Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Vitalie RĂILEANU
Cartea – instrument de răspândire a înţelepciunii

În cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” un program prioritar de lectură este Chişinăul citeşte o carte. Acest program cultural complex, implementat în 2004, se desfăşoară anual, cu atragerea unui număr cât mai mare de persoane pentru a lectura împreună o anumită carte, selectată în colaborare cu alte instituţii de creaţie abilitate: Uniunea Scriitorilor, edituri, cenacluri etc.

Programul orientează participanţii spre valori literare autohtone, promovând lectura ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă în rândurile rezidenţilor chişinăuieni, totodată promovează lectura ca mijloc de dezvoltare culturală şi creativă. Un alt obiectiv al programului este afirmarea Bibliotecii Municipale în calitate de îndrumător, sfătuitor, ghid în lumea cărţilor.

Ţinând cont de faptul că Biblioteca Municipală oferă servicii diferitor categorii de utilizatori, Programul a fost divizat în:

1) Chişinăul citeşte o carte;

2) Copiii Chişinăului citesc o carte.

Din momentul implementării programului s-au lecturat cărţi ale diverşilor autori: publicişti, prozatori, dramaturgi, poeţi, fapt care a permis publicului cititor să se încadreze în lectura colectivă, alegând atât autorul, cât şi genul literar.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Programul contribuie la formarea abilităţilor pentru lecturi de calitate, implicând diverse categorii de vârstă ale chişinăuienilor, pentru care anual, în medie, se organizează circa 200 de activităţi culturale: prezentări de carte, întâlniri cu scriitorii, expuneri / dezbateri, la care participă peste 7000 de utilizatori.

Putem constata, că Programul Chişinăul citeşte o carte a fost un proiect de succes în cadrul Bibliotecii Municipale. Evoluând în timp, el s-a transformat într-un program complex, care oferă multiple valenţe culturale comunităţii chişinăuiene. Motivaţia lecturii participanţilor a fost şi a rămas pasiunea pentru lectură, plăcerea de a citi fuzionată cu aspectul cognitiv care a definit într-o măsură considerabilă. Ajuns la ediţia a VI-a în anul 2009, experienţa organizării şi desfăşurării Programului Chişinăul citeşte o carte a fost preluat de către colegii de la biblioteci din raioanele Ungheni şi Soroca.

Anul acesta au fost propuse pentru lectură două titluri de carte. Primul se intitulează semnificativ – Nu mă tentează (volum de povestiri) de Anatol Moraru, un nume bine cunoscut în acest spaţiu cultural românesc. Profesor la câteva discipline vizând literatura română, cea universală, teoria literaturii etc. la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, A. Moraru, dr. în filologie, s-a impus ca un atent şi original critic literar, colaborator al revistei bălţene Semn, la alte publicaţii de cultură din Chişinău, Iaşi, Bucureşti, manifestându-se, iată, şi ca un prozator de calitate, cu priză, mai ales, credem, la tinerii cititori. Sigur pe opinia sa – după ce a semnat: Nou tratat de igienă (nuvele), Turnătorul de medalii (roman), Ion Druţă: Opera epică şi dramatică (studii literare) scriitorul aşteaptă aprobarea de part et d’autre. Aşa pot fi explicate cronicile de referinţă, asupra celor semnate de acest autor.

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Cel de-al doilea volum are titlul Poveşti cu Barbălungă de Ovidiu Creangă şi este preconizat pentru Programul Copiii Chişinăului citesc o carte. Acest original autor ne priveşte cu ochi blajini de bunic, tocmai de peste Ocean, instituind şi Premiul „Ovidiu Creangă” pentru cei mai buni elevi ai Liceului „Alexandru cel Bun” din satul natal – Vărzăreşti, Nisporeni. Recent, în aceste zile geroase de la noi, acolo, departe, la Toronto, Ovidiu Creangă şi-a sărbătorit cea de-a 91-a aniversare! Este originar din Basarabia, dar din părinţi regăţeni, veniţi aici, în anii ’20, pentru a contribui la adaptarea provinciei la noua viaţă românească, după un veac de ocupaţie rusească. Specialist apreciat în industria chimică – ramură importantă în România comunistă – O. Creangă a evadat din „raiul ceauşist”, pornind de la zero într-o lume străină, dar liberă, unde şi-a putut aranja o altă viaţă, împreună cu familia. De aproape două decenii se consacră scrisului, devenind un apreciat autor de publicistică, dar mai ales de proză, multe lucrări având o impresionantă tentă memorialistică. Vom reţine, în context, aprecierea marelui Paul Goma, originar din satul Manta, judeţul Orhei, care nota că lui Ovidiu Creangă: „Harul de povestitor i se trage de la peisajul văzut, auzit, pipăit, adulmecat din primele clipe ale vieţii sale în Basarabia.”

Astfel programul orientează participanţii spre valori literare autohtone, promovând lectura ca mijloc de dezvoltare culturală.

Manifestarea Chişinăul citeşte o carte finalizează cu o conferinţă de totalizare, unde au loc discuţii-dezbateri, schimb de opinii între autori şi publicul prezent, iar cei mai activi cititori sunt premiaţi cu diplome. Lecturi plăcute!

Vitalie RĂILEANU