Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
VIAŢA FILIALELOR / ЖИЗНЬ ФИЛИАЛОВ / LIBRARY`S BRANCHES LIFE
Claudia ŞATRAVCA
Podul de cărţi „Tîrgu-Mureş – Chişinău”

Marele poet Grigore Vieru spunea: „Podul de cărţi” e etapa obligatorie după „Podul de flori”. Anume „Podul de flori” Tîrgu-Mureş – Chişinău a dat naştere bibliotecii noastre, acel „Pod de cărţi” obligatoriu.

Grigore Vieru a însemnat mult pentru noi, echipa de bibliotecari şi cititorii bibliotecii noastre. Dumnezeu l-a înzestrat cu un excepţional har poetic, cu bunătate, cu lumină, cu duioşie, cu compasiune, cu o inimă de copil. Nicio clipă nu ne-am îndoit că este al doilea Eminescu, deşi el însuşi afirma că nu reprezintă decît o lacrimă de Eminescu. De repetate ori a fost oaspetele nostru de onoare, participînd la un şir de activităţi culturale organizate de bibliotecă. Am avut marele noroc să primim în dar două cărţi: Rădăcina de foc şi Acum şi în veac cu dedicaţii: „Prietenilor mei de la Biblioteca Tîrgu-Mureş, bucurîndu-mă că au norocul de frecvenţa acestei biblioteci. Cu dragoste Gr. Vieru. 26.XI.2001”; „Cititorilor Bibliotecii Tîrgu-Mureş, care-şi merită numele cu dragoste şi credinţă în izbînda dreptăţii noastre. Gr. Vieru. 19.II.2001”.

În perioada 14-20 februarie a.c. instituţia noastră a organizat Săptămîna „Grigore Vieru”, dedicată aniversării a 75-a de la naşterea marelui poet naţional.

Pentru a pune în valoare opera scriitorului am organizat expoziţia de carte Grigore Vieru, miracol al neamului, precum şi Colecţia „Grigore Vieru”, constituită în baza publicaţiilor poetului şi despre personalitatea sa, însoţită de lista de recomandare Grigore Vieru în colecţiile Bibliotecii „Tîrgu-Mureş”.

Programul Săptămînii „Grigore Vieru” a cuprins activităţile: prezentarea expoziţiei de carte şi a colecţiei „Grigore Vieru”; vernisajul de pictură Grigore Vieru în viziunea elevilor Liceului „Igor Vieru”; ora de lectură Soare, soare, domn frumos; prezentarea cărţilor pentru copii Cartea ghioceilor şi Frumoasă-i limba noastră; ringul intelectual Grigore Vieru – poetul nostru de suflet.

La 16 februarie am organizat o activitate culturală de anvergură cu genericul M-a strigat cineva?, în colaborare cu Studioul Regional de Radio şi Fundaţia Culturală Cezara din Tîrgu-Mureş, la care au participat personalităţi notorii din Chişinău şi din Tîrgu-Mureş, bibliotecari, profesori şi elevi. Ne-au onorat cu prezenţa: acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Ana Lucia Culev, şef al Direcţiei Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, prof. univ. dr. hab. Eliza Botezatu, scriitorii Iulian Filip, Victor Dumbrăveanu, Alexandru Bantoş ş.a.

Din Tîrgu-Mureş a venit un grup de intelectuali: Valentin Marica, poet, istoric literar, jurnalist, doctor în ştiinţele comunicării, preşedintele Fundaţiei Culturale Cezara, senior-editor la Societatea Română de Radiodifuziune – Studioul Regional Tîrgu-Mureş, redactor-şef adjunct al revistei Vatra veche; Nicolae Băciuţ, director al Direcţiei de Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş, poet, publicist, doctor în filologie, directorul Editurii Nico, redactor-şef al revistei Vatra Veche, directorul Galeriei de Artă Religioasă Deisis, deputat în Adunarea Naţională Bisericească, vicepreşedinte al Despărţămîntului Mureş al Astrei; Dimitrie Poptămaş, istoric literar, preşedintele Fundaţiei Culturale Vasile Netea, ex-director al Bibliotecii Judeţene Mureş, fondatorul bibliotecii noastre; Codruţa Băciuţ, profesoară la Şcoala Generală nr. 2 din Tîrgu-Mureş, autor de carte şcolară şi proiecte culturale în judeţul Mureş; Emilia Dobrean Marica, profesor, director de programe la Centrul de Studii Literare Grigore Vieru; Ilie Şandru, profesor, scriitor din Topliţa; Monica Avram, directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş.

Neobositul om de cultură Valentin Marica a vorbit din suflet, cu multă căldură, despre Grigore Vieru, despre valoarea operei sale, mult preţuită la Tîrgu-Mureş, spunînd: „Cred că viaţa şi opera lui Grigore Vieru pot să înflorească orice ram, pentru că el este marea credinţă. Poetul a gîndit, a crezut, a iubit pînă la capăt şi are unde să se întoarcă. A trăit o viaţă între pămînt şi cer, acolo se va întîlni cu Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, cu Eminescu, care i-au fost foarte dragi.”

