Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ / LIBRARIAN’S DAY
Tatiana COŞERIU
Justificarea clipelor trăite...

Fiecare om are momente cînd caută trecutul justificînd clipele trăite. În viaţa mea a venit acest moment. Helen Keller a accentuat bine rostul vieţii care este „o cursă cu şuişuri şi coborîşuri şi tot ce trebuie să faci e să cîştigi. Este să te ridici de fiecare dată cînd ai căzut”. Traiectoria mea profesională a fost marcată de multe succesiuni de lecţii înţelese cu demnitate.

Anul 2012 este un an cu semnificaţii de amploare: 15 ani de la absolvirea Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională, 15 ani de fidelitate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, 135 de ani de tradiţie şi inovaţii ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

În anii de studenţie am avut parte de un mediu favorabil pentru dezvoltarea personală şi pentru studiu. Promoţia noastră (1992-1997) a trecut prin reformări esenţiale: schimbarea statutului de învăţămînt biblioteconomic – facultatea devine catedră. Noi am avut o responsabilitate majoră – de a demonstra că suntem oameni cu carte şi oameni ai cărţii. Profesorii au fost cei care ne-au făcut să înţelegem rolul bibliotecii, al informaţiei şi cunoaşterii. Astăzi, Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională este o reuniune a forţelor intelectuale de amploare cu rezonanţe majore, se aliniază rigorilor Procesului de la Bologna, participă cu idei noi şi competitive la formarea specialistului în informare şi documentare. Pentru prima dată am participat la Conferinţa studenţilor, unde calificativul de primul loc printre studenţi mi-a oferit încredere, siguranţă în drumul ales – drumul spre bibliotecă. Prima ieşire peste hotarele R. Moldova se datorează cadrelor didactice de la catedră. Stagiul la Universitatea „La Sapienza” din Roma mi-a permis să descopăr biblioteci, oameni şi o altă abordare faţă de carte şi profesia de bibliotecar.

Profesionalismul se învaţă. Este adevărat, se învaţă mai eficient dacă lucrezi mult şi dacă ai un scop. Zicea Nicolae Iorga: „Ai toată viaţa un şcolar pe care niciodată nu trebuie să-l pierzi din ochi: tu însuţi.” Omul învaţă toată viaţa. Dar, „nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici. Nu e destul să vrei, trebuie să şi faci” (J.W. von Goethe). Fiind o studentă exigentă şi responsabilă, reuşeam să execut toate sarcinile. Aveam timp liber. Vacuumul a fost ocupat de aplicarea cunoştinţelor în practică, experimentarea celor învăţate. Biblioteca Ştiinţifică Republicană de Medicină a pus bazele profesionalităţii complete. Cele patru ore ale programului de lucru erau adevărate satisfacţii profesionale de implicare totală în procesul de organizare a informaţiei. Traseul profesional – controlor, bibliotecar în sala de lectură, bibliotecar la prelucrarea intelectuală a documentelor – mi-a permis să comunic cu specialiştii în domeniu, să cunosc specificul unei biblioteci ştiinţifice. Mentorii m-au format ca personalitate sigură, iar practicile acumulate sunt şi acum drept exemplu pentru alţi studenţi, masteranzi.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
m-a marcat atît ca membru al comunităţii chişinăuiene, cît şi ca specialist. În calitate de cititor, uneori aveam probleme cu colegii de clasă: de ce citeam şi pregăteam referate, de ce unele lucruri le cunoşteam mai bine? Peste un timp toate s-au ordonat. Am obţinut un rol în clasă, o stimă şi, de ce nu, am devenit colacul salvator în situaţii de urgenţă. Primii paşi de bibliotecar au fost făcuţi prin activităţi de voluntariat: ordonarea cărţilor la raft, încleierea buzunăraşelor pentru cărţi, participarea la concursul „Cel mai activ cititor” etc. Ca tînăr specialist am venit de la examenele de licenţă. Cunoştinţele, dinamismul, perseverenţa şi climatul psihologic agreabil, motivator m-au ajutat să mă integrez uşor în marea familie a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Implicarea în proiecte, stagii profesionale peste hotare, activitatea de formator mi-a oferit răspunsuri la multe întrebări. Henry Ford spunea: „Să formezi o echipă este doar începutul, să rămîi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul”. Aici bibliotecarii se mobilizează pentru a răspunde rapid, prompt la nevoile informaţionale ale utilizatorilor, pentru a provoca prin produse creative şi inovative.

Am parcurs clipe onorabile de care m-am bucurat. Viaţa dedicată unui scop – cărţii, lecturii, cercetării – este viaţa care merită trăită.

Tatiana COŞERIU,

director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”