Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Luminiţa DUMBRĂVEANU
BiblioPolis, cetate a Cuvîntului şi Adevărului

Sînt zece ani din luna în care m-am ales cu o prietenă de nădejde care nu m-a dezamăgit niciodată – revista BiblioPolis. Am descoperit-o graţie bunului meu prieten Vlad Pohilă, spirit enciclopedic, redactor-şef al acestei admirabile şi utile publicaţii româneşti de la Chişinău, care răspîndeşte cu multă generozitate Lumina Cuvîntului, a Cărţii, a Cunoaşterii, a Adevărului şi Libertăţii în casele noastre, în societatea basarabeană postcomunistă, văduvite de aceste valori esenţiale ce dau sens, rost, tîlc vieţii omului.

La început era Cuvîntul…, astfel începe Sfînta Evanghelie după Ioan şi aceasta nu este singura legătură pe care revista BiblioPolis o are – ca menire, mesaj ştiinţific şi estetic, ţinută morală – cu învăţăturile Sfintei Scripturi. Publicaţia BiblioPolis, pe care o consider cetate a Cuvîntului şi Adevărului, este una binecuvîntată chiar de la primul său număr, or, aceasta a fost lansată, acum zece ani, în luna martie, segment de timp al anului aflat în Constelaţia Peştelui – simbol al creştinismului, detaliu pe care aveam să-l aflu zilele acestea din editorialul de duminică de la Radio Vocea Basarabiei al distinsului pedagog, psiholog şi scriitor Aurelian Silvestru. Binecuvîntată să fie şi de acum încolo echipa acestei reviste a Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care ştie să ne bucure sufletele şi să ne satisfacă pofta de lectură şi de frumos cu cei 2 x 2 „peşti” (numere de revistă) dăruiţi de-a lungul anului! Coincidenţă sau ba, dar primul număr al primei publicaţii cu alfabet latin Glasul, tipărit în clandestinitate, la Riga în 1989, a apărut tot în luna martie, acest istoric număr fiind, de asemenea, legat de numele distinsului om de cultură Vlad Pohilă, care, împreună cu poeta Leonida Lari, Viorel Mihail, Eugenia Duca, Iurie Zavadschi ş.a., şi-au asumat responsabilități, dar și riscuri mari în acea vreme comunisto-sovietică, în care alfabetul latin era interzis.

Cel mai mare istoric al tuturor românilor, Nicolae Iorga, scria undeva: „Ziar înseamnă azi adevăr; revistă, frumuseţe pentru o lună…”, iar revista BiblioPolis – adevăr şi frumuseţe pentru un întreg anotimp, aş adăuga eu, or, cele patru numere ale acestei publicaţii au anume periodicitatea anotimpurilor rînduite de Dumnezeu. De fapt, pentru mine publicaţia BiblioPolis înseamnă mai mult – un almanah, o sursă de referință, o enciclopedie în biblioteca personală. Am numit cu maximă exactitate locul în care păstrez aproape toate numerele BiblioPolis, în ordinea în care au apărut, or, în biblioteca mea această comoară ştiinţifică şi literar-artistică (revista nu mai este de ani buni doar una de specialitate, pentru bibliotecari) are un raft special, alături de alte preţioase reviste literare româneşti din Nordul Bucovinei şi din România. Răsfoiesc aceste numere BiblioPolis destul de des pentru precizări şi informaţii detaliate privind evenimente istorice majore, biografia şi faptele personalităţilor neamului, literatura şi arta universală. Recunosc, mi-au fost de un real folos şi atunci cînd eram corespondent la Radio France Internationale (RFI) în R. Moldova, dar, mai cu seamă, în ultimul an, în care am realizat emisiunea Istoria în mişcare de la Radio Vocea Basarabiei, o emisiune de largă audienţă, pentru care mă documentam profund din surse credibile, între care şi această solidă revistă. Legat de activitatea mea la Radio Vocea Basarabiei, îmi amintesc cu drag cîtă bucurie şi plăcere i-am prilejuit academicianului Mihai Cimpoi, atunci cînd la sfîrşitul emisiunii Istoria în mişcare, realizată în emisie directă chiar de ziua sa – 3 septembrie (2011), i-am dăruit un CD-antologie cu cele mai frumoase melodii ale Mariei Tănase şi nr. 3 din anul 2008 al revistei BiblioPolis (am păstrat acasă două exemplare), în care Vlad Pohilă a publicat excepţionalul eseu Scrisoare de drag şi recunoştinţă Mariei Tănase, dedicat celei mai mari cîntăreţe de muzică populară românească, artista preferată și a eminescologului Mihai Cimpoi.

