Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
PENTRU AGENDA DVS. / НА ЗАМЕТКУ / FOR NOTES
Calendarul aniversărilor culturale – 2010

APRILIE

90 de ani de la apariţia la Chişinău, a revistei literare şi de propagandă naţională „RENAŞTEREA MOLDOVEI” (1 apr. 1920 – apr. 1921).

75 de ani de la naşterea EUFIMIEI BODRUG-LUPAŞCU, biblioteconomist şi pedagog (1 apr. 1935).

100 de ani de la stingerea din viaţă a pictorului rus MIHAIL VRUBEL (5 mart. 1856 – 1 apr. 1910).

85 de ani de la naşterea pictorului şi graficianului IGOR NECITAILO (3 apr. 1925 – 3 iun. 1995).

90 de ani de la naşterea scriitorului canadian ARTHUR HAILEY (5 apr. 1920).

60 de ani de la naşterea interpretei de muzică populară GALINA PÂSLARU (6 apr. 1950).

1125 de ani de la stingerea din viaţă a cărturarului şi teologului METODIU DE SALONIC (cca 815 – 6 apr. 885).

90 de ani de la naşterea lui LEONID GRIŞANOV, specialist în domeniul filozofiei, doctor, profesor universitar (7 apr. 1920).

75 de ani de la apariţia cotidianului independent „VOINŢA BASARABIEI” (7 apr. 1935 – 1936).

60 de ani de la naşterea ELENEI TURUTA, specialist în biblioteconomie, editor în domeniul bibliologiei, jurnalistă (13 apr. 1950).

100 de ani de la naşterea istoricului GHEORGHE BEZVICONI (14 apr. 1910 – 30 apr. 1966).

75 de ani de la stingerea din viaţă a scriitorului român, de limbă franceză şi română, PANAIT ISTRATI (10 aug. 1884 – 16 apr. 1935).

70 de ani de la naşterea VLADEI-TATIANA DUMBRAVĂ, profesor universitar în medicină, cercetător şi inventator (17 apr. 1940).

100 de ani de la naşterea graficianului VICTOR IVANOV (18 apr. 1910).

80 de ani de la naşterea lui VITALIE MARIN, filolog, lingvist, doctor habilitat, profesor universitar (20 apr. 1930).

70 de ani de la naşterea ANTONINEI DERENDOVSCHI, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe agricole, specialist în fiziologie şi horticultură (20 apr. 1940).

60 de ani de la naşterea interpretei de muzică populară SUZANA POPESCU (20 apr. 1950).

85 de ani de la naşterea scriitorului ALEXANDRU GROMOV (22 apr. 1925).

75 de ani de la naşterea politicianului, diplomat, om de stat şi de cultură GRIGORE EREMEI (22 apr. 1935).

75 de ani de la naşterea lui MIHAIL TERENTI, istoric, doctor habilitat, profesor universitar (27 apr. 1935).

70 de ani de la naşterea filologului, lingvistului şi poetului NICOLAE MĂTCAŞ (27 apr. 1940).

70 de ani de la naşterea lui CRISTIAN DRAGOMIR, medic, doctor în medicină, profesor universitar român, membru de onoare al AŞM (28 apr. 1940).

60 de ani de la naşterea lui IULIUS POPA, ziarist, publicist şi bibliofil (30 apr. 1950).

125 de ani de la apariţia la Bucureşti, sub direcţia lui Iacob Negruzzi, a revistei Societăţii „Junimea” „CONVORBIRI LITERARE” (apr. 1885 – iul./aug. 1916).

100 de ani de la naşterea lui ALEXANDRU DAVID, bibliograf, istoric literar şi publicist (apr. 1910 – 8 apr. 1935).

85 de ani de la apariţia la Paris, în limba rusă, a ziarului „BESSARABIA DLIA BESSARABŢEV” (apr. 1925 – ?). Prima ediţie este tipărită de Asociaţia emigranţilor basarabeni.

MAI

100 de ani de la naşterea sculptorului LAZĂR DUBINOVSKI (1 mai 1910 – 29 febr. 1982).

150 de ani de la naşterea fiziologului englez WILLIAM BAYLISS (2 mai 1860 – 27 aug. 1924).

50 de ani de la naşterea lui TEODOR BUZU, pictor şi grafician basarabean, stabilit în Cehia (3 mai 1960).

100 de ani de la naşterea poetei, prozatoarei şi publicistei ruse, evreică de origine, OLGA F. BERGHOLŢ (3 mai 1910 – 13 noiem. 1875).

70 de ani de la naşterea scriitorului şi profesorului, originar din Bucovina de Nord, GRIGORE BOSTAN (4 mai 1940 – 16 noiem. 2004).

70 de ani de la naşterea lui GRIGORE STASIEV, biolog, doctor habilitat, profesor universitar (6 mai 1940).

375 de ani de la naşterea alchimistului german JOHANN BECHER (6 mai 1635 – 1682).

75 de ani de la naşterea academicianului TEODOR FURDUI, specialist în fiziologia omului şi a animalelor, endocrinologie, patofiziologie şi psihofiziologie (9 mai 1935).

180 de ani de la începutul construcţiei CATEDRALEI „NAŞTEREA DOMNULUI” din Chişinău (11 mai 1830).

80 de ani de la naşterea cântăreţului de muzică uşoară EFIM BĂLŢEANU (WEISMAN) (12 mai 1930 – ?).

75 de ani de la naşterea ELFRIDEI COROLIOV, teatrolog, doctor în studiul artelor, conferenţiar (12 mai 1935).

745 de ani de la naşterea poetului italian DANTE ALIGHIERI (12 mai 1265 – 14 sept. 1321).

95 de ani de la naşterea lui NICOLAE CORLĂTEANU, lingvist, scriitor, profesor universitar, academician (14 mai 1915).

80 de ani de la naşterea pianistului şi acordeonistului CONSTANTIN VIZIR (14 mai 1930 – 1 oct. 1988).

65 de ani de la naşterea ZINAIDEI D. ŞOFRANSCHI, doctor habilitat în etnografie, colaborator ştiinţific al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (15 mai 1945).

80 de ani de la naşterea cântăreţului de operă (bas) şi lied CONSTANTIN CRAMARCIUC (15 mai 1930).

70 de ani de la naşterea graficianului ISAI CÂRMU (15 mai 1940).

70 de ani de la naşterea violonistului VALERIU NEGRUŢA (16 mai 1940).

70 de ani de la naşterea teatrologului şi criticului de teatru NINA ROJCOVSCHI (ROMANENCO) (16 mai 1940).

165 de ani de la naşterea lui ILIA ILICI MECINIKOV, zoolog şi biolog rus, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie şi medicină, membru de onoare străin al Academiei Române (16 mai 1845 – 16 iul. 1916).

75 de ani de la naşterea regizorului şi actorului ANDREI BĂLEANU (17 mai 1935 – 21 iul. 2000).

60 de ani de la naşterea compozitorului şi cântăreţului de muzică uşoară PETRE TEODOROVICI (18 mai 1950 – 5 iul. 1997).

100 de ani de la stingerea din viaţă a PAULINEI VIARDOT, cântăreaţă de operă (soprană), pedagog şi compozitoare spaniolă (18 iul. 1821 – 18 mai 1910).

90 de ani de la naşterea suveranului pontif IOAN PAUL AL II-LEA (numele laic – Karol Jsef Wojtyła) (18 mai 1920 – 2 apr. 2005).

100 de ani de la naşterea pictorului, biologului şi medicului ION ŢUCULESCU (19 mai 1910 – 27 iul. 1962).

80 de ani de la naşterea muzicologului NIKOLAI SEBOV (20 mai 1930).

75 de ani de la naşterea poetului şi epigramistului ION DIORDIEV (20 mai 1935).

75 de ani de la naşterea lui NICOLAE COJOCARU, specialist în domeniul ştiinţelor sociale, doctor în filozofie, conferenţiar universitar (20 mai 1935).

150 de ani de la naşterea lui EDUARD BUCHNER, biochimist german, laureat al Premiului Nobel (20 mai 1860 – 13 aug. 1917).

130 de ani de la naşterea lui TUDOR ARGHEZI, poet, prozator, dramaturg şi ziarist român (21 mai 1880 – 14 iul. 1967).

150 de ani de la naşterea lui WILLEM EINTHOVEN, fiziolog şi fizician olandez, profesor universitar, laureat al Premiului Nobel (21 mai 1860 – 29 sept. 1927).

85 de ani de la naşterea violonistului şi dirijorului de orchestră LEV GAVRILOV (22 mai 1925).

80 de ani de la naşterea specialistului în domeniul biblioteconomiei TAMARA ORJEHOVSHI (22 mai 1930).

75 de ani de la naşterea lui DIMITRIE URSU, istoric şi etnolog, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar, stabilit la Odesa, Ucraina (22 mai 1935).

125 de ani de la stingerea din viaţă a lui VICTOR HUGO, poet, prozator şi dramaturg francez 26 febr. 1802 – 22 mai 1885).

