Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ / LIBRARIAN’S DAY
Tatiana COŞERIU
Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

Patru bibliotecari din Republica Moldova – Lidia Kulikovski, Ludmila Corghenci, Mariana Harjevschi, Tatiana Coşeriu – au avut prilejul, onoarea şi plăcerea de a participa la Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România. Conferinţa s-a desfăşurat în perioada 26-28 aprilie 2012 la Biblioteca Judeţeană Mureş. Tema propusă – Impactul transformator al bibliotecii publice în comunitate –  a oferit participanţilor posibilitatea valorificării experienţei bibliotecilor în adaptarea ofertei de servicii axate pe necesităţile comunităţii, modului în care răspund bibliotecile la nevoile de informare a comunităţii.

Programul conferinţei a cuprins:

 şedinţa în plen cu următoarele comunicări: Colaborări şi parteneriate pentru dezvoltarea durabilă (Doina Popa, preşedinte al ANBPR), Bibliotecile pe agenda publică internaţională şi naţională (Paul Baran, director, Programul „Biblionet”), Învăţămîntul la distanţă, o nouă opţiune în instruirea personalului din biblioteci (Dragoş Adrian Neagu, director, Biblioteca Judeţeană Brăila), Biblioteca multiculturală. Cazul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” (Lidia Kulikovski, director general, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, preşedintele Comisiei biblioteci publice a ABRM), Cultura informaţiei şi a învăţării: repere şi paradigme în activitatea bibliotecilor (Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB ULIM, vicepreşedinte al ABRM), Bibliomist – servicii noi pentru comunitate (Antonina Ivanitska, Cernăuţi, Ucraina), Importanţa comunicării pentru dezvoltarea sustenabilă (Mihaela Kardoş, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureş), Rolul bibliotecii publice în implementarea politicilor europene cu privire la incluziunea socială  a persoanelor dezavantajate (Tamara Petrova, Universitatea de Vest, Timişoara), Fotoetnografica: un secol de istorie în imagini (Angela Pop, Muzeul Judeţean Mureş), Colecţia de dicţionare lingvistice „Corint” (Cristian Crişanu, Grupul Editorial „Corint”);

Bibliopolis - www.hasdeu.md

 lansare de carte: Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane de dr. Liviu-Iulian Dediu; 

 lucrări pe secţiuni: 

– I. Secţiunea tinerilor bibliotecari – TIBRO, participanţi la Şcoala de vară pentru bibliotecari: „Sînt tînăr, deci mă implic!” Pentru prima oară cînd tinerii bibliotecari din România au o secţiune în cadrul Conferinţei ANBPR.  Speaker la secţiune a fost Mariana Harjevschi cu alocaţiunea Cum am fost cu MINTE. Tinerii au abordat următoarele subiecte axate pe proiecte comunitare: Să ne cunoaştem oraşul, Citesc, deci nu mă plictisesc, Voluntar pentru comunitatea mea, AdolescenTeen, Spune NU consumului de substanţe etnobotanice;

– II. Secţiunea centrelor American Corner Bibliotecile azi: centre de resurse şi informare;

– III. Workshopul Cursurile pentru comunitate  – serviciu al bibliotecilor publice: servicii pentru comunitate cu accesibilitate adulţi, familii vulnerabile, mame cu mulţi copii, adolescenţi, persoane cu studii obligatorii nefinisate;

– IV. Workshopul Biblioteca multiculturală – strategii şi perspective IFLA;

– V. Workshopul Resurse de învăţare – experimentaţi, creaţi şi partajaţi: tutoriale pentru bibliotecari;

 lucrări în plen: proiecte de succes, servicii pentru adulţi, platforme de învăţare pentru bibliotecari, oportunităţi noi pentru biblioteci publice, biblioteci publice din Polonia, campanii de promovare a lecturii, cursuri de bune maniere.

În cadrul Conferinţei a fost organizat Tîrgul de promovare a bibliotecilor „PromoLib”. La acest tîrg posterul-comunicare Baza de date „Monitorul de Chişinău”, autor Mariana Harjevschi, a obţinut Diploma de excelenţă.

Lecţii învăţate:

– organizare perfectă;

– responsabilitate totală;

– implicare multiplă de la preşedintele judeţului Mureş pînă la partenerii comunitari;

– colaborare bibliotecă-muzeu-editură;

– dialog profesional durabil prin evidenţierea valorilor bibliotecii;

– aplicaţii eligibile pentru toate bibliotecile publice;

– interactivitate virtuală: blogul conferinţei, difuzarea on-line a lucrărilor conferinţei;

– informare şi orientare relevantă în spaţiile desfăşurării conferinţei.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Vizitele la obiectivele culturale din judeţul Mureş –  salina Praid şi Sighişoara – au fost adevărate revelaţii, descoperiri şi completări  la dezvoltarea intelectuală a bibliotecarilor.

Experienţele acumulate vor fi cu siguranţă aplicate în practica Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Urmează schimbările. Am zis (vorba toboşarului)!

Tatiana COŞERIU,

director adjunct, BM „B.P. Hasdeu”