În opinia mea de cititor cu experienţă, BiblioPolis este cea mai bună şi mai consistentă revistă editată în R. Moldova, aici fiecare articol este important, de esenţă, n-ai să găseşti articole întîmplătoare sau, precum le numim noi, ziariştii, „de umplutură”. În revistă n-ai să citeşti niciodată materiale la comandă, care să conţină ofense, limbaj suburban sau atacuri la persoană, aici polemicile / dezbaterile sînt civilizate şi la obiect, cu propuneri concrete de îmbunătăţire a situaţiei. N-ai să găseşti nici articole scrise în spirit de gaşcă, de laudă excesivă la adresa unor prieteni mediocri, precum se practică în aşa-zisele reviste de elită (autointitulate astfel), dar care, de fapt, nu fac nici măcar doi bani pe lîngă o revistă solidă, impecabilă ca BiblioPolis, inclusiv la capitolul corectitudine a limbii române şi promovare a valorilor autentic naţionale, româneşti. Publicaţia este foarte citită, apreciată şi pentru că propagă un mesaj pozitiv, aş spune chiar altoieşte gîndirea şi faptele pozitive în societate. Un alt element specific revistei BiblioPolis, pe care aş dori să-l evidenţiez, îl constituie faptul că n-a apărut niciodată cu numere duble (2 sau 3 în 1), precum este „moda” pe la Chişinău. Culmea e că acest „lux” şi-l permit „românii comerciali” sau „tocătorii” de fonduri ale statului român, care uită pentru ce le-a fost oferit sprijinul financiar. Prin contrast, BiblioPolis dispune de fonduri mult mai modeste din partea autorităţilor mun. Chişinău, are o echipă mică, dar fiind formată din oameni inimoși şi profesioniști, reuşeşte fapte mari, editînd revista la timp şi cu materiale de calitate, or, pentru aceşti redactori a activa la BiblioPolis este o chestiune de onoare şi de românism firesc, autentic, demn.

Revista BiblioPolis – ctitorită şi animată de distinsa Doamnă conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, un om de o aleasă cultură şi dragoste de neam; îngrijită cu multă dăruire de echipa însufleţită de publiciştii Vlad Pohilă şi Genoveva Scobioală – a avut mult de cîştigat în ultimii ani prin diversificarea subiectelor abordate, creşterea numărului de eseuri, studii şi cercetări, devenind astfel o revistă foarte atractivă pentru cele mai diverse categorii de cititori, inclusiv pentru învăţători, profesori, ziarişti, scriitori, savanţi. A fost îmbunătăţită vizibil şi ţinuta grafică a publicaţiei. Loc de mai bine este, însă, întotdeauna şi profit de această ocazie – zece ani de la apariţia primului număr al revistei BiblioPolis, pentru a formula cîteva sugestii, propuneri, care ar contribui la promovarea revistei şi sporirea numărului de cititori. Ar fi bine ca revista să fie difuzată şi prin sistemul de abonamente; de asemenea, ar merita să ajungă mai rapid la cititori prin comercializarea ei în chioşcurile de ziare „Moldpresa@ şi/sau prin reţeaua de distribuţie a cărţii a Asociaţiei „Pro Noi”, în acest sens, pentru publicitate, fiind foarte util şi benefic un parteneriat cu unul dintre ziarele noastre naţionale. În calitatea mea de cititor fidel al revistei BiblioPolis, mi-aş dori mult ca pe prima copertă să fie prezentat sumarul numărului curent – autori şi titluri, iar pe cotorul revistei – numărul şi anul apariţiei. Aşa cum menţionam mai sus, păstrez numerele revistei BiblioPolis pe rafturile bibliotecii personale, în poziţie verticală, şi pentru a găsi mai lesne informaţia care mă interesează scriu de mînă, pe coperta-față, sumarul şi numărul, anul pe cotor. Mi-aş dori, totodată, ca imaginile, pozele din revistă să fie color, dar înţeleg că pentru această modificare aveţi nevoie de fonduri suplimentare, pe care, vă doresc din tot sufletul, să le obţineţi.

Menţionez în încheiere că am colaborat şi voi colabora cu plăcere la crearea revistei BiblioPolis, inclusiv cu articole, documente, fotografii inedite care vizează oamenii de cultură, de artă, de ştiinţă din spaţiul general românesc. Îmi va face o deosebită plăcere să-mi lansez şi cărţile de autor la prestigioasa Bibliotecă Municipală „B.P. Hasdeu”, care editează revista BiblioPolis. La ceas aniversar, doresc echipei de creaţie sănătate, energie creatoare, tărie de spirit şi recunoştinţa cititorilor. La mai mult şi la mai mare, dragi colegi şi prieteni!

Cu drag şi suflet,

Luminiţa DUMBRĂVEANU,

jurnalist, scriitor, deţinătoare
a Diplomei de excelenţă

a BM „B.P. Hasdeu” „Pentru contribuţii deosebite la elaborarea conţinutului
publicaţiei BiblioPolis” (2007)

Bibliopolis - www.hasdeu.md
Bibliopolis - www.hasdeu.md
Bibliopolis - www.hasdeu.md