Momentul culminant al activităţii a fost lansarea cărţii Alb de duminică: Grigore Vieru în evocările scriitorilor din Tîrgu-Mureş, apărută în 2009 la Editura Cezara Codruţa Marica, în seria de carte Via lucis. Valentin Marica, prezentînd valorosul documentar literar a constatat: „A pus grîul în formă de cruce pe copertă, fiindcă întreaga operă a lui Grigore Vieru este o rugăciune, poetul parcă a scris în stare de rugăciune în faţa icoanei, îndemnînd: «Trecătorule, aşază-ţi fruntea obosită pe roua sufletului meu.»” Cu mîndrie şi cu mari emoţii Valentin Marica a prezentat CD-ul Alb de duminică, emisiunea Studioului Regional de Radio Tîrgu-Mureş, transmisă în ziua morţii lui Grigore Vieru, la 18 ianuarie 2009, realizată de Valentin Marica, cu participarea scriitorului Nicolae Băciuţ. CD-ul cuprinde reportaje şi interviuri cu Grigore Vieru din Fonoteca de Aur, aprecieri critice ale scriitorilor Adrian Popescu (Cluj-Napoca), Mihai Cimpoi, Vasile Tărâţeanu; eseul radiofonic Cum să vorbim despre moartea lui Grigore Vieru şi dedicaţii lirice.

Tîrgumureşenii au vorbit cu mult dor de Grigore Vieru, şi-au amintit de prima lor întîlnire cu poetul în 1991 la Tîrgu-Mureş, de momentele impresionante petrecute împreună şi la Chişinău, cînd veneau cu diverse ocazii: Zilele Bibliotecii „Tîrgu-Mureş”, Hramul Chişinăului, Anul bibliologic, saloanele internaţionale de carte şi la activităţile organizate de Uniunea Scriitorilor.

Cu drag de Grigore Vieru, Valentin Marica a evocat un fragment din care am reţinut: „Grigore Vieru a trăit dezbrăcîndu-se de noapte, căutînd veşnicia în laptele mamei şi în zi de duminică. A murit într-o zi de duminică, intrînd în taina care să-l apere, vestită în poemul Clopotul învierii: rană pe rană în taină se vindecă...”

Distinsul scriitor Nicolae Băciuţ a remarcat: „Grigore Vieru ne-a adunat mereu ca un magnet ca să ne cunoaştem şi să ne recunoaştem. El ne-a înţeles cum foarte puţini ne-au înţeles. Puţini au cuprins Transilvania aşa cum a cuprins-o Grigore Vieru. Păstrez în memorie ca pe daruri dumnezeieşti întîlnirile cu poetul.” În continuare, Nicolae Băciuţ
şi-a amintit despre ultima sa întîlnire cu Grigore Vieru: „«Te îmbrăţişez, frate Nicolae!» Cu aceste cuvinte m-am despărţit la Alba Iulia, în prag de 1 Decembrie al anului 2008, de cel care mă considera nu doar pe mine frate, ci pe toţi cei grăitori în limba română. Eram fraţii lui, venea la noi ca la fraţi, ne primea la el ca pe nişte fraţi.”

Marele sufletist Dimitrie Poptămaş a menţionat că pe Grigore Vieru l-a cunoscut personal mai întîi la Tîrgu-Mureş, în faimoasa librărie Romulus Guga, în anul 1991. Prezenţa lui se lega şi de cei doi mari interpreţi ai cîntecului frumos, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici. „I-am auzit vocea sensibilă, caldă, pătrunzătoare în acel templu al spiritului de care el era legat prin creaţia sa.” Fondatorul bibliotecii noastre cu mari emoţii îşi amintea de întîlnirea cu Grigore Vieru, prilejuită de reuniunea bibliotecarilor români de la Buşteni cu prestigioasa Editură „Litera Internaţional”, la care a fost lansat volumul Strigat-am către tine, pe care îl păstrează cu sfinţenie, purtînd dedicaţia autografă: „Fratelui Dimitrie Poptămaş, bucurîndu-mă că m-a auzit. Cu dragoste şi credinţă în izbînda Dreptăţii Româneşti. Grigore Vieru, 14.XI.2002.”

Despre întîlniri de neuitat cu Grigore Vieru la Chişinău şi Topliţa a vorbit profesorul Ilie Şandru, amintindu-şi cuvintele poetului: „Mi s-au umezit ochii şi mi s-a înmuiat sufletul atunci cînd mi-ai adus la cunoştinţă că Topliţa mi-a acordat înaltul titlu de Cetăţean de Onoare cu ocazia jubileului de 60 de ani de la naştere. A fost prima oară cînd un oraş din România mi-a acordat acest titlu care, pentru mine, a însemnat, alături de cel de membru al Academiei Române, mai mult decît Premiul Nobel! Şi de atunci, cred că, prin oraşul Topliţa, am devenit Cetăţean de Onoare al ţării mele, România!”

