Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ ÎN VIAŢA MEA / МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В МОЕЙ ЖИЗНИ / THE MUNICIPAL LIBRARY IN MY LIFE
Elena CALDARE
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, o filă deschisă în viaţa mea
Bibliopolis - www.hasdeu.md

Nu m-am gândit vreodată că voi deveni bibliotecar sau, mai bine zis, că îmi voi consacra toată viaţa bibliotecii, profesiei de bibliotecar. Dar s-a întâmplat... şi nu regret. După mai mulţi ani de zbucium, căutări, încercări, m-am văzut studentă la Universitatea de Stat, Facultatea Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. Absolvind-o, mi-am dorit să fiu un bun bibliograf, asta îmi plăcea cel mai mult, să mă izolez şi să studiez, dar nu am reuşit. Nu mi-am dorit nicio zi să mă angajez în „ŢBS”, cum se spunea pe atunci BM „B.P. Hasdeu” de astăzi. Pentru că marea majoritate a studenţilor, absolvenţi ai facultăţii respective, vedeau în această instituţie o stare de plictiseală, de stagnare, de abordare superficială a profesiei şi, nu în ultimul rând, cele mai mici salarii. Dar nici de această dată nu am avut noroc. După o lună de stagiu în cadrul acestei instituţii, după anul III de studenţie, am decis să mă angajez pentru perioada vacanţei de vară în una din filialele Bibliotecii. Mai târziu, pe parcursul anului de referinţă, 1982, s-a dovedit că această instituţie are nevoie de mine şi am fost invitată insistent să iau în primire o filială mică din sectorul Ciocana, şi anume cea cu numărul 24. Aşa am devenit şefa acesteia, după o scurtă perioadă de activitate, în calitate de bibliograf, la o altă filiala mai mare, sub numărul 19. În decembrie 1990, doamna director general al BM, Lidia Kulikovski, m-a numit în funcţia de director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”, funcţie în care am activat până în septembrie 1998. În această perioadă am cunoscut oameni deosebiţi, personalităţi de seamă, scriitori de forţă care au acceptat şi s-au implicat în frumoase relaţii de colaborare cu biblioteca şi bibliotecarii. A fost perioada de schimbare, reorganizare, dezvoltare a Bibliotecii Municipale şi a filialelor ei, a colecţiei de carte şi a contingentului de cititori-utilizatori. Am avut o şansă unică să parcurg această, deosebit de frumoasă, perioadă alături de un director excepţional, de o persoană care chiar şi-a dorit şi a stăruit mult să reorganizeze vechiul sistem comunist al Bibliotecii, să se implice în proiecte şi programe inovaţionale, să redea un cu totul alt chip bibliotecii în comunitate, dar şi statutului de bibliotecar.

Iniţierea relaţiilor cu biblioteci judeţene din Ţară şi deschiderea filialelor de carte românească la Chişinău s-au materializat într-un impact aparte. Micile filiale surori au devenit şi continuă să activeze ca adevărate focare de lectură, cultură şi educaţie, activitate desfăşurată într-un parteneriat colaboraţional de invidiat.

Acest exemplu a fost preluat, între timp, şi de alte biblioteci din republică. Inaugurarea filialelor de carte pentru minorităţile naţionale au fost şi ele, la rândul lor, proiecte de durată, care au transformat o altă parte din filialele gemene ale „ŢBS”-ului în biblioteci de forţă cu relaţii speciale în comunitatea locală, republicană şi internaţională, biblioteci spre care au început să privească cu respect şi cu dorinţă de colaborare alte instituţii de cultură şi educaţie, şi chiar utilizatorii. Astăzi, pentru colegii noştri mai tineri, este greu de închipuit că, cu puţin peste 20 de ani în urmă, Biblioteca Municipală şi filialele ei arătau cu totul şi cu totul altfel: jalnice, plictisitoare, obositoare, cu colecţii şi mobilier similar, sumbru, neadecvat etc. Consider, că am avut parte de cea mai frumoasă perioadă din viaţa Bibliotecii Municipale, perioadă care m-a marcat, m-a mobilizat şi m-a maturizat profesional. Această maturizare profesională, foarte benefică pentru mine, o datorez dnei director Lidia Kulikovski, care, prin propriul exemplu, m-a format, m-a încurajat, m-a susţinut şi m-a învăţat să mă organizez, să mă realizez, să lupt şi să înving. Doamna Lidia Kulikovski, astăzi dr. conf. univ., a fost directorul pe care l-am ales noi, bibliotecarii, care ne-a promis schimbarea şi s-a ţinut de cuvânt până în pânzele albe, o persoană plină de energie, spirit inovaţional, dorinţă de a învăţa încontinuu, de a implementa şi a păşi doar în ascensiune, de a educa o altfel de generaţie de bibliotecari, de a schimba atitudinea comunităţii faţă de instituţia bibliotecară şi personalul ei. Am avut şi mai am, în continuare, rara posibilitate să învăţ a munci în aşa fel, încât să pot asigura calitatea, integritatea, perseverenţa, cooperarea, inovarea în oferta instituţională, să pot prezenta, impune şi apăra instituţia şi echipa în şi cu care îmi desfăşor activitatea.

