Biblio Polis - Vol. 42 (2012) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Ludmila CORGHENCI
Clubul „Biblioteca Mov” – un nou fel de a sprijini şi de a încuraja prezenţa profesională

Abstract

The creation in February 2011 of the Club Purple Library influenced the activity and the position of the members and participants to the Club meetings and of their institutions.

The impact is reviewed in context of the various aspects: the development of librarian’s creativity, the support of professional community, the development of the managerial culture etc. The topics discussed at meetings were various: institutional identity, forms of promoting library services, public services 2.0, visual thinking and logic, professional reading etc.

The benefits of the participation at the club meeting are: professional development, lifelong learning, new knowledge, communication.

Keywords: Club Purple Library, Clubul Biblioteca Mov, Municipal Library, librarians, innovation, creativity, knowledge, learning, professional communication.

* * *

„Chiar dacă te afli
pe drumul cel bun,

vei fi călcat în picioare
dacă rămâi locului.”

Aceasta ar fi, după părerea mea, una dintre cele mai bune sinteze ale conceptului fondării / funcţionării Clubului „Biblioteca Mov” (CBM). Din CV-ul CBM: întemeiat la 15 februarie 2011; organizator – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; membri – circa 25 de persoane, reprezentând domeniile biblioteconomic, editorial, educaţional, scriitoricesc etc.

În scrisoarea-intenţie de fondare a CBM, din ianuarie 2011, conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, „autoproclamatul” preşedinte (care, de altfel, este votat „pro” de către fiecare membru) menţiona: „Charles Handy a numit timpurile de astăzi Epoca iraţiunii. În această epocă tot ce ne trebuie, spune el, sunt oamenii nerezonabili. Eu sunt un om nerezonabil şi mă strădui de 20 de ani să-i fac pe cei din jurul meu la fel, şi nu reuşesc în măsura în care îmi doresc să fie. Crearea unui club „Biblioteca Mov” (vezi Vaca mov de Godin), prin acţiunile provocate în comunitatea biblioteconomică, cred că într-o măsură oarecare mă va ajuta să le clintesc puţin mentalitatea spre mov…

La distanţa de mai mult de un an de la fondarea CBM putem conchide că acesta nu doar „a clintit puţin mentalitatea bibliotecarilor spre mov”, dar a influenţat substanţial activităţile şi poziţiile membrilor, participanţilor la şedinţele CBM, precum şi ale instituţiilor de unde vin. Impactul funcţionării CBM îl vom aborda în contextul diverselor aspecte: dezvoltarea creativităţii bibliotecarilor, sprijinirea comunicării în spaţiul biblioteconomic, augmentarea culturii manageriale, asigurarea portofoliului informaţional şi altele.

CBM – o altă formă de organizare

CBM întruneşte reprezentanţi din diferite biblioteci – revin la primul mesaj al preşedintelui Clubului – „…universitare, specializate, ştiinţifice şi publice, naţionale, de toate felurile… Primim în club de toate culorile – şi verzi şi curat albi, albaştri, portocalii, galbeni, roşii, maro, negri (dar nu de tot). Condiţia e să devină măcar puţin mov… spre aceasta vor fi orientate toate acţiunile şi evenimentele organizate şi derulate în cadrul clubului”. Şedinţele CBM, fiind bine gândite şi pregătite, organizate până la cele mai mărunte detalii, nu aduc a formalism, absenţă, obligativitate… Fiecare şedinţă are un prezidiu, unul funcţional, care te „cotropeşte” mintal, te atrage prin abordări şi tactici comunicaţionale. Microfoanele „sunt conectate” în cadrul şedinţelor fără zarvă, niciun participant nefiind obligat în vreun fel de a vorbi. În acelaşi timp, spre deosebire de alte foruri, aici membrii nu-şi dau rândul pentru a se expune pe marginea celor discutate. Chiar dacă durata întrunirilor nu este limitată în timp, nicio şedinţă, nicio intervenţie nu a depăşit timpul măsurat prin interesul şi atenţia publicului…

Bibliopolis - www.hasdeu.md

Aceste condiţii propice, amplificate prin interesul şi străduinţa vizibilă a gazdelor – colegilor de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – te atrag, te incită, revenind de la şedinţa CBM cu gândul: „Când e următoarea întâlnire?”

CBM încurajează creativitatea bibliotecarilor

În primul rând, ar trebui menţionată atitudinea creativă a organizatorilor şedinţelor CBM, manifestată în soluţii organizaţionale, logistica reuniunilor, pregătirea portofoliului informaţional şi a diverselor mascote. Fapt recunoscut şi apreciat: bibliotecarii de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” sunt creativi, au lideri pe potrivă, iar prin intermediul Clubului „Biblioteca Mov” îşi identifică, îşi dezvoltă şi îşi valorifică creativitatea.