100 de ani de la stingerea din viaţă a lui JULES RENARD, romancier, povestitor, poet şi dramaturg francez (22 febr. 1864 – 22 mai 1910).

70 de ani de la naşterea lui IOSIF A. BRODSKI (Joseph BRODSKY), poet, traducător şi dramaturg rus, de origine evreu, emigrat în SUA, laureat al Premiului Nobel (24 mai 1940 – 28 ian. 1996).

70 de ani de la naşterea traducătoarei ELENA CURECHERU-VATAMANU (25 mai 1940).

80 de ani de la naşterea compozitorului VLADIMIR SLIVINSKI (25 mai 1930).

75 de ani de la naşterea MARGARETEI IGNAT, fiziciană, profesoară universitară, doctor în fizică (26 mai 1935).

95 de ani de la naşterea lui CHIRIL ILIAŞENCO, om politic şi de stat, promotor al economiei, ştiinţei şi culturii (27 mai 1915 – 21 apr. 1980).

100 de ani de la stingerea din viaţă a lui ROBERT KOCH, medic şi bacteriolog german, laureat al Premiului Nobel (11 dec. 1843 – 27 mai 1910).

60 de ani de la naşterea ZINAIDEI ŢĂRNĂ-GAVRILIŢĂ, actriţă, Om Emerit în Artă, crainic (27 mai 1950).

100 de ani de la stingerea din viaţă a cântăreţei de operă (soprană) VALENTINA (Eufrosina) CUZA (1868 – 28 mai 1910).

80 de ani de la naşterea matematicianului ION VALUŢĂ (29 mai 1930).

75 de ani de la naşterea juristului, om de stat PAVEL BARBALAT (29 mai 1935 – 1 apr. 2004).

150 de ani de la naşterea compozitorului spaniol ISAAC ALBNIZ (29 mai 1860 – 18 mai 1909).

130 de ani de la apariţia la Petersburg a „GRAMATICII MOLDOVENEŞTI” de M. Jireghe (29 mai 1880).

70 de ani de la naşterea cântăreţei (soprană) şi profesoarei ANDRIANA SEVERIN (30 mai 1940).

75 de ani de la naşterea specialistului în domeniul termofizicii şi hidrodinamicii, academician MIRCEA BOLOGA (31 mai 1935).

75 de ani de la naşterea lui ION MADAN, istoric, bibliolog, bibliograf şi profesor universitar (31 mai 1935 – 4 febr. 2008).

65 de ani de la apariţia la Chişinău, a publicaţiei „VIAŢA SATULUI” (mai 1945 – 1997).

IUNIE

145 de ani de la naşterea lui CONSTANTIN STERE, jurist, filozof, profesor universitar, publicist, scriitor, memorialist, critic şi istoric literar, om politic (1 iun. 1865 – 26 iun. 1936).

140 de ani de la naşterea lui IUSTIN FRĂŢIMAN, istoric, publicist, teolog, promotor al culturii naţionale în Basarabia (1 iun. 1870 – 23 sept. 1927).

100 de ani de la naşterea arhitectului VALENTIN MEDNEC (1 iun. 1910 – 2008).

55 de ani de la naşterea jurnalistului, profesor universitar, CONSTANTIN MARIN (1 iun. 1955).

70 de ani de la naşterea lui ANATOL CIOCANU, poet, publicist şi traducător (3 iun. 1940).

100 de ani de la stingerea din viaţă a scriitorului american O’HENRY (11 sept. 1862 – 5 iun. 1910).

200 de ani de la naşterea compozitorului german ROBERT S. SCHUMANN (8 iun. 1810 – 29 iul. 1856).

100 de ani de la stingerea din viaţă a patriotului basarabean EMANUIL GAVRILIŢĂ (18 aug. 1847 – 10 iun. 1910).

150 de ani de la naşterea unei dintre cele mai vestite soprane ale epocii sale HARICLEEA DARCLE (Hartulari) (10 iun. 1860 – 10 ian. 1939).

80 de ani de la naşterea poetului şi publicistului ALEXANDRU DONOS (11 iun. 1930).

100 de ani de la naşterea lui JACQUES-YVES COUSTEAU, savant, oceanograf şi cineast francez (11 iun. 1910 – 25 iun. 1997).

85 de ani de la naşterea sculptoriţei române, originară din Basarabia, ANA CORDONEŢ (12 iun. 1925).

70 de ani de la naşterea lui WILHELM GEORGE POPP (NATHANIEL), ierarh american de origine română, episcop al Episcopiei Ortodoxe din America (12 iun. 1940).