Am avut şi mai am, cu siguranţă, de învăţat multe lucruri utile şi de la un şir de colegi din cadrul BM – veterani ai profesiei, administratori, manageri sau bibliotecari de rând, colegi mai tineri – oameni care direct sau indirect au contribuit la formarea mea ca specialist şi ca intelectual.

Din 1998 până în prezent, în calitate de director al Filialei „Alba Iulia”, am acumulat o altă experienţă interesantă, în cadrul activităţii colaborative cu comunitatea locală. Şirul cunoştinţelor noi şi al partenerilor, al prietenilor şi susţinătorilor activităţii bibliotecare a crescut şi s-a diversificat. Cu aceştia am iniţiat şi realizat mai multe proiecte, programe şi activităţi comune pentru publicul urban, am atras, în calitate de susţinători, prieteni, voluntari, parteneri ai bibliotecii, diverse persoane şi instituţii de educaţie şi cultură din municipiu, republică şi din Ţară: directori de licee, grădiniţe, şcoli auxiliare, profesori liceali şi universitari, directori de edituri, scriitori, pictori, cântăreţi, părinţi, grupuri de tineri, adolescenţi, copii sub 14 ani, reporteri RadioTV, jurnalişti, autorităţile publice locale etc. Experienţa de a conlucra în echipă cu diverse persoane şi instituţii este excepţională, în special, atunci, când toţi cei implicaţi într-o activitate sau într-un proiect formează un tot întreg – de la idee până la realizare şi evaluarea impactului.

Sper ca această perioadă, de perseverenţă continuă întru desăvârşirea profesională, să dureze în timp şi să nu-mi pierd, nici eu şi nici colegii mei, interesul pentru activitatea zilnică care este tot mai diversă, mai creativă şi mai atractivă de la o zi la alta. Pentru că, cu siguranţă, suntem unicii sau printre puţinii, noi, cei care formăm Echipa „Hasdeu”, să avem onoarea şi norocul de a avea parte de un manager care ne diriguieşte nu numai cu vorba, dar şi cu fapta, uneori, ne mirăm – de unde atâta energie nesecată într-o singură persoană care a devenit un lider de forţă în mediul bibliotecar din republică nu prin alte mijloace, decât prin autoinstruire continuă şi perseverentă, ascensiune profesională, fapte concrete, proiecte, programe şi politici de reglementare bine argumentate, fiind un exemplu deosebit de urmat, în special, pentru tânăra generație, pe care o susţine cu toate puterile sale. Nu mi-am propus să fac o evaluare a activităţii doamnei directoare, dar, să recunoaştem fiecare dintre noi, că nu putem spune aproape nimic despre BM „B.P. Hasdeu” fără a o identifica cu managerul ei, care a transformat personalul acestei instituţii, divers ca vârstă, gen, interes, etnie, capacităţi, într-o echipă laborioasă, creativă, inovativă de invidiat.

Ce înseamnă pentru mine BM „B.P. Hasdeu”? Este, de fapt, viaţa mea de la 1982 încoace. Este timpul meu personal parcurs în cadrul acestei instituţii zi cu zi. Am dedicat timpul, potenţialul intelectual, cunoştinţele, relaţiile personale instituţiei bibliotecare. De fapt, toate realizările oricărei subdiviziuni în care am activat pe parcursul acestor ani, sunt parte componentă a realizărilor BM „B.P. Hasdeu”. Şi toată experienţa mea, cunoştinţele, abilităţile, relaţiile colaborative cu oameni concreţi, instituţii, societăţi, ONG-uri, colegi de breaslă, rezultatele obţinute le datorez aceleiaşi instituţii. Sunt onorată să fac parte din Echipa „Hasdeu”.

În anul celei de-a 135-a aniversări Echipa „Hasdeu” a demonstrat, încă o dată, comunităţii pe care o slujeşte, că este o instituţie solicitată, utilă, inventivă, atrăgătoare, constructivă şi indispensabilă – prin programele şi proiectele în derulare şi modernizare.

La mulţi ani BM „B.P. Hasdeu” şi Echipei „Hasdeu”! La mulţi ani şi utilizatorilor acestei instituţii cu care se mândreşte nu doar Chişinăul, ci şi întreaga republică!

Elena CALDARE,

director, Filiala „Alba Iulia”