Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Cristina MAMAISCAIA
În viaţă nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături

„Copiii cu dizabilităţi intelectuale au aceleaşi drepturi la servicii medicale şi sociale, la educaţie şi protecţie ca orice alţi tineri. Trebuie să beneficieze de aceleaşi şanse de a trăi o viaţă stimulantă şi împlinită în comunitate, alături de familiile lor şi de ceilalţi copii”, spunea Zsuzsanna Jakab într-un comunicat, replică pe care şi la noi, în Republica Moldova, diverse comunităţi încearcă să o implementeze în cadrul unor programe cu regim special. Căci, nimeni nu pune la îndoială faptul că copiii cu dizabilităţi mereu au fost acei copii care au necesitat o îngrijire şi o atenţie specială. Aceste programe şi-au găsit realizarea în organizaţii specializate în psihopedagogia educativ-medicală, unde cu asemenea copii cu dizabilităţi se ocupă specialiştii, ei fiind special instruiţi ca să le acorde o îngrijire corespunzătoare şi să le faciliteze, în măsura posibilităţilor, dezvoltarea multilaterală.

Centre de acest tip sunt şi în Chişinău, încurajând o mare parte din familiile respective cu ocuparea adecvată a copiilor. Centrul de zi şi activităţi „Start” pentru persoane cu dizabilităţi de intelect face parte dintre acestea, activând cel mai mult în educarea celor care au deficienţe intelectuale.

Totuşi, copiii au nevoie de o integrare în societate, de o acceptare, iar Filiala „Maramureş” şi-a propus să sprijine, în acest sens, Centrul „Start”, care se află în incinta aceleiaşi clădiri.

Începând cu anul 2009, Biblioteca „Maramureş” şi-a creat o bună colaborare cu Centrul de zi şi activităţi „Start” pentru persoane cu dizabilităţi de intelect. Conştientizând că copilul cu dizabilităţi trebuie considerat ca făcând parte din societate, n-am putut să-l ascundem, deoarece nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru, permiţându-i să trăiască lângă ceilalţi copii, ca parte integrală a comunităţii. Şi în această situaţie am adus biblioteca mai aproape de cei care au nevoie de ea. Astfel, pe parcursul a trei ani de colaborare, am organizat în comun cu Centrul sus-numit activităţi ce au inclus spectacole literar-artistice, ore de lectură, discuţii-dezbateri, prezentări de carte şi ateliere de creaţie.

Prin urmare, periodic, au loc activităţi care să învioreze şi să dea culori cât mai vesele şi mai optimiste vieţii, să-i activizeze şi să le ofere motive de bucurie.

Această colaborare este fructuoasă, mai ales prin faptul că lumea interioară a acestor copii este îmbogăţită calitativ, le asigură o dezvoltare la nivel de imaginaţie, creativitate şi, în cele din urmă, îi face să zâmbească. Şi ce poate fi mai frumos decât faptul că putem dărui motive de a zâmbi celor care nu au fost la fel de avantajaţi, într-un anumit sens, la fel ca noi!

Fiecare sezon are tipurile sale de activităţi. Atunci când e mai cald afară, activităţile au loc în aer liber. Copiii au posibilitatea de a studia lumea imaginară a cărţilor în sânul naturii şi prin ea de a se bucura de descoperirile făcute în paralel cu aceasta. Sunt organizate prezentări de carte, concursuri de erudiţie şi creaţie prin care se dezvoltă nu numai fizicul, dar şi latura de integrare socială, imaginativă şi creativă, psihologică. Astfel, ei nu se mai simt izolaţi de lume, ci o parte din societate, viaţa lor e valorificată la acelaşi nivel cu a tuturor celorlalţi copii.

În perioada rece a anului sau când afară e timpul nefavorabil (ploaie, vânt sau altele care ar putea să influenţeze negativ), pentru aceşti copii se organizează manifestări în incinta bibliotecii.

Aici ei au posibilitatea de a face cunoştinţă cu cărţile, de a le studia, pentru ei fiind organizate ore speciale de lectură sau spectacole literar-artistice cum ar fi: Biblioteca – insula curiozităţilor; Grigore Vieru – simbol al Basarabiei; Femeia – creatură să fie iubită, nu înţeleasă ş.a. Tot aici se organizează şi concursuri de creativitate: Bucătar real, Balul florilor, Mărţişor pentru mama ş.a. prin care să se asigure o diversitate de exerciţii pentru dezvoltarea lor, dar care să-i menţină la nivelul cel mai înalt de activitate fără să-i obosească.

