa-creşă nr. 142, grădiniţa-creşă nr. 168, Centrul Comunitar pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice etc.

Pot spune cu certitudine că comunitatea ne cunoaşte şi ne apreciază. Nu există nimic mai plăcut decît faptul că mergi pe stradă şi te salută elevi, sau că un pici, de mînuţă cu mămica, venind de la grădiniţă, o trage de mînă şi-i spune: „Uite, doamna de la bibliotecă.” Este aprecierea cea mai valoroasă pe care o primesc cu plăcere şi mă mîndresc că fac parte din Echipa „Hasdeu”.

Dar succesul unei instituţii depinde în marea măsură de conducătorul ei. Doamna Lidia Kulikovski este o adevărată promotoare a profesiei de bibliotecar şi a biblioteconomiei naţionale. Este cea care ne învaţă multe lucruri noi, ne este exemplu în multe situaţii, ne susţine şi ne promovează cînd e cazul, ne îndeamnă mereu să tindem spre ceva şi mai bun, odată ce am obţinut ceva.

Cînd spun Biblioteca Municipală şi filialele ei, atunci cînd le vorbesc copiilor în cadrul multiplelor vizite colective, aceştia rămîn uimiţi de cît de multe sînt în Chişinău şi că toate sîntem o reţea. De fapt, este, în mare măsură, meritul doamnei Lidia Kulikovski, care ştie să menţină o familie atît de mare, face tot posibilul pentru a apropia şi mai mult bibliotecarul de utilizator, iar utilizatorul – de carte şi bibliotecă, acum, cînd totul se modernizează fulgerător.

135 de ani în susţinerea comunităţii chişinăuiene este o cifră mare, este o dată frumoasă, cu o istorie lăsată în urmă, dar şi cu multe succese pentru viitor, căci cartea, în pofida tuturor tehnologiilor moderne, nu va dispărea.

Natalia CORGHENCEA,

şef, Filiala Traian