Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ÎN VIAŢA MEA / МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ / THE MUNICIPAL LIBRARY IN MY LIFE
Cristina MAMAISCAIA
Bibliotecar şi aspiraţie biblioteconomică
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Cine trece printr-o poartă maramureşeană intră, de fapt, într-o lume de sine stătătoare; e bine să o ştii, să o vezi, să o simţi. E totodată superbă şi cuceritoare ce-şi joacă rolul în dezvoltarea culturii comunităţii. În spatele ei găseşti un loc de retragere şi linişte. Bătusem la diferite porţi, colindasem destul de multe locuri: zadarnic. Fie că nu fusesem eu pe placul celor pe unde umblasem, fie că nu mă împăcam eu cu înjghebări prea populare, prea gălăgioase. Pe dna Lidia Kulikovski o ţineam la curent cu eşecurile mele. Acum doi ani am primit mesajul ei direct, care m-a pus pe gînduri şi pe jăratic.

– Unde? Eu? Chiar mîine?

– Mîine, mi-a repetat.

Biblioteca „Maramureş”, unde am ajuns chiar a doua zi, am îndrăgit-o de îndată. Şi sectorul, şi sediul, şi colectivul, toate într-un stil modernist însă în armonie cu mediul înconjurător. Atunci m-am gîndit: „Îmi pare că locul acesta e pentru mine.” Încă nu i-am exprimat recunoştinţa doamnei Lidia Kulikovski şi nu i-am împărtăşit intenţia fermă de a duce la îndeplinire sfatul său.

* * *

Cum a început totul, adică această dragoste pentru cărţi, care din pasiune a devenit profesie? Îmi voi lăsa gîndurile să călătorească, făcînd o incursiune în trecut.

Cărţile, bibliotecile şi cultura sînt valori universale ale societăţii civilizate şi surse inepuizabile pentru dezvoltarea intelectuală şi spirituală a omenirii. A fost ideea pe care am însuşit-o din primele lecţii universitare.

În acea perioadă mi s-a intersectat calea cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, ca mai apoi să meargă paralel. Am fost angajată ca bibliotecar la Filiala „Onisifor Ghibu”, apoi ca şef de oficiu la Filiala „Tîrgu-Mureş”. Din 2010 pînă în prezent am primit sarcina de a conduce activitatea Filialei „Maramureş”.

În perioada activităţii am participat la diverse reuniuni profesionale atît în plan intern (BM „B.P. Hasdeu”), cît şi extern: atelierul Ce este un blog (CID „Chişinău”); duplexul profesional Parteneriate culturale şi profesionale: BM „B.P. Hasdeu” – Biblioteca Judeţeană Mureş (Filiala „Tîrgu-Mureş); duplexul profesional Educaţie pe parcursul întregii vieţi: realităţi şi tendinţe (Filiala „Transilvania”); masa rotundă Dimensiunea umană a imaginii BM (Filiala „A. Mickiewicz”); brainstormingul Ce imagine avem? Ce imagine vrem? (Filiala „Ovidius”); simpozionul Parteneriat şi cooperare în bibliotecile cu diferite etnii (Filiala „M. Lomonosov”); conferinţa BM „B.P. Hasdeu” – calea spre cunoaştere a comunităţii chişinăuiene (BM); masa rotundă Biblioteca universitară: realizări şi perspective (UPS „Ion Creangă”); atelierul profesional Activitatea informaţională bibliografică (CID „Chişinău”); Clubul Biblioteca Mov (BM) ş.a.

Ajunsă la şase ani de activitate în domeniu, am reuşit să înţeleg că raţiunea de a fi bibliotecar se bazează pe cîteva principii:

– în societate, pentru a exista, trebuie mai întîi să te faci acceptat şi, pentru aceasta, trebuie să ştii să te pui în valoare;

– pentru a te dezvolta, trebuie să-ţi construieşti o imagine şi să ştii să te impui;

– iar pentru a rezista trebuie să ştii să te aperi;

– dar, mai întîi de toate, trebuie să recunoşti că nu se poate trăi fără a interacţiona cu mediul în care exişti.

Am observat şi sînt de acord că astăzi domeniul biblioteconomic are nevoie de creatori cu idei noi, cu îndrăzneală, cu abordări inedite. Pentru a găsi idei bune, strategii bune, sloganuri bune, trebuie să putem ieşi de pe drumurile bătătorite, să ne jucăm cu cuvintele, să inovăm şi, uneori, să şocăm. Astfel se iese din universul raţional pentru a inova în simbolic, artificiu sau excepţional. Spirit de analiză, comprehesiune, imaginaţie, creativitate, dinamism, omniprezenţă, interpretare, traducere şi multe altele sînt atuurile pe care trebuie să le posede bibliotecarii.

Bibliotecarul este obligat să joace zeci de roluri diferite într-o bibliotecă. Sau sînt zeci de bibliotecari care joacă fiecare cîte un rol. Iată aici cîteva sarcini adiţionale, destinate bibliotecarilor: cercetător, purtător de cuvînt, producător, realizator, relaţiile cu mass-media / ataşat de presă, organizator de evenimente, gazdă, redactor-orator, editor, responsabil de organizarea expoziţiilor, responsabil de publicitate, responsabil de comunicarea internă, responsabil de audio-vizual, administrator. Cuvîntul-cheie al meseriei de bibliotecar este polivalenţa cunoştinţelor şi a abilităţilor particulare.

* * *

Cine n-a mîngîiat copertele aristocrate ale cărţilor vechi dintr-o bibliotecă o face zadarnic în raftul librăriei, în preajma celor noi, căci simţurile lui nu-şi vor putea defini noţiunea de carte. Şi nu va simţi confraternitatea cu o lume parcă a zeilor, care sînt autorii magnificilor foliante scrise în urmă cu peste o jumătate de mileniu, mai vechi chiar unele, mai noi altele, în totalitatea lor mesaje exemplare ale istoriei spirituale, căreia încercăm mereu să-i prindem sensurile, ascunse şi pline de mister unele, darnice în lumină altele.

Cristina MAMAISCAIA,

director, Filiala „Maramureş”