Biblio Polis - Vol. 40 (2011) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Glebus SAINCIUC
O bibliotecă ce descoperă şi promovează talente

În 2011, câteva filiale din reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” marchează aniversări de la întemeiere: „Transilvania” – 20 de ani, „Târgu-Mureş” – 15 ani, „Maramureş” – 10 ani... Cu acest prilej, BiblioPolis inserează grupaje de materiale omagiale, care includ nu numai felicitări şi urări de mai bine pentru sărbătoriţi, ci şi reconstituiri, evaluări, bilanţuri, gânduri de perspectivă. În acest număr consemnăm, la aniversare, activitatea filialelor „Transilvania” şi „Târgu-Mureş”; în numărul viitor vom relua subiectul cu o prezentare, în aceeaşi cheie, a Bibliotecii „Maramureş”.

O BIBLIOTECĂ CE DESCOPERĂ
ŞI PROMOVEAZĂ TALENTE

M-am născut, am copilărit şi am făcut liceul într-un Chişinău în care erau biblioteci multe şi diferite: ruse, germane, franceze, evreieşti, polone. Cele mai numeroase şi cele mai importante erau însă bibliotecile româneşti, doar pe atunci Basarabia era parte a României Mari. Dar iată că după al Doilea Război Mondial aceste mari şi importante biblioteci au fost închise, iar cărţile româneşti – interzise... Bine că cei interesaţi, cei pasionaţi puteau să procure literatură românească în marile oraşe din Rusia şi din Ucraina şi astfel mai existau cărţi româneşti în bibliotecile personale ale unor intelectuali. Totuşi, se simţea acut lipsa unei biblioteci publice în care ai fi putut împrumuta şi citi liber literatura românească. De aceea, a fost foarte mare bucuria noastră când la sfârşitul lunii august 1991 la Chişinău s-a deschis, în sfârşit, o primă bibliotecă românească – „Transilvania”, din sectorul Ciocana.

Nu ştiu cine a făcut alegerea locului pentru această nouă bibliotecă, dar alegerea a fost excelentă. Vorba e că sectorul Ciocana este unul nou, cu multe familii tinere, ale căror membri sunt în majoritate veniţi de la ţară, aşadar, păstrează cele mai frumoase tradiţii şi obiceiuri naţionale. Această provenienţă determină şi procentul mare de copii talentaţi – fapt de care m-am convins selectând şi acordând premii la nişte concursuri de desen, organizate de Biblioteca „Transilvania”. Probabil că aceeaşi origine ţărănească a majorităţii locuitorilor Ciocanei îi face pe vizitatorii Bibliotecii „Transilvania” mai sensibili la diferite manifestări artistice, iar de acestea se organizează aici multe, captivante şi instructive. Am participat şi eu, ca invitat al „Transilvaniei”, la zeci de evenimente cultural-artistice, aici am demonstrat măşti şi alte creaţii de ale mele, iar la numeroşi oaspeţi, cititori şi participanţi la activităţi le-am făcut ca amintire şarje amicale sau desene în creion. Cu deosebită plăcere am făcut portretele lucrătoarelor de la „Transilvania”, precum şi dnei Lidia Kulikovski, directoarea BM „B.P. Hasdeu”, de care ţine şi noua bibliotecă de la Ciocana.

Mă bucur mult că la „Transilvania” s-a organizat o pinacotecă – dacă nu mă înşel, este prima colecţie de acest fel în vreo bibliotecă din municipiu. La fel, această bibliotecă deţine o formidabilă colecţie de icoane pe sticlă din Ardeal, care sunt probabil cele mai frumoase din toată România. În genere, dna directoare Parascovia Onciu şi colegele dumneaei propagă nu numai cartea, lectura, informaţia, cunoştinţele, dar şi dragostea pentru frumos şi cred că numai pentru aceasta merită toată simpatia, preţuirea şi recunoştinţa chişinăuienilor. Este minunat când, alături de şcoală şi de familie, bibliotecile descoperă, cultivă şi promovează tinerele talente.

La aniversare, vreau să le doresc doamnelor de la Biblioteca „Transilvania” ca în următorii 20 de ani să aibă tot mai mulţi cititori şi prieteni fideli, căci aceştia sunt viitorul poporului nostru, care va progresa având fiice şi fii bine instruiţi, informaţi şi iubitori de frumos.

Iulie 2011

missing image file

Glebus SAINCIUC,

artist plastic, născut în iulie 1919...