Biblio Polis - Vol. 41 (2011) Nr. 4 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CRONICĂ / ХРОНИКА / CHRONICLE
Aurel HIOARĂ
Pledoarii în toamnă tîrzie

La şedinţa de rând a Clubului „Biblioteca Mov”, din 16 noiembrie 2011, desfăşurată la Filiala „Transilvania” a BM „B.P. Hasdeu”, s-a adunat lume multă şi diferită: scriitori, artişti, profesori universitari, bibliotecari. Moderatoarea dezbaterilor, dr. Lidia Kulikovski, directorul general al BM, a comunicat în deschidere că a fost aşteptat să sosească în vizită de la Bucureşti prof. univ. dr. Ion Stoica, cunoscut bibliolog, manager în domeniu şi poet, în prezenţa căruia avea să se lanseze volumul lui de versuri Periplu rotund (Cluj-Napoca, Ed. „Dacia XXI”, 2011, 266 p.). Între timp s-au întîmplat nişte lucruri neprevăzute – au intervenit probleme de ordin cotidian (bată-le vina, de probleme!) – şi evenimentul cultural s-a derulat în absenţa dumnealui, ceea ce a produs o mică tristeţe pe feţele celor prezenţi în sală.

missing image file

De altfel, toamna tîrzie de afară predispune la meditaţii din aceeaşi gamă de simţăminte sufleteşti – ca la Bacovia. Scurta prezentare a biografiei savantului, expusă de către moderatoare, ni l-a adus în prim-plan pe Ion Stoica, cel care se gîndeşte nu numai la rolul de comunicator al bibliotecarului, dar şi la rostul vieţii pe pămînt al omului în genere, după cum ne demonstrează volumul de poeme pus în discuţie. „Această noutate editorială, a continuat L. Kulikovski, ne face să-l cunoaştem pe autor din mai multe puncte de vedere. Ion Stoica este permanent în căutare. Fiecare poezie a lui este un autoportret inconfundabil, bine individualizat. Eul artistic se caută pe sine şi răbufneşte în diverse ipostaze. Poetul cîntă anotimpurile, natura, dragostea, ardoarea sufletului, în fine – poezia, totul ce este sublim în jur. Avem impresia că îl citim pe un singuratic, o fiinţă tainică predispusă la meditaţie, care, printre altele fie spus, are afinităţi şi cu unii scriitori de la Chişinău.”

Meticulos a fost criticul literar Vitalie Răileanu care, acordînd atenţie detaliilor artistice, a observat în Ion Stoica un poet din mediul universitar ce şi-a sacrificat viaţa lecturilor, a cultivat „liricul avîntat” caracteristic doar poeţilor români. Creaţiile literare ale lui I. Stoica, în opinia criticului literar, sînt poeme-compoziţii erudite, pe care, lecturîndu-le, trebuie să apelezi la dicţionare, enciclopedii sau cărţi de filosofie, istorie şi din alte domenii. Titlul – Periplu rotund – este pe deplin justificat. Rolul intelectualului este să mediteze. Avem a face cu un autor care trăieşte poezia, e un nostalgic, ceea ce nu se prea ascunde – trăieşte în sine frumosul artei lecturilor. Melodicitatea, sonoritatea, caracterul latent al versurilor apropie cititorul de acea perfecţiune, care îi trădează ocupaţia de fiecare zi.

„S-a creat o situaţie ca în piesele Aşteptîndu-l pe Godot de Samuel Beckett sau Şase personaje în căutarea unui autor de Luigi Pirandello”, a vrut să specifice scriitorul şi publicistul Vlad Pohilă, făcînd aluzie la lipsa lui Ion Stoica. „Recunosc, pînă prin 2005, nu ştiam că ilustrul bibliolog I. Stoica are peste 15 cărţi de poezie. E greu să-l asociem cu cineva, dar se află pe linia unor mari poeţi români din prima jumătate a secolului XX. Este un autor melancolic, erudit, în lirica sa se face simţită o apreciabilă cursivitate. Nu voi greşi dacă voi spune că este un îndrăgostit de limba română – el dăruitor ei, ea dăruitoare lui!”

Şi-a împărtăşit bucuria de a se revedea cu biblioteca dragă sufletului ei actriţa Teatrului Naţional „Mihai Eminescu” Ninela Caranfil, Artistă Emerită, care a menţionat că după renovările care s-au făcut în anul curent ei i se pare că se află într-un Paradis. Cu această ocazie, pentru că e cald, comod şi multă lumină în lăcaş, distinsa actriţă a transmis felicitări fericitelor bibliotecare. Apoi, parcă intrînd într-o altă realitate, a adus aminte şi de piesa Rinocerii de Eugen Ionescu, trăgînd concluzia că, din fericire, mulţi concetăţeni rezistă concursului de împrejurări grele şi nu vor să devină „rinoceri”. Cît priveşte placheta Periplu rotund, citind-o într-o seară, a aflat totul despre Ion Stoica prin prisma creaţiei sale poetice. De aceea cu mare satisfacţie a dat citire unor poeme excelente, după părerea dumneaei: Aniversare, Cînd nu mai zbori, Destin, asta este.