75 de ani de la naşterea lui PETRU PATRON, specialist în domeniul legumiculturii, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova (13 iun. 1935).

55 de ani de la naşterea scriitoarei CLAUDIA PARTOLE (14 iun. 1955).

280 de ani de la naşterea compozitorului italian ANTONIO SACCHINI (14 iun. 1730 – 7 oct. 1786).

75 de ani de la naşterea graficianului ALEXANDRU HMELNIŢCHI (15 iun. 1935).

70 de ani de la stingerea din viaţă a sculptorului ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ (9 oct. 1888 – 15 iun. 1940).

190 de ani de la naşterea mitropolitului Moldovei şi al Sucevei IOSIF NANIESCU (15 iun./27 iul. 1820 – 26 ian. 1902).

175 de ani de la înfiinţarea la Iaşi a primei şcoli superioare în limba română din Moldova ACADEMIA MIHĂILEANĂ (16 iun. 1835 – 1847).

85 de ani de la naşterea scriitorului român de origine basarabeană ANATOL E. BACONSKY (16 iun. 1925 – 4 mart. 1977).

70 de ani de la naşterea actriţei de teatru LARISA HROMOVA (16 iun. 1940).

65 de ani de la naşterea pictorului VLADIMIR PALAMARCIUC (18 iun. 1945).

65 de ani de la stingerea din viaţă a matematicianului polonez, academician, STEFAN MAZURKIEWICZ (25 sept. 1888 – 19 iun. 1945).

100 de ani de la naşterea lui PAUL JOHN FLORY, chimist şi profesor universitar american, laureat al Premiului Nobel (19 iun. 1910 – 9 sept. 1985).

70 de ani de la naşterea lui CONSTANTIN EŞANU, istoric, doctor habilitat, profesor universitar (20 iun. 1940).

65 de ani de la naşterea LUDMILEI EŢCO, profesor universitar, doctor habilitat în medicină, inventator remarcabil (20 iun. 1945).

75 de ani de la naşterea lui FRANOISE SAGAN, romancieră şi autoare dramatică franceză (21 iun. 1935 – 24 sept. 2004).

100 de ani de la naşterea poetului rus ALEKSANDR T. TVARDOVSKI (21 iun. 1910 – 18 dec. 1971).

70 de ani de la naşterea lui LUCIAN COCEA, violonist, ansamblist şi dirijor, originar din Bucovina de Nord (21 iun. 1940).

80 de ani de la naşterea ARGENTINEI CUPCEA-JOSU, scriitoare, traducătoare, critic literar (22 iun. 1930).

75 de ani de la naşterea virusologului şi fitopatologului MIHAI MOLDOVAN, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (22 iun. 1935 – 11 aug. 1979).

60 de ani de la naşterea poetei şi publicistei VALERIA GROSU (22 iun. 1950).

80 de ani de la naşterea prozatoarei române OLTEA ALEXANDRU, originară din Bucovina de Nord (22 iun. 1930).

60 de ani de la naşterea lui ALEXANDRU BANTOŞ, publicist şi editor (23 iun. 1950).

135 de ani de la naşterea sculptorului suedez KARL MILLES (23 iun. 1875 – 19 sept. 1955).

100 de ani de la naşterea dramaturgului francez JEAN ANOUILH (23 iun. 1910 – 3 oct. 1987).

75 de ani de la naşterea lui ION SOCICAN, specialist în selecţia, genetica şi reproducţia animalelor, membru corespondent al AŞM (24 iun. 1935).

150 de ani de la naşterea compozitorului francez GUSTAVE CHARPENTIER (25 iun. 1860 – 18 febr. 1956).

65 de ani de la naşterea lui PETRU GAUGAŞ, specialist în ştiinţe fizico-matematice, doctor, profesor universitar (26 iun. 1945).

50 de ani de la naşterea RAISEI PLĂIEŞU, poetă, prozatoare şi traducătoare (29 iun. 1960).

105 ani de la naşterea lui PAUL MIHAIL, teolog, istoric, publicist şi bibliograf român, originar din Basarabia (29 iun. 1905 – 11 oct. 1994).

85 de ani de la naşterea arhitectului GHEORGHE CURINSCHI-VORONA (30 iun. 1925 – 20 dec. 1996).

90 de ani de la apariţia la Chişinău, a revistei literare şi de propagandă naţională „RENAŞTEREA MOLDOVEI” (iun. 1920 – 1921).

70 de ani de la apariţia la Bucureşti a gazetei săptămânale de luptă şi atitudine românească „RAZA BASARABIEI” (iun. 1940).

(După Calendar Naţional 2010)