Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
BREVIAR BIBLIOGRAFIC / ОБЗОР БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ НОВИНОК / BIBLIOGRAPHIC BREVIARY
Taisia FOIU, Vlad POHILĂ
O lucrare biobibliologică sortită succesului

Lista biobibliografiilor elaborate de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” s-a îmbogăţit în acest an cu un titlu nou: Viaţa printre cărţi. Lidia Kulikovski: biobibliografie[1]. Echipa Hasdeu a ţinut să marcheze, prin această iniţiativă editorială, un moment aniversar dedicat dnei L. Kulikovski, directorul general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, conferenţiar universitar, doctor, manager inovativ, personalitate marcantă şi cunoscută în domeniul biblioteconomic.

Prezentul volum omagial este a doua ediţie a Biobibliografiei Lidia Kulikovski[2], completată şi prelucrată. Necesitatea elaborării acestei lucrări a fost cauzată şi de un număr considerabil de publicaţii, apărute în ultimii cinci ani: 355 de surse bibliografice (ca volum, ele pot fi considerate o lucrare aparte!), în completarea primei ediţii.

Noua lucrare reflectă activitatea multiaspectuală în domeniul biblioteconomic şi personalitatea omagiatei pe parcursul a 20 de ani, abordată în 600 de descrieri bibliografice.

Autorii au avut ambiţia de a prezenta publicului o biobibliografie cu o structură inedită în comparaţie cu alte lucrări elaborate de BM şi, îndrăznim să spunem, mai altfel decît elaborările în domeniu efectuate de alte centre de cercetare, respectiv, de editare, din R. Moldova.

Viaţa printre cărţi nu are un cuprins tradiţional, obişnuit. Volumul se constituie din două capitole legate: Biobibliografie şi Lidia Kulikovski văzută de... (confesiuni, referinţe, aprecieri etc.).

De altfel, referinţele de la deschiderea volumului sînt continuate sau completate – simetric – în corpul cărţii, la subcompartimentele Lidia Kulikovski văzută de... (personalităţi ale literaturii, culturii, ştiinţei; colegi de breaslă; alţi admiratori, simpatizanţi) şi Mereu valabilă, preţuirea... – la p. 157-196 şi, respectiv, 197-229. Omagiile sînt scrise de circa 30 de autori, de la academicieni şi miniştri – la învăţători şi simpli bibliotecari; de pe un larg spectru geografic, de la Chişinău şi Ungheni pînă la Bucureşti, Tîrgu-Mureş, Cluj-Napoca, judeţul Iaşi, Nürnberg...

Biobibliografia include patru compartimente: Note introductive, Bibliografie (propriu-zisă), Indexuri auxiliare şi Clipe în imagini.

Deschide cartea Mesajul de preţuire pentru Lidia Kulikovski, scris de prof. univ. dr. Ion Stoica, faimosul bibliolog de la Universitatea din Bucureşti şi la fel de celebru director-generator al Bibliotecii Universitare din capitala română. Urmează Note introductive, care includ articole omagiale semnate de acad. Mihai Cimpoi, dr. Florin Rotaru şi Vlad Pohilă.

Materialele din Biobibliografie sînt aranjate în ordine cronologică directă, indiferent de tipul documentului (volum aparte, ediţie îngrijită, articol, recenzie, prefaţă, interviu etc.).

Această structură, aparent simplă, are cîteva avantaje esenţiale:

– corespunde exigenţelor unei cercetări bibliografice ştiinţifice;

– ilustrează activitatea protagonistei în evoluţie (o singură sursă în 1991 şi 58 în 2010);

– reflectă varietatea şi plenitudinea activităţii Lidiei Kulikovski în fiece an (cărţi editate, articole scrise, inaugurări, manifestări, delegaţii, stagii, omagieri, interviuri etc.);

– oferă posibilitatea, chiar şi unui nespecialist, de a găsi informaţia necesară în scurt timp;

– la fel, creează premise pentru a se efectua o analiză bibliometrică prin indexuri auxiliare:

 6 ediţii coordonate;

 membru al colegiilor de redacţie la 10 ediţii periodice de specialitate;

 15 titluri de lucrări de autor şi / sau coautor;

 29 de recenzii la cărţile protagonistei;

 38 de nume geografice (ţări şi / sau oraşe unde protagonista s-a aflat la stagii, în delegaţii, schimb de experienţă);

 49 de interviuri pe parcursul a 20 de ani;

 54 de subiecte biblioteconomice abordate în publicaţiile omagiatei;

 61 de recenzii, prefeţe, postfeţe scrise de Lidia Kulikovski;

 80 ediţii îngrijite, inclusiv responsabilă de ediţii;

 108 de publicaţii în culegeri, anuare, almanahuri, calendare;

 323 de publicaţii în ediţii seriale (inclusiv 128 din revista BM „B.P. Hasdeu” BiblioPolis);

 332 de titluri de articole publicate, dintre care 77 se referă la Lidia Kulikovski.

Biobibliografia prezentată aici se evidenţiază printr-un considerabil aparat informativ. Cele 10 indexuri auxiliare constituie tot atîtea chei de acces sigur la informaţia concentrată în lucrare:

– Index de nume;

– Index de titluri de autor, coautor, alcătuitor, traducător;

– Index de titluri: ediţii îngrijite, coordonate, membru colegiu de redacţie;

– Index de recenzii, prefeţe, postfeţe;

– Index de titluri de articole;

– Index de titluri de interviuri;

– Index de subiecte;

– Index geografic;

– Index de titluri de culegeri, anuare, almanahuri, calendare;

– Index de ediţii periodice.

Cele mai multe biobibliografii de la noi au trei-cinci indexuri; mai rar, cîte cinci-şase, dar la performanţa de zece indexuri se ajunge în premieră – cel puţin în munca de bibliografiere efectuată la noi, în R. Moldova, în ultimul timp.

Biobibliografia include şi compartimentul Clipe în imagini, unde sînt întipărite momente de neuitat din viaţa dnei Lidia Kulikovski – împreună cu familia, printre personalităţi, colegii, discipoli.

În concluzie, vom menţiona că noua lucrare biobibliografică a echipei de autori de la BM „B.P. Hasdeu” este o realizare remarcabilă, inclusiv din punctul de vedere al designului şi al execuţiei poligrafice.

Tocmai din aceste considerente, credem noi, Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski: biobibliografie este din start o carte de specialitate din cele sortite succesului. Motivaţii ar fi mai multe; ne limităm la două doar: s-a pornit de la valorificarea unui material bogat, divers, captivant şi profund; apoi, elaborarea, scoaterea la lumină a cărţii s-a făcut cu drag şi cu un acut simţ al responsabilităţii profesionale.

Taisia FOIU,

şef, CID „Chişinău”;

Vlad POHILĂ

[1]Viaţa printre cărţi. Lidia Kulikovski: biobibliogr. / BM „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare şi Doc. „Chişinău”; concepţie şi realizare: CID Chişinău; au elaborat: Taisia Foiu, Claudia Tricolici, Ludmila Pânzaru at al. – Ch., Magna-Princeps SRL, 2011. – 232 p.

[2]Lidia Kulikovski : biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău”. – Ch. : Elan Poligraf, 2006. – 88 p.