Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OAMENI ŞI CĂRŢI / ЛЮДИ И КНИГИ / PEOPLE AND BOOKS
Ecaterina NEDZELSCHI
Oxana Bondarciuc – liderul Societăţii poloneze „Polska Wiosna w Moldawii”

În municipiul Chişinău îşi desfăşoară activitatea mai multe societăţi şi organizaţii obşteşti poloneze. Printre ele: „Odrodzenie” („Renaştere”), Liga femeilor poloneze, Liga medicilor de origine polonă, Societatea moldo-polonă, Centrul polonez, Uniunea Tineretului Polonez, Societatea „Polska Wiosna w Mołdawii” („Primăvara poloneză în Moldova”) ş.a. Biblioteca polonă „A. Mickiewicz” întreţine contracte de colaborare cu majoritatea organizaţiilor sus-numite. Dar cel mai fidel partener rămîne a fi Societatea „Polska Wiosna w Mołdawii”.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Această societate polonă a fost înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 12 aprilie 2005. Împreună cu Ambasada Republicii Polone în RM (Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar pe atunci – E.S. M. Marciniak) şi Societatea „Wspolnota Polska” (Varşovia), Societatea „Polska Wiosna w Mołdawii” a lansat Proiectul de deschidere la Chişinău a Bibliotecii de cultură şi literatură polonă „A. Mickiewicz”. Din momentul cînd şi-a început activitatea (11 noiembrie 2007), această Societate a fost mereu alături de biblioteca noastră.

Am contribuit împreună la dezvoltarea culturii minorităţii poloneze, ca parte integrantă a culturii multinaţionale şi a spaţiului cultural european, a renaşterii tradiţiilor culturii poloneze în Republica Moldova.

Ideea unirii au înaintat-o un grup de entuziaşti, sprijiniţi activ de Ambasada Poloniei în R. Moldova, în scopul organizării Festivalului culturii europene. Primul festival a avut loc în anul 2000. Treptat a crescut numărul activiştilor şi ei s-au unit într-o societate, care astăzi are peste 100 de aderenţi.

Din 2008 preşedintele Societăţii „Polska Wiosna w Mołdawii” este doamna Oxana Bondarciuc (Oksana Bondarczuk) (data naşterii – 27 mai 1968). Inteligentă, echilibrată, energică, găseşte uşor un limbaj comun cu orice persoană, se străduieşte să înţeleagă miezul problemei şi o rezolvă cu succes, dumneaei are un talent înnăscut de promoter. Pas cu pas a lărgit spectrul activităţilor culturale în rîndul diasporei polone.

Cel mai cunoscut eveniment cultural organizat de Societatea „Polska Wiosna w Mołdawii” este Festivalul culturii polone, care se desfăşoară anual în luna mai. Anul trecut s-a desfăşurat deja ediţia a XI-a. La pregătirea Festivalului se implică în măsura posibilităţilor şi alte societăţi poloneze din municipiu – cu expoziţii foto, artizanat, materiale promoţionale, standuri etc. Pentru organizarea Festivalului sînt necesare fonduri financiare solide şi doamna Oxana Bondarciuc găseşte sponsori din Polonia şi din R. Moldova.

Din Polonia vine ajutor din partea fundaţiilor „Wspolnota Polska” şi „Pomoc Polakom na Wschodzie” („Ajutor polonezilor din Est”). În Moldova Festivalul este sponsorizat de firme particulare şi întreprinderi care într-un fel sau altul au legături cu Societatea polonă. Sponsori cu care se colaborează de mai mulţi ani, sînt firmele: „N. Calaşnic”, „Resan”, „Franzeluţa”, „Cahul Pan”, „Zen club”. La Festival participă nu doar minoritatea etnică polonă, dar şi oaspeţi din Polonia, din oraşele Moldovei: Bălţi, Edineţ, Glodeni, Rîbniţa, Comrat, locuri unde trăiesc de mai mulţi ani polonezi. Publicul larg al Chişinăului este şi el prezent la manifestări.

Oxana Bondarciuc, născută în familie de polonezi, cunoaşte bine limba polonă, tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor ei. Mama dînsei, Polina Statkiewicz, locuieşte în satul Grigorăuca, r-nul Sîngerei, învaţă copiii limba polonă, conduce ansamblul vocal din sat. Dînsa organizează pentru familii poloneze sărbători tradiţionale şi de rit catolic: Ziua bunicuţelor (21 ianuarie); Ziua bunelului (22 ianuarie).

Sînt nişte sărbători care educă copiilor respectul faţă de bunei, de tradiţiile păstrate de ei. Frumos se desfăşoară şi sărbătorile de Crăciun: „Andrzejki” (Sf. Andrei), carnavalul de Anul Nou (Silwester). La 27 ianuarie polonezii comemorează eliberarea deţinuţilor din lagărul Oświęcim, la 14 februarie sărbătoresc Ziua Sf. Valentin, la 1 aprilie – Prima Aprilis, Ziua Constituţiei – la 3 mai, Ziua mamei – la 26 mai şi, conform calendarului, Sfintele Paşti pe rit catolic. Aceste sărbători îi unesc pe polonezii Moldovei. Ei îşi păstrează şi menţin cultura neamului, limba, portul, obiceiurile.

Doamna Oxana Bondarciuc colaborează şi cu profesorii din Polonia, care predau limba polonă în Liceul „N. Gogol”. Copiii organizează serate literare, ore de poezie, concerte în incinta Bibliotecii „A. Mickiewicz”.

Sub tutela acestei societăţi, sînt organizate şi cursuri de studiere a limbii polone. Pe perioada 2008-2009 cursurile au avut loc în incinta bibliotecii polone, iar perioada 2010-2011 cursurile se ţin în Liceul „V. Maiakovski”. Liceul se află în centrul oraşului, clasele sînt spaţioase, amenajate cu table mari, cursanţii se simt mai liber şi mai comod, pentru că nu deranjează utilizatorii bibliotecii.

Membrii Societăţii „Polska Wiosna w Mołdawii” locuiesc în mai multe oraşe şi sate din republică. Iată de ce Oxana Bondarciuc organizează cursuri de studiere a limbii polone şi în alte localităţi: Comrat, Bălţi, Tiraspol ş.a. Profesorii sînt invitaţi de la faimoasa Universitate Jagiellonă din Cracovia, care au un program special de predare a limbii polone pentru începători.

Doamna Oxana Bondarciuc este mereu ajutată de fiul său Alexei, elev în clasa a XII-a la Liceul „N. Gogol”. Şi el cunoaşte bine limba polonă şi în timpul verii pleacă cu copii din familii poloneze în Polonia unde, împreună cu gazdele, îi ajută pe aceşti tineri să-şi aprofundeze cunoştinţele de limbă polonă.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Alexei Bondarciuc este şi voluntarul Bibliotecii „A. Mickiewicz”. El a fost cel care ne-a ajutat la organizarea expoziţiei foto Moldova văzută de polonezi, expoziţiei Chişinăul meu, a medalionului poetic din cadrul Săptămînii uşilor deschise (2010), a Festivalului de cultură polonă, ediţiile IX-XI.

Oxana Bondarciuc pune străduinţă şi pasiune în tot ceea ce face. Poate organiza o activitate şi mobilizează toţi membrii societăţii pe care o conduce. Din iniţiativa ei şi cu ajutorul studenţilor muzicieni ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, în 2010 a organizat un concert cu muzică de F. Chopin. În memoria ex-preşedintelui Lech Kaczyński şi a tuturor polonezilor decedaţi în catastrofa aeriană din Smolensk, Rusia (aprilie 2010), a organizat un concert comemorativ în Sala mică a Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” (mai 2010). Membrii Societăţii pe care o conduce Oxana Bondarciuc au participat şi la organizarea sărbătorii Strada Lech Kaczyński (10 noiembrie 2011). Împreună cu Uniunea Tineretului Polonez, cu enoriaşii bisericii catolice şi cu persoane neindiferente, anual organizează lucrări de îngrijire la cimitirul catolic de pe strada Azov, loc unde sînt înmormîntate multe persoane de origine polonă.

Deja e o tradiţie ca toamna, la Chişinău, să se ţină Festivalul etniilor cu tema Unitate prin diversitate. Pe 18 septembrie 2011 s-a desfăşurat ediţia a XI-a. Minoritatea polonă a avut, ca de obicei, „strada” sa în Grădina publică „Ştefan cel Mare şi Sfînt”. Muzică şi bucătărie naţională, lucruri manuale, picturi, portul popular al polonezilor, concert – toate le-au putut vedea publicul chişinăuian şi oaspeţii capitalei, care au venit la frumoasa sărbătoare a etniilor.

Biblioteca „A. Mickiewicz” deja de patru ani participă la toate activităţile organizate de Societatea polonă şi prezintă un larg spectru de cărţi, albume, CD-uri despre Polonia, beletristică, manuale, ghiduri, dicţionare în limba polonă pentru maturi şi copii. Avem o colaborare frumoasă, fructuoasă şi spre folosul tuturor.

Societatea „Polska Wiosna w Mołdawii” a împlinit şase ani. În acest răstimp s-a maturizat, a devenit mai unită, a crescut numărul de manifestări culturale.

Activitatea Societăţii este mult apreciată de Ambasada Republicii Polonia în R. Moldova, Consulatul Poloniei la Chişinău, Biroul Relaţii Interetnice, Primăria municipiului Chişinău. Organizaţia condusă de Oxana Bondarciuc este în creştere. Au multe idei, planuri, au dorinţă de a susţine, de a dezvolta şi răspîndi cultura polonă în spaţiul Republicii Moldova.

Le urăm mult succes în continuare!

Ecaterina NEDZELSCHI,

şef, Filiala „A. Mickiewicz”, BM „B.P. Hasdeu”