Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Valeriu RAŢĂ
Spiritul lui Zamolxis a poposit şi la BM „B.P. Hasdeu”

Zamolxis şi Bogdan Petriceicu Hasdeu pot fi anevoie comparţi. Sînt nume din categorii diferite. Dar, pe 29 mai 2012, s-a întîmplat o minune: ambii titani ai spiritualităţii noastre româneşti şi-au dat întîlnire la una dintre cele mai mari biblioteci din republică. Explicaţia o veţi găsi în cele ce urmează.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Încep cu faptul că Centrul de cercetări ştiinţifice practice în medicina populară şi de binefaceri „Zamolxis” din Chişinău a acordat pentru doi colaboratori ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” medalii ce poartă numele zeului suprem din religia traco-geto-dacilor. Nu încerc răbdarea curioşilor şi o spun chiar din capul locului că e vorba de conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general, şi Pavel Balmuş, şeful Centrului Naţional de Hasdeulogie, subdiviziune a BM. Să înmîneze laureaţilor aceste distincţii onorabile – pe data sus-menţionată – a sosit la Sediul Central al BM „B.P. Hasdeu” dl Vasile Ciubuc, directorul Centrului ştiinţifico-practic „Zamolxis”, şi dl Marcel Cuşnir, director adjunct al aceleiaşi instituţii.

Pentru cine nu cunoaşte, amintim că Zamolxis apare la geto-daci în mai multe ipostaze: zeu, profet, învăţător, preot, reformator religios, erou civilizator ş.a. După relatările antice el a fost sclavul şi discipolul lui Pitagora (Herodot şi Strabo), zeu al medicinii psihoterapeutice (Socrate şi Platon), legislator (Diodor din Sicilia), rege al dacilor (Iordanes), iar conform opiniilor moderne – şaman (R. Dodds), zeu dionisiac (G. Tocilescu), zeu celest (V. Pârvan), zeu uranian (M. Eliade), zeu totemic întruchipînd ursul (R. Vulcănescu). Medalia „Zamolxis”, instituită de Centrul de cercetări ştiinţifice practice în medicina populară şi de binefaceri cu acelaşi nume, se acordă oamenilor de ştiinţă, scriitorilor, actorilor, artiştilor plastici şi persoanelor notorii din alte domenii ale vieţii sociale pentru merite şi contribuţii deosebite la propăşirea valorilor spirituale ale Neamului românesc. Pînă la ora actuală au fost decernate mai multe medalii – printre laureaţi îi găsim pe: Andrei Tamazlâcaru, compozitor, folclorist şi etnomuzicolog, fondatorul ansamblului „Tălăncuţa”; Anatol Eremia, lingvist, specialist în onomastică şi toponomie, doctor habilitat în filologie; Ion Vieru, poet; Ion Diordiev, scriitor satiric ş.a. Numărul 28 al medaliei i-a revenit lui Pavel Balmuş, iar 29 – Lidiei Kulikovski.

La solemnitatea de înmînare a medaliilor, dl Vasile Ciubuc a relatat că istoricul şi criticul literar Pavel Balmuş, originar din Sărătenii Noi, Orhei, a absolvit Facultatea de filologie a USM, iar pe parcursul anilor a activat în diverse funcţii: redactor la Televiziunea Moldovenească, custode general, secretar ştiinţific şi director adjunct la Muzeul Republican de Literatură „D. Cantemir”, redactor la editurile „Literatura Artistică” şi „Cartier”. Din 1992, este preşedinte al Societăţii Bibliofililor din Moldova „Paul Mihail”, iar din 1998 coordonează activitatea Centrului Naţional de Hasdeulogie din cadrul BM „B.P. Hasdeu”. S-a remarcat ca alcătuitor şi editor al unor culegeri colective privind studiul literaturii române vechi şi premoderne. A pus în circulaţie informaţii inedite sau mai puţin cunoscute cu privire la scriitorii noştri clasici; cu o deosebită pasiune a studiat şi a valorificat moştenirea culturală a dinastiei de cărturari basarabeni Hâjdău-Hasdeu, a contribuit la editarea operelor scriitorilor: Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Alexandru Donici, Vasile Alecsandri, Constantin Stere, Nicolae Iorga ş.a.

Conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, baştina fiindu-i Nicorenii din raionul Drochia, face studii la Facultatea de filologie (specialitatea biblioteconomie) a USM, de unde este repartizată să lucreze ca şef de filială la Biblioteca Municipală din Chişinău. Ulterior deţine funcţiile de director al sistemului centralizat de biblioteci din Cahul şi de şef al serviciului achiziţie şi completare din nou la Biblioteca Municipală din capitală. În 1990, conform unui concurs desfăşurat, devine director general al BM. Chiar de la începutul directoratului, pe ordinea de zi au fost incluse problemele de reorganizare a structurii acestui Templu al Cărţii. Astfel, una după alta iau naştere filialele deschise în parteneriat cu instituţii de cultură şi de stat din România: „Transilvania”, „O. Ghibu”, „Tîrgovişte”, „Alba Iulia”, „Tîrgu-Mureş”, „Ovidius”, „Maramureş”, „L. Rebreanu”, „Ştefan cel Mare”, precum şi cîteva centre specializate. Ca rezultat, în scurt timp, cota parte de carte românească din colecţiile bibliotecii s-a majorat de la cîteva pînă la aproape 60 de procente. Paralel cu activitatea de administrator, L. Kulikovski face cercetări în domeniul bibliologiei, este responsabilă şi îngrijeşte biobibliografiile: Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, Eugen Doga, Glebus Sainciuc, Aureliu Busuioc, Alexandru Gromov, Ion Vatamanu, Petru Cărare, Serafim Saka, Victor Dumbrăveanu, Vlad Pohilă şi multe altele. În prezent BM deţine primele locuri la indicatorii principali de evaluare a activităţii bibliotecare.

P. Balmuş s-a învrednicit de medalia „Zamolxis” pentru „înţelepciunea şi curajul lui de a ocroti valorile spirituale”, iar dr. Lidia Kulikovski – pentru „luciditatea minţii, fidelitate faţă de adevăr şi nobleţea sufletului”. În încheiere, V. Ciubuc a atenţionat posesorii distincţiilor că „hrisovul” (diploma) şi medalia „Zamolxis” nu se vînd, ci pot fi doar transmise celui mai apropiat şi vrednic membru al arborelui genealogic, ca dovadă de înaltă moştenire spirituală.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Dl Marcel Cuşnir a menţionat că ambii protagonişti merită medalia Centrului ştiinţifico-practic „Zamolxis”, în primul rînd, că sînt buni români, apoi că sînt şi buni profesionişti, reprezentînd valori incontestabile atît pentru colectivul BM, cît şi pentru întreaga republică.

În cadrul luărilor de cuvînt şi-au expus opiniile faţă de ambii protagonişti: Iurie Colesnic, scriitor, istoriograf şi om politic; Vitalie Răileanu, critic şi istoric literar, directorul Filialei „O. Ghibu”; Vasile Malaneţchi, lector superior la Facultatea de jurnalism şi ştiinţe ale comunicării a USM; Larisa Câşlaru, prim-director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”, ş.a. S-a reiterat faptul că şi pentru P. Balmuş, şi pentru L. Kulikovski medalia „Zamolxis” este o distincţie meritată şi prefigurează prestarea activităţilor culturale ale acestora întru dezvoltarea societăţii noastre înainte. P. Balmuş este cercetătorul care ne face să contemplăm fapte din trecutul venerat al poporului nostru, iar L. Kulikovski e omul viitorului, e mereu cu gîndul la cum va arăta a doua casă a ei – biblioteca – nu mîine-poimîine, ci peste zece, douăzeci sau chiar cincizeci de ani.

Faptul că doi reprezentanţi ai BM au fost observaţi şi gratificaţi de conducerea Centrului ştiinţifico-practic „Zamolxis” este o mare mîndrie pentru întreg colectivul ei. Îi cunoaştem că sînt sinceri şi sociabili, zi de zi îşi arată dragostea faţă de oamenii cu care colaborează de acum ani buni, se străduiesc să facă numai lucruri bune pentru toată lumea şi prin aceasta şi-au reconfirmat stima şi atitudinea respectuoasă a colegilor de serviciu şi de breaslă.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Cei doi proaspeţi medaliaţi au mulţumit din toată inima atît administraţiei Centrului ştiinţifico-practic „Zamolxis” pentru atenţia şi grija pe care o poartă faţă de oamenii de cultură din republică, cît şi asistenţilor la acest eveniment, pentru cuvintele calde de felicitare. Vestea decorării i-a luat întru cîtva prin surprindere, dar sînt bucuroşi că au avut ocazia să se întîlnească o dată în plus cu oameni oneşti şi de bună credinţă. Pavel Balmuş a divulgat momente (unele nostime, altele moderate) din activitatea sa de cercetător, iar dr. Lidia Kulikovski a relatat despre planurile sale (dar şi ale Bibliotecii Municipale) de viitor, despre cum reuşeşte să facă faţă lucrurilor şi la serviciu, şi în familie, încredinţînd publicul ascultător că decoraţiile înmînate sînt, de fapt, un avans pentru ceea ce mai avem de făcut cu toţii împreună, chiar în timpul apropiat.

Înainte de a pune punctul final al acestei cronici voi să menţionez: iată cum oamenii care trăiesc pentru oameni ne învaţă să fim ca ei... Şi activează cu dăruire de sine, şi parcă nu observă toate greutăţile contemporaneităţii noastre neliniştite, şi Domnul nu lasă faptele destoinice de laudă să fie neobservate şi nerăsplătite...

Valeriu RAŢĂ,

bibliotecar