Biblio Polis - Vol. 33 (2010) Nr. 1 (Serie nouă)  
ARHIVA  
CUVÎNTUL DIRECTORULUI / НАПУТСТВИЕ ДИРЕКТОРА / DIRECTOR’S SPEECH
Lidia KULIKOVSKI
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în 2009

Anul 2009, anul al doilea al Strategiei BM pentru perioada 2008-2017, a fost unul hotărâtor în realizarea obiectivelor preconizate de acest document politic, de asigurare a durabilităţii instituţionale prin reorientări, inovări, îmbunătăţiri, sporiri, extensii, remodelări ale activităţilor, serviciilor şi facilităţilor propuse chişinăuienilor. Activitatea anului 2009 a fot structurată exact pe priorităţile planului strategic cu accent masiv pe promovarea bibliotecii în comunitate, astfel răspunzând pozitiv iniţiativei Ministerului Culturii şi Consiliului Biblioteconomic Naţional de a declara 2009 Anul imaginii bibliotecii publice în comunitate.

Anul 2009 a fost un an în care:

• am simţit din plin toate seismele crizei economice locale (nivelul, în continuă diminuare, al investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii bibliotecilor, în special pentru dezvoltarea resurselor informaţionale şi susţinerea automatizării proceselor);

• am resimţit mai acut ca altcândva efectul mondializării pieţei informaţionale (alunecăm, încet dar sigur, din topul preferinţelor umane; locul fiind ocupat expansiv de reţelele sociale);

• ne-am simţit vulnerabili la efectul conectivităţii universale (rămânem sub nivelul tehnologic acceptabil pentru a putea răspunde prompt necesităţilor sofisticate ale utilizatorilor);

• am simţit impactul democratizării informaţiilor şi a aşteptărilor sociale ale utilizatorilor [a fost foarte greu să echilibrăm interesele bibliotecii (de a rămâne instituţia necesară chişinăuienilor pe termen lung); ale utilizatorilor (de a fi biblioteca ce le poate satisface, la viteza lor, orice necesitate informaţională, culturală, de divertisment, educaţională etc.); ale angajaţilor (de a le asigura un mediu pentru dezvoltarea lor, precum şi un sentiment de împlinire şi satisfacţie, de a le garanta recunoaşterea şi aprecierea) şi interesele profesionale (de a excela şi de a rămâne în fruntea domeniului biblioteconomic)];

• am simţit că piaţa forţei de muncă nu mai răspunde nici cantitativ, nici calitativ la responsabilităţile sociale şi profesionale crescânde ale bibliotecilor moderne.

În iureşul acestor transformări tehnologice, schimbări politice şi sărăcirii perpetue a bibliotecii, a fost foarte greu să găsim deciziile corecte de a urma strategia organizaţională; a fost greu să găsim principiile călăuzitoare şi să ghidăm echipa spre scopurile strategice asumate.

A trebuit să sacrificăm confortul cotidian în raţiunea de a ne educa o deprindere nouă pentru a reacţiona la provocările cu care ne confruntă realitatea. Dar mobilizarea competenţelor profesionale şi sociale ale echipei nu a vizat doar obiectivul de supravieţuire, ci şi o prosperare în această, nouă şi ostilă, realitate.

Acum, numărând rezultatele, evaluând realizările, măsurând succesele, putem spune ferm că am reuşit. Anul 2009 raportează indicatori superiori faţă de ultimii trei ani de scădere. Aceşti indicatori duc în spate efortul înverşunat al echipei manageriale de a direcţiona oamenii bibliotecii către performanţă, efortul de a transforma abilităţile şi competenţa angajaţilor în performanţă. Rămânem, în continuare, conform statisticilor, conform realizărilor, conform interesului Catedrei de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională de la USM faţă de noutăţi (forme, metode noi de activitate, de management, de cercetare), bine poziţionaţi în Sistemul Naţional de Biblioteci.

Suntem obişnuiţi cu sintagma „bibliotecă de succes”. Ne place să fim bibliotecă de succes, să fim în frunte, dar aceasta impune mai multă responsabilitate, mai multă implicare profesională, o mai bună organizare pentru a te menţine în frunte. În anul 2009 am conştientizat că e mai greu să te menţii pe poziţia de lider decât să cucereşti această poziţie. Dar, spunem, cu bucurie şi satisfacţie, că am reuşit să ne menţinem.

Etalăm cu mândrie titlurile obţinute, premiile câştigate, rezultatele înregistrate, aprecierile comunităţii şi ale utilizatorilor, ale partenerilor care ne fac învingători, câştigători. Câştigători ne fac şi capacităţile noastre organizaţionale ca: spiritul novator, spiritul de anticipare şi integritatea combinate cu dezvoltarea proactivă, inovativă, reorientarea spre utilizator a activităţii, a produselor şi serviciilor noastre.

Aceste mişcări tectonice ale mediului ne-au mobilizat să ne concentrăm, în 2009, asupra unor direcţii şi iniţiative conexe ca:

1) imaginea (construirea unei identităţi, pornind de la istoria, tradiţia BM, diversitatea culturală a oamenilor ei; susţinerea şi întreţinerea motivaţiei angajaţilor în jurul unei biblioteci care este construită împreună);

2) inovarea (stimularea şi încurajarea pe toate căile a creativităţii pentru a menţine o bibliotecă inovantă, atractivă şi interactivă; modernizarea serviciilor; automatizarea proceselor, digitizarea resurselor);

3) utilizarea reţelelor sociale (sporirea prezenţei BM pe net; utilizarea tehnologiilor Web 2.0 – bloguri, Facebook, Delicious, Twitter, Digg, Flickr);

4) instruirea (pentru a menţine o echipă competentă, cu abilităţi de acţiune moderne);

5) restructurarea (optimizarea reţelei în funcţie de eficienţa activităţii);

6) consilierea şi educarea utilizatorului (pentru a putea regăsi informaţia necesară, constituirea unei societăţi informaţional educate);

7) cercetarea (biblioteconomică, bibliografică, istorico-literară).

Anul 2009 a fost unul favorabil, în pofida crizei, ne-a întărit viziunea, ne-a stimulat să experimentăm şi să ne perfecţionăm. BM s-a dovedit un mediu creativ şi eficient: numărul total de vizite a ajuns în 2009 la 2 571 441; împrumutul constituie 6 905 440; 100 de utilizatori, în medie, zilnic instruiţi, consiliaţi, consultaţi; numeroşi utilizatori cu acces la împrumut, la activităţi culturale etc.

Ne-am convins că eficienţa activităţii bibliotecii depinde de utilizarea eficientă a resurselor umane. Echipa managerială a fost catalizatorul acţiunilor întreprinse în anul 2009, a fost impresarul echipei. La BM s-a lucrat cu eficienţă, pentru că managerii au folosit generos talentul, creativitatea, resursele, inteligenţa şi imaginaţia bibliotecarilor. Considerând oamenii principala resursă, BM construieşte o cultură prin care oamenii îşi văd participarea, îşi văd identificate, dezvoltate, folosite şi recunoscute talentele.

Noi am obţinut rezultate pozitive pentru că:

• avem o strategie clar definită şi orientată spre durabilitate, continuitate;

• avem pusă la punct şi menţinem executarea operaţională bună prin inovări şi îmbunătăţiri, marketări şi aplicarea altor elemente de management modern;

• avem pusă la punct şi menţinem o cultură orientată spre obţinerea unui randament ridicat;

• edificăm şi menţinem o organizaţie flexibilă, democratică, pe cât ne permite legislaţia.

Un raport este un instrument de evaluare, un instrument de măsurare. Raportul pe care l-am prezentat sintetizat (în realitate, conţine 112 pagini, fără suplimente şi anexe) indică nivelul la care ne aflăm la început de an 2010, un alt punct de pornire într-o criză şi mai profundă decât cea pe care am traversat-o în 2009.

Sperăm ca realizările obţinute în anul de referinţă să constituie rezerva noastră de energie şi putere de a dezvolta şi moderniza în continuare Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, de a realiza strategia, de a rămâne la nivelul excelenţei în domeniul profesional.

Dr. conf. univ. Lidia KULIKOVSKI,

director general al BM „B.P. Hasdeu”