Biblio Polis - Vol. 40 (2011) Nr. 3 (Serie nouă)  
ARHIVA  
TEORIE ŞI PRACTICĂ / ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / THEORY AND PRACTICE
Tatiana BALTAG
Patrimoniul municipal în prezentare virtuală

„Nu pot vedea ceva mai dulce decît Patria.”

(Homer)

Abstract

This article is about the city history reflected in the first blog of the Municipal Library B.P. Hasdeu – Chisinau, orasul meu. On the blog pages we can read the various information about our capital: generalities, history and present, personalities, images about the old and moderne Chisinau etc. The statistics tell us about the popularity of this resource, the comments – about it increasing subjects, themes.

Keywords: Chisinau history, the blog, electronic resources, local information, the Municipal Library.

* * *

Istoria este o poartă spre cunoaşterea trecutului, dar şi a viitorului. Fiece cetăţean al oricărei ţări trebuie să-şi cunoască propria istorie. Astfel, capitala Republicii Moldova, Chişinău, are în palmaresul său un şir de evenimente bogate, care merită a fi cunoscute de către locuitorii municipiului, dar şi ai întregii republici.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” face şi ea parte din patrimoniul cultural al Chişinăului, ca bibliotecă principală a oraşului. În cadrul bibliotecii există şi activează de 15 ani un Centru de Informare şi Documentare, care se numeşte „Chişinău”, unde este adunată minuţios şi păstrată diversă informaţie despre Chişinău şi chişinăuieni. Informaţiile legate de istoria unei localităţi întotdeauna au fost şi rămîn un subiect de interes prin colecţiile de documente nu numai fizice, dar şi virtuale.

Vremurile în care trăim astăzi stau sub semnul tehnologiilor informaţionale noi şi asistăm la o schimbare vertiginoasă a lumii. Vrem, nu vrem, ne place sau nu, internetul face parte integrantă din viaţa omului modern, de neconceput în absenţa lui.

Pe parcursul activităţii CID „Chişinău” s-a adunat o bogată şi variată informaţie despre capitală şi ca aceasta să ajungă mai uşor şi neîntîrziat la publicul larg, în luna noiembrie a anului 2007, a fost creat un blog dedicat capitalei, care se numeşte Chişinău – oraşul meu. Este primul blog al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Conţinutul acestui blog este rezultatul activităţii CID „Chişinău” în baza înregistrării şi sistematizării zilnice a articolelor despre Chişinău din ediţiile periodice (inclusiv cele electronice), din fişierele tematice digitizate, din cărţile şi culegerile Colecţiei „Chişinău”. Am dori să menţionăm şi aportul filialelor BM „I. Mangher”, „M. Lomonosov”, „Ştefan cel Mare şi Sfînt”, CAIE, „Maramureş”, M. Costin, care au prezentat mapele tematice la CID „Chişinău” pentru selectare, scanare, redactare, prelucrare. Ca rezultat, avem creat blogul „Chişinău oraşul meu”, care este un serviciu bazat pe tehnologia Web 2.0.

Iniţial, acest blog conţinea informaţii despre străzile capitalei, despre primarii ei şi despre unele personalităţi istorice. Pe parcursul primelor luni de existenţă, pe blog erau deja înregistrate 11 persoane, care erau puse la curent cu ultimele informaţii postate. Informaţia postată prezenta un volum mare de articole.

În 2008 au fost plasate numai patru articole, din considerentul că se mai lucra la conţinutul articolelor care urmau a fi postate, iar începînd cu anul 2009 a fost redactat conţinutul blogului. Articolele în cauză, care conţineau un volum mare de informaţie, au fost restructurate şi în urma acestui fapt s-a conturat o schemă a blogului reflectată în taguri. Pe parcursul anului 2010 au fost postate materiale de ordin general, istoria străzilor, personalităţi marcante ale capitalei etc., terminînd cu fapte captivante din istoria Chişinăului. Fiecare articol postat este însoţit de ilustraţii, poze vechi şi mai noi. Majoritatea articolelor prezintă perioadele şi evenimentele istorice care au marcat de-a lungul timpului soarta oraşului nostru.

O atenţie deosebită este acordată originii, istoriei şi dezvoltării oraşului. Într-un compartiment aparte sînt prezentate personalităţi celebre, istorice şi contemporane, care în timpul lor au trăit / trăiesc şi au activat / activează în Chişinău, inclusiv personalităţi chişinăuiene care din diferite motive s-au stabilit peste hotarele ţării. De asemenea, sînt prezentate personalităţi străine care au vizitat Chişinăul şi care au lăsat o amprentă vizibilă în istoria oraşului. Fiecare articol postat este însoţit de fotografia ce reprezintă personalitatea.

