Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Raia ROGAC
Săptămîna uşilor deschise la Biblioteca „Onisifor Ghibu”

Şi la actuala aniversare, din mai, Filiala „O. Ghibu” a pregătit un bogat şi diversificat program, menit să contribuie la stimularea dragostei de lectură, atragerea cititorilor în bibliotecă, popularizarea instituţiei bibliotecare.

Deschiderea programului s-a făcut în cadrul unei şedinţe a Clubului Prietenii cărţii, unde scriitoarea Claudia Partole şi-a mărturisit dragostea faţă de bibliotecă şi cărţi în faţa numeroşilor prichindei de la grădiniţa Mărţişor (nr. 68) din capitală, spunând între altele că anume cartea este cea mai mare descoperire a lumii şi cel mai preţios dar oferit omenirii, pentru că ea este un bun prieten, care nu trădează, dar înţelepţeşte. Poveştile au fost primele cărţi de lectură, pe care le-a savurat în copilărie, îndemnându-i şi pe micuţi să le citească, să le însceneze şi să le iubească. Autoarea şi-a prezentat una din ultimele cărţi editate Să creşti mare, puişor, care la Salonul Internaţional de carte pentru copii şi tineret a obţinut Premiul Simpatia copiilor. Mai apoi, aceştia, împreună cu alţi cititori şi bibliotecarele de aici, au mers la Stela memorială dedicată lui Onisifor şi Octavian Ghibu, de lângă sediul Ambasadei României în Republica Moldova, unde au depus flori şi au aflat date interesante despre viaţa şi activitatea acestor distinse personalităţi.

Sub genericul Onisifor Ghibu – personalitate care a influenţat destinul Chişinăului, la Liceul Teoretic care-i poartă numele, în colaborare cu filiala omonimă, s-a desfăşurat un concurs de istorie. Învingătorii au primit în dar câte un set de cărţi, inclusiv din moştenirea literară a patronului spiritual al acestor două instituţii.

În organizarea Centrului de Cultură Călin Postolachi, şi a Liceului Teoretic Mircea Eliade, de comun cu gazdele, a avut loc un medalion literar dedicat poetului şi totodată redactorului-şef al revistei pentru copii Florile dalbe Ion Anton, aliniat jubileului de 60 de ani al protagonistului şi celui de 70 de ani al publicaţiei. Moderatoarea dr. Veronica Postolachi, profesoară de limba şi literatură română, în cuvântul inaugural, a remarcat că medalionul literar a devenit un eveniment cultural de tradiţie, al 32-lea la număr, consacrat oamenilor cuvântului – adică scriitorilor, or, anume cuvântul este puntea de legătură dintre generaţii, anume aici, în cadrul acestei manifestări, se descoperă tinere talente literare, care pot fi luate sub tutela creatorilor consacraţi.

Mai întâi despre creaţia lui Ion Anton şi, în special, despre volumul antologic al acestuia – Cădere sentimentală pe gânduri – s-au pronunţat scriitorii Claudia Partole, Victor Prohin, Valeria Dascăl, Vladimir Rusnac, Andrei Burac, Lidia Ungureanu, editoarea Silvia Ursachi, criticul literar, prof. univ. dr. hab. Ion Ciocanu, care au salutat şi au încurajat o astfel de modalitate de prezentare a unui scriitor. Luându-şi în serios rolul de critici literari, tinerii Olga Oboroc, Anastasia Bolgar, Ecaterina Pascali, Tudoriţa Sugailo, Tatiana Taşcă, Cristina Sibov, Iuliana Glavan, Taisia Haritonov, Ana Melenciuc, Maria Răducanu, Valeria Răileanu, Gheorghe Popa ş.a. de la liceele Mircea Eliade, Al. I. Cuza, Tudor Vladimirescu din Chişinău, Ion Vatamanu din Străşeni, au recenzat mai multe cicluri de poezii ale poetului, între care Vamă pentru speranţă, Viitorul ca moştenire, Rondelurile călătorului, Mâine va fi ieri, Necuprinsul punctului şi povestirea Zodia Zimbrului. Ion Anton a rămas plăcut surprins să-şi descopere propria creaţie sub atâtea unghiuri de vedere, bucurându-se că unele lucruri i-au fost prezentate în absolută premieră de elevi. A urmat şi un recital de poezie de Ion Anton, juriul desemnat ad-hoc din rândul scriitorilor prezenţi, desemnând învingătorii, care s-au dovedit a fi: Cristina Sibov, Aliona Chiroşcă şi Doina Ungureanu – locul III; Cristina Arhipov şi Valeria Răileanu – locul II şi Mihaela Tătaru – locul I. Premianţii au primit în dar dalbe cărţi şi reviste. Medalionul a fost îmbogăţit de o expoziţie de carte intitulată Ion Anton – cavalerul Florilor copiilor.

