Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
RECENZII ŞI CONSEMNĂRI / РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ / REVIEWS AND NOTES
Tamara COTOMAN
Recordmenii fotbalului moldovenesc

„Fotbalul este un stat în stat şi ar fi fost păcat să nu fie indicaţi, fie şi lapidar, oamenii, jucătorii care creează imaginea în lume, care ne aduc şi ne sporesc bucuriile vieţii.”[1]

Ion Robu

Aşa cum anunţă şi titlul ei, este vorba de o carte despre fotbal*. Despre fotbalul moldovenesc. „O succintă istorioară a fotbalului moldovenesc redată printr-o optică subiectivistă, personificată, dar cu pretenţii clare de obiectivitate, fiindcă este bazată pe documente, probe adunate din arhive, materialele apărute în presă de-a lungul anilor, impresiile personale despre cei mai buni jucători autohtoni, meciurile echipei naţionale, oameni de fotbal cu care am contactat”, mărturiseşte în prefaţa volumului său ziaristlul Ion Robu.

E o carte masivă, însumând peste 230 pagini, doldora de date istorice, menite să administreze fără prea multe savantlâcuri materialul adunat, cu o captivantă galerie foto la bord. Autorul nu uită să puncteze pe parcursul pledoariei sale care sunt momentele notabile din istoria fotbalului moldovenesc, pornind de la Notiţele unui bătrân sportiv din care desprindem următoarele: „La 22 august 1910, pe platoul de instrucţie al Gimnaziului de băieţi s-a desfăşurat meciul de fotbal dintre selecţionata gimnaziştilor şi liceenilor din Chişinău şi cea a Gimnaziului nr. 2 din Odesa. Odesiţii au învins cu scorul 22 – 0. Partida a fost arbitrată de chişhinăuienii O. Zaidl şi C. Gălăţan.”

Aici voi deschide paranteza pentru a face o remarcă: consemnarea aparţine unui mare amator al jocului cu balonul rotund, Nikolai Biazi, veteran al fotbalului din Odesa şi Sankt Petersburg, şi este reprodusă din cartea acestuia intitulată Notiţele unui bătrân sportiv.

Aşadar, primul meci de fotbal, jucat la Chişinău, s-a produs la 22 august 1910.

După care a urmat o perioadă de lungă tăcere. Şi nu pentru că la Chişinău sau în alte localităţi din „fosta gubernie a Rusiei ţariste” nu s-ar fi jucat fotbal. Ci pentru că nu s-a păstrat niciun document, nicio informaţie care să ateste posibilile meciuri. Or, poate, de aceea că nicio cronică a timpului nu le-ar fi înregistrat, chiar dacă acestea s-ar fi produs. Aşa încât, alte noi relatări despre fotbal apar abia în anul 1924, după cum bine ne informează autorul cărţii. Reproducem: „Startul campionatului din 1924, desfăşurat după principiul geografic, în care se aminteşte în premieră despre cluburile moldoveneşti, a fost dat la 5 octombrie. La el şi-au anunţat participarea cinci echipe din Chişinău: Viteaz, Unitas, Sporting, Maccabi şi Regimentul Căii Ferate Române, care şi-a schimbat peste câteva luni denumirea în Fulgerul. Preţioase date statistice sunt furnizate de un mare împătimit al fotbalului moldovenesc, Valentin Iacovlev din satul Ochiul Alb (Drochia)”. Care sunt aceste valoroase informaţii, aflaţi răsfoind doar paginile acestei impresionante istorii a fotbalului moldovenesc.

Ca structură, cartea lui Ion Robu este alcătuită din 11 capitole. Ţin, dar neapărat, să enumăr titlurile acestora pentru a accentua cât de exacte, cât de potrivite sunt ele, după care poţi lesne urmări paşii fotbalului moldovenesc. Reţineţi capitolele I-V: Fluier de începere pe un platou de instrucţie; Jucătorii emblematici ai perioadei postbelice; Cei care au servit cu credinţă o echipă; Valori afirmate plenar după declararea Independenţei; Responsabilii de buna derulare a priorităţilor. Următoarele două capitole, VI şi VII, abundă în cifre, nume, tabele, date şi sunt însoţite de imagini foto ale recordmenilor moldoveni. Titlurile vorbesc de la sine: Fotbal văzut exclusiv prin optica statisticii. Goluri, puncte, topuri; Campionatele naţionale, Superliga, ediţia 1992 (I).

Spre finele cărţii autorul aşează istoria finalelor Cupei Moldovei. De altfel, cel de-al VIII-lea capitol aşa se şi intitulează: Istoria finalelor Cupei Moldovei. Urmează apoi evoluţia echipelor moldoveneşti în Europa, inserate în capitolul al IX-lea Echipele moldoveneşti în turnee.

„Sclipirile din perioada sovietică” – formula aparţine autorului – cu toate meciurile echipei naţionale, vin să completeze capitolul X intitulat Everestul tuturor jucătorilor de bun simţ, unde putem urmări itinerariile echipei naţionale de la Chişinău în fostele republici sovietice, dar şi în afara spaţiului ex-sovietic. Aici autorul a plasat şi o serie de interviuri realizate cu personalităţi remarcabile, nume de rezonanţă din fotbalul intrenaţional cum ar fi: strălucitul antrenor sârb Bora Milutinovic, legendarul Ioan Chirilă, celebrul cronicar sportiv român, despre care mai aflăm, cu mândrie, că este şi compatriotul nostru, originar din sudul Basarabiei.

Cel de-al XI-lea şi ultimul capitol al cărţii poartă un titlu promiţător: Marile noastre speranţe. Care sunt acestea, căutaţi şi veţi găsi răsfoind paginile capitolului respectiv.

Dincolo de titlurile sugestive, fiecare capitol aparte se deschide cu un motto, selectat cu iscusinţă şi cu multă exactitate, dar şi pe potriva titlului ales de autor.

Acest lucru l-ar putea face doar un foarte bun cunoscător al fotbalului, cu o mare experienţă, cu vaste cunoştinţe în domeniu, un excelent profesionist. Or, toate acestea poartă un singur nume – Ion Robu, ziarist sportiv cu o apreciabilă experienţă şi cu un foarte bun nume; autor al cărţilor Maratonul de la Atena (2005), Luptători intraţi în istorie (2008), multiplu premiant al concursurilor de nataţie, tenis de masă, baschet, atletism, dame din cadrul Olimpiadei Asociaţiei Presei Sportive din Moldova. Actualmente este angajat la Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres”.

Toate cele 11 capitole cuprind istoria fotbalului moldovenesc, de la începuturi până în prezent, unde sunt înşiruite evenimente senzaţionale, neprevăzute, surprize de tot genul, care, de regulă, se produc în orice timp şi în orice spaţiu.

Cu biografii informative ale celor mai mari jucători din istoria fotbalului moldovenesc şi ale stelelor jocului de astăzi, în paginile cărţii îşi fac loc mulţi dintre antrenorii legendari, care au contribuit la conturarea jocului, şi cele mai mari cluburi din fotbalul autohton.

În concordanţă cu titlul cărţii – Recordmenii fotbalului moldovenesc – autorul propune şi câteva Fişiere biografice. Este de apreciat scrupulozitatea cu care au fost întocmite acestea, cuprinzând nume-legendă ale fotbalului autohton, însoţite de imagini foto cu texte explicative. Câteva din fişierele biografice conţin şi interviuri realizate de către autorul cărţii.

Totul este cântărit, filtrat, trecut pe sub o lupă de expert: date exacte, cifre verificate, poze şi imagini bine comentate – iar aceasta i-a solicitat autorului o muncă enormă de cercetare, de verificare, de depistare şi regăsire a informaţiei.