Dorim să menţionăm că am avut o deosebită plăcere să găzduim programul festiv Centrul de zi şi activităţi „Start” pentru persoane cu dizabilităţi de intelect – zece ani de la înfiinţare. Invitaţii la sărbătoare, printre care Svetlana Chifa, şefa Direcţiei municipale pentru protecţia copilului din Chişinău, Igor Fonari, doctor în filosofie, şi coordonatorul programului „Projects Abroad Moldova”, precum şi părinţii beneficiarilor, colaboratorii centrului şi-au exprimat părerile despre beneficiile unei astfel de colaborări, urându-ne în continuare succes.

Analizând literatura de specialitate, încercăm să punem în aplicare o varietate de activităţi recomandate de psihologi în asemenea cazuri, astfel valorificându-le unele laturi ale intelectului, care, de regulă, funcţionează altfel decât la ceilalţi, iar de multe ori se fac descoperiri uluitoare de talente. În acest context, deseori este folosită educaţia artistică şi cea tehnologică, acestea fiind domeniile în care se regăsesc toţi.

Atelierul de creaţie Povestea anotimpurilor, propus de Filiala „Maramureş” include lecţii de desen, de artă plastică, care activizează toţi copiii, le pune la încercare imaginaţia şi descoperă noi modalităţi de manifestare a spiritului creativ. În acest domeniu, de obicei, se înregistrează mari succese, iar atmosfera este mereu relaxantă şi destinsă. Astfel, se dezvoltă efectiv şi sigur latura artistică a copiilor, ceea ce le permite, ulterior, să activeze cu succes şi să se integreze în societatea noastră fără mari dificultăţi şi să-şi asigure o parte din cheltuieli. La nivel de intelect, se realizează o dezvoltare activă şi productivă, ceea ce asigură atingerea scopului de bază.

De asemenea, în cadrul acestui atelier se realizează lecţii de creare prin aplicaţii din diverse materiale, iar rezultatele pot, uneori, să-i uimească pe toţi cei din jur. Sunt realizate, bunăoară, lecţii de creare a felicitărilor sau alte lucruri ce ar putea să le vină în minte pentru moment, ceea ce îi predispune la momente creative şi la modelarea unui comportament liniştit, echilibrat, la un temperament calm, sociabil şi la menţinerea unei atmosfere relaxante şi plăcute.

Cu ocazia diferitor sărbători (Anul Nou, Crăciunul, Ziua internaţională a femeii, Ziua internaţională a copilului), se realizează spectacole artistice, la care fiecare copil îşi poate demonstra talentul său. Astfel, ei nu numai că asimilează mai uşor noi cunoştinţe printr-o modalitate distractivă, dar se şi pot simţi apreciaţi şi mulţumiţi de ceea ce pot face, se pot simţi speciali şi utili în societate.

Pentru a le dezvolta nu numai gustul estetic în artă, dar şi dragostea pentru literatură, deseori se fac expoziţii şi prezentări de carte. Acestea presupun o dezvăluire a sufletului unei cărţi, o demistificare a sensului, o educare a imaginaţiei la un nivel abstract şi global. Informaţia este structurată simplu, accesibil şi uşor de asimilat pentru ei, ceea ce îi face să se simtă confortabil şi să consulte cărţile mai uşor.

Tot aici se desfăşoară şi ore de lectură: Cea mai frumoasă carte pentru copii; Strămoşii noştri din antichitate; Să trăim corect, o alimentaţie sănătoasă; Primul ajutor şi asistenţa de urgenţă; Pământul printre planete; Cartea Roşie a Moldovei; Sarea şi apa – daruri ale naturii; Plantele şi interpretările lor emoţionale, ceea ce le permite copiilor să dezvolte nu numai imaginaţia, ci şi memoria, atenţia, gândirea. Reflecţia asupra unor momente le determină intelectul să evolueze aşa încât contribuţia unor asemenea activităţi este aproape inestimabilă pentru ei.

O importanţă deosebită o au şi discuţiile pe anumite teme: Cum putem scăpa de stres, Importanţa prieteniei, Relaţiile dintre copii şi părinţi, Criza adolescentă, Legenda oraşului meu, Taina picăturii de apă ş.a., determinate fie de orele de lectură, fie de alte lucruri pe care ei le valorifică într-un mod mai special. Tematica, în fond, nu este cea mai relevantă, rolul major jucându-l, de fapt, comunicarea. Felul în care comunică şi învaţă copiii cu deficienţe mintale este unul specific, ceea ce determină şi o apropiere foarte specială faţă de ei.

De regulă, activităţile realizate împreună cu aceşti copii sunt fragmentate şi structurate pe mai multe etape, care reprezintă nu numai un plan de activitate, ci şi o facilitate pentru ei. Această modalitate le permite să asimileze mult mai eficient şi mai calitativ informaţii, mesajele şi ideile principale pe care colaboratorii Filialei „Maramureş” încearcă să le transmită lor, o analiză bine stabilită şi organizată a subiectului propus spre discuţie, iar aceştia pot asimila cu uşurinţă materialul pe care noi îl expunem în vizorul lor.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Astfel, încercăm să contribuim la formarea şi dezvoltarea pe cât posibil normală a vieţii lor psihologice şi sociale. Prin activităţile şi scopurile propuse pentru copiii cu deficienţe intelectuale de la Centrul de zi şi activităţi „Start”, trecem de la o stare calitativă veche la alta nouă, de pe o treaptă inferioară la alta superioară, de la simplu la complex, treptat, fără ca ei să conştientizeze, dar cu o eficienţă sigură.

Este asigurat un progres vizibil în timp la asemenea laturi ale psihicului, precum atenţia, memoria, gândirea (de regulă, logică, concretă şi, după posibilitate, cea abstractă), imaginaţia, creativitatea ş.a. În procesul de educare, cu o latură mai mult distractiv-cognitivă, în etapele ei iniţiale, căutăm să scoatem în evidenţă semnificaţia conţinutului pe care se centrează activitatea. Achiziţionarea materialului nou este asigurat prin repetarea periodică şi cât mai variată a acestuia.

Următoarea etapă pe care o realizăm presupune promovarea a tot ce fac copiii şi insuflarea succesului în lucrul ce îl realizează. Aceasta îi încurajează efectiv şi la alte activităţi, oferind o garanţie a evoluţiei lor benefice în ceea ce priveşte integrarea în societate. Stimularea are şi ea un rol important în susţinerea unui proces evolutiv cât mai bun, deoarece le întăreşte încrederea în forţele proprii şi le creează o imagine optimistă despre ei înşişi. Frecvent practicăm implicarea în unele activităţi şi a copiilor din comunitate, utilizatori ai bibliotecii. Aici se formează o concurenţă şi astfel se stimulează procesul de a atrage fiecare participant.

În contextul acestor procese complexe de dezvoltare, menţionăm că este absolut necesar ca la început copiii să fie ajutaţi, iar apoi, treptat, acest ajutor să fie retras, astfel încât ei să se deprindă să facă singuri anumite lucruri, sinteze la discuţii etc.

În concluzie, putem menţiona câteva aspecte sintetice pe care le-am observat pe parcursul a trei ani cu privire la educarea şi integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi de intelect. În primul rând, educaţia oferă fiecărui copil, adolescent sau tânăr oportunităţi pentru a-şi spori potenţialul de dezvoltare intelectuală şi socială. O bună educaţie pune la dispoziţia tuturor copiilor, cu sau fără dizabilităţi intelectuale, puterea de a gândi şi de a face alegeri. Al doilea aspect, demn de menţionat pentru planificarea şi organizarea tuturor activităţilor, ar fi cum se va încadra un astfel de copil într-o societate care nu-l va accepta, pentru că a trăit izolat, cum se va privi chiar el, într-o societate pe care nu o cunoaşte, între oameni pe care nu-i înţelege?

Învăţând împreună cu noi, aceşti copii învaţă să trăiască împreună! – acesta ar fi sloganul ce se cere promovat.

Cristina MAMAISCAIA,

director, Filiala „Maramureş”