În al doilea rând, în cadrul CBM este stimulată şi alimentată creativitatea fiecărui membru. Brian Clegg şi Paul Birch afirmă, în acest sens, despre existenţa şi funcţionarea a cinci căi: cultura, tehnicile, dezvoltarea personală, energia mentală şi amuzamentul (1, p. 12). Orientând participanţii la şedinţe pentru transformarea de perspectivă a culturii instituţionale, pentru creşterea gradului de creativitate în bibliotecă, agendele şedinţelor Clubului au oglindit frecvent pe parcursul anului răspunsuri la întrebări gen „Care tehnici sunt favorabile augmentării creativităţii instituţionale şi personale?”. Discuţiile privind asociaţiile de idei, paradigma designului, tehnici de promovare şi atragere la lectură – au contribuit la generarea de noi idei, gânduri, reflecţii la locul de muncă. De exemplu, menţionăm utilitatea practică a sintezei documentare Paradigma designului, pusă în discuţie la şedinţa din 22 martie 2011. Informaţia orală asupra subiectului (la şedinţă au participat trei reprezentanţi ai Departamentului Informaţional Biblioteconomic), precum şi studiul sintezei de către bibliotecari au provocat noi posibilităţi de utilizare a principiilor de design în activitatea editorial-bibliografică şi promoţională.

În cadrul şedinţelor Clubului „Biblioteca Mov” au fost emise / discutate / îmbogăţite stocuri de idei, contribuind la dezvoltarea profesională a membrilor acestuia. Iată doar câteva dintre subiectele prezente în agenda şedinţelor CBM: Identitatea instituţională, Legea omniprezenţei, Forme de promovare şi atragere la lectură, Servicii publice 2.0, Gândirea şi logica vizuală etc. Drept urmare a intervenţiilor şi discuţiilor pe marginea subiectelor enumerate – noi conexiuni, noi concepte profesionale.

CBM este o platformă eficientă de promovare a bunelor experienţe, practicate de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, confirmând şi augmentând autoritatea profesională a instituţiei drept una inovativă şi creativă. Astfel, apreciind toate experienţele reprezentative, specificăm în mod deosebit şedinţa cu subiectul Externalizarea serviciilor – preocupări şi beneficii pentru biblioteci (27 mai 2011), fiind axată pe experienţa inedită a Bibliotecii Publice de Drept – demnă de preluat. Memorabilă şedinţa din 16 noiembrie 2011, în noul sediu al Bibliotecii „Transilvania” – colegii mei revenind „doldora” de informaţii şi impresii profesionale, dar mai ales „asiguraţi” cu pungi pline de cărţi, materiale promoţionale inedite, şi chiar flori… (organizatorii şedinţelor Clubului întotdeauna au avut cuvinte frumoase de spus la adresa membrilor, ce îşi consemnau zilele de naştere…).

Am învăţat la şedinţele CBM că, stimularea şi alimentarea creativităţii, dependentă de energia mentală, este influenţată de mai mulţi factori: ambianţa fizică, atitudinile celor din jur (mai ales faţă de eşecuri, care „însoţesc”, de regulă, implicaţiile de caracter novator şi creative), cultura organizaţională, funcţionarea echipei etc. Dar starea de creativitate este totuşi direct dependentă de Om, de Bibliotecar…

Creativitatea şi amuzamentul… Susţin, că preşedintele CBM, dr. Lidia Kulikovski, în colaborare cu echipa BM „B.P. Hasdeu”, ar trebui să insiste „în dreptul de autor” pentru un subiect nou, promiţător şi incitant în ştiinţa şi managementul biblioteconomic din Republica Moldova (poate nu numai?) – creativitatea instituţională / individuală depinde în mare măsură de îmbinarea organică a muncii cu amuzamentul, distracţia. Studiile aprofundate ale companiilor de succes au conchis că firmele care aplică principiile combinaţiei amuzament / muncă au un deplin succes în atragerea şi păstrarea celor mai talentaţi angajaţi din stocul în continuă scădere a forţei de muncă (1, p. 37). Implementată la BM, această combinaţie este transferată cu succes în activitatea Clubului „Biblioteca Mov”, constituind un moment atractiv şi captivant, dar şi de învăţat, pentru membrii Clubului.

