Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Valeria MATVEI
O sursă sigură de documentare pentru lucrătorii culturii

Am auzit nu de mult la un post de radio o emisiune de cultură, în care, printre altele, se amintea că în această primăvară revista BiblioPolis împlineşte zece ani de existenţă.

Nu ştiu cum arătau primele numere ale acestei reviste, dar pe cele din ultimii vreo cinci-şase ani le-am citit pe toate la rând şi mi-am făcut o impresie dintre cele mai bune. Menţionez că atât eu, cât şi colegele mele, intrăm în posesia BiblioPolis-ului datorită bunăvoinţei dlui Vlad Pohilă, redactorul-şef al revistei în cauză, care e şi stilizatorul Calendarului Naţional, şi unul dintre autorii acestui anuar al BNRM. Sunt recunoscătoare dlui Vl. Pohilă, căci tot datorită d-lui am publicat şi eu câte ceva în BiblioPolis, iar când am avut o aniversare, această revistă a găzduit şi un eseu care a generat clipe de frumoase emoţii pentru întreaga mea familie.

Citesc în BiblioPolis, cu plăcere şi cu interes, articolele de specialitate, scrise pe o bază factologică solidă, tratând cele mai actuale teme, subiecte, probleme din domeniu. Mi se pare deosebit de important că la rubricile Teorie şi practică, Studii şi cercetări, Cartea de specialitate ş.a. apar articole şi sinteze elaborate de autori din cadrul BM „B.P. Hasdeu”, dar şi de la facultatea noastră din cadrul USM, de la BNRM, bibliotecile AŞM, ULIM, ASEM etc. Am reţinut şi lucrări semnate de autori de la Universitatea de cultură fizică şi sport, de la Universitatea din Bălţi, de la Biblioteca Publică „Dimitrie Cantemir”, chiar şi de la unele biblioteci comunale. Bănuiesc că au mulţi cititori studiile şi articolele semnate de unele somităţi ale bibliologiei şi culturologiei româneşti ca profesorii Ion Stoica, Zamfira Mihail, regretatul Traian Brad ş.a. Nu pot să nu remarc stilul, limbajul acestor scrieri, care este absolut identic la autorii din Chişinău sau Bălţi, pe de o parte, şi la cei din Bucureşti sau Cluj, pe de altă parte. Citindu-le, nici nu-ţi vine a crede că, cu vreo 25 de ani în urmă, o lucrare de specialitatea noastră, în limba română, la Chişinău, era o mare raritate...

Cât de mult s-au schimbat lucrurile în acest domeniu şi ce progrese mari au făcut bibliologii şi bibliotecarii noştri ne-o demonstrează revistele de specialitate, printre care BiblioPolis şi-a găsit un loc distinct. În fiece număr sunt publicate lucrările a 30-40 de autori, din care o bună parte sunt specialişti în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinţelor informării. Pe lângă articolele de specialitate, apar şi scrieri despre cei care muncesc pentru bunul nume al profesiunii alese, dar şi pentru satisfacerea necesităţilor mereu în creştere ale utilizatorilor de biblioteci. De fapt, număr de număr, în articole ale căror autori sunt de cele mai multe ori dna Lidia Kulikovski şi dl Vlad Pohilă, revista BiblioPolis omagiază şi popularizează eforturile profesionale ale celor mai de seamă lucrători ai bibliotecilor din Chişinău, precum şi ale înaintaşilor noştri din întreg spaţiul românesc.

Sunt numeroase şi consistente şi materialele cu tematică culturală inserate în BiblioPolis. În acest sens, îmi amintesc de o observaţie judicioasă, de specialist, a colegei mele dna Maria Sargun, care elaborează Cronica vieţii culturale, pe baza presei periodice din R. Moldova. Când deschide un număr nou de BiblioPolis, dumneaei adeseori spune: „Iată aici găseşti articole consacrate culturii”. Şi eu citesc cu plăcere diferite materiale, multe fiind de un real folos şi mie, şi colegelor mele. Dovadă e şi faptul că, la alcătuirea articolelor aniversare pentru Calendar Naţional, tot mai des facem trimiteri şi la revista Dvs. În genere, aş spune, datorită conţinutului său bogat şi solid, BiblioPolis devine o sursă sigură de documentare pentru bibliotecari, pentru lucrătorii culturii în ansamblu. La cei zece ani împliniţi, vreau să doresc celor care scriu şi elaborează revista BiblioPolis multă sănătate, inspiraţie, orizont cât mai larg şi să se menţină mulţi ani în locul de cinste pe care l-au cucerit prin muncă şi talent.

Valeria MATVEI,

şef, Secţia cercetări bibliografice,

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova