Biblio Polis - Vol. 39 (2011) Nr. 2 (Serie nouă)  
ARHIVA  
DE ZIUA BIBLIOTECARULUI / ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ / LIBRARIAN DAY
Tatiana COŞERIU, Tatiana BORODATÎI
Ziua bibliotecarului sărbătorită cu lauri

Imaginea corporatistă se construieşte la intersecţia dintre cunoştinţele publicului despre Biblioteca Municipală, reputaţie (recunoaşterea de către public a performanţelor trecute şi prezente ale instituţiei) şi profilul specific prin care se distinge instituţia. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” are o cultură instituţională devenită un etalon recunoscut atât de comunitatea profesională, cât şi de utilizatori, parteneri, societatea civilă.

Comunicare, analiză, estimare, critică, aplicare, direcţionare etc. sunt un flux de acţiuni în continuă dezvoltare. Acţiunile date menţin reţeaua Bibliotecii Municipale într-o mişcare de consolidare a poziţiei biblioteconomice, informaţionale. Ziua profesională a bibliotecarului nu a fost o excepţie. Şi de această dată bibliotecarii de la BM „B.P. Hasdeu” au fost vizibili public, demonstrând energie, optimism şi o echipă puternică.

În acest an, Ziua bibliotecarului a coincis cu marea sărbătoare a Învierii Domnului. Cei peste 300 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci din Republica Moldova s-au adunat la 20 aprilie 2011 în incinta Teatrului „Licurici” din capitală pentru a-şi sărbători împreună profesia, pentru a se întâlni cu colegii de breaslă.

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Comisiile şi secţiunile ABRM s-au implicat activ pentru a asigura un mediu binevoitor, agreabil şi festiv. Doamna Ludmila Costin, preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, a prezentat discursul Biblioteca, bibliotecarul în secolul XXI. Prin acest mesaj au fost oferite răspunsuri la întrebarea Cum fac faţă biblioteca şi bibliotecarul moldovean provocărilor sec. XXI, secol al Informaţiei şi Cunoaşterii, din care s-a scurs deja un deceniu?

Cu cuvinte de apreciere profundă a activităţii bibliotecilor au venit mai mulţi oaspeţi de vază:

Chiril Lucinschi, preşedintele Comisiei cultură, educaţie, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului RM, a informat că bibliotecile publice din R. Moldova, graţie proiectului Fundaţiei „Bill & Melida Gates”, vor fi conectate la internet, iar personalul va fi şcolarizat cu tehnologiile informaţionale.

Mihai Şleahtiţchi, ministrul Educaţiei, a înmânat mai multor bibliotecari cea mai importantă diplomă a Ministerului Educaţiei – Diploma de onoare pentru activitatea depusă. Ministrul a precizat că meseria de bibliotecar este una din cele mai frumoase, iar bibliotecarii şi ceilalţi care activează în domeniul educaţiei sunt o familie mare. Cu Diploma de onoare au fost apreciate colegele noastre Elena Cebotari, director, Filiala „Liviu Rebreanu”, şi Parascovia Onciu, director, Filiala „Transilvania”.

Dorin Chirtoacă, primarul general al municipiului Chişinău, a vorbit despre „Casa – Bibliotecă” şi măiestria bibliotecarului la modelarea personalităţii, despre aportul la dezvoltarea şi consolidarea bibliotecilor din urbe.

Ana-Lucia Culev, şeful Direcţiei cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, a calificat profesia de bibliotecar ca una nobilă şi importantă în societate, precizând că bibliotecarii noştri fac faţă provocărilor şi exigenţelor avansate de profesie, comunitate, evoluţii.

Olga Bârlad, şeful Direcţiei politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă a Ministerului Culturii al R. Moldova, a menţionat activitatea de performanţă a celor mai buni bibliotecari prin Diplome. De la BM „B.P. Hasdeu” drept cei mai buni au fost numiţi:

• Mariana Harjevschi, director, Biblioteca Publică de Drept;

• Elena Dabija, director, Centrul Academic Internaţional Eminescu;

• Elena Roşca, director, Filiala „Alba Iulia”;

• Elena Vulpe, director, Filiala „Onisifor Ghibu”;

• Ludmila Barbă, director, Filiala „Lesia Ukrainka”;

• Claudia Şatravca, director, Filiala „Târgu-Mureş”;

• Vera Goldman, şef, Filiala N. Titulescu;

• Taisia Foiu, manager, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”.