Câte a putut, câte a ştiut să le adune pe parcursul vieţii sale (publicaţii, articole, crochiuri, interviuri) – toate având o singură axă: fotbalul – autorul le-a înmănuncheat în această cronică publicistico-documentară a fotbalului moldovenesc.

De fapt, aceasta nu este doar o simplă cronică a fotbalului moldovenesc, e mai mult de atât. Este o adevărată enciclopedie, atent elaborată şi bogat comentată.

La o lectură mai atentă descoperim nu doar un bun profesionist în domeniu, nu doar un rafinat cunoscător al fotbalului, dar şi un publicist de talent. Scrise cu multă pasiune, dar şi cu vocaţie, paginile cărţii te poartă prin istorii şi victorii, toate raportate fiind la fotbalul moldovenesc. Care sunt evenimentele ce s-au lăsat scrise de istorie puteţi afla doar din paginile acestei impozante lucrări.

Temeinic aşezată cronologic, scrisă într-un limbaj accesibil, cu vădită tentă publicistică, cartea te prinde de la prima. Lectura ei devine o adevărată revelaţie.

Inedită, aducătoare de cunoaştere nouă, bună, născută din dragoste pentru fotbal, dar şi pentru strămoşi, cartea este, am putea spune, opera vieţii lui Ion Robu.

Prin această carte istoria fotbalului moldovenesc, se extinde cu multe decenii înapoi, spre origini, startul fiind dat la 22 august 1910, iar bibliografia de specialitate se îmbogăţeşte cu un volum de excepţie.

Tipărită în condiţii grafice excelente, copertă rigidă, numărul impresionant de fotografii color şi alb-negru a căror perfecţiune rivalizează cu originalul, semnele grafice, pictogramele aşternute frumos pe fiecare filă a cărţii – sus stă imprimată emblema Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal, iar jos găsim balonul rotund, ingenioasa diversificare a literelor, toate acestea sporesc frumuseţea acestui volum (copertă – Vitalie Leca).

Recomandăm călduros această carte tuturor celor care sunt animaţi de dorinţa de a se informa asupra istoriei fotbalului moldovenesc.

O carte mult aşteptată, prima de acest fel la noi, care se vrea pe masa fiecărui profesor, student de la instituţiile de profil, a fiecărui om care iubeşte fotbalul, fiecărui microbist.

O carte ce se adresează deopotrivă specialiştilor şi amatorilor.

Tamara COTOMAN,

şef, Serviciul achiziţii, Biblioteca USEFS

P.S. Şi pe această cale ţinem să-i mulţumim autorului pentru mărinimosul gest de a ne fi dăruit bibliotecii noastre un exemplar de carte, dar şi pentru autograful semnat de Domnia Sa. Imprimat pe prima pagină a cărţii, autograful se constituie ca un adevărat îndemn, dar unul foarte mobilizator adresat cititorilor noştri care, cine ştie, poate, la o lectură mai minuţioasă a acestei valoroase lucrări, vor prinde mai mult curaj, dar şi ambiţie, pentru a cuceri acest faimos joc, acest „rege al sportului” – fotbalul. Dar poate şi şansa de a deveni ei înşişi eroii unei eventuale cărţi cu acelaşi generic – Recordmenii fotbalului moldovenesc, ediţia a doua, a treia... Revăzută şi completată. Cu nume, dar şi victorii noi. Or, aceasta este aspiraţia noastră, a colaboratorilor Bibliotecii
USEFS. Dorim autorului pană uşoară şi pentru alte noi cărţi, tot atât de necesare şi de aşteptate.

Cu drag de fotbal, cu multă consideraţiune pentru autor, voi încheia cu un citat care poartă aceeaşi semnătură – Ion Robu: „Frumoasă-i viaţa în curtea fotbalului!”

Deschideţi poarta ei! Intraţi!

T.C.

[1]* Robu, Ion. Recordmenii fotbalului moldovenesc. Chişinău : [S.n.], 2010. 232 p.; il.