missing image file

Poetul Ianoş Ţurcanu, cel care este autorul romanţei Mă-ntorc cu gîndul în trecut (muzică Svetlana Badrajan, interpretă Cristina Pintilie), realizare ce a luat Premiul I la secţiunea creaţie la Festivalul naţional de romanţe Crizantema de aur de la Tîrgovişte, din anul curent, a enunţat că în prezent ia amploare o deprindere nefastă, supărătoare sau chiar dăunătoare printre cei care se dedau scrisului de a înşira pe hîrtie cuvinte cît mai alambicate, mai neînţelese pentru publicul larg – şi prin aceasta se autoconsideră poeţi talentaţi, pretinzînd în cele mai multe cazuri şi la un renume, pe cînd la I. Stoica găsim o poezie rafinată, modernă sau postmodernă, care reliefează un om cult, instruit. Cele spuse au fost demonstrate prin citirea poeziei Amintire de toamnă. A aprobat aprecierile de mai sus poetul Iulian Filip, făcînd asociaţii dintre „mărul” din volumul lui I. Stoica şi cel din creaţia proprie.

„Ion Stoica este un poet elitar, a reiterat scriitorul şi cercetătorul istoriei basarabene Iurie Colesnic. Periplu rotund este o antologie aniversară – un frumos cadou la cei 75 de ani. Accentul se pune pe versurile de la începuturi. Înaintea noastră se arată treptat în toată amploarea viziunea autorului asupra poeziei, care este un profesionist, un scriitor realizat (în ciuda tuturor criticilor!). Am observat potriviri cu poezia lui Lucian Blaga de după 1946. Însă versurile lui Ion Stoica sînt mai sentimentale, fără aură de a fi moderne. Ion Stoica este ca un miner – scoate din galerie la suprafaţă zăcăminte ce strălucesc la lumina zilei. Şi am mai observat necesitatea unui dialog permanent al condeierului cu cititorii, necesitate ce acţionează aidoma unei «ţevi de eşapament».”

Foarte curios din fire, conf. univ. dr. în economie Vasile Şoimaru i-a făcut o vizită nu de mult lui I. Stoica la Bucureşti, aflându-se, de fapt, în interes de serviciu, căci dna director general al BM „B.P. Hasdeu” Lidia Kulikovski aminteşte adeseori de renumitul bibliolog, îi transmite mesaje, cărţi, reviste. „Am fost frapat de frumuseţea clădirii renovate, în genere de rigurozitatea arhitectonică a Bibliotecii Universităţii din Bucureşti (construcţie ce nu poate fi cuprinsă în întregime chiar şi în decurs de o oră-două) – ctitoria lui Ion Stoica, în care mi-a fost drept ghid însuşi protagonistul nostru”, a spus V. Şoimaru, confirmînd faptul că, după regretatul prof. Paul Bran, de la ASE din Bucureşti, a mai descoperit un om deosebit şi un prieten fidel în capitala României – pe savantul şi poetul Ion Stoica.

În continuare cei prezenţi la această şedinţă neobişnuită a Clubului au ascultat cu mult interes comunicarea „Pecha
Kucha”, realizată de Ludmila Pânzaru, directorul adjunct al BM „B.P. Hasdeu”. „Pecha Kucha” din japoneză se traduce ca „vorbărie”, „pălăvrăgeală”. Dar este o metodologie nouă de prezentare a unor rapoarte, referate scurte, organizate în mod particular după formă şi durată la conferinţele neformale „Pecha Kucha Night”, care au debutat în 2003, în capitala Japoniei – oraşul Tokyo (inventatori: arhitecţii Astrid Klein şi Mark Dytham). Raportorul (care trebuie să aibă vocaţia de orator) prezintă alocuţiunea sa derulînd 20 de slaiduri în formatul PowerPoint, a cîte 20 de secunde fiecare, în felul acesta durata ei se limitează la şase minute şi 40 de secunde. Alocuţiunile urmează una după alta (de obicei, variază de la opt pînă la 12). În prezent, „Pecha Kucha Night” este o întîlnire în diverse localuri, plină de voie bună, unde oamenii de creaţie – special invitaţi – împărtăşesc din ideile, experienţele, munca lor în circa 400 de oraşe ale lumii.

În încheiere, dr. Lidia Kulikovski a recomandat tradiţional cîteva aparţii noi în bibliotecă pentru lectura de suflet a fiecăruia: revistele BiblioPolis (nr. 3, 2011), publicaţie a BM „B.P. Hasdeu” din Chişinău; Lector (nr. 1, 2011), publicaţie a Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; Philobiblon (nr. 1, 2011), publicaţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca; Cum citim (eseuri; Braşov, Ed. „Aula”, 2006) de Nicolae Manolescu (critic şi istoric literar) şi, desigur, antologia de versuri Periplu rotund de Ion Stoica, despre care şi-au expus opiniile vorbitorii menţionaţi mai sus.

Şedinţa Clubului de elită „Biblioteca Mov” a decurs atractiv. Cei prezenţi s-au simţit motivaţi, arătîndu-şi atitudinea faţă de chestiunile abordate. Bineînţeles, rămîne la latitudinea fiecăruia ce să folosească din cele auzite aici în activitatea sa de zi cu zi la serviciu sau în afara lui.

Aurel HIOARĂ