Istoria Primăriei oraşului Chişinău este şi ea reflectată în articole valoroase prin conţinut. Fiind postate informaţii ce conţin date despre fondarea Dumei orăşeneşti (1817), despre edilii care s-au perindat la cîrma oraşului şi anume, începînd cu primul primar – Anghel Nour – pînă la edilul de astăzi – Dorin Chirtoacă. Fiecare articol este însoţit de fotografii ale oraşului vechi şi poze ale fiecărui primar în parte.

Un material bogat, care merită să fie menţionat se referă la sistematizarea urbană a Chişinăului. Articolele postate sînt însoţite de denumirile vechi şi noi ale străzilor, despre istoria acestora şi date biografice despre personalităţi ale căror nume le poartă străzile oraşului. Acest compartiment este unul dintre cele mai solicitate de către cei care doresc să afle date importante despre istoria străzii unde s-au născut şi unde locuiesc.

În acest blog este reflectată şi istoria construcţiilor arhitecturale, clădirilor, caselor de locuit, bisericilor, monumentelor, parcurilor etc. Chişinăul industrial contemporan este prezentat în articolele despre întreprinderi, fabrici, uzine, transport, iar Chişinăul cultural în articolele despre muzeele, teatrele, bibliotecile, cinematografele capitalei. Chişinăul literar îl putem cunoaşte citind eseurile, poeziile şi cîntecele despre oraş. Acest compartiment deocamdată e de proporţii mici, dar pe viitor preconizăm suplinirea acestuia cu noi surse.

Cum să accesăm informaţia de pe blog? Avantajul unui blog constă în aceea că informaţia postată poate fi găsită mai uşor în urma folosirii:

a) cuvintelor-cheie în căsuţa de căutare;

b) accesînd tagurile (etichetele), unde informaţia este grupată după numărul de postări;

c) accesînd motorul de căutare Google.

Fiecare articol postat include un instrument de interacţiune – comentariile cititorilor ce reprezintă un dialog asupra informaţiei postate. Utilizatorii discută, îşi exprimă părerile despre informaţia postată. Aceste comentarii sînt făcute nu numai de utilizatorii ce sînt locuitori ai ţării, dar şi de cei ce locuiesc în alte state cum ar fi România, Franţa etc.

Informaţia postată este distribuită, de asemenea, prin RSS, precum şi prin intermediul reţelelor sociale şi anume Facebook, Twitter etc., unde utilizatorii sînt puşi la curent cu ultimele informaţii postate pe blog. Prin intermediul acestor reţele de socializare, tot mai multe persoane sînt informate şi în consecinţă creşte numărul de utilizatori ai blogului.

Fiind interesaţi de informaţia care le este utilă, unele persoane se înregistrează pe blog, pentru a fi informaţi în continuare şi a fi la curent cu noile postări.

În afară de noile postări, pe blog poţi vedea şi cele mai solicitate articole în compartimentul Postări populare.

Blogul, ca orice resursă electronică, ne oferă şi statistici, referitoare la vizualizări, vizite şi postări, care ne permit să evaluăm gradul de solicitare a informaţiei adunate de noi.

Serviciul nou de statistică oferit de Blogger ne permite să vedem cifra vizualizărilor pe diferite perioade de timp şi anume: o zi, 30 zile, tot timpul.

Fig. 1. Numărul de vizualizări în diferite perioade de timp

missing image file

Blogul ne mai oferă şi informaţii referitoare la vizitele efectuate de utilizatori de la momentul creării acestuia pînă în prezent: în 2007 – 100 vizite, în 2008 – 6756, în 2009 – 8246, în 2010 – 42 904, în 2011 – 121 767.

În primii trei ani datele se culegeau din statistica site-ului www.hasdeu.md, unde vizitele erau filtrate şi fixate cele unice. În luna martie 2010 pe blog a fost instalat un contor, pentru a contabiliza aceleaşi vizite unice. Numărul mare al acestor vizite se explică prin faptul că utilizatorii ajung la informaţie, efectuînd căutări de pe Google sau alte motoare de căutare.

Fig. 2. Numărul vizitelor efectuate de utilizatori (după ani)

missing image file

În ceea ce priveşte cantitatea informaţiei postate pe blogul nostru, ea se prezintă în felul următor (după ani): în 2007 şi 2008 – cîte patru postări, în 2009 – 244, în 2010 – 399, în 2011 – 108.

Fig. 3. Numărul postărilor de pe blogul „Chişinău – oraşul meu”

missing image file

Prin intermediul blogului Chişinău – oraşul meu am încercat să prezentăm istoria Chişinăului vechi, prezent, dar şi viitor. Informaţia despre oraşul nostru este în continuă creştere. Sperăm ca acest blog să satisfacă la maximum interesele dvs. şi să ofere o informaţie necesară, calitativă şi actuală despre capitala noastră – municipiul Chişinău, care în această toamnă sărbătoreşte 575 de ani de la prima atestare documentară.

Tatiana BALTAG,

şef oficiu, CID „Chişinău”