Momentele emoţionale au continuat cu totalizarea concursurilor naţionale: Cel mai bun bibliotecar al anului 2010 şi Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. Ajunse la ediţia a 20-a, concursurile s-au desfăşurat cu sloganurile: Promovaţi nume şi experienţe reprezentative de bibliotecă! Afirmaţi-vă profesia, aduceţi un plus de valoare şi prestigiu domeniului biblioteconomic!

Biblioteca Municipală a promovat nume care au avut implicări impresionante cu rezultate benefice. Astfel, Cei mai buni bibliotecari ai anului 2010 au fost:

• Claudia Tricolici, bibliotecar principal, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”;

• Angela Borşci, şef oficiu, Filiala „Iţic Mangher”.

Publicaţiile BM sunt rezultatul gândirii creatoare şi au o identitate distinsă. Comisia de evaluare a Concursului Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării a apreciat atât calitatea informaţională, cât şi aspectul poligrafic, cognitiv al lucrărilor prezentate, care merită să fie apreciate în diferite categorii.

Premiul „Magna cum laude” – două lucrări ale Bibliotecii Publice de Drept:

• Pensia de la A la Z = Пенсия от А до Я : Ghid / A. Chisari, L. Goncear ; Bibl. Publ. de Drept, BM „B.P. Hasdeu”. – Ch. : S.n., 2010. (Tipogr. „Primex Com” SRL). – 80 p. – Tit., text paral. în lb. rom., rusă. – Paginaţie paral. – Carte-valet.

• Sinteza jurisprudenţei Curţii Europene pentru drepturile omului în cauzele versus Moldova : Examinate sub aspectul art. 3 (interzicerea torturii) din Convenţie. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2010. – 500 p.

Secţiunea Biblioteconomie – Premiul I:

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” – suport informaţional pentru comunitatea chişinăuiană: resurse, servicii, programe inovative. Abordări practice : Culeg. de comunicări de la Conf. anuală (2 dec. 2009) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”; recenzent: dr. conf. univ. Lidia Kulikovski; coord.: Tatiana Coşeri. – Ch.: „Magna-Princeps” SRL, 2010. – 128 p.

Compartimentul Publicaţii în serie – Premiul I:

Cultura informaţiei : Ed. specială a rev. BiblioPolis / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu” ; red. şt. : Lidia Kulikovski. – Ch. : Ed. „Magna-Princeps” SRL. – Vol. 37 (2010), Nr 5 (Serie nouă). – 174 p.

Compartimentul Materiale promoţionale – Premiul I:

Materiale promoţionale: geantă, chipiu, stilou, mouse pad-calendar.

Secţiunea Lucrări bibliografice, compartimentul Biobibliografii – Premiul I:

Vlad Pohilă: Biobibliogr. / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Centrul de Inform. şi Doc. „Chişinău” ; alcăt. : Claudia Tricolici, ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch. : „Grafema Libris”, SRL, 2010. – 288 p.

Secţiunea Lucrări bibliografice, compartimentul Biobibliografii – Premiul II:

Alexandru Donos : O viaţă în zbucium : Biobibliogr. (şi nu numai…) / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publ. „Liviu Rebreanu” ; alcăt. : Al. Donos, I. Tutun, ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Ch.: „Magna-Princeps”, SRL, 2010. – 124 p.

Premiul special pentru originalitate:

Mouse pad-calendar.

Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova a conferit Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” o Diplomă de excelenţă pentru contribuţii substanţiale la formarea profesională a bibliotecarilor din Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica Moldova. Bibliotecarii de asemenea au fost menţionaţi cu Diplome:

• Elena Butucel – director, Filiala „Ovidius”;

• Cristina Caterev – director, Filiala „Ştefan cel Mare”;

• Natalia Dabija – şef, Filiala Traian;

• Ludmila Dogotari – şef, Filiala Codru;

• Tatiana Fiodoruc – manager, Departamentul relaţii cu publicul;

• Taisia Foiu – manager, Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”;

• Alexandru Frişcu – şef, Filiala Cornului;

• Daniela Gorincioi – manager interimar, Departamentul organizarea colecţiilor;

• Natalia Kravciuk – şef, Filiala M. Costin;

• Olga Maiuc – şef, Filiala A. Russo;

• Svetlana Malşacova – şef, Filiala V. Bielinski;

• Cristina Mamaiscaia – director, Filiala „Maramureş”;

• Ecaterina Nedzelschi – şef, Filiala „A. Mickiewicz”;

• Zinaida Pahomi – manager, Departamentul achiziţii, evidenţă şi prelucrare;

• Victor Rusu – manager, Departamentul automatizare şi informatizare;

• Genoveva Scobioală – manager, Departamentul marketing;

• Savela Starciuc – şef, Centrul de Informare Europeană;

• Margarita Şcelcicova – director, Filiala „M. Lomonosov”;

• Ana Stratieva – şef, Filiala „H. Botev”;

• Silvia Timofti – şef, Filiala „A. Donici”;

• Valentina Turvinenco – şef, Centrul de Informare şi Documentare German;

• Tamara Ţurcan – şef, Filiala M. Drăgan;

• Aliona Vîrlan – şef, Biblioteca de Arte „T. Arghezi”.

20 aprilie 2011 a fost ziua când s-au îmbinat pasiunea pentru lectură şi profesionalismul, iar Teatrul „Licurici” a fost locul de întâlnire a comunităţii care iubesc cartea. La acest eveniment, Biblioteca Municipală a demonstrat capacitatea de a fi o echipă cu un sistem complex de conexiuni şi interdependenţă. Bibliotecarii de la BM s-au deosebit de colegii săi prin promovarea atât a brandului instituţional, cât şi cel al ABRM – abţibildul Suntem membri ai ABRM (textul şi sigla BM „B.P. Hasdeu” şi sigla ABRM). Fiecare participant a primit din partea Bibliotecii Municipale pliantele 70 motive de a frecventa Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi Fii deştept! Ia un card inteligent la BM „B.P. Hasdeu”. Materialele au fost distribuite de voluntarii Bibliotecii Municipale echipaţi cu şepci personalizate.

Echipa Hasdeu a continuat să sărbătorească Ziua bibliotecarului la 28 aprilie 2011 într-un spaţiu pitoresc, relaxant, la o distanţă de 12 km de Chişinău – la complexul hotelier turistic de talie europeană „Sky Land” Camping & Resort. Fiind situat în imediata apropiere a capitalei, dispune de oportunităţi ideale atât pentru distracţii active, cât şi pentru relaxare şi degajare, precum şi pentru organizarea odihnei împreună cu familia, festivităţilor pentru copii, manifestărilor corporative.

Teritoriul complexului constituie 3,5 ha unde sunt amplasate: Complexul hotelier „Sky Land”, acvaparcul, „orăşelul copiilor”, restaurantul, barul etc. La 12 km depărtare de Chişinău, Echipa Hasdeu a uitat de toate responsabilităţile cotidiene. Multiplele poteci pavate cu piatră şlefuită originală, băncile elegante şi comode instalate în umbra copacilor, verdeaţa din camping, căsuţele din lemn, aerul curat ne-a oferit posibilitatea să ne recreem pe deplin în acest loc pitoresc. Jocurile distractive, de asemenea au creat o atmosferă de neuitat. Surpriza zilei a fost cadoul din partea sindicatului BM – o floare-broşă de culoare roşie, culoarea Bibliotecii Municipale.

Am demonstrat că suntem o echipă: muncim pe măsură şi ne distrăm pe măsură.

Tatiana COŞERIU,

director adjunct al BM „B.P. Hasdeu”;

Tatiana BORODATÎI,

şef oficiu, Departamentul marketing