CBM – spaţiu benefic pentru comunicarea profesională

Clubul „Biblioteca Mov” creează un mediu benefic pentru comunicarea profesională. Este vorba despre o comunicare constructivistă, aceasta nelimitându-se doar la expuneri şi formulări în cadrul şedinţelor (şi acestea foarte interesante şi de apreciat!). CBM-ul, în opinia mea, a pus bazele unei comunicări echitabile, cu deschidere spre pluralitatea punctelor de vedere, orientată pentru spaţiul biblioteconomic relaţionat cu cel editorial, social, comercial, tehnologic etc.

Ce poate fi mai simplu, dar şi mai complicat totodată, decât să comunici? (2, 3). Implicând membrii CBM în actul propriu-zis de comunicare, aceştia sunt orientaţi pentru a descoperi eventualele mijloace prin care pot fi depăşite situaţiile şi obstacolele dificile. Astăzi, când ne confruntăm cu anumite bariere ale comunicării (obiective şi subiective) apreciem această posibilitate oferită de CBM.

CBM – reuniune care învaţă

Clubul „Biblioteca Mov” este o reuniune care învaţă. Astfel, membrii CBM au sintetizat pe parcursul primului an de funcţionare a acestuia abecedarul creativităţi şi comunicării, culturii şi tehnicilor manageriale, brandului personal şi instituţional, determinării coeficientului de prezenţă profesională etc. Fără a exagera, putem spune că participarea la şedinţele Clubului amplifică în noi (ne referim, cel puţin, la autorul acestor rânduri) dorinţa / tendinţa de a fi mai buni, de „a nu sta locului”, de a nu lăsa ce putem face azi, mai ales, în carieră.

Ce am mai învăţat la Club? Noi termeni, îmbogăţindu-mi vocabularul uzual general şi profesional. Cum să promovezi identitatea instituţională cu prilejul, de exemplu, al sărbătorilor de iarnă. Metode mai bune de interacţionare cu utilizatorii bibliotecii. Şi multe alte lucruri utile şi frumoase…

Şirul succeselor, impactului, înregistrat de Clubul „Biblioteca Mov” în perioada primului an de funcţionare, ar putea fi continuat. Este foarte reuşită activitatea CBM la compartimentul Lecturi profesionale. Iată doar câteva titluri de carte pe care le-am citit / discutat la şedinţe: Client o dată, client mereu de Chris Daffy, Profesioniştii: stil şi etichetă de Susan Bixler şi Lisa Scherrer Dugan, Cum să ne bucurăm de capitalism de Kjell Nordstrom etc. În calitatea mea de membru al CBM nu m-am oprit aici: multe dintre publicaţiile recomandate au fost achiziţionate pentru colecţiile Departamentului Informaţional Biblioteconomic al ULIM.

Apreciem mult portofoliile, pregătite profesionist şi cu mult gust şi cu mare drag pentru fiecare şedinţă a CBM, astfel revenind la locurile de muncă atât cu „energie mentală”, cât şi cu extrase din documente, materiale promoţionale, cărţi, liste de publicaţii, mascote mov etc.

Dacă mai adăugăm implicaţia Clubului de a „înălţa şi a stinge spiritele cu cafea Lavazza Neagră, espresso TOP Selection”, devine clar că organizatorii au reuşit să armonizeze interesul profesional cu o plăcere pur omenească, ambele savurate la maximum.

La distanţa de un an de la constituirea Clubului „Biblioteca Mov” declar că am făcut alegerea perfectă, devenind membru al CBM, statutul acesta asociindu-l, de fapt, cu o „prezenţă profesională” pe care mi-o doresc.

De ce am scris aceste rânduri? În primul rând, sunt opiniile şi părerile unui membru al Clubului „Biblioteca Mov”. Să ne felicităm şi să ne bucurăm împreună pentru certa reuşita profesională numită Clubul „Biblioteca Mov”! În al doilea rând, rog colegii de la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” să citească „printre rânduri” mesajul de recunoştinţă şi apreciere a străduinţelor şi implicaţiilor, de care beneficiază comunitatea profesională, mai ales, fiind vorba despre anul aniversar al BM!

Când e următoarea şedinţă a Clubului „Biblioteca Mov”?

Referinţe bibliografice

1. Clegg, Brian; Birch, Paul. Creativitatea. Iaşi, 2003. 320 p. ISBN 973-681-359-2.

2. Maruşca, Laura. Comunicare şi conflict. Bucureşti, 2010. 171 p. ISBN 978-606-92290-2-6.

3. Pailliart, Isabelle. Spaţiul public şi comunicarea. Iaşi, 2002. 208 p. ISBN 973-683-856-0.

Ludmila CORGHENCI,

director adjunct, Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM