Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BIBLIOPOLIS – 10 ANI / BIBLIOPOLIS – 10 ЛЕТ / BIBLIOPOLIS – 10
Liuba-Drăgostiţa BUJOR
Zece ani şi o prietenie de suflet cu BiblioPolis...

Am ajuns la vârsta când lecturile şi scrisul sunt aproape unicele mele bucurii, asupra cărora zăbovesc. Aş spune că ele sunt un ţărm la care doreşti să revii, la capătul căruia poţi aduna bucurie, satisfacţie sufletească. Dar şi informaţie despre cărţi noi, scriitori, oameni de artă. Cea mai diversă, dar şi mai veridică informaţie despre toate acestea o poţi afla citind revista BiblioPolis. O revistă care mi-a devenit o prietenă adevărată. În această tranziţie fără sfârşit e greu să găseşti o publicaţie care ar putea să-ţi aducă noi informaţii despre acei care, în pofida tuturor greutăţilor, activează, descoperă nume noi, adevăruri din viaţa omului de creaţie, subtilităţi emoţionante ce ne apropie de oameni, lucruri pe care nu le cunoaştem. Nu uită revista nici de cei care au plecat sau pleacă dintre noi...

Revista BiblioPolis este una dintre cele care-şi clădeşte adevărul în cuvânt, sperând că toată informaţia despre oamenii scrisului, oamenii cuvântului va ajunge la sufletul cititorului. Haina cuvântului are o importanţă majoră, să acumuleze informaţii veridice.

Cunoscându-l pe redactorul-şef al revistei BiblioPolis încă de la ziarul Glasul Naţiunii, din anii ’90 ai secolului trecut, am îndrăznit să propun pentru publicare eseurile mele despre cărţile pe care am avut prilejul să le citesc. Primul eseu publicat Remodelând, „Comedia umană”, despre pozatorul Dumitru Ciobanu, a fost pentru mine un debut, o deschidere, mai exact, o fereastră spre inimile celor care nu cunosc autorii despre care am aşternut câteva pagini. Am rămas plăcut surprinsă când am fost contactată de protagonist, Domnia Sa mulţumindu-mi pentru modesta mea contribuţie la elucidarea experienţei dumisale de creaţie. Mai ales că D. Ciobanu este un scriitor cunoscut, un actor care a intrat în literatură încă în anii ’60, perioadă când în Basarabia s-au produs multe schimbări benefice în domeniul culturii.

În nr. 3/2011 BiblioPolis a inserat un articol al meu despre Leonida Lari, la care redacţia a adăugat un florilegiu din poezia ei. Acest număr de revistă a ajuns la poetă când se afla pe patul suferinţei fără leac... Cred că s-a bucurat, omeneşte, că nu este dată uitării, că este preţuită şi adorată...

Revista BiblioPolis a devenit în ultimii ani nu numai ochiul şi inima intelectualului, dar şi mintea societăţii. Valoarea şi prestigiul unei biblioteci este când ea dispune de cele mai valoroase cărţi, publicaţii, atât din trecut, cât şi cele actuale. Calitatea şi prestigiul acestei reviste constă nu numai în faptul că ea oferă o amplă imagine a întregului proces cultural din spaţiul pruto-nistrean, dar şi în aceea că propune cititorilor, specialiştilor experienţa din acest domeniu din alte spaţii culturale. Prezentarea în revistă a unor importante manifestări culturale, lansări de carte, întâlniri, discuţii ne apropie şi mai mult de bibliotecile din municipiul Chişinău.

Aş menţiona că doamna dr. Lidia Kulikovski, conferenţiar universitar, şi directorul acestei publicaţii, împreună cu redactorul-şef, scriitorul Vlad Pohilă, au depus multe eforturi pentru ca revista să ajungă o publicaţie importantă nu numai pentru Republica Moldova, dar şi pentru spaţiul cultural românesc. Relaţiile cu publicul cititor sunt cele mai importante activităţi ale bibliotecarilor. Cartea adună în jurul ei oameni de diferite vârste, ea cultivă imaginea şi tradiţiile unei societăţi ce tinde către dezvoltarea umanului. Fiecare carte reprezintă o parte din viaţa noastră, viaţa pe care o trăim cu sentimentul că acum, în ora, în ziua aceasta, se naşte miracolul. Lecturând revista BiblioPolis eşti copleşit de bogăţia de informaţii despre destinele oamenilor, despre lumea neobişnuită a creaţiei.

Este un univers de cultură prin care ne îmbogăţim sufleteşte. Pagină după pagină descoperim personalităţi din lumea ştiinţifică, politică şi culturală. Îmi amintesc, cu cât interes, dar şi cu câtă plăcere am citit un eseu despre Maria Tănase (autor – Vl. Pohilă). Parcă ştiam multe despre celebra cântăreaţă, însă, graţie eseului din BiblioPolis, parcă am redescoperit-o şi am îndrăgit-o şi mai puternic pe Măiastra muzicii noastre româneşti! Personal, ca om cititor, găsesc multe lucruri, informaţii utile în BiblioPolis, revista devenindu-mi pe parcurs de ani un prieten de suflet. Doleanţa mea e să nu-şi întrerupă activitatea, să nu dispară cum au dispărut multe publicaţii sub pretextul că economia de piaţă e în derivă şi nu sunt resurse pentru a susţine ziarele şi revistele. Aşadar, în opinia mea, revista de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării, editată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chişinău, care apare din anul 2002, iar în serie nouă din 2006, este un organ de cultură fără de care nu ne putem imagina viaţa şi activitatea noastră.

Timp de zece ani Vlad Pohilă şi Lidia Kulikovski, împreună cu colectivul redacţional, fac tot posibilul ca revista BiblioPolis să-şi mărească zona de influenţă, dar, mai ales, să devină o revistă necesară bibliotecarilor, oamenilor de creaţie, profesorilor, studenţilor, liceenilor...

Doresc revistei BiblioPolis catarg puternic şi vânturi prielnice şi de acum înainte. Şi mai doresc revistei să ajungă, în fiecare bibliotecă şi în fiecare şcoală din republică. Iar colectivului redacţional – cât mai multe idei, gânduri bune, inspiraţie şi sănătate.

 

Cu deosebită dragoste,

Liuba-Drăgostiţa BUJOR

15 ianuarie 2012