Biblio Polis - Vol. 43 (2012) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Mariana HARJEVSCHI
Primul curs online pentru bibliotecari – Dreptul de autor pentru bibliotecari

Abstract

The article describes the event where the Romanian version of the “Copyright for Librarians: an online open curriculum in copyright law” curricula was launched. The curricula will be part of the Legal Framework for Libraries Course at the Bachelor Program and also within the Digital Libraries and Copyright Issues Course at Master Program. At the event, Certificates of appreciation were presented to students from the Department of Translation, Interpretation and Applied Linguistics at Moldova State University for translation. The certificates were co-signed by EIFL and Harvard’s Berkman Center for Internet and Society who developed the curriculum, and were presented by associate professor Nelly Turcan, vice-dean of the Faculty of Journalism and Science of Communication and Mariana Harjevschi, vice president of the Library Association from Moldova. The event took part at the School of Library and Information Assistance at Moldova State University and have been attended by members of the Electronic Resources for Moldova Consortia, as well as library students.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

The Romanian version of the course will be available under a Creative Commons license in MediaWiki, the online learning platform supported by EIFL.

Keywords: copyright, libraries, online curricula.

* * *

La 29 mai a.c., programul EIFL IP, din cadrul Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova a prezentat versiunea română a curriculumului online Dreptul de autor pentru bibliotecari (Copyright for Librarians: an online open curriculum in copyright law). În timpul evenimentului membri ai Consorţiului Resurse Electronice pentru Moldova, Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova, precum şi studenţi de la specialitatea biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică au participat la prezentarea Curriculumului şi oferirea Certificatelor de apreciere pentru studenţi din cadrul Catedrei traducere, interpretare şi lingvistică aplicată a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de la Universitatea de Stat din Moldova. Certificatele, acordate de către Fundaţia EIFL şi Centrul Berkman pentru Internet şi Societate a Universităţii Harvard, au fost prezentate de către dr. Nelly Turcan, prodecan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, şi Mariana Harjevschi, vicepreşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova. Evenimentul a fost susţinut de către Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională a Universităţii de Stat din Moldova.

Cursul, destinat bibliotecarilor din ţările în curs de dezvoltare şi de tranziţie cu privire la legislaţia dreptului de autor, va fi integrat în cursul pentru ciclul I, licenţă, intitulat Legislaţia şi deontologia comunicării, inclusiv în cursul Biblioteci digitale şi dreptul de autor la ciclul II, masterat. Scopul curriculumului este de a informa bibliotecarii asupra diverselor aspecte cu privire la dreptul de autor, precum şi referitor la modalitatea de participare a bibliotecarilor în viitor în procesul de interpretare şi elaborare a legislaţiei cu privire la dreptul de autor.

Studenţii, printre care Mariana Ciocioi, Veronica Bubucea, Olga Serghienco, Daniela Grosu, Cristina Mândâcanu, Lilia Bostan şi Diana Bogatu s-au implicat în procesul de traducere în cadrul practicii de absolvire, fiind supervizaţi de către Rodica Caragia, lector superior, şi dr. Angela Grădinaru. Beneficiile susţinerii acestui demers au fost destul de avantajoase pentru studenţi, fiind oferită posibilitatea exersării şi îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor de traducere în domenii precum biblioteconomia şi dreptul. Vom menţiona în context că efortul tinerelor traducătoare a fost mult apreciat – în repetate rânduri, în procesul de lecturare / redactare a manuscrisului – de către redactorul nostru Vlad Pohilă, el însuşi având o bogată experienţă în a transpune texte cu conţinut diferit, din mai multe limbi.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

În scopul utilizării, studenţii, bibliotecarii interesaţi de acest subiect, vor avea trei modalităţi de utilizare a materialelor cursului. Prima opţiune, oferă cunoştinţe de bază pentru instruire individuală. Bibliotecarul poate citi modulele în ordinea consecutivităţii sau optând pentru modulul care reprezintă interes. A doua opţiune, permite utilizarea materialelor cursului pentru predarea clasică în auditorii. În acest mod, instructorul va determina procesul de instruire, selectând materialele pentru lectură şi subiectele pentru discuţii. Instructorul va utiliza lucrările practice incluse în module, inclusiv va posta întrebări pentru discuţii. În final, cea de-a treia modalitate, oferă posibilitatea ca materialele să fie utilizate pentru cursurile la distanţă. Instructorul va ghida, iar bibliotecarii implicaţi în studiu vor participa prin intermediul unui computer la distanţă. Pentru asistarea instructorului a fost inclus un instrument pentru susţinerea dialogului. Un manual care explică instructorului cum să utilizeze platforma Rotisserie este la fel disponibil pe pagina web. Unii utilizatori vor găsi acceptabil să utilizeze cursul în forma off-line. Pentru acest tip se pot utiliza două formate. Pentru prima opţiune, materialele sunt aranjate în forma ISO având posibilitatea de înregistrare pe CD şi vizualizate în orice browser (de ex., Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari etc.). Pentru cea de-a doua opţiune, materialele au fost create în formatul PDF şi pot fi descărcate, vizualizate şi imprimate în orice program ce e compatibil pentru formatul PDF (de ex., Adobe Acrobat, Evince, GhostScript, Preview etc.).

Acest curs nu oferă consultanţă juridică. Cursul oferă informaţii generale cu privire la principiile care stau la baza sistemului dreptului de autor şi indică modul în care diverse probleme concrete sunt rezolvate în majoritatea ţărilor. Cursul totuşi nu indică modul în care o instanţă dintr-o anumită ţară ar răspunde la un set specific de probleme. Astfel, dacă vă aflaţi într-o situaţie legală descrisă în aceste materiale, ar trebui să consultaţi un avocat în jurisdicţia Dvs.

Versiunea română a curriculumului este disponibilă pe pagina web a Fundaţiei EIFL (www.cfl.eifl.net) sub licenţa Creative Commons Attribution pe platforma MediaWiki. Astfel, bibliotecarii şi publicul interesat sunt încurajaţi să folosească, să distribuie, să traducă, să modifice şi să dezvolte aceste materiale, cu condiţia ca acestea să citeze autorii colectivi, precum EIFL şi Berkman Center.

Echipa implicată în traducerea, redactarea şi editarea pe platforma electronică a acestui curriculum în limba română, aşteaptă cu nerăbdare atitudinea şi, probabil, contribuţiile Dvs., urându-vă succese şi ascensiune profesională.

Mariana HARJEVSCHI,

director, Biblioteca Publică de Drept