În vederea promovării patrimoniului şi întregului spectru de servicii pe care le oferă biblioteca a fost organizată o zi specială de informare a utilizatorilor. Pe lângă excursiile ghidate au fost prezentate expoziţiile: Biblioteca – spaţiu public al informării şi documentării; Ziua Europei – tărâm al libertăţii autentice; Ziua mondială a culturii „Cultura – emblema demnităţii unui popor”; Garabet Ibrăileanu – critic de o solidă formaţie filosofică; Gloria teatrului englez – W. Shakespeare, corifeu al Renaşterii. În acelaşi context au avut loc activităţi de instruire în utilizare: calculator, internet, baze de date, catalog electronic etc.

La un atelier profesional bibliotecarii din sistemul municipal au luat în dezbateri tema Statistica zilnică – metodă cantitativă de evaluare a activităţii BM „B.P. Hasdeu”, avându-i ca formatori pe directorii adjuncţi Ludmila Pânzaru şi Tatiana Coşeriu.

O captivantă manifestare literar-muzicală a fost întâlnirea cu poetul Ianoş Ţurcanu, care s-a vrut a fi şi un frumos omagiu în ajunul aniversării a şase decenii de viaţă şi activitate, pe care scriitorul o va sărbători în luna iulie. În debut a fost lansată antologia Cea mai frumoasă vară a iubirii, pe care poetul Iulian Filip a apreciat-o ca pe o provocare calendaristică şi o oglindă a lui Ianoş Ţurcanu în faţa lumii, iar acad. Mihai Cimpoi a subliniat că apariţia acestei lucrări de sinteză este rodul colaborării cu un grup de colegi din Târgovişte. Ianoş Ţurcanu este un neoromantic, un bun poet al mării, dar şi al Marinei, căci aşa se numeşte soţia lui, a mai spus marele critic literar.

Despre activitatea polivalentă a protagonistului a vorbit şi scriitorul Aurelian Silvestru, menţionând că autorul nu se limitează doar la poezie, mai scrie şi aforisme, cărţi pentru copii şi texte pentru interpreţi.

Succint despre Ianoş Ţurcanu se poate spune: este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Mondiale a Literaţilor (Washington), membru de onoare al Societăţii Scriitorilor din Târgovişte. Este autorul a peste 50 de cărţi pentru adulţi şi copii, o parte traduse în limbile italiană, rusă, engleză, germană, franceză. Se cifrează de zece ori mai mult textele pentru cântece de muzică populară, uşoară, romanţe. Este redactorul revistelor Moment poetic, „2 plus 3 iezi”, Aduceri-aminte, prezentatorul emisiunii TVM Cultura azi. Aceste activităţi intense i-au adus multe premii naţionale şi internaţionale.

Profesoara şi compozitoarea Svetlana Badragan a împărtăşit publicului felul în care a conlucrat cu poetul Ianoş Ţurcanu pentru pregătirea colecţiei de romanţe Nu poţi da timpul înapoi (muzică – Svetlana Badragan, versuri – Ianoş Ţurcanu), carte recent apărută şi lansată. Majoritatea pieselor incluse în noul volum au fost premiate în cadrul Festivalului de romanţe Crizantema de aur din Târgovişte şi în replică la Festivalul Crizantema de argint din Chişinău.

Spectacolul muzical care a urmat, a început cu o surpriză – în premieră, Otilia Eşanu, eleva de şapte ani de la Liceul de inventică şi creativitate Prometeu din capitală, a interpretat o melodie pe versuri de Ianoş Ţurcanu. În continuare au evoluat Nina Ermurachi, Artistă Emerită, Nătăliţa Munteanu, Maestru în Artă, solistă a Orchestrei Fluieraş, Cristina Pintilie, interpretă, profesoară de canto la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Anişoara Dabija, interpretă, premiantă la Festivalul Crizantema de aur.

Tradiţionale, Zilele Ghibu, desfăşurate în perioada Săptămânii uşilor deschise, au avut loc sub semnul aniversării a 575-a a Chişinăului şi a 128-a de la naşterea patronului spiritual al bibliotecii – Onisifor Ghibu. În context au fost prezentate expoziţiile Bibliografia Ghibu – tezaur de informaţie cu privire la istoria Basarabiei; Ion Pelivan – Apostol al Neamului (135 ani de la naştere). Elevi de la liceele Onisifor Ghibu, Iulia Hasdeu, Şcoala de Arte din Grătieşti au susţinut un recital de muzică şi poezie, intitulat Chişinău – cetate a spiritului. Sala mare de lectură a fost împodobită cu fotografii inedite despre capitală, autor – jurnalistul Andrei Viziru.

Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, împreună cu Biblioteca Metropolitană Mihail Sadoveanu din Bucureşti au organizat simpozionul Oameni care au marcat istoria Chişinăului, moderat de istoricii Ion Negrei şi Ion Constantin. Comunicările susţinute de cercetători şi doctori în istorie au fost deosebit de interesante, înseşi titlurile dezvăluie chintesenţa lor: Onisifor Ghibu în cercul scriitorilor basarabeni (Iurie Colesnic); Influenţa cercurilor culturale din România asupra mişcării naţionale din Basarabia în perioada 1906-1914 (Gheorghe Palade); Rolul lui Ion Pelivan în mişcarea naţională din Basarabia (Ion Constantin); Ministrul Pelivan şi problema apărării Republicii Democratice Moldoveneşti, decembrie 1917 (Gheorghe Negru); Ion Pelivan, participant la Conferinţa de Pace de la Paris, 1919-1920 (Ion Negrei). Cu amintiri şi confesiuni inedite despre aceste două mari personalităţi au venit să se împărtăşească rudele acestora, Ileana şi Adrian Pelivan, Mioara Pântea. Tot aici au fost prezentate câteva noi apariţii editoriale din domeniul istoriei: Ion Constantin. Gherman Pântea între mit şi realitate (Editura Biblioteca Bucureştilor, 2010); Gh. Dighiş (Ion Costin). Sub jug străin! (ed. a 2-a, Editura Labirint, 2011); A. Petrencu. Istoria contemporană: studii, materiale, atitudini (Editura Cartdidact, 2011). Participanţii la simpozion au avut plăcerea să urmărească un excelent spectacol muzical, intitulat Cântece care ne-au însoţit istoria, susţinut de renumita formaţie Ştefan Vodă, condusă de îndrăgitul publicului larg Tudor Ungureanu.

În cadrul mesei rotunde Onisifor Ghibu – un ardelean cu suflet de basarabean şi-au expus punctele de vedere istoricii Iurie Colesnic, Ion Buga şi cercetătorul Pavel Balmuş, după care aceştia, împreună cu toţi audienţii, au avut posibilitatea să asculte un spectacol de muzică şi poezie, în care
s-au produs tinere talente de la Liceul Teoretic Iulia Hasdeu, intitulat sugestiv Chişinăul în vers şi melodie, prof. Maria Mâţu, completat de vernisajul expoziţiei de pictură Acasă, la Chişinău, cu aerul mirific al ţării, autori – elevi de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, prof. Vera Bejuc, Virginia Mireanu, Tatiana Rotari.

Membrii Clubului de dezbateri filozofice Agora au susţinut discuţii pe tema Ce este cultura pentru societate, moderatoare S. Popov.

Distinsei profesoare Serafima Saca
i-a fost dedicată o seară aniversară O viaţă în serviciul educaţiei, organizată de Clubul Vârsta a treia, condus de octogenara scriitoare Argentina Cupcea-Josu. Sala a fost înfrumuseţată cu o expoziţie de artizanat din colecţia personală a Tatianei Juc.

O altă masă rotundă a avut subiectul Pledoarie pentru carte: tentaţia şi valenţele lecturii moderne, la care, în faţa publicului tânăr de la diverse instituţii de învăţământ preuniversitar a vorbit scriitorul Andrei Burac, provocându-i la dezbateri pe participanţi.

În ultima zi a programului Săptămâna uşilor deschise s-a desfăşurat Concursul de creaţie Ars adolescentina, etapa de artă plastică: Codrule cu râuri line, vreme trece, vreme vine, pe două secţii: Motivele naturii prin culorile adolescentine şi Blazonul de nobleţe al capitalei – O biografie spirituală a Chişinăului. La Gala laureaţilor au fost înmânate diplome din partea IPNA, Compania „TeleRadio Moldova”, Ministerul Tineretului şi Sportului, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, Uniunea Artiştilor Plastici, Muzeul Naţional de Artă, Institutul Fraţii Golescu din Bucureşti.

În aceeaşi zi au fost înmânate diplome celor mai fideli cititori şi voluntari ai Bibliotecii Onisifor Ghibu.

Raia ROGAC