Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
OMAGIERI / ГОДОВЩИНЫ / ANNIVERSARY
Constantin BOBEICĂ
Omul-liant, Lidia Kulikovski

Ne-am oprit asupra acestui determinativ – liant – pentru că, într-adevăr, societatea umană repetă în viaţa ei legile biologiei, fizicii, chimiei, ba şi ale cosmogoniei. Precum celula vie îşi organizează viaţa, supunând elementele constitutive – protoplasmă, membrană etc. – atracţiei, forţei organizatoare a nucleului (în fizică, chimie avem corelaţia corespunzătoare: protoni-electroni; în cosmogonie – stele-planete), aşijderea în istoria ştiinţei, culturilor naţionale observăm acelaşi fenomen: concentrarea eforturilor creative ale unor personalităţi în jurul unui „nucleu” – personalitatea-promotor, iniţiatoarea, diriguitoarea unor noi direcţii de activitate, inovaţie.

Obişnuite sunt în istoria filosofiei, artelor sintagmele: Şcoala lui Platon, Şcoala lui Rafael, Şcoala Florentină etc. Istoria culturii româneşti abundă în atare exemple: scriitori, critici literari, istorici, savanţi-înaintemergători, care prin activitatea lor au devenit pilonii unor noi mişcări, curente literare, culturale, ştiinţifice. Destul a aminti de Maiorescu, Iacob Negruzzi, Kogălniceanu, Alecsandri; mai târziu: Iorga, Rădulescu-Motru, Vianu, Lovinescu, Călinescu, Blaga, P. Ţuţea, ca să ne oprim doar la istorie, literatură, filosofie.

Dacă e să ne referim la istoria culturii, ştiinţei basarabene în epoca modernă şi contemporană, ea a fost reprezentată prin astfel de corifei ca Pan Halippa, Constantin Stere, Gh. Bezviconi, Şt. Ciobanu, numeroşi alţi scriitori, oameni de ştiinţă. Care, din fericire, nu ne lipsesc nici astăzi. Să amintim doar de savanţii de talie europeană: Sergiu Rădăuţanu, Constantin Sibirschi, Nicolae Testemiţanu ş.a. ce sunt cunoscuţi ca întemeietori de şcoli în domeniul fizicii, matematicilor, medicinei.

Ca de stele de primă mărime suntem atraşi în orbita unor nume ca cele ale lui Grigore Vieru, Adrian Păunescu, Anatol Codru, Eugen Doga, Eugen Grebennicov, îi pot nominaliza pe toţi?

Nu pot trece cu vederea cuplul de talentaţi militanţi ai ideii naţionale, jurnaliştii, doamna Maria Bulat-Saharneanu şi domnul Valeriu Saharneanu, care de ani – nu puţini – duc pe umerii lor Vocea Basarabiei, o voce distinctă, un clopot de alarmă în spaţiul pruto-nistrean, propagatoare a identităţii noastre naţionale şi a valorilor româneşti.

În aceeaşi cohortă a avangărzii luptătorilor pentru realizarea idealurilor noastre naţionale, spirituale e angajată total, de ani şi ani şi protagonista rândurilor de faţă, inimoasa, statornica, doctisima Doamnă LIDIA KULIKOVSKI, director general al BM „B.P. Hasdeu”. Aidoma dirijorului unei orchestre simfonice, Dumneaei nu se mărgineşte a dirija, a îndruma activitatea reţelei municipale de biblioteci „B.P. Hasdeu”, ci se include activ, dirijoral, în toate manifestările editoriale (lansări, prezentări, recenzări de noi cărţi), conferinţe ştiinţifice şi practice, forumuri, conferinţe ale cititorilor, fără a neglija, desigur, munca asiduă de cercetare în domeniul specialităţii de bază şi cea de conferenţiar universitar, îndrumător al tinerei generaţii. În toate aceste activităţi dnei L. Kulikovski îi revine, precum subliniam, rolul de nobil de liant, demaror, îndrumător.

Este secundată în această rodnică activitate de nu mai puţin prestigiosul, neobositul scriitor şi patriot, Vlad Pohilă, redactor-şef al reputatei reviste BiblioPolis – una de o prestanţă, valoare deosebită, nu doar în domeniul de specialitate îngustă, ci de o largă respiraţie spirituală românească, abordând teme de o acută, stringentă actualitate, în actualul context de tatonări, căutări ale unor noi căi de ieşire din criza în care ne-am pomenit după mişcarea naţional-renascentistă a anilor ’80-’90 ai secolului trecut.

* * *

Această mişcare din spaţiul basarabean a fost declanşatorul energiilor spirituale, ţinute sub cizma murdară a ocupantului, care ţintea să înăbuşe, să sugrume tot ce însemna manifestare naţională – limbă, istorie, artă, autenticitate, specificitate etnologică.

Din fericire, în pofida eforturilor hidrei agonizante comuniste, de a ne împinge din nou în ocna întunericului – cu tancul, racheta, gazele, embargoul –, observăm un nou flux al salvgardării naţionale.

La Adunarea generală a Uniunii Scriitorilor din Moldova, pe 28 octombrie 2010, din convorbirile cu delegaţii, din ieşirile la tribună, desprindeam acelaşi laitmotiv al avangărzii noastre spirituale: de a ieşi în mijlocul poporului prin CĂRŢI, cuvânt, întâlniri. Din păcate, multe cărţi mai stau în sertarele autorilor, în aşteptarea unor vremuri mai bune. Cu toate acestea, nedispunând chiar de date statistice comparate, socot că avem mai multe apariţii editoriale la ora actuală, decât în „ероса de aur” socialistă. Mai contează extrem de mult şi calitatea net superioară a noilor lucrări editate.

Şi aici revenim la rolul aparte al unor OAMENI, de talia Doamnei LIDIA KULIKOVSKI, care pun umărul cu toată energia şi tot devotamentul la promovarea veritabilelor valori de cultură, spiritualitate, creativitate naţională.

...Dacă ar fi să întocmim o hartă a noosferei, reprezentând „capitalul” R. Moldova, fără a exagera, cred, o bună parte a spaţiului acestei hărţi i-ar reveni protagonistei noastre, colectivelor din filialele BM „B.P. Hasdeu”, revistei BiblioPolis.

Meditând iarăşi asupra acestei adevărate minuni, întâmplate aici, sub ochii noştri, în spaţiul basarabean, nu-i pot găsi o altă explicaţie, decât Coborârea Duhului Sfânt asupra oamenilor acestui pământ, Duh Sfânt care ne-a luminat, ne-a ridicat din patul zăcerii noastre, îndrumându-ne pe calea eroică a strămoşilor, luptători şi întregitori de Ţară şi de sufletul Neamului nostru, poruncindu-ne:

– Scoală, popor, şi-nalţă a ta cântare!

2 Mărţişor 2011

Constantin BOBEICĂ