Cu multă emoţie şi sensibilitate au vorbit despre primul contact cu poezia lui Grigore Vieru profesoarele Codruţa Băciuţ şi Emilia Dobrean Marica referindu-se amănunţit la întîlnirile lor cu poetul, la activităţi şcolare şi extraşcolare dedicate poetului de suflet.

Lazăr Ladariu, poetul, publicistul, redactorul-şef al cotidianului Cuvîntul liber a scris în volumul Alb de duminică: „Ca existenţă fizică, despre Grigore Vieru se va vorbi la trecut. Rămîne veşnică opera. Dintre noi a plecat, într-o lună ianuarie 2009, un înger cu ochi de copil. A plecat să se întîlnească, la sfat de seară, cu Eminescu.”

Valentin Marica a vorbit despre un eveniment important la Tîrgu-Mureş: înfiinţarea Centrului de Studii Literare Grigore Vieru al Fundaţiei Culturale Cezara, al cărui director este, iar acad. Mihai Cimpoi fiind ales Director de Onoare. Acest Centru va însemna colaborare rodnică între Tîrgu-Mureş şi Chişinău, unde se vor întruni personalităţi notorii la diverse colocvii şi simpozioane.

Acad. Mihai Cimpoi a mulţumit tîrgumureşenilor pentru încrederea acordată, i-a felicitat cu prilejul apariţiei cărţii Alb de duminică, spunînd, printre altele: „Ceea ce fac colegii din Tîrgu-Mureş este o dovadă în plus că Grigore Vieru este un poet al spaţiului întreg românesc. Această manifestare face parte dintr-un evantai, fiind o dovadă de preţuire deosebită postumă a poetului naţional, la care se adaugă şi calitatea de educator naţional, multe generaţii au fost modelate după cărţile lui, începînd cu Albinuţa pentru micuţi.”

Poetul, publicistul acad. Nicolae Dabija şi-a amintit mai multe episoade din viaţă petrecute alături de Marele Dispărut, menţionînd că „Grigore Vieru a fost mai mult decît un poet, el a fost un destin, un simbol al Basarabiei înstrăinate. A fost primul nostru ambasador în România”. Adresîndu-se colectivului bibliotecii, dumnealui a menţionat că puternică este nu ţara care are multe tancuri, dar cea care are mai multe biblioteci. „Mulţumim că-l iubiţi aşa de mult pe Grigore Vieru, îi promovaţi opera şi faceţi lucruri frumoase în memoria Marelui Poet Naţional.”

Monica Avram, directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş a mărturisit că este delegată să transmită toate gîndurile de bine din partea colegilor, înţelegînd amploarea parteneriatului prin aceste acţiuni vibrante de suflet, simţindu-se onorată că face parte din marea familie unită a oamenilor de cultură, apreciind această vizită la Chişinău ca pe cel mai frumos şi mai puternic, mai emoţionant „botez de serviciu”, dînsa fiind recent numită în postul menţionat mai sus. Cu mîndrie a prezentat donaţia de carte pentru cititorii bibliotecii, iar pentru bibliotecari a adus în dar patru cărţi noi din domeniul biblioteconomiei:

– Indiscreţii în bibliotecă, antologie de studii şi eseuri, scrisă de Liliana Moldovan, şef Serviciu;

– Evidenţă, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor la Biblioteca Judeţeană Mureş;

– Libraria: studii şi cercetări de bibliologie. Anuarul VIII, elaborat de Biblioteca Judeţeană Mureş;

– Reflecţii despre carte, bibliotecă şi lectură, de Dimitrie Poptămaş, ex-directorul Bibliotecii Judeţene Mureş.

În cadrul acestui program comemorativ Nicolae Băciuţ şi Valentin Marica au prezentat ultimele apariţii ale scriitorilor din Tîrgu-Mureş la editurile Nico şi Cezara Codruţa Marica şi au donat bibliotecii cărţi cu dedicaţiile autorilor.

Valentin Marica a oferit Diplome de excelenţă: Radio Tîrgu-Mureş 50 ani unor personalităţi culturale chişinăuiene pentru merite deosebite în promovarea valorilor naţionale. Şase elevi şi profesoara de limba şi literatura română Ana Galaju, de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, învingători la concursul de creaţie literară proprie, dedicat lui Grigore Vieru, s-au învrednicit de diplome din partea Fundaţiei Culturale Cezara.

La încheierea acestui remarcabil eveniment Ana Lucia Culev, şefa Direcţiei Cultură a Primăriei mun. Chişinău, a mulţumit tuturor participanţilor, în special oaspeţilor din Tîrgu-Mureş, pentru generozitate şi căldură, pentru tot ce s-a făcut şi se face în memoria lui Grigore Vieru, concluzionînd: „Suntem noi cu El şi El este cu noi.”

M-a bucurat nespus de mult vizita tîrgumureşenilor, care prin volumul Alb de duminică ne-au adus amintirea marelui poet naţional Grigore Vieru, care, cu preţul vieţii a păstrat aprinsă, în inimile noastre, candela Neamului românesc.

Claudia ŞATRAVCA,

director, Filiala „Tîrgu-Mureş”