Biblio Polis - Vol. 44 (2012) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU” – 135 ANI / МУНИЦИПАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Б.П. ХАШДЕУ – 135 ЛЕТ / THE 135th ANNIVERSARY OF THE MUNICIPAL LIBRARY B.P. HASDEU
Ion STOICA
BM „B.P. Hasdeu” se poate privi în toate luminile de cuvinte

Nimeni n-a reuşit până astăzi să dea o definiţie atotcuprinzătoare unei mari biblioteci. În realitatea ei complicată, de structură deschisă către toate orizonturile, biblioteca este un vis al cunoaşterii, un trecut proiectat spre viitor, un reazem solid pentru toate slăbiciunile amintirii, un exerciţiu încununat de succes, de ordonare şi de organizare a universalităţii gândului, este o casă a speranţelor care n-are ziduri, cel mai tămăduitor leac de suflet, cum spuneau şi scriau cei de demult, este singura alcătuire omenească în care dragostea de viaţă şi de oameni se naşte şi se înmulţeşte biruitor, cu voia sau fără voia celor care îi calcă pragul.

Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău se poate privi în toate luminile de cuvinte şi încă departe, dincolo de ele, cu mândria celor 135 de ani de existenţă şi cu mărturisirea, aproape neştiută, dar adâncă şi întăritoare întotdeauna, a tuturor cititorilor ei.

Bibliotecarii, iubitorii de oameni şi de cărţi, cei care au construit şi au sporit cu răbdare şi cu consecvenţă întregul de semne cu înţeles, mereu neîntreg, al acestui mare lăcaş, adăugând un strop de mai bine în fiecare zi de dăruită osârdie, au fost, sunt şi vor fi, pe aceste meleaguri româneşti, purtătorii de sens şi de necesară împlinire în gând şi faptă a cunoaşterii umane.

Vivat. Crescat. Floreat.

Prof. univ. dr. Ion STOICA